Ugrás a tartalomhoz

Cikkek

„A jó mese olyan, hogy attól az ember behunyt szemmel is jól lát”– Berecz András Kaptárbontásán jártunk

2023. 10. 17. 18:46
Cikkek

Kibújik a szánk szegletéből a mosoly, ha Berecz András mesélni kezd. És mesél, amint megszólal. Aki eddig nem hitte, utánajárhatott október 5-én a Poket és a Hagyományok Háza második közös kiadványának bemutatóján. Mert „a jó mese olyan, hogy attól az ember behunyt szemmel is jól lát”.

Minden korosztály kíváncsi volt arra, hogyan készült a Kaptárbontás. Berecz András kedves magyar, csuvas, török és tuva meséi című Poket-könyv – ezt az épület Átriumában összegyűlt közönség összetétele egyértelműen megmutatta. Berecz András Kossuth-díjas népdalénekes és mesemondó folytatja, ami több évtizede tartó munkásságának mindig is eredője volt: házról házra viszi az eurázsiai mesekincset, remélve, hogy a hallgatók, ez esetben az olvasók lelkében rügyet hajt a történetek szeretete. Habár gyűjtésről van szó, Berecz nemcsak válogatott a kötethez, hiszen mind a 35 bekerülő szöveghez írt egy rövidke, személyes hangú magyarázatot.

A Poket és a Hagyományok Házának közös munkájából születő kiadvány több szempontból is szerves folytatója az első együttműködésnek: a két éve megjelent Zeng a lélek című népdalválogatás szerkesztője Berecz István, a koreográfus fiúgyermeke. Emellett mindkét zsebkönyv kilép önnön médiumából a felhasznált QR-kódokkal, melyek az előadott szövegek felvételeire irányítják át az olvasót.

A bemutatón Asztalos Emese, a Poket sorozatszerkesztője beszélgetett Berecz Andrással, Szepessy Bélával, a kötethez 15 linóleummetszetet készítő grafikusművésszel, valamint Dala Sára szerkesztővel, a Hagyományok Háza közművelődési és tudományos szakcsoportjának munkatársával.

 

Szepessy Béla grafikusművész és Berecz András ének- és mesemondó, népmesegyűjtő, folklórkutató a könyvbemutatón

 

A mesemondó olyan történeteket gyűjtött össze, melyek élete során valamilyen szempontból megérintették, fontossá váltak számára. Megfigyelhető egyfajta földrajzi területek, tájegységek mentén végbemenő kategorizáció, de a tematikus szempont szintén megemlítendő: Bereczet aktívan foglalkoztatta egy-egy téma, például maga a mesemondás.

Dala Sára rögtön észlelte, hogy a készülő gyűjtemény célja egybevág az intézményük által képviselt törekvésekkel, és erősen kapcsolódik a műfaj reneszánszát megélő és támogató mozgalomhoz. A közös ügy tehát megvolt; azonban bevallotta a szerkesztő, hogy csak többszöri olvasás után értette meg, hogy a cím szó szerint értendő, és nem módszeres, reprezentatív válogatásról van szó, hanem a „szerzőnek” kedves történetekről. Dala kifejtette: a rövid elbeszélések tulajdonképpen kirajzolják a mesemondó előadói-alkotói korszakait. Szerinte igazi füveskönyv a kiadvány, amelynek egyik, a nagykunsági egységet bevezető kerettörténete értelmezhető András ars poeticájaként. Eszerint a pók úgy tud kiszabadulni a szúnyogok közül, hogy a szó szoros értelmében mesét sző.

A cselekmény egyúttal megidézi Az Ezeregyéjszaka meséinek kiinduló szituációját. Mind a pók, mind Seherezádé kísérletének hatása a mesehallgatói transzállapotot írja le szakszavak nélkül, az előadás varázsára hagyatkozva. Ahogy a kötetben is olvashatjuk (a szerkesztő is felhívta erre a figyelmet): „a jó mese olyan, hogy attól az ember behunyt szemmel is jól lát”.

Amikor Asztalos Emese a Kaptárbontás illusztrációit hozta szóba, elmondta, olyan képi világot szerettek volna teremteni, amely a 21. század hihetetlenül inger- és impulzusgazdag vizualitásában is különleges tud lenni. A sorozat számára megtiszteltetés volt, hogy Szepessy Béla elfogadta a felkérést. A linóleummetszetek elkészítését több beszélgetés előzte meg Bereczcel, az együttműködés műhelymunka jellegű volt. A grafikus vallja, hogy „a fekete-fehér is tud színes lenni” – aki vet egy pillantást a kész metszetekre, nem fog kételkedni ebben. (Erre a bemutatón is volt lehetőség, a Hagyományok Háza ugyanis készült egy rövid kiállítással az illusztrációkból.) A kötetben szöveg és kép kapcsolatára jótékony feszültség jellemző.

Szepessy számára nem volt kérdés, hogy igent mond a felkérésre, hiszen több mint 30 éve fűzi baráti viszony a mesemondóhoz. A történetek azonnal beindították a fantáziáját, sőt minél többször olvasta el őket, annál több réteget, dimenziót fedezett fel mögöttük. Sok rajz csak hónapok múltán érte el végleges formáját. Az illusztrációs folyamatot spirálhoz hasonlította, amely mindig eggyel magasabb szinten tér vissza önmagába. Elsütötte a kihagyhatatlan szóviccet is: „spirál, ami inspirál”.

 

Szepessy Béla kiállított grafikái

 

Szepessy rendkívül komplexnek tartja a mesékben feltáruló képi világot; olyannak, ami egyszerre köti le és engedi szabadjára a fantáziát. Több évtizedes tanári pályáján pedig megtanulta, hogy minél jobban megkötjük egy gyermek kezét, annál szabadabban fog repülni.

A grafikus egy anekdotán keresztül felvillantotta a műfaj kettősségének kérdését. Amikor részt vett egy mesekonferencián, ahol az előadások előtt Berecz elmondott egy történetet, közvetlenül tapasztalta meg, hogy míg az előadott szöveg a néprajzkutatónak forrás és anyag, addig a hétköznapi hallgatónak apró csoda. Dala Sára úgy oldotta fel ezt az ellentmondást, hogy kifejtette, szerinte a téma kutatói is tudnak látószöget váltani, képesek bevonódni a befogadói élménybe.

Asztalos Emese rákérdezett a kortünetnek számító, rendkívül aktuális problémára és annak lehetséges megoldásaira: tudnak-e a mesék hatni ma, amikor a gyerekek kimutathatóan egyre kevesebbet olvasnak? Berecz András nem érez magában sem népnevelői hajlamot, sem szociológiai érdeklődést; csak azt figyeli, milyen fogásokkal, mozdulatokkal tudja „becserkészni” a fiatalokat. Szemléletes példát hozott fel: egy alkalommal újságíróknak mesélt, de amikor látta, hogy nem figyelnek rá, egyszerűen hátat fordított közönségének, és a repkénnyel befuttatott falnak mondta tovább a történetet. Az előadás után többen gratuláltak neki, kiemelve az általuk „polgárpukkasztónak” értelmezett gesztust, és meghívták, meséljen nekik máskor is. Annyit kértek, hogy ha lehet, legközelebb forduljon velük szembe.

 

Berecz András Poket könyvbemutató

 

Szepessy a jelenséget pozitív oldalról ragadta meg: úgy gondolja, az olyan műmesék, mint a Harry Potter vagy A Gyűrűk ura iránti megszállott rajongás jó irányba mutat. A fejlődés fenntartásához azonban szükség van a nevelésre: meg kell tanítani a fiatal generációnak, hogyan különböztessék meg a digitálisat és az analógtól; előbbi bárkié és mindenkié, utóbbi pedig elidegeníthetetlenül a sajátunk.

Dala Sára, visszatérve a Kaptárbontáshoz, felhívta a figyelmet arra, hogy az nem feltétlenül gyerekkönyv. Kimondottan „huncut” kötetről van szó, több értelemben. A pajzánabb cselekményelemek mellett ide tartoznak a nyelvi játékok, kacifántos fordulatok, ahogy a gyűjteményhez mellékelt tájszójegyzék is.

A bemutató zárásaként Berecz Andrást elmondta a „kedves mesék legkedvesebbikét”, mely a híres nagyotmondóról, Hazug Pistáról szólt. És még annyi másról.

A beszélgetés után lehetőség nyílt a mesegyűjtemény megvásárlására és dedikálására. Az esemény ezzel véget ért, de nem fejeződött be, ugyanis véletlen vagy nem véletlen, de szerencsés módon ugyanerre a napra esett a havonta egyszer megrendezett Ahol a madár se jár mesemondó baráti kör. Immár 16–17 éve gyűlnek össze kezdő és profi mesemondók, illetve lelkes hallgatók, hogy „mondják, ahogy tudják, és hallgassák, ahogy tudják”. Az együttlét kötetlen, mindössze két szabály van: a vállalkozó szelleműek vigyenek népmeséket és fejből mondják el azokat. Ezen az estén 20–25 résztvevőt számlált a kör, és többeknek is „mocorgott mese a szája szélén”. Az elmondott történetek és a befogadói helyzet önmagukban szemléltették, milyen is egy élő hagyomány: a sokak által ismert meséket az előadók a saját ízlésükre formálták, olykor kicsit modernizálták, és a közbeszólások révén a többi jelenlévővel együtt alkották őket kerek egésszé. Csakúgy, mint a szájhagyomány hajnalán, mesélő és hallgató egyként oldódott fel a varázslatban.

Fotók: Csibi Szilvia / Hagyományok Háza

Forrás: kultura.hu

A barna medve fekete szőre

2023. 07. 05. 10:30
Cikkek

A barna medve fekete szőre,

avagy a világ megegyenesítése

 

Minden relatív, azaz viszonylagos, volt nagyon régen életem talán első fontos filozófiai felismerése,

amikor az Einstein-féle relativitásról éppen csak futólagos ismereteim voltak. Például az idő tekintetében. Néha fél perc is iszonyatosan hosszúnak tűnik, máskor napok, hetek is könnyedén elrepülnek. Kedden este Berecz András aradi, a Kamaraszínházban megtartott előadása után

(mindig megnézem, mekkora egy produkció időtartama) meglepetéssel konstatáltam, hogy szűk másfél óra (az eltelt idő egy részét a taps, a vastaps tette ki), s csalódottan vettem tudomásul, mint gyermekkoromban egy-egy izgalmas olvasmány befejezésekor, hogy most már tényleg vége, a tapsok

hatására adott ráadásnak is. (Átlátok a művész szitáján: ki volt gondosan számítva a jelenet. A „spontaneitást” egy jó szónok, művész stb. nagyon precízen kidolgozza, ezúttal például, az előadás bevezetőjében elhangzott, szokatlannak, sőt abszurdnak tűnő kijelentésre csak akkor kapott végső választ a közönség. A ráadásban.)

Berecz András, aki idén október végén ülheti 60. születésnapját,

egészen különleges művész. Az „ének- és mesemondó”, ahogyan mindenütt, saját honlapján is szerepel, csak nagyjából igazít el. Rengeteg díja, kitüntetése, köztük több magyarországi helység

díszpolgársága, az alternatív és a valódi, állami Kossuth-díj stb. az őt nem ismerőket segíti

ugyan eligazodni személyét illetően (a díjakat mégse adják ingyen), de őt hallani, még inkább látni kell ahhoz, hogy teljes biztonsággal leszögezhessük: kivételes, egyedülálló, és nagyon szeretni való jelenség.

Néhány éve már járt Aradon, a Kamaraszínházban, s akkor, emlékezetem szerint, azt írtam róla, hogy „elbűvölt”. Most is elbűvölt. Úgy mondja, annyi humorral és bölcsességgel, a mához is szóló üzenettel (bizony!) a mesés történeteket, hogy a néző szájtátva hallgatja (ha éppen nem hahotázik) előadását,

amelyben nem utolsósorban arc-, test- és kézjátéka, a hangjával való (olykor halk, sejtelmes, máskor „indulatos” mesteri bánásmód kelti a hatást.

Végignéztem jó pár, az interneten hozzáférhető tucatokban mérhető) műsorainak részleteit. És azt fedeztem fel, hogy némelyik mai, fiatal humoregyüttes (nevezzék, ahogy akarják) az ő poénjait használja fel. De lehet, hogy mindannyian azonos forrásból, a népi humorból táplálkoznak? Kié az elsőbbség, nem tudom. Amit állíthatok: jó harminc-valahány esztendeje a Hargita-hegységben egy tehénpásztorral hozott össze a sors. Két-három pohárka pálinka kíséretében az öreg – akkoriban még hozzám képest öreg – olyan (eleje, közepe, vége tökéletesen megkomponált) történetet mesélt el a közeli faluba betört medvéről, hogy tátva maradt a szám, s irigykedve (csúnya emberi tulajdonság!) arra gondoltam: uramisten, ha nekem ilyen mesélőtehetségem lenne… Berecz Andrásnak, a Budapesten született művésznek az istenáldotta tehetség megadatott. Egy ideig csodálkoztam, honnan ez az elképesztő (leginkább a székelységére emlékeztető) nyelvi kultúra, előadásmód és tudásanyag? Hát onnan, hogy szorgalmasan (nem kis munkával) gyűjtögette mondhatni az egész Kárpát- medencében a nyersanyagot műsoraihoz, amelyeket nagyszerű érzékkel, intelligenciával, műveltséggel, személyes ötletekkel gyúrt össze úgy, ahogyan azt tucatnyinál jóval több műsorában, kazettájában, később CD-jében adott közre. Poénjait oldalakon keresztül idézhetném. Nem teszem. Berecz Andrást – sokáig éljen! – hallani, de főleg látni kell. Aki nem látta, az biztosan szegényebb egy nagyszerű művészi élménnyel (de minimum egy másfél órás kellemes kikapcsolódással) bárhol a magyar nyelvet értő Kárpát-medencében.

 

JÁMBOR GYULA

Győri Könyvszalon interjú

2023. 07. 05. 10:29
Cikkek

Ezeréves életmentő mesék

November 18-án pénteken, 19.30-kor találkozhatunk újra Berecz Andrással, aki a XVI. Győri Könyvszalon vendége lesz. Évtizedek óta járja az országot-világot, hogy meséivel és énekével derűt varázsoljon az arcunkra és a szívünkbe. Az interjúban erről a számára teljesen otthonos világról kérdeztük, amely nagyon sok kincset tartogat számunkra, s amely akár életmentő is lehet: a mesék birodalmáról.

 

Valójában mesét mondani is egyfajta igazságtétel, nem?

Így van. Az igazságkereső ember a legjobb meseszerző. Az életben sokszor nem érhető el, hogy az igazság diadalmaskodjon. Ezért esténként a tűz mellett, társaságban jól esett legalább szóban helyreállítani a rendet. Az igazságtalanság sok mesét szült.

A mesék világa hogyan viszonyul modern világunkhoz?

A mese szép, boldog, méltó életet kezdett élni, mert sok ember rákapott. Több évtizedig a mese a sarokban térdepelt, oda volt utalva a gyermekeknek és a rajzfilmeknek. De utóbb már társaságban, nyári táborokban, iskolai vetélkedőkön, ünnepeken is felütötte a fejét. És ki talál derülni, hogy olcsó és kitűnő szórakozás, és csodás tudománynak a tára. A sok emberi indulat, a sok ítélet, a világkép, amit ember valaha elgondolt, az valamelyik mesében ott feszül, ott lappang. A sok mese együtt, az maga az ember. Erre sokan rájöttek, és nagyon szeretik.

Ha csak a magam kis életét vizsgálom, például megnézem a régebbi naptáraimat, szédítő távolságok, ahová elhívnak az énekek és mesék miatt. Amúgy, én elsősorban énekes volnék, a mese csak úgy közben jött. Együtt, egymást kiegészítve szeretem és alkalmazom őket. A népdal és a népmese olyan helyekre rángatnak el. Hívtak óvodától nyugdíjas klubig, börtöntől parókiáig. Voltam hippik között egy hajóvárosban, Portland-ben, Amerikában, Kairóban, a Nílus mellett, Torontóban, Párizsban. Észtországba több mint 10 éve járok vissza, és tolmáccsal mondom a magyar mesét.

Az ember messze sodródott ünnepeitől, közösségtől, ha nem kapaszkodik, elmúlhat úgy az élete, hogy egy őszinte estéje nem volt, amikor kitárhatta volna magát. Ezek a mesék az ember helyett beszélnek, olyanokat tudnak kimondani, amikre az ember szavakat sem talál. Sokak munkája, érett gyümölcs, csiszolt ékszer. Formát tudnak adni az érzéseknek, indulatoknak, és megemészthető módon átadni, ez nem kicsiség. Úgy okosnak lenni, hogy közben érthető legyél, úgy vicces, hogy ne légy bántó. Dehát ezek ezeréves munkák.

Ebben a világban, ahol az okos ember jelvénye és címere az érthetetlenség, érthetően okosnak lenni szinte botrány. Korunkban a művelt ember akkor boldog, ha érthetetlen. Hallgatói körbe veszik, és jólesően borzonganak homályos szövegek sorai közt, mint valami árva sikátorokban. Ebben a világban a bolond ember álorcáját fölvenni jó. Amikor valaki a mondanivalóját így kezdi: „Az az igazság, hogy…” „az igazat megvallva…” vagy „meg kell mondanom maguknak őszintén”, akkor mindenki legyint, és a hazugságot, jó esetben a tévedést keresi. De ha csörgősipkában közeledsz, hogy én most csak bolondozok, akkor az emberek lázas szorgalommal azonnal az igazságot keresik. Ami ott bújócskázik velük játékosan a szavak alján-tetején, a mondatok mögött.

Jó pillanatában és jó kedvében találta ki az emberiség a mesét.

A másik nagy előnye a mesének, hogy okosan tud bánni az idővel. Régen úgy mondták a mesét, hogy amelyik résznél elaludt a közönség, vagy vakarózni kezdett, azt a részt megnyesték. Ahol pedig kipattant a szeme a népnek – és ezek a mese legszebb pillanatai, amikor mindenki gyermeknek válik, elfeledkezik saját magáról, kiköltözik a testéből szinte –, azt a részt pedig meghízlalták. Így alakult ki az arány, ami mérce lehetne a világban. A levitt hangsúly értéke az aranyéval vetekszik. Akkor jó, ha be is tudod fejezni. Ha valamit haza is viszel. Mikor befejezed, és úgy marad a nép, elfelejti, hogy hol van. Ezért már érdemes mesélni.

Nagyon kell kapaszkodnia az emberiségnek, hogy megutálja a mesét. Nagyon nehéz lesz neki…

Hogyan lehet megőrizni a „mese-tudatállapotot” a mindennapokban?

Nem tudom, mert én a civil társadalom számára használhatatlan ember vagyok. Én ebbe születtem, én már ebben maradok meg. Azt jegyeztem meg minden ember mondatából, ami arról nekem kapásból eszembe jutott. Ne éljen így mindenki, mert akkor megakad a világ. Minden közösségben volt száz vagy ezer emberenként egy, aki a kaszálásban hátul maradt, és egy kicsit többet cigarettázott, vagy amikor mások futottak, lassan mászkált, meg-megállt. No ezek mindig több mesét tudtak, mint a többiek. Nekik akkor jött el az idejük, amikor vége volt a munkának, vagy mikor ünnepekben összeültek. Akkor dolgoztak, mikor a felhőt bámulták. Este, amikor előkerült a pálinka, mindig mondtak valamit. Ők akkor vetettek, arattak, őröltek. Akkor dolgozták le egyéb elmaradásaikat. Mesében éltek. Alkati kérdés ez, a teremtő osztogatja. De azt, hogy hogyan is tudj ebbe a gödörbe belészökni, erre a dombra felkapaszkodni, azt én nem tudom. Módszerekben nem hiszek. Ha az ember sok mesét meghallgat, elolvas, közelébe férkőzik, akkor kiderül, hogy kire mennyi tartozik ebből az egészből.

Melyik a kedvenc meséje?

Mindegyiket nagyon szeretem. Persze az utóbbiakat, amelyekkel esek-kelek, azokat mindig többet forgatom a fejemben, de nem azt jelenti, hogy jobban szeretem. Utóbbi időben legtöbbet ezekkel a férfias-fickós nagyotmondó mesékkel foglalkozom, amelyeknek egy jó része katonatörténet, kocsmás, vadászos. Tulajdonképpen Háry János öröksége ez, a tudomány háriádáknak hívja őket. Ezek tetszenek utóbb legjobban.

Melyik mesét tartja most a legaktuálisabbnak?

Akkor ne menjünk messze kedvenc hősömtől, ettől a nagyotmondótól. Azért tartom korszakos figurának, azért nem hagy nyugton, mert a nyomorúságból, a keserűségből mókával verekedi ki magát. Ahhoz tudom hasonlítani, mint amikor valaki a jeges vízből a saját hajánál fogva emeli ki magát. A vesztes háborúból láb nélkül hazaaraszoló ember, aki még bolondozni tud. Különös állapota a mesemondásnak, amikor az orosz hadifogságból hazajöttek olyan házba, ami leégett, vagy ahova már nem várták őket, és amikor megkérdezték, na mi történt, mondj valamit, akkor elkezdtek bolondozni. És nem azért, mert megbolondultak, hanem annyi szomorúságot, annyi bajt hordoztak, hogy arról már kár volt szót ejteni. Sírni nem lehet szakadatlan. Levegőhöz kell juss. Követeli a tüdő. Ezekben a mesékben a lélek jut levegőhöz. A nyomorúságukból egy-egy jó bolondos mesét facsartak, és mindenki kacagott körülöttük. A nevetés ragad, társas örömök legszebbike. Na ez érdekel, ez a fajta lelkiállapot, amelyik így tud megújulni. Ebben annyi vitamin van, annyi élni akarás! Nem árt, ha kerül ilyesmi a házi patikában ma sem.  Itt a mese különösen nagy erőben van, magát a mesélőt emeli meg, szó szerint kiemeli a bajból, és ezt a mámort adja tovább. Reményt csihol. Szinte emberfeletti leleménnyel. Vidámságba csomagolja azt a megújuló, keserves óhajunkat, hogy valahogy meg kéne élni a holnaputánt is. Azért is izgat ez a fajta mesélés, mert a környezet sokszor rosszul ítéli meg. Igen goromba a „hazug mese” megjelölés, és ezeket mindig is hazugnak nevezték. A gyergyói Köllő Istvánból is „Hazug” Pista lett. Művészete tette azzá, és picit a meg nem értés, vagy tán a humor. Nagy mestere volt ennek a műfajnak. Mostohán bánik ezekkel a mesékkel a közbeszéd. Ezért is jól esik foglalkozni velük. Mert van mi sarat lemosni róluk. Különben meg is hálálják a csutakolást.

Milyen érzésekkel jön Győrbe, ahol már többször volt a Könyvszalon vendége?

Győrbe könnyű jó érzésekkel menni, mert minden előadás előtt járkálok, lemegyek a Dunához, megnézem a templomot, a Szent László hermát, ágyúra csücsülök, bemegyek oda a szigetre, ahol van egy első világháborús emlékmű. Ha jól emlékszem, szép, oroszlános, öreg fák alatt. Ott levágok néhány fekvőtámaszt, aztán valahol kávézok egy jót. Akkor máris azt mondom, nohát értelme volt idejönni. Annyi szépsége van Győrnek, azt hiszem, sokkal több turistát érdemelne. Szoktam csodálkozni, hogy milyen kevés a turista. De ennek egy picit örülök is, mert oda tudok férkőzni a szép házakhoz, a szép terekhez.

Mivel invitálja péntek esti előadására a győrieket?

Jöjjenek el, mert érdemes megünnepelnünk, akik még szeretjük a könyvet. Az ember magányában olvas, ritkábban felolvas másnak. Jól esik összejönni szép könyvek, szép gondolatok felett. Van egy kazáni tatár találós kérdés: Kézzel vetegetik, szájjal aratgatják, mi az? A könyv. Tehát szájaddal aratgatod le, amit mások a kezükkel vetegettek. A betűt „vetik”. A tatárok is. Ahol pedig egyszer vetettél, ott aratnod is kell. Méghozzá szájjal kéne learatni, tehát add tovább a világnak, mondd el! Nem foghatod be a szád. Találkozz másokkal, mert könyvet olvastál! Annyi szépet, jót kaptál, hogy adós lettél. A könyv nélkül élők lekötelezettje.

Azt hiszem a kirgizek mondják, Buda Ferenc fordította: Hogy magad meg ne botolj, másnak is világolj. Ha nem adod tovább, amit tudsz, te magad (is) meg fogsz botlani.

Most láttam Londonban két napja egy könyvtár ablakára felfirkálva: „A könyvtár a szabadság arzenálja.”

Várom a kedves győrieket!

 http://www.gyoriszalon.hu/news/8032/64/

Nemzeti színház Újság

2023. 07. 05. 10:29
Cikkek

„Többet dolgozik a mese énrajtam, mint én a mesén…”

Berecz Andrással Szász Zsolt beszélget

 

– A Wikipedián azt olvasni rólad, hogy a gimnázium után jogásznak és/vagy festőnek készültél. 1985-ben, 28 évesen viszont mint énekes már a népművészet ifjú mestere voltál. Mikor és minek a hatására dőlt el a sorsod?

Csak azért felvételiztem a jogi egyetemre, hogy a környezetem megnyugodjon. Édesapám azt mondta: „Fiam, ember légy!” Erre én azt kérdeztem: „Hogyan?” – „Hát úgy, hogy elvégzel valami egyetemet, de a művészettől menekülj, szélhámosság s naplopás az egész!” – Erre kár szót pazarolni. Rajzolni, fényképezni szerettem, s nem készültem egy percig se jogásznak. Az viszont, hogy énekes és mesemondó lettem, már sokkal korábban eldőlt.  Már az óvodában. Mert amikor azt mondták, hogy „csendes pihenő”, és nyitották a kecskelábú ágyakat, már tudtam, hogy mellettem aludni nem fognak. Akik balról, jobbról, meg fejtől szomszédaim voltak, azokat biztosan megintették, hogy miért nem alusznak, mit viháncolnak. Én meg halarccal, mozdulatlan szájjal, csukott szemmel azon mesterkedtem, hogy a bosszantó csendet vidámságra cseréljem fel, finoman horkolva egyet-egyet. Máig ez a bohóc ösztön mozgat. Csak Szilveszterkor hagy magamra. Mikor a vidámság kitűzött cél, elhagy a játékoskedv. De mikor szomorú, unatkozó embereket érzek magam körül, akkor megindul, szalad fel bennem. Hangyák, kisördögök, vagy mik. A véráram hozza őket, olyankor már viszket a nyelvem.  És addig nem nyugszom, amíg valami bolondos történetet el nem mondok.  Ez amióta eszemet tudom, bennem volt. Örökké utat keresett magának, kitörési pontokat. Ettől se intő, se verés nem tartott vissza. Sorsom eldőlése a Lánc híd alatt volt. Gimnáziumban valami lyukas órán elléptem oda Dunát szagolni, követ hajigálni. Fölöttem futkostak az emberek, dudáltak az autók. Én pedig a híd alatt pompásan éreztem magamat. S azt mondtam magamban: Istenem, add meg, hogy mikor az életnek rohannia kéne, én így megállhassak. A magam embere lehessek, és azt csinálhassam, amit szeretek. Ne legyen munkahelyem, főnököm. – Ez volt talán az első jele annak, hogy valami mocorog bennem. Egyébként az ilyen csöndek újítanak meg mind máig. Csönd nélkül nem esik jól a beszéd, magány nélkül a társaság. Legjobban mesélő, leggazdagabban daloló mestereim feltűnően sokat voltak egyedül. Megérlelték a tudományukat. Érezted, hogy amit művelnek, az az övék. A hatások legfontosabbika talán a gyűjtés, a sok találkozás. Ha az ember nem hallgat meg mást, önmagát ismétli. Amikor esténként édesanyám dalait, meséit hallgattam, az is olyanféle volt már, mint amikor manapság gyűjtök. És ma is úgy érzem, hogy a munkámnak, a szolgálatomnak az a legszebb része, mikor befogom a számat. Amikor feltöltöm magam mások észjárásával, történeteivel, énekeivel. Úgy szívom őket magamba, mint a kakas a parazsat, kút vizét. Hogy mikor eljön az idő, eresszem ki. És ezért van, hogy mikor az emberek engem hallgatnak, másokat is hallanak, nemcsak engem. Úgy érzem magam, mint egy edény, amelybe sok embernek az álmai, a vágyai, a történetei egybeszaladnak. A népmesékben, -dalokban még a halottak is beszélnek. Nem csak azé, aki mondja.

– Mikor és hogyan kerültél a színpad közelébe? Netán a táncház-mozgalom kezdetekor, a 70-es évek második felében?

Igen. Jártam táncházba, de nem táncoltam. Az otthon hallott népdalokhoz kerestem valamit, ami hozzájuk hasonlít. Odahaza édesapám és édesanyám is nagyon szépen tudott énekelni. Úgyhogy nekem a táncház nagyon jól jött. De előbb még volt egy goromba élményem. A 25. Színházban láttam egy közepesnél rosszabbul sikerült darabot; Jancsó Miklós rendezte, Madaras Józsefet püfölték benne halálra, mint a gonosz eklézsiát, ő játszotta a rossz, romlott burzsoá papot. S a végén a „rokonszenves”, bőrkabátos keretlegények felmutatták a nagy piros könyvet. De Sebő Ferenc brácsázott benne, és az tetszett. Meg is kérdeztem, hogy milyen zene ez. Mondták, hogy széki. – Székely? – kérdeztem vissza. – Mi az, hogy széki? Akkor még gimnazista voltam, s nem is hallottam róla, hogy létezik olyan település, hogy Szék. Ez volt az első eset, amikor a táncház a körmit kinyújtotta felém. Korábban is olvastam népdalgyűjtéseket. Eljártam a Gorkij Könyvtár Zeneműtárába, azért, hogy grúz, mongol, tuvai, különböző szovjetunióbeli népek zenéjét hallgassam. Ott belebotlottam egy magyar népzenei albumba, Hungarian folk music volt a címe, és ebben hallottam egy moldvai csángó dalt: „Sárig hasú kígyó / bébútt az kebelembe, / Azki azt kiveszi, / fél karját megeszi…” S engem ez úgy ütött meg, mint az áram. Újra-újra meghallgattam, mindig új szépséget fedeztem fel, álmomban is ezt dúdolgattam. S azt kezdtem nyomozni, hogy még van-e ehhez hasonló.  Elmentem Domokos Pál Péterhez a Budafoki útra, hogy meséljen Moldváról. S akkor ő ott fölkészített, hogyan menjek el oda népdalt gyűjteni.

– Volt valamilyen zenei előképzettséged?

A mi iskolánk az, hogy szájról olvassuk le a dallamokat. Személyes találkozáskor az ember hangképzést is tanul. Meg ezer olyat, amit leírni nem lehet. Zenei gondolkzást, a rögtönzést, a szabadság titokzatos törvényeit. Persze az is igaz, hogy bámészkodással akármilyen mesterség, ha megtanulható volna, a kutya már rég mészáros volna. A hallottakat át kell igazítsd a magad torkára, a szívedre, a magad sorsára. Tehát sokat kell énekelj, hogy az a tiéd legyen.

.– Hadd szúrjam közbe: én is Domokos Pál Péterhez mentem először, amikor Tömöry Mártával a betlehemes hagyománnyal kezdtünk foglalkozni. S máig is érvényes az a tanítása, hogy mindig a betlehemezők belső indítékaira kell figyelni.

Igen, az egyik betlehemes pásztor belső indítékára magam is felfigyeltem. Az üres kezűére. Aki, míg mások ajándékot hoznak, csak puszta saját magát hozza el, s az alvó kisded Megváltónak jó ropogós, hujángatós táncot jár, kitörő örömmel, repes szívvel. Egyik kedvenc alakom. Tehát miután Péter bácsi felkészített, kimentem Moldvába. Ez talán, úgy1979-ben történt. Néhány napot forogtam, ámultam, aztán letartóztattak. Féltették tőlem a népdalokat, ezzel még kíváncsibbá tettek. Olajat locsoltak a tűzre. Így a milicia is hozzájárult, hogy népdalénekes legyek. Teli szaladt a fejem énekekkel. Mivel táncolni nem tudtam, mindig csak néztem a táncosokat, ezért az én időm mindig hajnaltájban jött el. Mikor megroskadt a tánc, odajöttek a zenészek hozzám, mert tudták, hogy nálam újabb versszakok is vannak, új nóták. Addig-addig fityegtem így a táncházban, míg egyszer föllöktek a színpadra. Ökrös Csaba zenekarával énekeltem. Kicsit bolondos neve volt, „Újstílus”. Aztán Juhász Zoltánnal, Fábián Évikével az „Egyszólam”-ban. Meghívtak 3 hónapra Amerikába Vizeli Balázsékkal, ahol New Yorktól a Sierra Nevadáig  három hónapig énekeltem, éneket tanítottam s felvételeket készítettem…

– Én a Bucz Hunor vezette Tér Színház lelkendező hölgy tagjaitól 1988-ban hallottam azt először, hogy Magyarországon most te vagy a legjobb férfiénekes. A szél patkójától a kő is szikrázik című, 1991-es lemezedet hallgatva, ami már a te neved alatt jelent meg, felfigyeltem rá, hogy milyen különös fejhangon énekelsz. Egyszerre tűnt stilizáltnak és autentikusnak. Azóta is ez az a titok, ami veled kapcsolatban a legjobban érdekel. Bizonyára azért, mert színházcsinálóként én is vittem föl a színpadra népi szövegeket, dallamokat. De sosem akartam eljátszani a „műparasztot”. Azt első pillanattól éreztem, hogy nálad sem erről van szó.

Engem az élmény kergetett fel a színpadra. A stilizálás föl sem merült. Abban szándékosság van. Amikor felléptem, arról az örömömről adtam számot, hogy énekelni tudó emberekkel találkoztam, és estétől reggelig együtt énekelhettem velük. Ezek voltak életem legnagyobb élményei. Nem voltak szándékaim az énekgyűjtéssel sem. Nem azért gyűjtöttem, hogy majd előadjam őket. Legtöbbször fölvételt sem készítettem. Melléálltam, melléültem és melléfeküdtem az énekeseknek.  S ami rám ragadt, úgy éreztem, csak az tartozik rám. Azt adtam elő színpadon, ami rám ragadt. És azért mentem el újra és újra gyűjteni, amiért az éhes kutya megy a pék-szagra. Mert éheztem ezt.

Néprajzos körökben revelatív esemény volt, amikor „Bú hozza, kedv hordozza.” Magon kőtt énekesek iskolája címmel 1997-ben tanulmányod jelent meg a néphagyomány ismeretlen „zeneesztétikájáról”. De ez a reményteli pillanat hosszú távon hozott-e szemléleti áttörést?

Három kiadása fogyott el, utoljára az Akadémiai Kiadó jelentette meg, és tankönyv lett a Zeneakadémián, így hát nem panaszkodhatok. Idézik, közkézen forog. Klasszikus zenészeknek is jó szívvel ajánlom.

– Úgy érzem, ezzel a publikációval sikerült megtörnöd azt a marxista szemléletet, hogy az istenadta nép a hagyományt csak úgy kapta, és abban, ahogyan énekel, zenél, táncol, semmi tudatosság nincs.

A kíváncsiság hajtott, hogy megtudjam, mi van azok mögött a mondások mögött, amit az énekesek egy-egy nótához fűztek. Mint például e mögött: „Azoknak a jól megnyútott, mezei nótáknak az utolsó hangját íppen  úgy billegtesd meg, mint Duna háta a lámpafényt! Hogy aki messzünnet hallja, azt emelje fel! Integessen az a hang, mint a nyárfalevél, ha azt akarod, hogy az ablakok megnyíljanak utánad.” – A magyar zenei műnyelv, erre legjobb formájában is csak azt dja mondani, hogy tremoló vagy vibrátó.  Oly magas költészet ez, olyan pontos megfigyelés akusztikailag, és olyan találó képes beszéd, ami sajátos gondolkodást sejtet. Eddig a gyűjtők többnyire csak a dallam és a tempó lejegyzéséig jutottak el, s föl sem merült, hogy a „vadrózsa”, ez a bájos, ösztönös, naiv, öntudatlan énekes vadvirág erről esetleg valamit susogni, gondolkodni is tud. Ezzel nem vádolok senkit, mert erre nem is volt idő. Az előttünk járó nemzedéknek arra volt ideje, hogy sietve beseperje a feledésre ítélt népdalt. De Bartók és Kodály is leírta: utána kéne járni, milyen terminus technikusokat használ a népi előadó, mikor az éneklésről beszél. Mindarról, amiról nekünk csak idegen, főleg német kifejezéseink vannak. Az énekelni szóra száznál több szót gyűjtöttem. A gúnyos árnyalatúak megszámlálhatatlanok. Például a „hehent”. Ezt az iskolás, kántoros, „tanult” modoros, éneklésre mondták, amikor a „h” hang fölösleges helyeken megjelent. Az ún. adatközlőknek jó része meg tudja fogalmazni saját zenei törvényeit: hogyan díszíts? hogyan ne díszíts? mik a zenekarral való éneklés szabályai, ki a legjobb énekes, és miért? mik a változtatás szabályai.? De sokan a dal eredetét is megmagyarázzák. Honnan jön az éneklés? ki adta az éneket az emberiségnek, s miért? milyen lelki tevékenység ez? – Olyan tudás ez, amit ezek az emberek iskola nélkül magukon próbáltak ki. Ezért írtam alcímnek azt, hogy „Magon kőtt énekesek iskolája”. Egy székely embertől hallottam: „Ezek nem tanulták az ácsmesterséget, ezek magon kőtt ácsok”. Szép, találó kifejezés ez, mint a „magról kelt fa”, ami azt jelenti, hogy nem faiskolából való, erdőben nőtt, a fa vetette. Magától tanulta mesterségét.

 

– Vannak ebben a munkában követőid?

Bajzik Évától olvastam egy gyönyörű tanulmányt a szászcsávási muzsikus cigányok átörökítési gyakorlatáról. Arról, hogy ilyenkor milyen szavakat használnak és az esztétikájukat hogyan fogalmazzák meg, amikor a saját gyermeküknek tanítgatják hegedülni. Sajnos, egyéb dolgaim közepette nem értem rá eleget foglalkozni azzal, hogy folytassam és befejezzem ezt a munkát, így egyelőre csak az első kötet készült el. De a második kötethez való anyag is megvan a winchesterben.

– Ma már elsősorban mesemondónak tartod magad. „Többet dolgozik a mese énrajtam, mint én a mesén, így szerződtünk” – mondod az egyik interjúban. Ez Babits „a dal szüli énekesét” hitvallásához hasonlít, nem az Adyéhoz („én voltam úr, a vers csak cifra szolga”). Mikor köttetett meg ez a szövetség? Melyik volt az a mese, amelynek a mondásakor először érezted, hogy az téged alakít, formál?

Egyformán énekesnek és mesemondónak tartom magam. A dal is többet dolgozik rajtam, mint én őrajta. Fontosnak és nagy lehetőségnek tartom, hogy amit szóval már nem tudok elmondani, kidalolhassam. Itt megjegyzem, hogy a média nagy hatalom. Az a valóság, amit ő megmutat. Mindig idegenkedtem tőle. Mint énekes futottam előle, mint mesemondó, eléálltam. Azért a táncházasok, mint énekest ismernek, a szélesebb közönség, inkább, mint mesemondót. A műfordítót, néprajzi fotóst kevesebben. Na de eszembe jut például, amit Törő Gábor bácsitól hallottam, a Mezei satu. Az a történet, aminek a végén a gazda úgy ijeszti el a háztól az ördögöt, hogy felhúzza a felesége szoknyáját és megmutatja neki a „mezei satut” – két szép selyem párna közt. Ez a mese például az elsők között született. Persze előtte voltak már mese-töredékek, történetek, amiket az öregektől hallottam, de azok még nem álltak bennem össze igazi nagy mesékké. A hazugmesére úgy tíz éve akadtam kaptam rá. Az igazi Háry János mesetípust Hazug Pista bácsi művelte Gyergyóalfaluban, ebben ő volt a mesterem. 

– A gyerekek régebben és még ma is leginkább Benedek Elek meséin nevelkednek. Szerencsére nálunk otthon megvolt Kriza János mesegyűjteménye, a Vadrózsák is, mely a csalimeséivel egy egészen új világot nyitott meg számomra. Mert míg Benedek Elek meséi a lineáris történetmondáson alapulnak, és valójában az ő irodalmi nyelvezetén szólalnak meg, addig Kriza lejegyzésében a tájnyelv gazdaságával, a téridő fantasztikus kezelésével, fordított logikájával találkozhattam.

Benedek Elek hatalmas munkát végzett, mindannyian az ő ujjbegyén állunk. A mese felfedezése is fokozatosan történt. Elek apó idejében, ez volt a legjobb lehetőség arra, hogy a városi emberekhez is elvigye a mesét. Az a fajta lénia, amivel ő dolgozott, még jót is tett. Mert a népi mesemondókkal gyakran előfordul, hogy miközben formálják, alakítják a mesét, megvárják, míg a gyűjtő leírja az előző mondatot, elfeledkeznek róla, hogy mi is történt korábban, amiből aztán dramaturgiai hibák következnek. S ezt Benedek Elek megfésülte. Az a fésű olyan volt, övé volt, rá jellemző, de azért aranyfésű volt az. Voltak szerzett meséi is, de ő legalább alájuk írta a nevét. Most vagyunk bajban a címkézéssel a mai világban, amikor a világzene és a népzene nagyon érdekes módon alakul. A világzene állandóan azon fáradozik, hogy népzeneként tüntesse fel magát. De visszatérve a meséhez: Benedek Elek cimkézése, az általa alkotott műfaji rendszer az kristálytiszta.

– A 20. század második felében a gyűjtők, mint például Ortutay Gyula, viszont már arra törekedtek, hogy egy mesefa teljes repertoárját fölgyűjtsék. Ennek szép példája az Ámi Lajostól származó mesék gyűjteménye, melyek együtt egy teljes világképet is kirajzolnak. Kívülről én úgy látom, hogy neked a nemrég elhunyt Hazug Pista bácsi volt az embered, akit föntebb már emlegettél.

Az én gyűjtésem kétféle. Az egyik típus, mikor valami jó mese rotyog a fejemben, és élő beszéddel meg akarom frissíteni. Például, ha a kocsmában elkapok egy jó szót, már tudom, hova fog kerülni. Tehát ilyenkor nem is a mesét gyűjtöm, hanem megakadok egy pompás kifejezésen vagy tréfán, amit aztán beillesztek. És ilyenkor a mese olyan, mint a rablóhús: a hagyma mellé egy kis pityóka is kell, s csak aztán jön a hús, de nem árt a padlizsán, a paradicsom sem. Ezek aztán összetevődnek. Csettintsen, nagyokat nyeljen, aki hozzájut, tekergesse a fejét, ámuljon. Hogy milyen pikáns kis mese ez. Ma már a másik típusból van a kevesebb, amikor teljes mese hull az öledbe. Vagy amikor egy-egy olyan mesemondó személyiséggel találkozom, akitől nyugodtan mindent meghallgatok, mert nála minden mesévé válik. Ilyen volt Hazug Pista, akihez hasonlót ma egyelőre nem ismerek. De ha mutat nekem valaki, szívesen fölkeresem. – Megadta az Isten, hogy vele találkozhattam. Balázs Jóska gyergyóalfalvi festőművész hívta fel a figyelmemet rá. És ö is figyelte meg, hogy mióta meghalt, fényesebbek a csillagok. Mert Hazug Pista megkezdte fényezi odafenn őket szépen, szorgoson, ahogy szokta. Ővele úgy volt a gyűjtés, hogy kimentünk a határba, kezdte utánozni a katonabékákat. Párzási időben vágyakozó hangon csirikkolt nekik, hogy nagyobb kedvvel jöjjenek, aztán hogy a tenyerire felszökdösődtek, elkapta, harisnyába tömte őket, azzal fogott halat. A Marosba nyársra húzta, estére ott hagyta, s hát hajnalba látta, hogy a hónyuk alatt, mindnek nagy kövér pisztrangok, menyhalak! Párossával! Na hát így aztán lehet gyűjtést kezdeni. Hadd süljön a hal is, béka is! Persze beszélt ő a madarakkal is, tárgyalt a medvékkel is. Erre az utóbbira, mint méhészt, a kételenség vitte rá. Azokat nevén szólította. Azt mondta sokszor, csak a kétlábuak veszélyesök. Hazug Pista maga is mese volt. Hát ilyet nem könnyű találni.

– Mesemondásodnak a humor az elsődleges energiaforrása. Mindenek előtt a korunkra általában is jellemző abszurd humor. Ám valahol úgy fogalmazol·, hogy elégedetlen vagy, ha a közönség csak a zajos kacagásig jut el. Mert ilyenkor a szó második, harmadik értelme elsikkad – holott igazából ezért a többletjelentésért érdemes szerinted mesét mondani. Kifejtenéd ezt bővebben?

Ezt, amit idézel, ma se tudom jobban megfogalmazni. A humor ma nagyon kell az embereknek, mivel bús világban élünk. Nincsenek összejáró alkalmak, nincsenek ünnepek, megsápadt a kedély humor. Amit a média szállít, az meg valamiért kevés hiányos. Ezért a közönség engem egy kicsit rá is kényszerít arra, hogy ha törik-szakad vicces legyek. Látom, hogy erre oly mértékben éhesek, hogy ha ezt az éhségüket nem csillapítom, elhúzódnak, megharagszanak, számon kérik tőlem. De kétségtelen, hogy olyan mondanivalóim is vannak, amiken nem lehet nevetni. Egyáltalán nem, sőt: a vidámság máza alatt tragédiák vannak, nehéz, súlyos sorskérdések. De a mostani világ annyira ki van éhezve a formás vidámságra, arra a hangnemre is, amikor miközben nevet, gondolkodhat, mert ebből is hiány van. Dalokban-mesékben bőven van ilyesmi.

– Ez lenne nálad a szavak második, harmadik értelme? Az egyéni tragédiákon túl az országos bajokra, akár a világhelyzetre való reflexióidat érted ez alatt?

Igen. Egyébként a szónak a második, harmadik értelméről még annyit, hogy amikor jól hallgatnak téged, s ha te jót szóltál, akkor a hallgatóságnak a nyaka fájdul meg. Egyetlen szóról szóval három madarat repítettél: egyet előre, egyet hátra és egyet fölfelé. Ha mindegyiknek utána akar nézni, a jó hallgatónak megfájdul a nyaka. Akkor még este is a mesével hál. Párnája alá gyűri, hánykolódik felette. Mikor elbúcsúzunk, ő még csak akkor fog majd igazán találkozni a mesével.

–2000-ben mint művészeti vezető már mesemondóként hívtalak meg Nyírbátorba, a Szárnyas Sárkány Fesztiválra. Ezzel az utcaszínházi közeggel való találkozás láthatóan nem volt konfliktusmentes a számodra. A részben még archaikus tudatú helyi cigányság körében – akik még napi szinten élnek a mesével – hogyan tudtál helyt állni? Az ilyesfajta tapasztalatok hasznosulnak-e később az előadói gyakorlatodban?

A kedves színész kollégáknak szoktam néha tréfásan mondani, hogy könnyű úgy játszani, mikor süppedő székben ül a közönség. Miután leveszik a télikabátot, s megütik a gongot, eloltják a lámpát, majd pedig Petrovics bácsi a dohos függönyt széthúzza. S akkor a nép észreveszi, hogy a színpadról  valaki szól hozzájuk. De amikor be vagy lökve egy olyan helyre, ahol senki sem jelenti be, hogy te most mesét fogsz mondani, ahol nem lehet tudni, hogy hol a szervező, csörömpöl a körhinta és a harmadik mondatod után bekiabálnak, hogy „köcsög, hagyd abba”, akkor szembe találkozol azzal, hogy ezekből emberekből, akik a kultúra szó hallatára hanyatt-homlok menekülnek, hogyan tudsz közönséget faragni. Első dolog, hogy a büszkeséget el kell hagynod, mert különben elvesztetted a csatát. Viszont, ha megnyered őket, nincs náluk hálásabb közönség. Akkor fehér papírra írhatsz gyöngybetűkkel. Ők hozzák a dugi-sört, ők kérdezik meg, hogy amit mondtál, az micsoda. Nekik szoktam válaszolni azt, hogy ne törődjetek vele, a tiétek is. De a kérdés jó. Én se tudom, hogy micsoda, de hogy a tiétek is, az biztos. Ezeket a szent pillanatokat kár kihagyni. De ez nagyon böjtös. Állni kell az ütéseket, sokszor épp akkor, amikor a legkedvesebb mesédet viszed, s úgy érzed, mintha a véredet vennék. Voltam olyan fesztiválon, ahol voltak százötven ezren is, amikor két koncert-helyszín között a keresztúton kellett volna mesét mondanom, miközben angol nyelven szólt a zene. Rögtön láttam, hogy ez itt a szálka, veszett fejsze nyelén. Dönthettem volna úgy, hogy elvitetem magam Sopronig, és onnan haza megyek, vagy hogy azt mondom: „Csak kezdd el, és ne utáld a világot!” Mesét mondani lehetetlenség volt, ezért minden szembe jövő emberbe belekötöttem. Úgy, hogy ne rögtön értse, de ne is soká. Szerencsém volt, vagy mim. Kiköptem ugyan a belemet, de hoztak maguknak székeket, és lett egy kis közönségem. Mire elkezdhettem volna a mesét, már be is kellett fejeznem, mert lejárt az idő. De legalább a közönséget összekoldultam, összeharácsoltam. Aki nem esik át ilyen próbatételeken, az nem tudja, mit tud a szó. A találó szó. Találó szótól az ökör is meghőköl, azt mondták a régiek. Kaukázusban azt mondják a pontos szó kindzsáldöfés. Csuvasok azt mondják: igaz szó a csonton is áthatol. És hogy milyen messzire el tud kerülni tőle az ember! Mert ha a színházba megveszi valaki a jegyet, maga döntött, vár valamit. De ha az előadót bedobják véletlenszerűen egy oda, ahova a szervezőn kívül senki se várja, föl kell magát vérteznie. Meg kell fújnia a trombitát, hogy elhiggyék, itt ő valamit csinálni fog. Amíg nem ácsolod meg a létrát, nem fognak felmenni rá.

– Bárhova elmész, ha hívnak? Falusi közegbe is?

Sokszor azok sikerülnek legjobban. Csongrád megyében egy tanyasi gazdakörben például, ahol a szervező asztalok köré ültette a közönséget, ezért oldalt ültek nekem vagy háttal, akit pedig láthattam volna, azt takarták. Eszük ágában se volt tapsolni. Ők már nem gyerekek. Azt, hogy jó, azt érezni kell, minek a lárma. A végén azt mondák nagyon jól érezték magukat, visszavárnak, és elhalmoztak pogácsával, borral, pálinkával. Jó kis mulatság, és nagy barátságok lettek az estből. Meséltem cigány közönségnek is. A gyerekek fogták a nadrágomat, hogy meséljek még. A mese úgy okos, hogy azt mindenki érti. Korunk okos embere sokszor olyan szavakat használ, hogy senki se értse, és ebben lubickol. Mesterségének egyik címere a gondosan megmunkált érthetetlenség. A mese szereti érzékletes képekbe foglalni gondolatait. Becsomagolva, de úgy, hogy egy életen át kísérnek, viheted őket, kibonthatod, vizsgálhatod, forgathatod. A mesének nagy lehetőségei vannak, talán éppen ezek miatt, mert azokat is meg tudja szólítani, akiknek azt mondod: kultúra, hanyatthomlok elmenekülnek. „Magad hogy meg ne botolj, másnak is világolj” – kirgizek mondják. Tehát ha valami szép, igaz gondolatot szereztél, adósa lettél másoknak. Pórul járhatsz magad is, ha ráülsz. „A könyvtár a szabadság arzenálja” – ezt most láttam egy londoni könyvtár ablakára írva. A mese is milliók tudománya – fegyvertára a szabadságunknak.

 

– Amikor idén tavasszal Vidnyánszky Attila megszólított, hogy részt vennél-e a Nemzeti Színház jövő évre tervezett Csíksomlyói passió című produkciójában, azonnal igent mondtál.  Ez nem meglepő, hiszen az elsők között voltál a moldvai csángók hagyományainak újra felfedezésében. A bibliai témák is ott szerepelnek a repertoárodon, elsősorban a Parasztbiblia szövegeiből kiindulva. S az a tíz általad ajánlott apokrif szent ének, amit már az első megbeszélésre hoztál, ugyancsak azt tanúsítja, hogy rálátásod van erre a Csíksomlyóhoz kötődő kultikus hagyományra. Szerinted most jött el az ideje egy ilyen nagy horderejű színházi vállalkozásnak? És ha igen, számodra mi most ennek az elsődleges tétje?

Nem mondtam azonnal igent. Azt mondtam, hogy én színész nem vagyok, de ha Berecz Andrásként gondolt rám, akkor szívesen. Mosolygott, s azt válaszolta, hogy éppen így gondolta. Hálás vagyok neki, mert ha ez után azt fogja mondani, hogy „barátom, nincs rád szükségem”, én már akkor is nyertem, mert ebben a témában jól esett megmerítkezni. Tehát a szenvedéstörténethez kötődő énekekből, amiket összeszedtem, már most egy CD-t tudnék készíteni. Korábban ilyen gondolatom nem volt, de Attila felnyitotta rá a szemem.

 

– A Parasztbibliát azért is említettem, mert ez a gyűjtemény az egyszerű nép közvetlenebb, mondhatni atyafiságos viszonyát mutatja a Jóistenhez.

A kereszténység története során az aszkézistől a humorig nagy út vezetett. Az európai ember, mire eljutott odáig, hogy a jóistennek talán mosolya is van, és meg lehet őt úgy is szólítani, hogy közben derűsek vagyunk, s azzal nem bántjuk meg őt, nagyon hosszú utat tett meg. Az kétségtelen, hogy az vesszőzéstől, az önsanyargatástól kezdve, aminek nyilván megvan a maga létjogosultsága, hiszen a lelki életet nem lehet egyszerűen elintézni, az Istennek számtalan megközelítése lehetséges, ahogy egy másik embert is sokféleképpen ismerhetünk meg. Ám e téren a humoros humor felől való megközelítés sokáig háttérbe szorult. Fel-felbukkant például Pázmány Péternél is, de a hagyományban kezdettől jelen volt. No de hogy lehet az – kérdezheti a mai ember –, hogy piszkálódik, és mégse tiszteletlen a népi mesélő? Megrángatja a történetet, kipótolja innen-onnan, kihagy belőle, és mégis a lényeg, a lelkület, a szentség az ott van benne.

– Ezek azok a nagy kérdések, amikről e téma kapcsán is érdemes lesz tovább gondolkodnunk…

 

   • · Az angyal éneke csak a postás kürtje, publikálva: 2014. december 4.

Elöl megy a nyelve

2023. 07. 05. 10:28
Cikkek

„ELÖL MEGY A NYELVE” Debrecen, Kölcsey Központ 2011.

– Mire számíthat a közönség február 9-én a Kölcsey Központban? Kikkel, milyen helyzetekkel találkozhatunk új műsorában?

– Sarkára állított szavakra, néhány dalra. Csak én leszek, egyedül, mesét úgy érdemes mondani. A mese szereplői lesznek a társaim, remélem, lehull róluk a lepel. Farkaslakán volt egy idős ember, akinek Tamási Áron is szívesen kaszált, mert minden egyes szaváról madárrajok szálltak el. Itt a szavakról emberek, poharak, bicskák, rokolyák, angyalok ördögök hullnak alá, szállnak fel. A helyzet az lesz, hogy rajtam kívül még egy kávés asztal is a színpadon lesz, kávékereséssel azonban senki ne töltse az idejét! A remélt helyzetről még annyit, talán több lesz a hallgató, mint az előadó.

– Mennyire ösztönös, illetve mennyire tudatos Berecz András „mesélőkéje”? Azaz: árad magától a mesefolyam, ha egyszer elindul, és sodorja magával a mesélőt is – vagy pedig nagyon is kemény kezű kormányos kell a mederben tartásához?

– Kemény kéz, lágy szív, határozott irány, egy kis csapongás, köd és napfény, bolondság és igazság, mindre szükség van. Az arány mesénként változó, de egy se maradhat el.

– Mi az, amit különösen nehéznek tart a népművészeti előadói pályán? S mi az, ami minden nehézség ellenére is hajtja előre?

– Az hajt, hogy nagyon szeretem. Nehézség látni, hallani az eredetiség és természetes szépség itthoni nagy veszteségeit. A kollektív menekülést saját magunktól, a magyar ember zenei analfabétizmusát, a félrevezethetőségét. Missziós terület lettünk. A jó és tiszta zenének megint és újra közönséget kéne felnevelni, mint Kodály ifjúságában. Az iskola még gyenge, a média pénzben kénytelen gondolkodni. Magyarország jó ideje a világ előtt nem tudta saját arcát megmutatni. Ha igen, szőnyeg lett, nem mennyezet.

– Hogyan áll a televízióval? Manapság, amikor a magyar ember kirívóan sok időt tölt el a képernyő előtt, azt mondják: a televízió nem kedvez az olyasfajta műveltségnek, amelyet Ön is közvetít. Viszont ugyanez a televízió segít sokakhoz eljuttatni a Berecz-meséket… 

– Megkerülhetetlen, gigászi hatalomnak tartom. Azzal együtt nincs, és nem is lesz tévém.

Hajdú-bihari Napló, Fábián György 2011.

Állvány és kupola

2023. 07. 05. 10:27
Cikkek

Magyar Nemzet (Kiss Eszter)

– Ön a Nemzeti Kulturális Alapnál kurátor. Milyen megállapításokra jutott a
táncházmozgalommal kapcsolatosan?

– Erősíteni kéne a táncházakat, és főleg a vidék megmaradt táncházait.
Nehéz helyzetben vannak. Sok munka, (idő is, pénz is) kell ahhoz, hogy a
„rohanó” embert megállítsd, aztán még meg is táncoltasd, meg is énekeltesd,
hangszert adj a kezibe, Gyimesbe küldd… Vannak, akik ezt vajas kenyéren
is látszólag könnyedén megteszik, olyanok is, akik nagy pénzért is nehezen.
Persze a pénz csak segíteni tud, rajongást nem pótol. A pénz önfeledt
lelkeket még soha nem állított tisztességes csatarendbe. Kultúrában se.
Ennek a levegőben kell lennie. Olykor elég egy tiszta hang, máskor a kórus
is kevés. De azért lankadni „luxus”.


– A Táncház egyesület felmérése szerint a Táncháztalálkozón minden
eddiginél többen voltak…

– A táncházat nem a Táncháztalálkozó tartja fenn, bár természetesen az is
segíti, hanem fordítva. Most, azt hiszem, a sejteket kéne rendbe hoznunk a
szervezetért. Egyre nagyobb vásárok az egyre szűkülő táncházak tetejibe.
óceánjárók apadó tavon. ez a panoráma. A kurátor-dombról is, meg az
országban utazgatva is.

– Az idei Szigeten felállított táncház sátor kifejezetten látogatott volt,
s a legtöbb érdeklődő ott találkozott először a népzenével.

– Az első megszólítás, a hívó szó még csak sikeres, a második, az útmutató
alig hallik. Szinte elvész a nagy lármában. A tájékozatlant még valahogy
befogja az ilyen tisztelnivaló sátor-ügy, de utána jön a neheze: örvendező
nézőből boldog részest, a tapsikolóból jó táncost, rogyadozó görbéből
egyenest faragni. a nyögdécselőből meg énekest! Nem színpadit! A táncház
világa a magyar kultúrának hatalmas tömbje. Zenénk, dalaink, mozgás,
ruházkodás, egyebek. együtt olyan, mint egy nagy épület. Vannak, akik a
kapun kívül állnak, hívogatnak, tessékelnek. Mások a lépcsőt is
megmutatják. Na újabban itt szokott megtorpanni a friss jövevény. Tanulás
nélkül ugyanis itt sem, saját műveltségében sem juthat feljebb az ember.
Pedig a kupoláért megéri. Onnan lehet messzire ellátni.

– Ehhez egyedül állami szinten lehetne igazi segítséget adni, az oktatás
részévé s egyben elfogadottá tenni. Mi a véleménye a kultúrával és az
oktatással foglalkozó minisztériumok hozzáállásáról, lépéseiről? Mennyire
vesznek tudomást a népművészet valódi értékéről?

– Az oktatáson kívüli, nem állami segítség is igazi segítség. Előnye a hátránya: nem intézményes, de így lehet hiteles a hangja, könnyen megújul, színtartó, életszagú, nem könnyen manipulálható, nehezebben kisajátítható. Ne mondjunk le róla! A
minisztériumok hozzáállásairól alaposan nem tájékozódtam, így csak
találgatásokba kezdenék. Sejtéseim persze vannak, elkapott híreim is. Azt a
miniszteri programot pl. rádióból csíptem el, hogy „jó értelemben vett
offenzívát” kell indítani külképviseleteink korábbi kulturális tevékenysége
ellen, amely a különbségeinket hangsúlyozta szerte a világban, s nem azt,
ami összeköt minket másokkal. Valahogy így. Hogy ennek a sokféleképpen
árnyalható „értelme” kinek lesz „jó”, „én nem tudom”. Azt viszont tudom,
hogy az eredetiség köt össze igazán. Az eredetiség vonzerő. Tőlem is
elvárják az eredetiséget. A világon mindenütt. Másfelől nézve: alig akad
olyan „kizárólagosan eredeti jellegzetesség”, amelynek valami párja, távoli
visszhangja másutt, más népeknél is meg ne lenne, vagy legalább amivel egy
másik nép fiai ne tudnának mit kezdeni. s általában véve megszeretni ne tudnák!

– A moldvai csángóság helyzete még ennél is rosszabb. Elvették az
identitásukat, nem tudják hova tartoznak, milyen nyelvet beszélnek, ok csak
azt érzékelik, hogy nekik mindenki mást mond.

– Sok szél port is hoz. Amíg a csángó ember maga nem ébred rá, hogy o kicsoda, addig „a vaj es baj”! Nem csak a csángóval van így. Bábáskodni persze kötelesség, de felelősség is.
Szép és ritka ünnep korunkban, mikor a tudat vajúdik, s öntudat születik. A
bába mindenesetre tiszta legyen! Kellenek az iskolák, népfőiskolák, a
folyóiratok csángó nyelvtannal, helyesírással, jó a házi tanítóskodás. de
itt a tanuló is tanítson! Voltam én különben ilyen iskolában, Csíkszeredában. Hiteles hely. Egyébként valóban nem is sejtjük, hány fejezete van még a csángó sorsnak! „Szokatlanul” „új” események peregnek az orrunk előtt. A pár éve Izraelbe rekedt kukázó, valószínű több százra menő
hajléktalan csángó férfi esetére gondolok, akiket valami banda Bákóból
„munkaközvetített”, meg arra csángó fiúra, akire Párizsban valami híd alatt
bukkant rá néhány magyar. Házi munkát végez. Hol itt, hol ott! Nehéz az
ilyet megszokni. Szerettől a Szajnáig! Szentföldig! Meg hát nem is szabad.
A csángó tanulság ránk nézve is intő. Mi is nyögjük a tudatvesztést. Sok
atyánkfiának fogalma sincs hol van pontosan, kapkodva keresi a helyét, ha
keresi, és könnyen becsapható. Ha a plázák mind népfőiskolák lennének,
(szörnyen nézne ki) az se lenne elég!

– Ön szerint mi a megmaradás járható útja?

– Az almágyi pincenótáé. Az például józanul is járható út. Újstílusú,
közben ötfokú! A hangsor régi, a szerkezet új! Előde, a régi stílusú
ereszkedő szerkezetű. Fent kezdi a hangot, aztán hozza lejjebb, alul
elhalkulva lezárja. Új stílusú népdalaink egy családja, amelyhez ez a
bizonyos almágyi is tartozik, a hangsort megtartva alul kezd, aztán
felviszi, s megint a mélyben zár. A régi, hibátlan épületanyagból új
szerkezetet hozott létre, ereszkedő vonalú helyett kupolás lett. De a
lényege megmaradt! Utolsó pillanatban, s ez nincs kétszáz éve, képes volt
megújulni, abban az időben, mikor a magyar zenei ízlést a német szinte
kezdte már kiszorítani. Ezt a kupolát a magyar kultúra egyik csodájának
tartom. Ilyet csak olyan közösség emelhet, amelyik élni akar, helyesebben
amelyik még életre való. Mert fenyegetett állapotában a lényegét megőrizve
tud nagyot változni. Nehézsége, hogy építés közben védekeznie is kell,
magasba kapaszkodni, fél szemmel meg a mélységet fürkészni: már megint
kinek van útjában ez a mi sebtibe összeütött állványunk.

– Ez viszont az állam felelőssége lenne, megfelelő kultúr – és
oktatáspolitikával, hiszen a hagyománytiszteletet nehéz azokkal megértetni,
akik egészen más alapokon nőttek fel. Az iskolapadban kellene elkezdeni,
talán nem is a népművészettel, hanem a magyar történelem és irodalom
megfelelő szellemben történő tanításával.

– Egyetértek. De szeretném kiegészíteni az állam felelésségét. Nálunk
ezekért mindahányan, külön-külön is felelősek vagyunk, különösképpen a
humán értelmiség. A művészt is idesorolom. A magunk közérthető és –
érezhető meghatározása is egyre sürgetőbb feladat.


– Sokan nem érzik, hogy szükségük lenne a megtartó hagyományokra, hiszen a
média nem ezt sugallja. Sem az Európai Unióban, sem a mai nemzetköziségre
épülő világban nem könnyű megőrizni ezeket az értékeket pusztán alulról
jövő kezdeményezésben. Itt most széleskörű és gyors tudatváltozásra lenne
szükség, hogy az emberek visszakapják azt büszkeséget, amelynek
segítségével helyesen értékelik magyarságukat és annak egyedülálló értékeit.

– Valamire biztos jó a gyors tudatváltozás, a sietve beszerzett büszkeség
is, de még jobb, ha a büszkeséget kiegészíti a megismerés is. Kodály azt
módja, születhetsz franciának, magyarnak nem. Az napi munka: megszerezni,
őrizni, csiszolgatni! Annyiféle hatás kezdte ki a magyar nyelvet csak az
utóbbi kétszáz évben! Na aztán főleg a kultúrát elosztogató központ nyelve!
Szórendje fellazult, hangsúlyai elbizonytalanodtak, könnyen helyettesíthető
idegen szavakat használ. Hány apró rezdülést lehetne utolérni, ha csupán
helyes sorrendben mondanánk el a szavakat! De ezért itt már dolgozni kéne,
ismerni kéne Pázmányt, a csángó nyelvet… Én azt a büszkeséget kívánom
mindahányunknak, amelyik történelmi emlékhelyeinkre indít, és a falusi
utas beszédjére vonaton is figyelni tud. Vagy ezek legalábbis ne
maradjanak ki belőle.

– Ön rendkívül sokoldalú alkotómunkát végez a színpadi szereplései mellett.
Készülnek az újabb könyvek, lemezek?

– Nehezen jutok el asztali munkáimhoz. Sokat utazom, mire belezökkenek,
futnom kell. Azért így is készülget a „Bú hozza kedv hordozza” második
kötete. Ez már töppedt állapotban van. Aszú lesz, remélem. Ebben többek
közt egymás alá rakosgattam az „énekelni” szavunknak vagy száznegyven rokonértelmi szavát. Nyelvünk partra sodort gyöngyszemei ezek. Vas megyétől Moldváig, Nyitrától Bácskáig találtam rájuk húszegynéhány év alatt. Asztalomon van
egy másik félkész munka is, a „Mesék a meséről és a mesemondókról”. Tuvai,
mongol, kínai. mesék. Műfordítás lesz, de ez is csak a vonaton mozdul,
otthon nem. Aztán szívesen összeütnék egy CD-t a Déli krónika elé mondott
meséimből is. Tervezem még a hagyományos állatterelő, állatutánzó és az
„állatértő” hangok megjelentetését is, CD-n, fényképekkel. Hát Pál Pista
bácsi állatértő tudományát, azt kár is lenne elszalasztani! Pista bácsi azt
mondja: a disznó tudja, ha jó pásztora van! „Gróf! gróf!” – úgy dicséri. De
amelyik csak járatja-fárasztja a semmiért, annak melléáll, és jól
megszidja: „zsivány! zsivány!” Na, így. Volna elég! Idő kéne nekem is! Van
négy gyermekem. Ez is szempont. Igaz?

Heti Válasz: Az angyal füttye

2023. 07. 05. 10:26
Cikkek

– Mit jelent a címben szereplő Angyalfütty? A Földön már nincs mit keresnie a hagyományőrző mesekutatónak, ezért az angyalokra kell hogy figyeljen?

– Az Angyalfütty saját mesém. Nem a földön, hanem ágyban forgolódva álmodtam meg. Ebben a táncok kialakulása a fő esemény. Tisztán láttam magam előtt, hogy valami savanyú, tánctalan ántivilágban, valamely fel nem jegyzett égi háborúban egy angyalt a társai oldalba döfnek, így az, szegény, hullani kényszerül. Aláhullva előveszi a nagy erős kíváncsiság: ha nem bontja ki a szárnyait, mi történik akkor?

Messze még a Föld, már az unalom is öldösi, hát unalmában akkorára nyílik ennek az én kisangyalomnak az a formás kicsi ajaka, mint a gyűszű. Akarta, nem, fütyölni kezdegete. Már a nyelve hegyit is kótára igazítá, mer az unalom nagy szerző. Na, közbe lent a Földön, ahol ugye a mesegyűjtők is forgolódnak, egy ember meghallá ezt az angyali muzsikát, ezért ijedtibe egy nagyot újít a világ menetin. Mer az ijedség nagy újító…

tovább a teljes cikkhez

Meseszerető

2023. 07. 05. 10:26
Cikkek

Demokrata (Fehérváry Krisztina)

– A televízióban nap mint nap találkozni olyan rajzfilmekkel, amelyek
gyerekeknek szólnak, azonban nagy részt felnőtteknek szóló filmek rajzolt
változatai, vagy pedig túlságosan is bugyuták. A mai meseirodalomban is
gyakori a szemét, illetve a rajzfilmek könyvváltozata. Milyen hatással
lehetnek ezek a gyerekekre?
– Nincs televízióm, nem tudom milyenek a sugárzott mesék, nem tudom hány jó
akad köztük. De nem is szeretnék több időt fordítani a „bugyutaság” alapos
megfigyelésére, az agyonsugárzott gyermek alapos vizsgálatára. Fiatalságom
egy része is arra ment rá, hogy mások eszmerendszerét és jobb esetben azok
hatásait kellett tanulmányoznom. Időrabló színjáték volt. A sajátom, amit
otthon kaptam, közben egy tapodtat se lépett előre. Szeretném végre
felépíteni azt a szellemi-lelki otthont, amelyben a gyermekeim is jól érzik
magukat. Amiben ki tudnak egyenesedni. Ahová messziről is visszatalálnak.
Ennek egyik látható jele többek közt a mesegyűjtés, mesemondás. Ha tévénk
nincs is, mint utazó, mint vendég, mint egykor óvodás gyermekek apja,
láttam én ilyen filmet „eleget”! Na hát így próbálok meg szembeötlő
hatásokat, jellegzetességeket felsorolni, azokat, amelyek a legjobban
bosszantottak, még ha sokszor áttételesen is. A hitvány nyelv.
Húrjaszakadt, repedezett hangszer ez, puha, nedves, mindig friss fából.
Legfeljebb egy tucat érzést képes kifejezni. Ezért lelket nyomorít. Lassan
csak hangutánzó szavakat használ. „Dojojojong, tsssss, vrongg”, ennek már
nem csak jelzoi, ennek már igéi, névszói sincsenek. Túlzó arcrángásai
ragadósak, riasztó élmény a gyerekek arcán fölfedezni. Dédelgetett figurája
unalomig: a torz és az idióta. Evvel együtt színtelen. Ennek a nyelvnek
baja van a megértéssel is. Ez viszont önzővé tesz. Az ilyen alkotások
együtt képesek elhitetni, hogy az élet lapos, a küzdelem fölösleges.
Közönsége jó úton van afelé, hogy az önfeláldozó szeretet láttán dühbe
guruljon, hogy ne akarjon növekedni, hogy féljen az emberi nagyságtól,
Istentől. Persze a nagy botrány azért az az, ami mindezt jól megbonyolítja,
hogy vannak született jók. Akiket a civilizáció sem rongál. És vannak,
akiken a legbölcsebb és legigazabb szó sem képes segíteni. Se a
meseirodalom, se az irodalom, se a kultúra nem mindenható. A Mindenható a
mindenható. Ő egyedül. De azért azt is látnunk kell, hogy a fényért,
asszonyért küzdő királyfi minden időben népszerű, emberjavító példa. „Csak”
lehetőség, „csupán” segítő jó tanács, de annak kiváló. Átadható,
továbbadható. Tökéletes nyelvtanár. Nem szószátyár. Helyettesíteni, pótolni
lehetetlen. Ezrek, tízezrek, élők és holtak közös munkája. Százezrek
kacsintanak, gondolkoznak, sírnak benne. Időmunka. Mint a cseppkőbarlang,
türelmesen építkezik, befelé.
– Hogyan tudná elhelyezni a népmesét, Ön szerint milyen helyet foglal el a
mese a magyar kultúrában? Nélkülözhető a mese?
– Kár nem látni hazánk érintetlen, alig érintett természeti szépségeit. De
legalább ugyanekkora kár elkerülni a magyar szellem érintetlen vagy alig
érintett, természetes területeit is! Azokat, ahová csak megtörve jut el
például az idegen nyelvi gondolkodás. Ha póknak-bokornak tájvédelmi körzet
jár, miért ne járna a gondolatoknak, a ritkán használt, találó szavaknak? A
nyelvnek, tehát a lélek világának is van ökológiája, ahol minden érzékeny,
kiveszőfélben lévő, kiszorításra, védekezésre képtelen szócskára,
„szóegyedre” szükség van! Meséink java az én szememben: egy-egy „tájvédelmi
körzet”. Érdemes barangolni benne, közel hajolni, megízlelni minden szavát,
szüneteibe beleszippantani. Ha valaki ezt a nyelvet beszéli, ezt érdemes
megismernie. Az idébb-odább rakható embert mindenesetre úgy kell nevelni,
hogy ezzel semmiképpen ne találkozzék. Megronthatja. Aki népmeséinket
szereti, egy kicsit már hazánkat is szereti.
– Ha egy gyerek életéből kimarad a mese, milyen következményekkel járhat?
– Rossz következményekkel. A „negatív” eredményeket azonban kedves
unszolásra se tudom számba venni.
– Mik a pozitívumok?
– Azt hiszem, ez is kifog rajtam. Nekem kevés híján a mese a mindenem.
Ilyesmi kérdésekre soha nem kerestem még választ. Semmi nem szorított rá.
Nekem fontosabb, hogy a mesét át tudjam adni elevenen. Hogy ő magáért
beszéljen. Többet dolgozik a mese énrajtam, mint én a mesén, így
szerződtünk. Azért megpróbálok felsorolni néhány „pozitívumot”. A mesék,
főleg az úgynevezett „tündérmesék” küzdelmet és irgalmat, vitézséget és
becsületet tanítanak. Igazszerelemre készítenek. Vigaszt is nyújtanak. Jól
felépített, tömör és tartalmas beszédre nevelnek. Ha a végtelen éjszakákon,
és milliókon kipróbált népmesék kiforrott, tömörítő, képes gondolkozása
vérré válik, a lényegre törő és lélekismerő beszédnek nyújt védelmet. Nagy
szükség van rá ma, mikor sikeres az üres szó, a parádésan csomagolt üres beszéd.
– Milyen a közönség, kinek kell ma a mese?
– A mese természetes, veleszületett igénye mindenkinek. Nem hiszem lenne
olyan, aki ezt az igényt valaha is ne érezte volna! „Bár hajthatnám a fejem
valaki ölébe, bár ülhetnék a lábához, mondana valami olyasmit, hogy lássam
magam előtt!” Aki nem hallott „élőbe” mesét, olyan persze van elég! Magam
is találkozom ilyen emberekkel. Nem sűrűn, az igaz. Ők általában a
beterelt, vagy eltévedt közönség soraiból kerülnek ki. Kísérők, nem
érdeklődők. Kedves marslakóként fogadják a mesét. Ők kacagnak először. Na
nem a tréfákon, hanem a nagy ismeretlenségen! Az elbizonytalanodás nagyon
tud ám csiklandozni! Ilyenkor nem szabad megsértődni! A „híres
előadóművész” ilyenkor elveszti a csatát. Duzzogva elvonul, leszidja a
szervezőt, stb. Ilyenkor egy mozdulattal be is zárja magát a tájékozottak,
jól neveltek karcsú tornyába. Kimarad a jóból, a második, és a harmadik
hullámból, mikor a kacagás mosollyá, a mosoly pedig végre figyelemmé
szelídül. Pedig ilyenkor szerez „új közönséget”. A tékozló fiúnak is idő
kell, hogy hazataláljon! Egyébként az őrlő asszony „magyar szimfóniája” is
így vívta ki a szépnek járó figyelmet! Fokozatosan. A velencei patrícius
család sarja, az átutazó Gellért püspök is előbb „kacag”, aztán „mosolyog”,
és csak ezek után jut el odáig, hogy figyelni tud a „különös dallamú”
énekre, a „magyarok szimfóniájára”: „Zengésével arra késztet, hogy hagyjam
abba az olvasást” – mondja Gellért a forrás szerint. A hatszáz évvel
ezelőtti szerző is a kikacagásban, mosolyban, majd az odaadó figyelemben
látja a meggyőzés, meggyőzetés fokait. Mivel idehaza sokan átutazóként,
véletlenszerűen találkoznak „magyar szimfóniával”, dalban is, szóban is,
érdemes fölvértezni magunkat sok-sok türelemmel. Sokszor megtérül.
– Nem túl fárasztó, idegőrlő ez a színpadi türelem?
– A folytonos, szakadatlan türelemgyakorlás gyötrelmes lehet. Ebbe hál
Istennek nincs részem. De volt már, hogy a mesét kellett előre küldenem. Azt
mondtam neki, „Menj, viaskodj! Te erősebb vagy nálam! Én most, engedd meg
barátom, leülök itt egy kicsit.” És a szám mondta valahogy! Magától! Aztán
mikor láttam már, hogy az áldozat megtörtént, a sok szép gondolat, a sok
pontos szó lassan már betemeti az árkot, lassan kivívja a csöndet, a
kanalat-villát-mobiltelefont letették, a beszélgetést szépen abbahagyták,
akkor én is „föltápászkodtam”, én is magamhoz tértem: „Jövök már, mese
barátom! Itt vagyok!” Akkor aztán belerázódtam egészen. Ilyenkor reggelig
tudnám mondani! Sok rendhagyó alkalmat tudok, amelyik jó, vagy még megfelel
a mesemondáshoz, de azért csönd nélkül nincs megértés. Legkevésbé az
elbizakodott ember tud figyelni, következésképp csöndbe maradni. „Találó
szótól az ökör is meghőköl” mondja egy közmondás – valamelyik török népé,
Buda Ferenc fordította – őértük azonban szinte kár minden szó. Jobb náluk a
részeg is. A mesélőnek különben olyan a zaj, mint gazdának a tolvaj. A szó
második, harmadik értelmét lopja el. Pedig ezért érdemes mesét mondani.
Aztán nagy tolvaj még az ajtónyitogatás is. Ez néha a fecsegőnél is
rosszabb. A csöndben, mint valami jó zsíros talajban, kihajt a szó. A
magvas. Aki másoknak is tartogat valami zenét, szót, hálás kell legyen a
csendért. Mint a festőművész a szép paszportuért, képkeretért,
kiállító teremért.
– Mindig úton van. Nehézség-e az utazás, az örökös találkozás új
emberekkel? Fárasztják-e a váratlan események?
– Megtörtént, hogy egyszer a kedves meghívók, szervező barátaim régi
Skodával jöttek értem a vonatállomásra. Beülök a hátulsó ülésre, hallgatom
mi újság, magam is mondogatok, de érzem, hogy valami nincs jól! Nedves az
ülés. Ez itt a legnagyobb újság, mondom magamnak! De nem is nedves, tocsog!
Viszket ám a fenekem! Mm! Nem is viszket! Mar! Fészkelődök, vakarom, hát a
nadrágomnak nincs ülepe! A jó öreg aksiból egy kis sav bugyogott elő, a
kárpit meg szépen felszívta! Na ebből jutott az én gyönge testecskémnek!
Pár perc volt még kezdésig, kaptam egy pulóvert, hamar a derekamra
kötöttem, úgy léptem fel. Szellős viselet. Mesemondó hordhatja! Egyébként
kevés holmival járok, s olyasmibe, hogy árkon-bokron, állófogadáson is
elmenjen, a vonaton is eldolhessek. Akárhol fölkelek, három perc alatt
indulásra kész vagyok. Van egy nagy fedeles ébresztőórám, olyan, mint
valami púderes doboz. Világít is. Idegen helyen azzal botorkászok.
Dünnyögve szoktam utazni, többnyire vonatfolyosón. Hol elhúzódnak, hol
mellém. A buszt kerülöm. A legtöbb sofőr, ha kiáradó jóindulatból is, ha
elalvás ellen is, gyakran kínozza az utasokat kedves rádióállomásaival.
Hálás vagyok, hogy olyan sokfelé vet a sors. Hogy a mesék és a dalok a
hátukra kapnak szépen, és ide- odacipelnek a térképen. Inkább frissít, mint
fáraszt. Bár néha azt gondolom, úton ér a halál. Anyósülésen eddig négyszer
álltam fejre. A sok szélvédőszilánk a tarkómon ment be, de még a zoknimba
is jutott. Az én félelmemet a kíváncsiság csökkenti, meg az új barátság
öröme. Egyszer, hogy repülőn rázkódva épp egy toronyfelhőbe fúródunk,
mondja a kapitány, hogy őt hogy hívják, és hogy üdvözöl minket itt fenn az
égen. A neve ismerős. Mondom a légikisasszonynak, legyen szíves mondja meg a
kapitánynak, hogy aztán szépen tegye le a felesége régi osztálytársát, mert
az már most egy merő görcs! Jön az üzenet: bár annyira oldódjak fel, hogy a
vezetőfülkéig eltántorogjak, bent aztán majd csak valahogy elmondok egy jó
mesét! Belépek, két pilóta, háttal a szélvédőnek! Nyugi, azt mondják, ez
magától megy! Meséljek csak, nyugodtan! Na. Így!
– Formálják a mesemondót, a mesét ezek az élmények, a sok találkozás?
– Élmények nélkül nincs mese. Azt hiszem, ha nem kóstoltad, vagy nem tudod
átérezni a más lények örömét és nyomorúságát, embertől hangyáig, főtől
fáig, nem lehetsz igazi mesemondó, fontos indulatok ezek a mesemondásban.
Olyan, mint a láva íze a borban.
– Mit jelent mesemondónak lenni?
– A mesemondó arra jó, hogy a meséket frissen tartsa. Új életet leheljen
beléjük. Olyan, mint a kincstárnok, számon tarja, ide- odarakosgatja őket,
egész életében köztük matat. Nem győz betelni velük. Fényesítgeti,
csiszolgatja őket. Újak után jár.

„Angyalfütty” – Új mese cd, beszélgetés Kiss Eszterrel

2023. 07. 05. 10:25
Cikkek

Angyalfüttyöt már hallottunk öntől a MÜPA-ban egy esten. Ugyanaz az anyag került a lemezre?

Nem, a tánc születéséről szóló mese egy kicsit hasonlít a Műpa-ban elmondotthoz, ennyi a hasonlóság. Ez a mese időközben átalakult, és most érett meg annyira, hogy könyvet, CD-t merjek készíteni belőle. Új mesékkel egészítettem ki. A tánc főszereplője a férfi és a nő, ezért egészen a Paradicsomig, a nagy almafalásig kellett visszamenjek. Többek közt azért, hogy a világ egyik legszebb esztelenségének és haszontalanságnak, a táncnak – mozgató rúgóit valahol az emberpár inai, porcogói közt kedvemre megvizsgáljam. Jól esett Ádányt és Evacskát célirányosan megteremteni. Néha engem is rázott a kacagás! Dörzsöltem a kezem, mert tudtam, hogy ebből nemsokára marosszéki forgatós lesz. Az pedig az élővilág legszebb násztánca, ez tudnivaló. Az emberpár megteremtése és a táncos mese közé még egy csiklandós, csihipuhi mese is kívánkozott. Ebben a férfiak erejét az asszonyok kapják meg. Dehát méltatlan gazdái lesznek. Szegény férfiaknak csontja törik, vére foly. Borul a világrend, ki tud így táncikálni. Na, Krisztus Urunk igazít egyet, leveszi az asszonyok nyakából azt a súlyos terhet – a férfiak erejét – helyreáll az egyensúly, éljen hát az egyensúly, minden táncok alapja!

 

Gyűjtött mese a tánc kialakulásáról szóló?

Nem, ez az én mesém. Ez az én ajándékom a táncháznak. A táncházban inkább ücsörgő, dalolgató ember voltam, de ha jó táncost láttam rólam is szakadt a veríték, a szívem kalapált, ott szálldostam a széken egyhelybe. Ez a meselemez sok táncházi mulatság gyümölcse. Én nem a lábam emelgettem, hanem a karom, a hangom. A parton énekeltem, vagy a zenekar lábánál, hadonászva, bolondul. Aztán főleg, mikor körbevettek, biztattak! Még, daloljak, hogy van ez a versszak, hogy van az a nóta? Már akkor a zenekar is nekem húzta. Sokszor ott hagytam a hangom egy-két napra háromra. A táncház tett színpadra.

 

A lemez a Kőkertben liliom sorozatának folytatása. A második rész a „Felítő” volt. A harmadik rész, „Angyalfütty” hogy kötődik az előző korongokhoz?

Ez a Kőkertben lilom három lemezt átfogó cím. Egy népdalból kaptam fel. Ebben a népdalban a víz partján felnőtt liliomszál megunja helyét, új helybe kell tenni: kőkertbe, hátha megfogan „a mi szerencsénkre, a mi örömünkre”. Itt többek közt a leányságról esik szó. Arról, hogy a leánynak ott a helye, kint, a porondos víz martján! Arra sokan járnak. Hadd örvendjen a világ a virágnyílásnak! Ez a párválasztás mezeje, ahol ifjak méricskélik egymást. Akkor jó és izgalmas, ha forgalmas. Na de egyszer vége szakad a leányságnak, „kőkertbe kell tenni”, férfierővel, szerelemmel kell körbevenni azt a liliomot, védelem alá helyezni. Ez már az asszony ideje. Szabadságnak és kötöttségnek, játéknak és törvénynek is költői képe ez. Korábbi lemezemen a vízparti lilom a 10. századi magyarság volt, akit Szent István király alatt erős kőkerttel kellet megvédeni. Mert épp annak jött el az ideje. Az élet hol ezt követeli, hol azt. Az ember, mikor kővárosokba tömörül, járványokat, petyhüdtséget kap a nyakába, muszáj pusztába szaladjon levegőért, csendért. Aztán megunja ott is, öli a csend, kéne már egy kis emberszag, na akkor megint összeszaszalad szépen. Szét, össze, szét, össze! Na, hát ez tisztára forgatós! Az Angyalfütty lemezen a liliom maga Éva, akit a Paradicsom kőkertjébe ültet az Úr, és aki a nagy almafalás után onnan ki kell reppenjen Ádámostul. Mehetnek ég alá, porondos víz martjára, halált kóstolni, munkás, szerelmes, egyszer volt életet játszani.

  

Ezen a meselemezen a mesék közben is hallunk muzsikát. Korábban ezt a megoldást mintha szándékosan kerülte volna.

Korábban mindig abból indultam ki, hogy ott ül velem szemben a mesemondó, én pedig hallgatom. Mondjon úgy mesét, hogy az muzsikáljon! Nem kell azt megtámasztani zenével. Most mégis úgy esett jól, hogy ahol a mese nagyobb szünetet kívánt, oda zenét emeltem be.

 

Erre a hagyományban is van példa: amikor a pásztor elvesztette a juhait…

Igen. A hegedűs mesél, és közben muzsikál. Mikor juhait siratja, keserves nótát játszik. Éppen ezt a műfajt vettem példaképül. De a cd-n zene szól a mesék közt is. Az egyik mesén még el lehet gondolkozni, másikra várakozni. Ez elválaszt, a másik megidéz. Például amikor Éva alábocsátkozik az égből, és álmából felkelve Ádám először meglátja őt, akkor szép, szerelmes ünnepi muzsika szólal meg, mint mikor közeledik a menyasszony, jön a Királynő. Kedves zenésztársaim: a Szeret zenekar, a csíkszentdomokosi Kádár Ignác és az alsóboldogfalvi Mátéfi Csaba, aki úgy fütyül, mintha hegedülne. Ő a cd „angyalkája”.

 

Attól nem fél, hogy nehézkes lesz a lemez eladása?

Ha ez műanyag tokos, hagyományos forma, lemásolják, nincs rá szükség, lejárt az ideje. De ha sikerül ennek a cd műfajnak magasabb polcra, könyves polcra kapaszkodnia, akkor még mindig sikeres. A könyvet, ha szép, öröm kézbe venni. Illusztrációi olyanok, hogy ha éppen nincs is az ember CD-lejátszó közelében, beszél magáért. Mesél az is. Ez ma még vonzó. Gyulai Líviusz grafikusművész nemcsak kolléga, hanem barát is, akivel közös gondolataink vannak, egyformán szeretjük a mesét. Játékkal és szépséggel ruházza fel a szöveget. Hír Mihály, a könyv kitűnő tervezője, a szöveg és kép párosításával, arányokkal megint nagyban hozzájárul, hogy a kiadvány szép legyen. Mennyi finom tréfát elhelyezett! Itt van a nap és a hold. Soha nem lehetnek egymáséi a mese szerint. Na most ezen Hír Miska barátunk annyira megmérgelte magát, hogy a páros oldalszámot a nap, a páratlant a hold képébe illesztette. Ahogy a könyvet becsukod, egymást csókolják! Miska kibabrált a természettel.

Pillanat és örökkévalóság

2023. 07. 05. 10:23
Cikkek

Berecz András a hagyományos dalolásról és másról

2014. január 17. péntek, a Magyar Művészeti Akadémia székfoglalóján

Antall István írása

 

Egyedülálló jelenség Berecz András és egyedülálló a műfaj, amelyet a digitális írásbeliség korszakában újjáteremtett. Mégsem magányos harcos ő, hanem egy mozgalom rangos képviselője, egy olyan mozgalomé, amely sokakkal együtt őt is megfogta és megihlette. A táncházmozgalomhoz még elég lett volna a tánctudása, a tömegben el lehet tűnni, ám pillanatok alatt „kitűnt”, hogy azon éneklési mód, amely kilökte őt a Kodály Zoltán-féle kórus iskola összhangzatából, az a színpadon utánozhatatlan erővel szólal meg. Bizton állíthatjuk, hogy Sebestyén Márta stílusteremtő személyisége mellett ő az első férfi énekes, aki az archaikus éneklési mód hiteles, erős karakterű, kiemelkedő mestere. Csakhogy Berecz András már akkor a maga egyetemességében látta a népi műveltséget, annak szellemi örökségét, amikor először kapaszkodott föl a vonatra, hogy magához illő dalosoktól személyiségéhez illő dalokat gyűjtsön. Ez a gyűjtögető magatartás már a mozgalom indulásakor azt jelentette, hogy a mulandóságból az örökkévalóságba emelte át egy nomád nemzedék a meghatározó előadókkal együtt a magyar hagyományokat.

Berecz Andrást már ekkor sem csak az előadás módja izgatta, magát sem előadóművészként, interpretátorként látta, hanem kíváncsi emberként, alapos megfigyelőként, rendszerező elmeként. Ő már a kezdetektől nem dalokat gyűjtött, hanem magatartásformát. A mindennapi hagyományos paraszti élet dramaturgiájában a teremtő személyiségek titkai izgatták. Önértelmezés és önépítés volt ez, visszatalálás ahhoz a Tanka Gáborhoz, az anyai nagyapához, aki Kunhegyes valamennyi kocsmáját bejárva úgy vitte haza a dalokat, a frissen összeszedett tudásts az éneklés mámorát, hogy azt éjnek évadján az ágyból kiköltött családjával is azonmód megosztotta. Az a természetes kíváncsiság, amely a tudósokat nevelő iskolák rendjében a szemeszterek során elfárad, Berecz András esetében mindig friss és nemhogy napra, de percre, másodpercre kész. Így gyűjtőnk, az örök utazó olyan részletekre lett figyelmes, amelyet a legnagyobbak: Bartók, Kodály, Vikár, Lajtha a felfedezés műremekeire, variációira figyelve, nem vehettek észre. Berecz András a dalok megszólalásáig elvezető – minden előadó esetében egyedi – rítusok sajátosságaira lett figyelmes. Azt kellett észrevennie, hogy már forog a magnó, ám a nóta indítása előtt a megfelelő lelkiállapot létrejöttének szavait, gesztusait, szertartásrendjét rögzíti a gép. Innentől a személyiségjegyek finom részleteit, az emberi sorsokat, az éneket előhívó történeteket -köznapok és ünnepek, bánat és öröm nemzedékeken át rétegeződő háttér-anyagát is – a megszólaltatás részének, lényegének kellett tekintenie. Sorsszerű és ekképpen zseniális a szóbeli költői lelemény maga is: „Bú hozza, kedv hordozza…”

A Magon kőtt énekesek iskolája puha fedelű, első kiadását még nyomdafesték illatú friss állapotában adtam át Voigt Vilmosnak, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Folklór Tanszéke akkori professzorának. Ő tucatnyi nyelven olvasó, beszélő, publikáló, alkata szerint igazi szobatudós, annak viszont nemzetközi hírű. Jellemző rá, hogy másnap hajnali hat órakor csörgette a stabil telefont. Egy éjszaka alatt falta föl a könyvet, és lakonikusan közölte, hogy olyan területet ismert meg, amelyet a tudomány eddig nem kutatott, teljesen feltáratlan, és e munkának különös hatása lehet a további kutatásokra. Mindemellett a tudomány módszertani eszköztárátis gazdagítja. Ott és akkor azonnal meghívta Berecz Andrást egy egyetemi hallgatók előtt tartandó előadásra. Mivel ennek az eseménynek magam is részese lehettem, ismét meg kellett tapasztalnomazt a rendkívüli igényességet, alaposságot, a szavak hangsúlyáig, a szóközök csendjéig átgondolt előadói magatartást, amit mi a színpad előtt mindközönségesen spontaneitásként élünk meg. És itt a szóbeliség és az írásbeliség eszmetörténeti szakadékához értünk, ahol Berecz András egy pillanatra sem szédült meg. Olyan természetességgel járja ő át ezeket az áthághatatlannak tűnő határokat, ahogyan az énekes és mesemondó előadó-művészete teljesen azonos a tudós gyűjtő kifogyhatatlan érdeklődésével, elemző és rendszerező figyelmével, a fotográfusként is objektív és precíz megfigyelővel, komponálóval, szerkesztővel, a mindenkit végtelen türelemmel meghallgató ember mentalitásával. Mi a színpad felől aligha láthatjuk át azt a költői tehetséget, amely töredékekből épít egyetemességet, a pillanatból rakja össze az örökkévalóságot.

1998 tájékán a magyar táncházmozgalom legtehetségesebb krónikásának, a fájdalmasan korán elveszített Bankó Andrásnak a betegágyához indultunk, az ő szólítására. Az intenzív osztály rácsai között, kikötve, eszméletlenül vergődött madárrá töredezett barátunk. Mégis hittük, hogy tudja, érzi, ott vagyunk vele. András odafele is varázsszavakat mormolt, mondatokat próbálgatott. Dolgozott, miközben az autóban beszélgettünk. Tudtam: csuvas testvérdicsérő sördalokat fordít, a tragikus, határon túli magyarság sorsát érintő népszavazás gyógyszereként. Rettegtem ettől, attól tartottam, hogy azt kell mondanom neki, minek csinálsz olyat, amihez nem értesz. Azonban az első töredékekből rá kellett jönnöm, hogy csak Weöres Sándorhoz hasonlítható, amit a műfordítás terén csinál. Dallamra, formára fordít, számtalan variációt ízlelgetve. Fájdalmas veszteségtudatunkkal, a halállal szembesülve a teremtő élet megtartó erejének lehettem részese. Utóbb ezt az érzést erősítette félelmetes stílusérzékét igazolva az, amikor Sinka István verseit illesztette vissza a költő szülőföldjének – mellesleg Arany János szűkebb pátriájának – népdalaira. Ezért higgyék el nekem: nem a keresztkomaság, a barátság elfogultsága, nem a hivatásos beszélő, az alkalmi firkász retorikája hallatszik itt, hanem az Újváry Zoltán, Gunda Béla szellemisége által meghatározott, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajz Tanszékén végzett növendék szól e kiemelkedő szellemi teljesítmény mellett, amely az akadémiai gondolat legigényesebb próbáját, az időt is bizton kiállja.

 

 

(Antall István)

Belehalni is szép

2023. 07. 05. 10:23
Cikkek

Berecz András arról, hogy a terített asztal mit művel a lélekkel

A népmesékben puliszkát eszik a szegény ember, vagy még azt se: az igazi szegénységet az éhséggel lehet a legjobban érzékeltetni. A mese végén viszont lakomával ünnepelnek, hiszen mi mással lehetne megörvendeztetni a családot, a barátokat, a vendégeket, mint a dúsan terített asztallal, a szívből kínált étellel? Berecz András Kossuth-díjas ének- és mesemondó élete során ezt már számtalanszor megtapasztalta.

 Sümegi Noémi

 

Mindenki hoz magával egy tarisznyát a gyerekkorából: az önében milyen emlékek, ízek, illatok lapulnak?

Az illatos vasárnapi húsleves emléke, mellette a szabad Európa rádió, vagy a főtt húsokhoz készült egres- és meggymártás, azt olyan finoman tudta édesanyám elkészíteni, hogy amíg élek, a nyelvemen itt marad. Azóta is keresem ezeket az ízeket, de a titkát édesanyám magával vitte. Néha hozzávágtam, hogy miért nem tud olyan császármorzsát készíteni, mint amilyet a napköziben adnak. Felnőtt korban tudtam meg, hogy az a császármorzsa bizony zacskóbeli. Biztos nem nagy tudomány, de én azt most is hatalmasan szeretem. Mikor a szüleim nem voltak otthon, akkor néha „önkiszolgáló” éttermekben ebédeltem. Az alumínium tálakat nem, de a hideg meggylevest, túrós csuszát kedveltem. 15 forintból jól laktam.

 

Az otthoni étkezések hogyan zajlottak?

Édesapámmal leültünk, és mint a farkasok, úgy fogtunk neki – ezt jóllakottan is meg tudtuk csinálni. Pillanatok alatt eltüntettük az ételt. Édesanyám nem is ült közénk. Állva gyönyörködött bennünk. Mikor a tányér fehéredni kezdett, akkor mindig pakolt rá. Aztán, hogy édesapámmal egymásra pislogva megadtuk magunkat, szépen összekanalazta, ami maradt, és azt ette. Nagykunságban, ahonnan édesanyám származik, sok helyen volt így. És ezek az asszonyok nem zúgolódtak, nem szenvedtek. Álltak fölöttünk, megdicsőülve. Ragyogtak, mert a mohó férfisereg szakadó verítékkel szürcsölt, azzal hozsannázott – asszonyok kezét áldotta. Úgyhogy édesanyámnak is az ételnél nagyobb öröme volt, hogy az övéi esznek. Kapott is a kezire annyi csókocskát!

 

Négy gyermekével hogyan alakultak ezek a közös étkezések?

A gyerekek már nagyok, s az élet mindenfelé elszólítja őket. Mikor hazajönnek, az egyik telefonál, a másik ír valamit, a harmadik ledőlt, mert éjszaka talpon volt, szegényke, de mikor az ebéd illata föltekeredik a kuckókba, jönnek ám elő, mint napfényre a bogárkák. Az asztal körül alakulnak ki a legvidámabb beszélgetések. A feleségem igen jól főz. Más, mint amilyet otthon ettem. Édesanyám jó zsíros ételeken tartott, a feleségem könnyebb, olajos konyhán. Legutóbb rántásnélküli leveseket szerettünk meg, erdélyies, savanykás fajtákat. Jó koszton vagyok, szeretem a konyhát, de még jobban, amit a terített asztal a lelkekkel művel. Egy mesében a mennyország is terített asztal, nem felhő. Terített asztal, ahol a lelkek hosszú kanalakkal egymást etetik.

 

Vannak közös szokások?

Az egyik így eszik, a másik úgy. Misi ínyenc. Gyerekkorában ezt mesélte: „Érdekes, a többi gyereknek azt mondják a konyhás nénik, hogy fiam, hát használd azt a kanalat és egy kicsit lassabban egyél, ne, mint a disznó a vályúnál. Nekem meg azt szokták mondani, hogy Misike, most már fogd meg azt a rántott húst, vágd zsebre, s lódulj, itt nyámmogsz már két órája.” Ő olyan lassan, nyugodtan és gyönyörködve eszik mindent. Katika még a sütemény után is kenyeret evett, az volt neki a negyedik fogás. Közös szokásunk az evés előtti ima.

 

Ön aztán felnőtt korában eljutott sokfelé, az Óperenciás-tengeren is túlra.

Törökországi vonaton például, ha valaki evett, mindenkit körbekínált. Ha aludtam is, fölébresztettek, tessék, most enni kell! Amikor viszont én álltam neki, hogy egyek, mindenki felszökött, irány ki a folyosóra, egyek csak nyugodtan, ne kelljen őket megkínálnom, hát ők tulajdonképpen ott sincsenek. Messzi vándortól szégyellték elfogadni, de kínálás nélkül enni is szégyen. Hát így oldották meg. Többek közt ezért is éreztem magam biztonságban köztük. Aztán Amerikában töltöttünk a zenekarral három hónapot. Egyszer rendeztek egy svédasztalos fogadást a tiszteletünkre, de olyan hipp-hoppra ott volt az asztalnál mindenki, hogy mire odafértünk, már nem volt semmi. Hollandiában is, amikor kérdezték, hogy akarunk-e enni, kicsit szabódtunk, már húzták is el az ételt. Felénk és tőlünk Keletre olykor a vendég azért fal, hogy a gazda nehogy bánatba ne essen. Nehogy az asztalának rossz híre keljen. Ezeket is idővel tanulja meg kezelni az ember. Persze a tapintat, a szeretet, a barátság itt is a legjobb tanácsadó.

 

Mi az oka az eltérő kínálási módnak?

Hagyománytisztelő helyeken az evés: szertartás. Az nem azért van, hogy te jóllakjál: az magánügy. Fordulj le a székről, s érezd jól magad! Szép törvény, hogy a vándornak enni adj. Ebbe tán még belehalni is szép. Talán legszebb vendégségeket Erdélyben láttam, tapasztaltam. A vendégség a kiáradó szeretet, a gondoskodás, az önzetlenség jele. Ha élősdi volnál, ülhetnél az asztaluknál, mert soha nem mondják, ühüm, ühüm, vagy kotródj végre! „A szállás Istené, ne köszönje!” – ezzel szoktak búcsúzkodni, útra ételt csomagolni, italt zsákba lopni, gyerekeknek ajándékot küldeni.

 

Útjai során evett valami nagyon szokatlan ételt?

Hirtelen a birkaagy jut eszembe, amiből kunoknál is, kazakoknál is először a vendég eszik, ő is osztja széjjel. Nagyon finom! Erdélyben nagy kedvencem az orda hagymával, uborkával. Nem vagyok válogatós, nem vagyok ínyenc. Mindent megeszek, és általában örömmel. Egyszer elmentünk táncosok, zenészek Olaszországba. Nagy tányérokon incifánci falatkák. Fogások közt nagy idők. A táncos kollégák, akik kemény fizikai munkával boldogították az olaszokat, azt gondolták, ha ez így fog menni, baj lesz, mert ők itt szép csendesen megnyuvadnak. Kedvesen szóltak a pincérnőnek, hogy ha most a konyháról nem küldnek ki valami emberesebb adagot, akkor mennek a szomszéd közértbe, vesznek valamit. Azonnal kihozták nekik a következő fogást, pedig 34 még hátra volt. Aki bírta türelemmel, az ugyanúgy jóllakott, csak később. Két világ találkozott: az egyik mediterrán, az ételnek melléfekvő, beszélgető társaság, amelyik élvezi, hogy még éhes, ráér jóllakni, a másiknak az ükapja is futásban volt egész életében örökké.

 

A nagy tányéron kis fogást nem bírja a magyar ember?

 

Bírja, de az idegeiben más van. A tiszaroffi Eszti nénit például Angliában így kínálták. Kórházba is került. Azt hitte, hogy szegény angoloknak nincs ennivalójuk. Nagy tányéron kis étel neki azt jelentette, hogy: nehogy elvedd má, alig van nekünk is! Szegény angolok egyre kisebb falatokat adtak egyre nagyobb tányéron. Tán már az is átvillant az agyukon, hogy levegővel él a néni. Náluk ez a tálalás a kedveskedés volt. Hát Eszti néni tepsivel szokott kínálni! A tányér púpos legyen, a pohár színültig legyen, asztal lába rogyadozzon! Van! És Isten segedelmével talán lesz is! Használd! Ne sajnáld! Ne sajnálj! – Annak a tepsinek ez a jelentése. Fáy András egy idevágó, régi francia írásra bukkant a magyar vendégszeretetről. Itt van, azt mondja: „A magyar nemes kaput nem tart, vagy azt örökösen záratlan hagyja, nehogy a vendéget eltiltani láttassék. Ezt úgy szokta nézni, mint csupa gyomrot, amelyet sok válogatott ételeivel s szíves kínálgatásaival minduntalan ostromol. Étek után engedelmet kér, hogy jól tartott, s még szuszoghatsz. Éjjelre csupa pehelybe fullaszt. Másnap, hogy múlatni kényteleníttessél, vagy kerekedet vereti ki, vagy cselédedet itatja le.” Aztán még megtoldja Fáy: „A dátuma ezen levélnek egy kevéssé régi ugyan, de hála az égnek, még nem egészen avult el.” Hála bizony! Én is azt mondom. Megvan az még ma is!

 

 

A bor mellett ma feltámadóban van a magyar kézműves sör is.

Keletje van, láttam a piacon házi sört, ittam is finomat. A német ipari sörgyártás lesöpörte a magyar házi sörfőzést, aminek pedig nagyon régi változatai is voltak: Gyergyóban nemrég még mézből is készítettek sört. Egy darabig kutattam én is az elveszett régi magyar sör után. Így jutottam el a csuvasokig. Ez egy Etil menti nép. Oroszul: Volga. A sört úgy mondják szöra, az árpát – urpa. A csuvas sör a világörökség része az én szememben. Nem azért, mert finom söröket tudnak készíteni, és nemcsak azért, mert áldozati italnak használják, imákat, táncokat tudnak, amelyeket a sörkészítés különféle szakaszaihoz igazítanak, hanem a sördalaik miatt. Ezekben hatalmas költői leleménnyel a rokonságot dicsérik. Testvéreket tudnak kibékíteni ilyen dalokkal!

 

A katonasága alatt viszont pálinkáért szökött ki…

Kidobtam magam, ahol a kerítés gyenge volt. Három kulaccsal az oldalamon mentem fütyörészve a zalaszentlászlói kocsma felé. Be is varrtak a kalocsai fogdába. Ott pedig csuda dolgokat tanultam meg. Az első az volt, hogy gyufalábakon is lehet kenyeret pirítani. A vaskályhán úgy pirítottuk a kenyeret, hogy a gyufaszállal kiszúrtuk átlósan, így négy lábra állt a kenyér. Hű, de szépen megpirult az! Micsoda illata volt! De a fogdában a kínai konyha filozófiáját is megismertem. Egyszer hoztak nekem a pajtások a konyháról lekvárt, húst, répát. Látogatni is tilos volt, nem hogy etetgetni! Akkor jöttem rá, hogy minden jó mindennel. Amikor a kínaiak jöttek ezzel az édes-savanyúval, mondtam, álljatok meg, ember, én ezt már a kalocsai laktanyában kipróbáltam! A csipkelekvárt fölkentem a húsra, répával elnyeltem. Olyan jól esett! A szakácsok is ezt csinálják, csak ők szépen elkeresztelik. Megnézik a térképen, hol van még ismeretlen hely a földön, és kiválasztanak egy franciás vagy angolos nevet, hogy „odavalósi szelet”. Olvasom az étlapon, már csorog is a nyálam, mert úgy érzem, hogy amíg hawai szeletet falok, pálmás ingben napozok. Kagylót eszek? Már látom az Eiffel tornyot! Büdös sajt? Kipp-kopp, fapapucs, tisztán hallom! A pattogatott kukorica is a mozikban kis híján megbukott, de mikor amerikai zászlós zacskóba tálalták és ráírták: „popkorn”, fellendült az ügy. Mesemondásra is néha így szoktak biztatni: ember, ez tiszta sztendap! És dicséretnek szánják! Gyerekkorban is azért rágóztam, a csomagolópapírt szagolgatva, mert azt hittem külföldön vagyok.

 

A hamuba’ sült pogácsa a szegény ember eledele, a Terülj, terülj, asztalkám! az örökös jólét szimbóluma. Amikor a mesékben megjelenik az étel, az miről árulkodik?

A mese az árvákhoz, az elesettekhez hajol oda. A szomorú ember fejét szokta megemelni. A szegény embert pedig úgy tudom megjeleníteni, mint éhes embert. Annál nyomorultabb, mint aki éhes, nincs. S aki hallgatja, az át tudja élni, hogy ezen segíteni kell. Az éhséget pici igyekezettel még a gazdag ember is át tudja élni.

 

A mese végi lakomával pedig mindenkit jóllakatnak.

És ott már nem csak az éhes eszik. A földkerekségen minden ünnep – indián, ázsiai, afrikai – azzal jár, hogy böjt és hála után leülünk és eszünk. A konyha szentély, mert összebékíteni legjobban az éhes embert lehet. Sok témán hajba kap az ember. Tál, kanál is összezörren. De megvárakoztatni, megéheztetni, asztalhoz ültetni, jó szóval tartani egy társaságot, az igen, ott béke van. A közös evés – főleg abban a régi világban, ahol nem zörgő nejlonból evett az ember – az bizony nagy ünnep. Elmegyek a barátomhoz vendégségbe, és egyszer csak ott az ennivaló? Nem én vágtam el a csirke nyakát, nem én tollaztam le, nem én vágtam le a malacot, csak úgy beleülök a közepébe? Már is hála van bennem.

 

Fel szokták kérni, hogy vacsora mellett szórakoztassa a közönséget?

Eszegető embert előadással megzavarni nem szabad. Sokszor mondják, hogy olyan aranyoson tudod mondani, mondjad, mi meg majd közben eszünk. Hát nem lehet. Nem lehet, mert meg kell becsülni magát az evést is, érdemli az is a figyelmet. Fáj a szakácsnak is, hogy amit megálmodott, csak fél figyelemmel eszik. Ha jó halászlét eszem, hozzám ne szóljon senki. Nem tudok rendesen válaszolni. Eszegető társaságot ezer dologgal lehet szórakoztatni, de tartalmas beszéddel nem, mert a jó szóhoz és a jó ételhez is teljes figyelem kell. Ami beszéd háttérzörejnek is jó, az csak olyan. Nem elég, ha tudod, hol tartok – még a csöndjeimen is gondolkozz, hogy az miért volt ott. Nem elég, hogy a leves ízét érzed, bámuld meg a leves aranykarikáit, örvendj, hogy asztalnál ülhetsz, ehetsz, ihatsz. Hogy élsz.

Böjtös leckét kap a világ

2023. 07. 03. 09:20
Cikkek

MANDINER

Beszélgetés Szilvay Gergellyel 2020.04.02.

 

Kedves András, önök hogyan élik meg a járványt, a karantént? Mit csinálnak otthon?

Ilyesmit nem éltünk még át, keressük a helyünket, egyensúlyunkat. Az én első ijedelmem – mint afféle családfenntartónak – a megélhetéssel kapcsolatos. Kb 30 előadásom elmarad. Nincs munkahelyem, illetve hát munkahelyem az egész világ. Ha hívnak, megélünk, ha nem, akkor baj van. Fél álomban még az is fölmerült bennem, hogy fölösleges, amit csinálok. Kinek kell a mese, az ének ilyenkor? Közeledik-e az idő, mikor kenyérért ölre megyünk? Miért kell nekünk füvet nyírni ott, ahol krumplit, zöldséget termeszthetnénk? De jó annak, aki a kertjéből megél, és még meg is tudja védeni magát! Aztán reggel megmosom az arcom, kinézek, virágzik a barack! A ház előtt a tulipánok kiszúrták lándzsájukat a földből, bodobácsok huzakodnak, minden szarka ágat hurcol, az ég, a tavasz biztat – ilyenkor az éjszakai félelmek elvonulnak. Annyi mindent kéne csinálnom, hogy rövid a nap. De ha a déli híreket meghallgatom, az éjjeli kísértetek előttem újra elvonulnak. Ezért csínján kezdek vele bánni. Soha nem volt még ekkora szükség a jókedvre, leleményre, türelemre. Misinek, aki a londoni királyi akadémián tanul, a vizsgakoncertje elmarad. Borult a menetrend, félre tette közvetlen, „kisebb” feladatait, és elővette a távoliakat, a nagyobbakat. Bartók II. és III. zongoraversenyét tanulja. Halljuk nap mint nap, ahogy elemenként épül fel egy-egy mű. Már olykor azokat dúdolom magamban. Marci filmezi ezt az új életet. Ez afféle házi feladata is neki.  Feleségem élete kevésbé változott. Talán a lelki teher nagyobb. Ő kezén van az itthoni élet. István, mikor hazajön, ontja a történeteket, Kati ölünkbe teszi a kis unokákat, a hasát pedig egyre többet simogatja, jön a harmadik baba.

 

Vannak-e érdekes történetei a karantén időszakból?

Sok. Egy tőlem valamivel idősebb kedves barátom pl. olyan szépen előadta, hogy elég szépet, jót látott, ha úgy alakul, hát elmegy ő félelem nélkül, viszont addig is segít. Bevásárol időseknek, rászorulóknak. Egy ilyen segélykörútján bekopogtatott egy nénihez, hogy mit vásároljon, mire van szüksége? Mikor elhangzott, hogy legnagyobb szüksége turmixgépre van, akkor barátom felvázolta édesapja felejthetetlen örömét a forradalom idejéből, mikor egy kis sónak, lisztnek hogy örültek, majd javasolta, hogy mossa fel a konyhacsempét jó alaposan, vágja oda a céklát teljes erejéből, aztán fogyassza el ügyesen. Mindketten jót kacagtak. Székelyföld is természetesen szokásához híven ontja a friss karantén-humort. Lelki alkatuknak megfelelően ezek a tömör beszédek halálnak is kesztyűt dobnak, végzetet is lemosolyogják, lekacagják. Tiszteletnek nyoma sincs ezekben, ez aztán ki is zár minden álszentséget. Kamaszosak, de legalább nem dohosak. Pl.: A csíki villanszerelő es megmondá: jobb szigetelni, mint födelni.

 

Mivel foglalkozik mostanában?

53 Naszreddin hodzsa mesét rögzítettem. Rajzfilm lesz belőle. Már várom. A szamaras okos bolondok figurája már rég foglalkoztat. A flamand Thyl Ulenspiegel vagy német Eulenspiegel, a gyergyói Barát Jóska, és ez a török vándor Naszreddin, akinek történetei, példázatai Boszniától Észak Afrikán át Ujguriáig ma is burjánzanak. Izgat Richard Tarleton alakja is, aki kanász, vízhordó, balladaszerző, sípos-dobos, kitűnő kardvívó és -oktató, színész volt, majd udvari bolond lett. Ő az Erzsébet-kori színház nagy megújítója, kapuinak kitárója. Ő volt, aki a közönség kérésére kutyaugatással is közölni tudta érzései, véleményét, előadás után vidám verekedéseket provokált. Kíváncsi vagyok, mi jön még. Fél éve nem gondoltam volna, hogy sakktörténetbe is belesodródok. A franciák a futót bolondnak nevezték. A király és a bolond egymás mellett az állandó és az örök változás, a törvény és a kiszámíthatatlanság.

 

Mi lett az előadásaival? 

Elszálldostak. Azért hála Istennek, néhány szervező már beíratta velem a pótelőadások időpontját. Ez jó jel, ezek szerint más is bizakodik.

 

Átköltözött az online világba?

Igen, kicsit nyögdécselve. Ez lesz tán a színpadom most egy darabig. Van egy facebook oldalam, ott kezdtem meg „Palackposta” címmel sorozatot indítani. Más ezt a műfajt már olyan jól tudja! Engem a gyerekeim tanítgatnak. Nincs okos telefonom, kölcsönkérem tőlük, vagy Marci veszi fel egy-egy mesémet, dalomat. Úgy látom, rövidebb kell legyen, mint ahogy az nekem és műfajomnak jól esne. De azért szeretném kiállni ezt a próbát is. Aki egy zsebkendőnyi területen nem tud táncolni, annak minek a parketta. Most olyan helyzet alakult, hogy világhálón vigasztalni lehet ezreket, milliókat. És szinte másutt se! Így hát, akinél búfeledtető, simogató, csitító, gyógyító történetek lappanganak, szinte köteles hálóra dobni. Hadd rezegjen sokak lelki üdvösségére, javára. Soha tán nemes mókának nemesebb küldetése nem volt még. Rosaline időszerű szavai jutnak eszembe sűrűn, Shakespeare drámájából, a Felsült szerelmesek-ből: „Tizenkét hónapig minden napon / Csak néma betegek közt forgolódj, / Csak hörgő nyomorultakhoz beszélj, / S azon légy, hogy sziporkázó eszed / Mosolyra bírja az aléltat is…” Biron, a gúnyos szellem, kit elkapatott „sok silány kacaj, mely bambáktól bolondoknak kijár” válaszul így kiált fel: „Egy év! De bárhogy lesz is, meg nem árt! / Tréfával öntöm el az ispotályt!” Hát ez kéne, ennyit tán még tenni tudunk itthonról mi, orvosok mögött sorakozó, külső gyűrű. Egy idős lakota indián vallomása is igen biztató: „Mikor szűk rezervátumba szorultunk, és ételünk se volt, nyomorult életünket a szent bohócok és a boróka bogyó mentette meg.” Íme, az élelem és az éltető lelki táplálék egyenrangúsága – nehéz helyzetben. A salomvári Gál Sanyi bácsit a zalaegerszegi kórházban az orvosok körbehordozták minden kórteremben, úgy vizitáltak! Betegek, orvosok mind azt mondták „ez ám itt a zinekció!” Egy pár nappal tovább benn tartották, mint ahogy kellett volna, mert áldás volt minden bolondozása. Főleg azt szerették, mikor pizsamában mutatta meg, hogy vágta zsebre a kezit ifjan, házason és vénen. Ezzel minden nemű élőt, ápoltat és ápolót felrázott, az egész kórháznak témát adott.

 

Nem kényszerpálya, hogy online kell intézni mindent a személyes találkozások helyett?

A levelezés az egyetlen, amit intézni tudok, a többiből kimaradok. Amúgy, főleg most, igen célszerű, sőt áldásos is, de azért hosszú távon káros kényszerpályának érzem. Az emberek, főleg a fiatalok képtelenek tartósan figyelni egymásra. Nem tudok magam se olyan tömör lenni egy beszélgetésben, hogy valaki telefonja ne pittyegjen, csengjen, zizegjen. És mindig az a fontosabb, ami távol van, ami a messziből érkezik. Nagy baj. Az olyan beszélgetésben – amelyben nincs nyugalom, nem tudnak egymásra nézni, mondat közben elszaladnak, visszaszaladnak és azt hadarják zilált arccal: figyelek – nincs semmi köszönet. Tisztára egerek bálja. Akik közt ez a tempó meghonosodik, előbb-utóbb le is szoknak a barátság egyik legszebb ajándékáról, a jóízű társalgásról. Ez most valószínű fokozódni fog. Na de hát ennél persze nagyobb itt a baj, tudom.

 

Többet mesél most? 

Nem. Ahhoz több nyugalom kell. Viszont több éneket, szöveget tanulgatok. Az ének lefoglalja a figyelmemet, sokszor elismétlem, egyre jobban megy, már is jó kedvem van. Most főleg farsangi maszkura-gúnyoló dalokat tanulok. Ebben az alakoskodó „szász leányt”, „vén szeretőt”, „bolondot”, „fársángot”, „dőrét”, „cudart” táncoltatják meg. Ez az Isten bolondja előadásomhoz jön jól, annak zenei részét képezi.

 

Mintha a járvány nagyböjtben leültetné az embereket, hogy elég volt, nincs móka, tessék magatokba fordulni! Magunkba fordulunk?

Sok ember eddig nem tudott megállni egy percre se, ezért vagy meglepődik, megijed tőle, vagy él vele. A hosszas békében, jólétben, elbizakodott civilizáció nagyobb része a transzcendens szótól is nevetőgörcsöt szokott volt kapni. Ez a világ most szívszorítóan nehéz, böjtös leckét kap. Vajon, hogy vergődik ki belőle? Isten segéljen mindahányunkat! Én azt sejtem egyébként, hogy az egymásba fordulás éppoly létszükség. Most a nagy feladvány abban rejlik, hogy a betegség főleg az idősebb embertársainkra veszélyes, és őrájuk vigyázni a fiatalabbak kötelesek. Sok későn érő fiatalnak most például itt az esélye felnőtt korba lépni. Drámai alkalom. A berlini ifjúság „korona buli”-jai például azt mutatják, hogy bizonyos kor felett és közösség, hit segítsége nélkül ez sem könnyű. Virult itt egyébként egy-két évtizede olyan fiatalok közt jól eladható zenei műfaj is, amely a lökd le nagyfatert a lépcsőről zeneesztétikai programot hirdette meg. Ez is vírus egyébként. Tömegek élik le úgy hosszú, sikeres életüket, hogy az igazi felnőtt kor küszöbét öregségükre se sikerül átlépniük. „Előttem csak az látszik talpraesettnek, ki főképp csend és béke közt naponta felemeli lelkét a legdicsőbbhez, veszély közt azonban tán rövid fohászon kívül, semmi hosszas és panaszló litániát soha végpercig nem intonál.” – Ezt a szöveget a cselekvő ember mintája, Széchenyi jegyezte le. Ő a befelé fordulásról ezt gondolta, így időzítette, és így is élt.

 

Elárulnak valamit a mesék, történetek az ilyen válságos időkről? Adnak valami kapaszkodót, viselkedésmintát?

Történet most hamarabb jut eszembe. Kósa Ferenc mesélte 80-as években az R klubban, a Műszaki Egyetemen. Ő maga volt a szemtanú. 1956-os Forradalom idején egy nyírségi faluból alvadt vért küldtek Budapestre. A falu egyetlen, kocsmabeli rádiójában hallották: Adjatok vért! Vér kell a forradalomnak! Vér kell a kórházaknak! És ezek a nyírségi atyafiak megvágták a karjukat, vérüket egy jól kikénezett hordóba csurgatták, lovas szekéren Pestnek indították. Az a vér nyilván a kórházig nem jutott el, de akik adták, ábeli tiszta áldozatot hoztak. Sokaknak erőt adót, máig hatót, lélekindítót, Teremtő elé valót. Ennek bizony testvérek között is vérszerződés a neve. A „széthúzó magyarok” cselekedték ezt is. Válságos időben.

Eredeti cikket itt találja: katt

Mese a kereszt alatt

2023. 07. 03. 08:56
Cikkek

Csíksomlyói Magazin 2017.

Beszélgetés Berecz András Kossuth-díjas énekes, mesemondóval, a Nemzeti Színház Csíksomlyói passió előadása kapcsán

 

Az allegorikus jelenetekben bővelkedő passiójátékot időről időre megakasztja egy vándor atyafi, aki átballag a színen, és karonfogva egy-egy szereplőt elmond egy példabeszédet, mesét vagy éneket arról, amit éppen láttunk. Olyan természetességgel, olyan ízesen mondja a magáét, mint egy csíki pásztorember, aki éppen most ereszkedett le a Hargita rengetegéből…

 

Vándor székelyként jelenik meg a színen a Csíksomlyói passióban, ami nem is a jelmezében, hanem a nyelvében érzékletes. Honnan ez az érzésvilág, ez a nyelvezet, hiszen Budapesten született?

Egy népdalgyűjteményben találkoztam a következő sorral: „Adjon Isten annak ezernyi-ezer jót, ki a te bölcsődet megrendítette vót.” Nagy hatással volt rám ez a mondat, az a régvolt, ismeretlen bölcső engem is megrendített, új útra terelt. Ifjúságomban nem Nyugat-Európába utaztam, hanem Moldvába, Csíkba, Háromszékre, majd Udvarhelyre, Kalotaszegre. Fejem tele volt kérdésekkel, hátizsákom patkószeggel, kaszakővel, élesztővel, sütőporral, Fa szappannal. Ajándékba vittem. Kaptam jó szót, dalokat, tréfákat, szállást, igaz barátságot… és kenyéradó mesterséget. Keletről araszoltam vissza, majd fülemben csángó, székely, mezőségi, kalotaszegi dallamokkal átruccantam Somogyba és a Nyírségbe is népdalokat gyűjteni. Ahhoz, hogy kialakuljanak a kérdéseim, Moldvára volt szükség, az volt az első állomás. A legmesszebb kellett eljutnom ahhoz, hogy saját kíváncsiságom szavakba tudjam önteni. Kitapintottam az iskola és a valóság közti árkokat. Megsejtettem azt, amit a rendszer, a hatalom elhallgatott előlünk. Az volt az enyém, amit magamnak szereztem, ez fokozta az örömöt, és sarkallt, hajtott sáros utakon. Valahogy így zajlott az én honvisszafoglalásom, ilyen volt az én népfőiskolám. Most is járom. Amíg élek szeretném is koptatni a padját. „Névtelen” professzoraimra még mindig sikerül rátalálnom. Ilyen módon találtam rá az egyébként még Magyarországon is itt-ott meglévő nagyszerű népdalokra, mesékre. 1979-1980 után egyre sűrűbben jártam ki, hiszen a legjobb példaképeim, barátságaim odahúztak. Mégis, ezek az élmények sokkal később „löktek” fel a színpadra, ahol arról adtam számot dalokban, mesékben, hogy én még beszélni, mesélni és énekelni tudó emberekkel találkoztam.

 

A rendező, Vidnyánszky Attila harmonikus egységbe hozta a nép­táncot, a népi énekekkel, ezzel illusztrálva a szenvedéstörténetet. Ez a nyelvezet mégis kissé távolságtartó lehet a mai közönség számára, hiszen a városi ember már nem beszél így. Az Ön feladata, hogy a gesztusai, meséi révén összekösse a nézőt az előadással?

Az eredeti szöveg 18. századi csíki tájnyelv. Magam élő, létező nyelvet hozok az előadásba. A mese elmondása könnyít a megértésen. Amit olvasva nem ért a mai városi ember – vegyük mondjuk a budapesti embert – hallgatva, látva megért. A hangsúly, a játék, a beszéd kottája, a mozdulatok, a szünetek a hév, az indulat segítenek. Súgnak. Az embernek több antennája van, mint érzékszerve. Ha a közönség szívét megérinted, akkor is megérti a lényeget, ha soha életében nem hallotta a csíki, moldvai, vagy épp a háromszéki nyelvjárást. A szavak mögött mindig ott van a közlésvágy, egy olyan érdekes, leírhatatlan hullámhossz, amely képes átadni a szöveget. A mesékben még a holtak is beszélnek. Ezt többnyire érzi a közönség. Mégis, a szöveg és néző közötti távolságban van valami bizsergető jó is. A ritka és találó szavak meghódítják a kétfülű embert. Olykor a félfülűt is. Ilyen csodát láttam már. Mesterségem legnagyobb örömei közé tartozik. Általában egyedültartok előadásokat, minden rezdüléstföl kell mérjek. Nincs tehermegosztás. Csatár vagyok hátvéd és kapus. Gyűjtő, szerző, szerkesztő, rendező, előadó. Világítás sem kell, olcsóbb a rendezvény. Amikor elalusznak valamin, vagy vakaróznak, esetleg megdobálnak, akkor azt a részt megnyesem, de amin kipattan a szemük, figyelnek, azt megtartom. Én is jobban szeretem, ha szeretnek, mintha nem. Bár azzal is ki lehet békülni.

 

Az előadáson a színészek – dolguk szerint – szerepet játszottak, de Ön nem követte őket, hanem sajátos gesztusokkal járt-kelt, mint egy igazi székely atyafi, és értelmezte, kicsit kikerekítette a látottakat.

Amikor a rendező megkérdezte, vennék-e részt a darabban, azt válaszoltam, hogy bennem semmi alázat nincs, színészi feladatra alkalmatlan vagyok. Egy szöveget, ha valamiért meg kéne tanuljak, három évig nézegetem fél szemmel tiszta eredménytelenül. Ha a negyedikben már oda-oda kacsingatok, akkor esetleg az ötödikben ragad rám belőle valami. S ha a hetedik esztendőben színpadra viszem, az már nem is hasonlít az eredetihez. Kivetkezik önmagából, felöltözik, hízik, apad, elkanyarodik. Sokszor én magam is alig érem utol. De azt mondtam Vidnyánszky Attilának, ha rám, mint Berecz Andrásra gondolt, akkor meggondolom. Azt mondta: pont így gondolta. Na már hallottam is, hogy „kattan a csapda”. Fogva voltam, színház közepébe hulltam. Mint légy a levesbe. Mint Pilátus a krédóba. Szoktam is bolondozni a színészkollégákkal, hogy az igazi pilátus itt én vagyok köztetek, hó! Örülök neki, teljesen új világba léphettem be, a küszöb magas volt, s még eddig nem hasaltam el. Színpadi játékban, még pedig súlyos és szent misztériumjátékban magam lehetek, a színpadra magamat vihetem fel. Azt mondhatok és énekelhetek, amit szeretnék, úgy viselkedhetek, ahogy a történet hat rám. Kevés, pontos, és nagyon finom rendezői sugallat persze keretet szab, hál’ isten.

 

Ezek szerint nem is egyformákat mesél az előadásokon, és a dalok sincsenek benne a szövegkönyvben?

Ezeket az énekeket magam válogattam és Attilával közösen illesztettük be a drámába. Néhányukat meghagytam eredeti állapotában. Az énekszövegek egy részét azonban főleg gyimesi keservesek dallamába helyeztem. Díszítményei gazdagok, kétszer nem lehet ugyanúgy elénekelni. Díszítésvilága olyan gazdag, és szabad, hogy szinte örök változásban tartja őket. Szinte követelik a variálást, újraformázást, játék után kiáltanak. Nem kottából énekelek, hanem az emlékeimből, saját és a mások gyűjtéseibőlNagyjából egyformákat mesélek. Tizedik előadás körül vagyunk, a mesék most már kezdenek saját magukhoz hasonlítani, de itt-ott mindig igazítok rajta. A belső órám persze ketyeg. Fel szoktam húzni örökké, hogy meg ne álljon. Ez nem önálló est. Végszót is találtam mindegyikhez. Ez volt tán a legnehezebb munka.

 

Nem csak a nyelve, hanem a gesztusai is szenvedélyesek. Amikor a megidézett ördög szemei össze-visszaugráltak, azt kevesen tudják maga után csinálni…

A szenvedélyt, a lázat a színpad hozza ki. A közönség érkezése, az az izgató csend, a várakozás ott az elején, onnan közel-távol, a sötétből. Ilyenkor fohászra is sor kerül. Amikor a színpadon vagyok, nem mindig tudom, mit csinálok. De a mesém alakjait látom magam előtt. Éjjel is előjönnek, felsorakoznak ágyamon vagy rám taposva a szereplők, és egymás szavába vágva kiigazítanak, megdorgálnak, tanácsokat adnak. Ez a szeme járását, másik a kardja suhogását mutatja, vagy éppen követeli rajtam. Nem hagynak aludni. De ezért nem haragszom rájuk. Muszáj őket számba vennem, megforgassam, mert ők adják meg a mese ízét, elevenségét. Egy-egy finom megfigyelés kelti életre az alakokat. Mindig akad valami kicsiség, amit nagy vétek kihagyni. Ha az ördögnek elöl van a nyelve, már csak kötök egy bogot, meg egy csomót rá. Hogy miért? Nehogy valami szépet mondjon, s ha mégis, akkor nehogy jókor. De persze az efféle „leírásokban”, megidézésekben el lehet veszni. Fontos nagyon, dísze a mesének, de sose mehet a cselekmény rovására. Az ének díszítménye sem mehet a dallam rovására, kabátra is minek annyi rézgomb, hogy a hónod alját kínozza. A maga helyén jó ez is.

 

Amikor elkezd mesélni valamit, spontán használja a tájnyelvet?

Nem azért mondom úgy, mert megtanultam, hiszen nem is tanultam meg. Annyit jártam mindenfelé, s az utazó emberre mindig ragad valami. Énrám ez ragadt. Elkezdem a mesét és hallom, ahogy az öreg mesemondó mondja, akitől hallottam, hát rábotlik a nyelvem, nincs benne tudatosság. Nyelvünk, főleg a budapesti, töredezett, idegen utakon halad a korral. Színeit veszti rohamosan. Mintha gazdája szégyellené, vagy nem tudná, hogy aranypor pereg ki már jó ideje az ujjai közül. Én bánok minden elhagyott szót, elkent hangsúlyt, és zavar, mikor magamon észre veszem. Ezek az iskoladrámák például gyönyörűen őrzik a régi csíki tájnyelvet. Szórendje lenyűgöző.

 

Még milyen érdekességeket fedezett fel magának a Csíksomlyói Passióban?

Komoly nemzetközi előzménye van, hiszen jellemző volt a barokk korban, hogy a szerzetes tanárok drámákat írjanak, a diákok előadják. Nekem az például nagyon érdekes ebben a Passióban, amikor az Úristen önmagával vívódik, allegorikus alakokat hív össze, mint pl Tisztaság, Ártatlanság… hogy megkérdezze őket: „Valóban meg kell-e feszíteni a fiamat?” S ezek az égi tiszta lények prófétákkal egyetembenkifejtik, hogy bizony nincs más megoldás. Mielőtt e földön elindulna a történet, már előrevetíti a végkifejletet, és ezzel máris árnyalja Pilátus, vagy Júdás karakterét. Mert ők isteni terv részei lesznek így. Az ítéletnek ebben a darabban három hangszíne van: az első az Úristené magáé és égieké. Második Pilátusé, aki a düh és a bizonytalanság hangszíneit váltogatja. A harmadik az utca­nép, aki már őrjöngve követeli. Ez a három hangszín és hangerő, egymásra épül. Ezek azért íródtak, hogy a diákok alaposabban és játékosan megismerjék, átéljék hitünket. Talán ezt nevezzük ma drámapedagógiának. Nekem is nagy öröm ebben diáknak lenni, Jézus és Mária körül forgolódni, énekelni. Feladatom, hogy a tréfát csak addig a kerítésig vigyem, ameddig nem bántja meg a darab egészét. Egyébként a középkorban Európa szerte szokás volt – ahogy a források írják – „tréfás fabulákkal” megkacagtatni a gyülekezetet húsvéti prédikáción. Ez később odáig fejlődött, hogy erre mesemondókat kértek fel. Risus pascalis – húsvéti kacagság – volt a neve ennek a szokásnak. Sokat eltűnődök ezen mostanában, hogy vajon ezek is nem hozzám hasonló pilátusok voltak-e. Hogyan tudtak a szentség határain belül viccesek maradni. Hogyan szolgálták az Istent fülcsiklandozással? Látták-e az Úr mosolyát? És én még csak nem is húsvét idején, hanem a kereszt alatt mesélek. Római katolikus, hívő emberként. A rendező egyébként azzal nyugtatott meg, hogy minden drámában szükség van ellenpontra. Egy „rendes” királygyilkossághoz is szükség van egy bolondra, ajtón álló részeg katonára. Nna, hát így.

 

A meséket, énekeket leírja?

Inkább fejembe vésem. Van itt a Passióban olyan mese, ami harminc évet várt arra, hogy elmondjam, Most találtam meg a helyét. Leírtam. Persze a dalokat is. A színházért. Világítóknak is könnyebb, ha követni tudnak, kollégáknak is könnyebbség. Azért olykor Cd lemezekre rögzítem legkedvesebb meséimet, dalaimat. Utóbb „Láttam a holdat előttem” címmel a testvéri összetartásról és széthúzásról, korábban „Angyalfütty” címen a táncok kialakulásáról készítettem énekes-mesés kiadványt.

 

Ön járt a csíksomlyói búcsúban?

Igen. Legtöbbet Csáu idejében jártam, mikor még búcsúsból kevesebb, megfigyelőből több volt. Akkor a fogunk között beszéltünk, s a hátunkkal is láttuk merre halad a szekus. Abban az időben még a kazettákat is elvették tőlünk, amire a népdalokat gyűjtöttük. Azt mondták ez román nemzeti kincs, nem vihetem ki az országból. Biztos most is azt hallgatják. A ’80-as években büntették azt, aki szállást adott más országbelinek, főleg, ha magyarnak. Engem is lefogtak, s nyolc órán át faggattak, de már fel voltam készülve arra, hogy mit mondjak, korábban megbeszéltük Domokos Pál Péterrel. „Botanikus légy fiam, aki növényeket fényképez, s ehhez ragaszkodj buta arccal mindenképp”… engem nem vertek meg, de azt keresték, hogy kivelálltam szóba, kinél háltam. Hogy verjék meg őt. Pokolra kellett menni a tudásért, mégis ez volt a mennyország. „Hálás” vagyok a szekunak, a miliciának. Amit ennyire féltettek tőlem, sokkal jobban megbecsültem, megszerettem. Úgy örültem a szerzeményeknek, mint a lopott holminak, s a tolvaj örömével hoztam haza… De erről annyit tudnék még mesélni, hogy az a diktafon is füstöt fogna…

Ez a száz mese – etikai kódex

2023. 03. 31. 09:28
Cikkek

Ez a száz mese – etikai kódex

Varga Klára

 

Berecz András, Kossuth díjas ének- és mesemondó a május 12 és 14 között a Karinthy Színházban a X. Színházi Olimpia keretében megrendezésre kerülő Nemzetközi Mesemondó Fesztivál kapcsán – amelynek ő a művészeti vezetője – arra kérte a sajtó képviselőit, hogy türelmes és kíváncsi közönséget toborozzanak a mesékhez.

 

–   Úgy tudom egy észt, egy skót és három görög mesemondó érkezik a fesztiválra.  Tolmáccsal fognak mesélni, vagy angolul?

– A skót mesemondó angolul fog mesélni, de a többiek az anyanyelvükön. Azok előtt a nézők előtt is szeretnénk kinyitni az ajtót, akik nem tudnak olyan jól angolul, hogy tolmács nélkül is értsék a mesemondást.

– Ön is tolmáccsal járja a világot Johannesburgtól Torontóig. Le lehet fordítani egy másik nyelvre azt a hatalmas nyelvi, kulturális, történeti és lelki gazdagságot, amit egy mesemondó akárcsak egyetlen mesével átad?

– Nem egészen, nem teljesen. De alapos munkával, erős odafigyeléssel csodákat lehet művelni.

– Mi az, amit adhat a hallgatónak a számára idegen anyanyelven megszólaló mese?

– A mesemondó anyanyelvének zeneiségét, teljes eszköztárát, amelybe a szem, az arc, a kéz mozgása is beletartozik.

– Ez azok a dolgok, amik el szoktak veszni, amikor valaki elkezd angolul mesélni?

– Igen. Legyen az finn, portugál, perui indián… aki beletanult… főleg az amerikai életbe, többnyire a szem- és testjátékát is megváltoztatja. És legtöbbször az amerikai filmekben már túlon túl ismert magatartásokhoz hasonul. Ez az eredetiségből vesz el sokat.

– A meghívott mesemondókat ön személyesen ismeri. Mesélne róluk?

– Piret Päär Észtországból jön. Az észtek kíváncsiságáról annyit, hogy mesélőkről készített filmünket lefordították észt nyelvre, és moziban vetítették. Nagy részt őmiatta. Az ő meséit beemelték az észt általános iskolai oktatásba.

Tom Muir skót mesemondó az Orkney szigetekről érkezik. Tengerparti tanyán született. Híres mesemondó lett, a skót nép öröme, büszkesége. Görögországból három óvónő érkezik, akik egymás szavába vágva mesélik – hol a görög mitológiát, hol a nem rég gyűjtött népmeséket. Kitűnő zenészek is egyben. Lesz még a mesélésen kívül egy nagyon fontos program: a faggatózás. Én leszek az egyik kezdeményező, aztán, remélem a kedves közönség is kérdez majd. Megtudakoljuk, mi is a mese túlélési technikája a meghívott mesemondók világában, hol tart ma ez az örökifjú műfaj.

– Természetesen ön is mesélni fog a Karinthy Színházban.

– Igen, házi gazda és fellépő is vagyok egyben.

– Honnan ismerte Hazug Pistát és Szamár Jóskát, akiknek az alakját utóbb felidézte a Nemzeti Színházban?

-Hazug Pistát legalább harminc évvel ezelőtt emlegette egy Balázs József festőművész, aki Gyergyóalfaluban lakik. Amikor találkoztunk, ő a kalotaszentkirályi táborban éneket tanult. Figyelte az én munkámat. Általában az Énekelni tilos! felirat alatt megálltunk a kocsmában Gergely András türei határpásztorral, és énekeltünk. Elkezdtük a munkát kilenckor, és sokszor hajnalban fejeztük be. Egyszer, amikor megálltunk a tábla alatt, odajött az a végvári vitéz formájú csudaember, ez a Balázs Jóska, ezüsthaja volt, fazékra nyírva. Azt mondja nekem: – Figyelem a maga munkáját, el kellene, hogy jöjjön Gyergyóalfaluba, Hazug Pistát meghallgatni. 

Nekem nagyon tetszett ez a név, hogy Hazug Pista, kíváncsi lettem, hát mit tudhat vajon. Mégis jó pár év eltelt nélküle. A találkozásunk olyan tíz-tizenöt éve történt. Készítettünk egy filmet nagyotmondó mesélőkről – úgy mondja a néprajztudomány – a háriádák mesélőiről-  (Ez úgy igaz, ahogy hisztitek – nagyot mondó mesélők nyomában Berecz Andrással – 2003),és ez alkalommal felkerestem Hazug Pistát Gyergyóalfaluban. Karácsony Molnár Erika, akivel együtt dolgoztunk a filmen, nem olyan rég ment el közülünk. Hazug Pista is elment, úgyhogy lassan már ez is történelem.

Amikor találkoztunk vele, emlékszem, segélycsomagból származó női selyemingben, nagy szakállasan, kopott öreg zsíros kalapban, a tűz mellett oldalt feküdve mesélt.

-Miről szóltak a meséi?

– Arról, ahogyan ő a medvékkel szokott leszámolni. Két kézzel, egy kézzel, karddal, szóval. Estünk jobbra, balra a gyönyörűségtől. Meg is nyitotta a kis népfőiskoláját, mert onnantól kezdve sűrűn jártam oda. Balázs Jóska vitt ki hozzá az autóján. A legközelebbi szomszéd tíz kilométerre volt tőle, és abban a remetei magányban, kint a Maros mellett  figyelte a halmozgást, a vadak mozgását. A halászoknak, vadászoknak beszámolt arról, amit látott. Ott mesélt sokat pl. a természetről. Az ő meséi találtak leginkább az én lelki alkatomhoz. Nekem ezek a nagyot mondó mesék, és főleg ezeknek egy olyan ága, amelyikben vesztes csatából győztesen tért haza valaki, titokzatos. Nem adja magát könnyen, nem olyan egyszerű, mint elsőre tűnik.

 Ez a fajta ember, aki ilyen meséket mond, és aki sok szenvedésről csak tréfásan hajlandó beszélni, nem csak a maga baját gyógyítja, hanem a másét is.

-Olyan meséket mondott, amiket öregektől hallott, vagy olyat, amit maga ” rakott össze”?

-Ilyet is, olyat is. A szereplők állandó tulajdonsággal rendelkeztek, a mesék egy irányba haladtak,

– Mindig a medvével harcolt?

– Olykor ördöggel, máskor asszonyokkal, aztán még „agiátorokkal”, „eltársuraimékkal”.

– És Szamár József?

– Az ő neve Fehér József volt, de ragadványnevin volt ismert: Szamár Jóska, Okosbolond Jóska, Barát Jóska. Barát Jóska azért lett, mert a kapucinusoknál, a szárhegyi minoriták körül szolgált, kétkezi munkákat végzett. Lenézett, igénytelen, rongyos ember volt. Rozoga szamaras szekerével amerre járt, derűt hozott. Ezzel együtt mégis ünnepelt sziporkázó elme. Hamar szégyenbe maradt, aki a nyelvit rajta próbálta élezni. A hatalom embereit más talán nem is tréfálhatta meg nyíltan, csak ő. Ő volt a rendszer két lábon járó kritikája.

Ceaucescu rendszerben egyébként ilyesmiket nem lehetett mondani, mert hamar a sapkád megigazították, vagy vittek a Duna Deltába, csatornát ásni. De azt még a milicista is szégyellte volna, hogy a proletárok proletárjával kötözködik. Ezért tudta őt is megsemmisíteni pár szóval Szamár Jóska.

– Ő egy eleven mesehős volt?

-A világirodalomban bőségesen megtaláljuk a hozzá hasonló alakokat, Till Eulenspiegel, Naszreddin hodzsa… a bolondos bölcs, aki fittyet hány a hatalmasokra, korgó gyomorral is nevettetni tud, sok mesének alapfigurája.

– És meg is maradtak róla a történetek?

-A róla szóló anekdotákkal valósággal újjáteremtették az alakját. Ha nem lett volna az a tragikus történelmi korszak, senki nem ismerné Szamár Jóskát. Mikor a milicista mondta neki, hogy elveszem a szamarát, Szamár Jóska azt felelte, hogy az nekem milyen jó lesz. -Há’ mér’? -Mert lesz egy ilyen szép vejem, mint amilyen te vagy.

– Akkor róla is úgy maradtak fenn a legendák, mesék, mint Mátyás királyról?

– Mátyás király jó király volt. Annyi mese született róla a halála után, hogy ha egyszer csak fölkelne, elcsudálkozna, hogy ővele mik történtek. Mint amikor egy szigetre ráúszik a sok uszadék, és megakad benne, úgy vette körül alakját a halála után keletkezett temérdek mese. De mekkora szerencséje ennek a népnek, hogy meg tudta rajzolni Mátyás királynak ezt a belső alakját. Ezekkel a mesékkel a magyar nép azt rajzolta meg, ki az, akit elvisel a feje fölött. A sok Mátyás mese együtt – etikai kódex. Így nézzen ki, aki ennek a népnek élére áll. Ezekhez mérheti magát nyugodtan.

– Ez az emlékezet és a képzelet hatalma?

– Egy francia Tv csatorna stábja itt járt Magyarországon, megkerestek. Középkori várakról és a várak szellemi örökségéről készítettek filmet. Forgattak Franciaországban, Németországban, Svédországban. Amerre jártak, azokban a várakban úgy állt ott még az asztal is, szék is, ahogy a király tette oda!

Elmentünk velük Visegrádra, a palotába, és csak nézték, hogy mi ez a három kavics itt! Mert amit ott láttak, az nekik csak ennyi volt. Akkor meséltem nekik. Lassan a lényeg is fölsejlett előttük. Épület sehol, de a szellemi örökség virágzik. Ezerszer gazdagabban, mint azokon a helyeken, ahol eddig megfordultak. Mondtam nekik, hogy jó helyen tapogatnak, mert ez sorsunk nekünk itt errefelé. Amit nálunk nem a tatár, török rombolt le, azt a habsburg, vagy az angol bombázók… Épület nincs, de szellem igen. Van, aki ezzel kapaszkodik a tájba.

– Ma már vidéken is inkább a lecsupaszított köznyelvet használják az emberek, mert az számít a tanult ember nyelvének. A mesemondók többnyire mégis ragaszkodnak a tájnyelvhez. Akkor is, ha a saját anyanyelvük, és akkor is, ha nem az. A szép diftongusokkal talán tágasabb a mese tere, jobban el lehet gondolni, hogy a csodák mégis csak megeshetnek velünk?

– Én akaratlanul is hasonlóképpen mondom a mesét, ahogy hallottam, akiktől mesélni tanultam. Ők így mondták, én is így mondom. Sokan szégyenlik, hogy nem a pesti nyelvet beszélik. Szégyenlik a színeket, a többletet. Az egyik tanárnő egy vidéki városkában elmondta: „Én, ha meghallom, hogy itt valamelyik gyerek tájszaólást használ, kiteszem a hidegbe, hogy errűl hamar leszokjon. Nekem beszíjjenek úgy, mint a pesti rádiaó!” Ez a szégyen nem újkeletű. Többek közt a Ludas Matyi újság, a kabaré műfaj is jó alaposan megágyazott neki.

-Még novemberben önt Horvátországban sikerült elérnem telefonon. Akkor azt mesélte, egy Árpádkori templomban forgat, ahol egy bomba felrobbant, lehullott a vakolat, és alóla freskók bukkantak elő.

-A pandémia idején, amikor minden előadásom elmaradt, rákaptam a filmezésre, írtam egy 10 részes filmet. Elcsatolt országrészek területein Árpádkori templomokban énekelek, udvarukon mesét mondok – durván így nézne ki. A telefonbeszélgetés idején Horvátországban, az egykori Szlavóniai területen voltam, Kapornán. Van ott egy gyönyörű – magyarok építette – Árpádkori templom. Épp ebben forgattam. Különös és beszédes a története. A falu népe a 16. században református lett, és a régi freskókat lemeszelték. Aztán ismeretlen okból a magyarok innen elvándoroltak, helyükbe 1700-as években szerbek telepedtek le. A templomot átalakították, ortodox templom lett.  Az 1991-ben kitört szerb-horvát testvérháborúban a horvátok bedobtak az ímmár szerbektől használt templomba egy aknagránátot az épület falai közé. A tető beomlott, ablakok kitörtek, füst szállt fel… nem tömjén. A repeszek négy-öt restaurátor fél éves munkáját másodpercek töredéke alatt végezte el. Feltárta a templom falán a magyar réteget, megjelentek széttárt szárnyakkal az ég hírnökei, a békesség angyalai – tudjuk, hogy nem minket kerestetek, de mi azért itt vagyunk! Ebben a templomban az angyalok lába elé egyik legkedvesebb fohászomat, Széchenyi imáját vittem el, ezt vettem filmre. Ebben az imában az angyalok a példaképei, jövőbe látásukat, munkabírásukat magasztalja és még arra is van figyelme, hogy békességükért, egészségükért aggódjon! Széchenyi István a cselekvő ember mintaképe volt. Hozzá méltó az ima befejezése is: „Ez az én imádságom soha el ne mondassék, hanem szüntelen cselekvés által küldessék az égbe!”

–          Hol tart most a film?

–          Még sok van hátra.

–          Úgy tűnik, ez az interjú azzal fog befejeződni, amivel kezdődött, vagyis a mesefordítással, ugyanis éppen japán nyelvre fordítják a meséit.

–          Kaoru Budapesten tanít japán nyelvet. Öröm vele a munka. Minden kis részletet igyekszek megvilágítani, és nem fárad soha. Egyébként csak úgy, magunktól végezzük ezt az egészet, nem hajt a tatár. De már sejtjük, s reméljük is, hogy könyv lesz belőle egyszer.

–          Milyen érzés egy japánnak magyar mesét mondani?

–          Nagyon jó, és nagyon nagy figyelmet, jelenlétet kíván. Vizsgálni azt a túlsó partot, érti-e igazán amit mondok. Neki is vizsgálni kell mindent, a szavak játékát, jelezni, mikor valami homályos. Hídépítés ez. Olykor jól halad, olykor akadozik, így jó. Meg fogjuk becsülni, mikor közös örömünkre japánok is mosolyogni fognak Hazug Pistán, megrendülni Szamár Jóskán, átsétálnak onnan, magyar észjárást, mesét csodálni.

2023.03.31.

Az eredeti írás: itt

A Volga és az elköszönés

2023. 02. 08. 15:34
Cikkek

A Volga és az elköszönés

Úgy elléptem a fogságból, hogy el se köszöntem. Osztán mikor odaértem a parthoz, akkor látom, hogy előttem vagy tíz kilométer széles a Volga. S az én hazám túlfelől van. Erre Pista barátom es elékerült, csakhogy mihez kezdjünk? Én nem tudtam oroszul, ő meg nem tudott úszni.  De megegyeztünk, hogy ő megy elől, ha jőnek szembe az oroszok, tudjon köszönni. Egyik kezem ki a vízből, a másikat pihentettem. A jégdarabokat is kerülgetni kellett, rajtik egy-egy jegesmedve ült, volt amelyiken egy orosz leánka integetett fehér keszkendővel, de nem engedtem a csábításnak. S amikor már vagy tíz méter lehetett a túlsó partig, annyira elfáradtam, hogy vissza kellett forduljak. De itt vagyok. Meg es kérdezték itthon: te mit keresel idehaza? Csak annyit mondtam nekik: „itt ne”!.

A két testvér szétvált, hogy szerencsét próbáljanak az erdőben, fényes nappal. De nyulat nem lőttek. A nagy viharban szerre bészorultak egy erdei kalyibába, – ami házikónak nem volt jó, de azért eresznek megfelelt, – egymást is medvének nezték. A medve má addig kezdett matatni, s én neki a falnak, hogy az alatt a só megnyüvesedett. Csak az tűnt fel, hogy egyikük nem szőrös, a másikon meg zeke van. Osztán mindketten eccerre szöktek neki az ajtónak, mint két szárnyasajtó. Meg es szorultak. Künn a nappali sötétségben vették észre, hogy egyet gondolnak, met tesvérek. „Nem vagyok én vérmedve, s hátte?”… Közben a bika is fönnakadt a vaskampókon, met valahogy nem oda vágtam, ahova céloztam így nemhogy nem tudtam megcélozni a szarva közit, hanem egy nap kellett, míg leszerelték onnan, s a főnök es elfutott.

A székely nem bolond, csak úgy szövi a történeteket egymásba, hogy a valóság, az álom, az emlékek, s az idő megszépítik, felmagasztalják egymást. Van magához való esze, még több is a kelleténél. Együgyűsége, esetlensége, életpártisága és rendíthetetlen bizalma Istenben teszi őt szerethetővé. Az alfalusi Barát Jóskának se kellett kétszer mondani, hogy az ántivilágban magára öltse a milicistától ajándékba kapott egyenruhát. Abban árulta a templomkertben a rózsafüzért. Ő készítette saját kezűleg, szentjánoskenyérfából. Aztán, amikor a szekusok utána meglapogatták, akkor is kiállt a véleménye mellett, mert ha a szamarát elveszik, akkor legalább lesz egy csinos veje…

Mert a nagy kérdésekre, a sorsdöntő pillanatokban nem okoskodásra, előtanulmányokra, precíz számítgatásokra vagy haszonelvűségre van szükség, hanem erre a minden helyzetben magad feltalálni képes észjárásra, amely a legyőzhetetlent is legyőzi. És nekifeszül, ha beleszakad is. Ezekből adódik a spontán humor, a fricska az erősebb szemébe… A Királyhágón túl nem is nagyon értik. A szavakat dekára méri, és úgy helyükre teszi, hogy ez nemcsak tömörség, hanem a valóság látásának és láttatásának egy új szintje. Kurta-furcsa válaszai értelmet nyernek abban a közegben, ahol él. Csak azok tudják dekódolni, azok veszik az adást, akiknek van belső hátterük, tapasztalatuk. A székelynek nem kell a székely viccet magyarázni, mert az olyan es…

A székelyek ezekkel a furcsa szavakkal rejtjelezett különös valóságban élnek. Ők ezt megélik és gyakorolják. Olyasfajta tömörség és kicsiszolt világlátás ez, ami az egyszerű létigazságokat is megélhetővé, megtapasztalhatóvá teszi. Ettől eredeti.

Berecz András a tiszta forrásból merít: az amerikai indiánok, William Shakespeare megdrámásított kocsmai történetei, a spanyol trubadúrok, a kaukázusi népek hagyományai vagy a kunsági, netán székely gyökerek egymásra fűzik fel Isten bolondjának szövetét, hogy megnyithassuk ezt a belső karizmánkat, a humort. Hogy áradjon rajta keresztül belénk Isten derűje. A szent játékosság, ahogyan Isten a megváltásban is alakítja az eseményeket.

Berecz András a magról kőtt énekes művészeti rangra emeli a népmesei motívumokkal, ’oral history’-val tarkított mesélést, már-már a mítosz kapujáig elmerészkedik, tiszteletben tartva  a szent szentségét, de a profánban rejlő sok kínt, jóságot, szenvedést és kartarzist. Íróasztal és lap top néprajzosok ilyenkor nem győznek csettinteni. Ha van amivel…

Árad, áramlik, folyik, hömpölyög belőle a szó, mesélőkedve nem lankad két órán keresztül, megállás nélkül. Ragyog az arca, árad lelkéből a jóság, csillogó szemeiből  a szeretet balzsama kenegeti lelkünket. Nincsenek előadásában a stand up comedy kényszeres, lapos sablonjai, nem kell tapsológép, nem  egy kötelező hakni a fellépése. Inkább evangelizálás. Hírt hoz a jóról. Isten bolondjának meg van engedve a bolondéria. Nincsenek kínos ismétlések, erőltetett poénok, ugyanakkor friss, mai, időszerű, beleszövi történeteibe a székely furfang, találékonyság, tiszta világosság, karakán kitartás és hívő világlátás Mária-virágait, mintegy csokorba szedve gondolkodásunk, kultúránk esszenciáját. Amikor a közönség hallgatja, szinte elbűvölve érzi magát, issza a szép humort, a lelket emelő igazságokat, amelyeket becsempész a csattanók mögé.

Még egy korty víz sem kell az előadáshoz, viszont a pohár szilvórium, a kőrispataki szalmakalap alatt nincs már biztonságban. Mert azt is eltünteti. Átemeli az egyik széktől a másikig, s közben felhajtja, hogy a közönség átélje a bűvészmutatványt.

Aztán dalra is fakasztja őket az erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő újabb szakaszával: a medvének fekete a szőre ( a barnamedvének…khm.), mint a babám szőke szemöldöke, csárdás kisangyalom, gyönyörű híredet hallom

Berecz Andrásban találkozik Bolond Jóska Hazug Pistával. Megélemedik személyiségében az ének, a jókedv, a tánc együtt is. Mint mikor az eldobott szivarcsikket tapossák el a székely katonák. S abból lesz a verbunk. Egyszerre a falu és a király bolondja, akinek szabad, akinek megengedett, hogy kifordítsa a medvét, átpörgesse a feje fölött, majd felrittyentse a fára, hogy ne kelljen félni tőle. Úgy ereszti el fantáziáját, hogy közben végig kordában tartja az erkölcsöt, kézben tartja az előadás menetét, és úgy nevettet, hogy a szeretettel teli remény végkifejlete bizakodást, élni akarást csöpögtessen a hallgatóba. Úgy mond nagyokat, hogy közben azon kapjuk magunkat, már átértünk a Volga túlsó partjára.

A magyar kultúra napja közelében, a farsangi bolondozás idején igazi remekmű, amit alkotott. Soha jobbkor nem jöhetett volna Szenttamásra.

Köszönjük András bátyánk! Isten tartson meg!

 

szerző: Sebestyén Péter  2023.01.20.

Az eredeti írást itt olvashatják: https://katolikus.ma/a-volga-es-az-elkoszones/?fbclid=IwAR0fMtd_eepi2_BFaMOwNLMCdqn1j2VIC7OIB2FhRRhatE-DHOtruBM4mgg

 

Sokak szekrénykéje

2021. 02. 28. 18:25
Cikkek

Sokak szekrénykéjét nyitogatom

interjú Berecz Andrással az egy.hu-n

 

 

A népi kultúra „lármafái” közül kétségkívül Berecz Andrásé az egyik legmagasabbra csapó láng széles e hazában. Szava és éneke megjárta a magyar vidék minden apró zugát, kirepült a bércek felett és a tengerentúlon is felmelegítette a magyar nyelv és a magyar folklórkincs iránt fogékonyak szívét. Tiszta forrásból merített tudását – mellyel kapcsolatban a néprajz régóta a huszonnegyedik óra veszélyeire figyelmeztet: ki fog halni, elveszítjük – saját egyéniségén átszűrve adja tovább és teszi emlékezetessé óvodásoktól nyugdíjasokig minden korosztálynak. Berecz Andrással tudásról, munkáról és az örökség erejéről beszélgettünk.

 

Él egy mondás azokon az erdélyi vidékeken, ahol a folklór-gyűjtéseit végezte, miszerint, ha valamit nagyon megcsodál az ember, akkor az ráragad, úgy marad. Lehet, hogy énekesként, mesemondóként saját maga is így járt? Megigézte a népi kultúra?

 Édesanyám kunhegyesi énekei, beszéde, tréfái, ez volt az én első nagy iskolám, édesapám gömöries beszéde. Csodálni inkább a pestieket csodáltam meg, mikor fatert, mutert mondtak, snúroztak, majréztak… igen, a sok kis krapeknak más szókészlete volt. Hoztam is haza belőlük, és már vártam is, hogy édesapám gyomlálja ki őket. Ezt a műveletét sokkal jobban élveztem, mint mikor idegen nyelvekre tanított. Na így aztán népi kultúrával Pest közepén, egy régi bérház parányi lakásában volt szerencsém ismerkedni.

 

A gondolkodásnak ez a rétege nem ismerhető meg pusztán archívumokból, saját környezetében kell találkozni az élő szóval. Berecz András nemcsak találkozott vele, hanem a beszédjét is ehhez igazította: nem biztos, hogy kevésbé vájtfülű ember megmondaná, hogy nem onnan származik, ahonnan az előadott énekek, történetek, mesék valók. A rengeteg éneklés és szövegmondás formálta ilyenné vagy volt egy pillanat, amikor tudatosan felvette ezt a beszédstílust és csak ráerősített a gyakorlás? Nekem úgy tűnik, ez inkább spontán folyamat volt.

Többnyire magányos és gyalogos gyűjtő voltam, és vagyok ma is. Sok utat tettem meg úgy, hogy a jó dalosok, mesélők el is szállásoltak. Nem adatközlőket kerestem, barátságot kötöttem. Ez esett jól. Az én kedves énekeseim nehéz időkben bújtattak a securitate elől, a milicia elől. Ennem-innom adtak, szállást adtak, titkaikat mesélték. Néprajzi adatgyűjtésnél tehát több volt ez. Ha az ember ilyen közelségbe kerül, és nincs utastárs, akaratlanul nyelvet, ízlést tanul. Ráadásul ezt a falujárást fiatalkorom óta művelem, fogékony korban vált szenvedélyemmé. Ösztönös tanulás volt, semmi célom nem volt vele. A felnőttkorra kialakult nyelv – életrajzi adat. Hogy ki mit élt meg, hangképzésében, hanghordozásában ki lehet mutatni. Sokan mondják, hogy „a szem a lélek tükre”, de nemrégiben voltam egy beszédtanárnál, aki azt mondta: „a hang, a beszéd a lélek tükre”. Gyakorolni nem nagyon gyakoroltam én a dalaimat, meséimet. Ezt is inkább a jókedv hozta. Utóbb, persze, mikor már zenekarokkal léptem fel, volt gyakorlás is bőven. Mesemondásból is került ilyesmi, mikor Cd-t készítettem. A stúdióbeli magány, a szivacsos falak, a süket csönd, a mese megörökítése megkövetelte a felkészülést, a csiszolást… hogy az ember megpróbáljon saját maga fölé nőni, bőréből kibújni.

 

A felgyűjtött magyar folklórkincs tetemes részét a mesék teszik ki, a néprajztudományi kutatások 70%-a népmesekutatásról szól. Európa-szinten az írekkel karöltve a mesegyűjtések élvonalában járunk, tehát világos: mese nélkül mi, magyarok egészen másmilyenek volnánk. Milyen volna Berecz András élete népmese nélkül?

Ha az ember a saját feje tetejére ugrik, a sorsát akkor sem kerülheti meg. Azért volt esélye győzni rajtam, mert minden akadályon át győzött. Normális mesében a normális apuka és anyuka akadályokat görget a gyermek elé, nem lakást vesz neki. Én még jogi egyetemre is elmentem – édesapám kedvéért, életem legcifrább tévedése volt. De akadálynak tűrhető volt. Abban az időben nem is hallottam én ilyen mesterségről, mint az enyém. „Belőled semmi nem lesz” – sűrűn elmorogta édesapám.  Ez egyébként szinte teljesen egybevágott az én megszületni sehogy se akaró terveimmel. Már kezdtem is mondogatni, hogy én semmi nem akarok lenni. Nem vonzott a felnőttvilág. Imitt-amott azért már énekeltem, meséltem, volt már közönségem sokfelé, de ki gondolta még akkor, hogy itt az én jövőm alakul? Aztán a jogi egyetem után mindenféle munkát végeztem. Azért amikor a hűvösvölgyi Nagyréten összegereblyéztem a szétdobált hétvégi maradékot, és a magamépítette kis szemétdombra kiálltam, hogy egy kicsit tömörítsem is, meg egy kicsit körbe is nézzek, hát arra tart a trafikos néni banánhéjjal, na jó, egy-két lódarázs is arra vetődött, hát akkor, emlékszem rá jól, kicsit eltűnődtem, hogy vajon jó helyen vagyok-e.

 

Milyen a jó közönség egy mesemondó számára?

A jó közönség nagyon jó, megindítja, röpíti az előadást. Mesélő és a lelkes hallgatóság olyan, mintha szárnyai volnának egymásnak. Persze mindenféle közönség jó, ez is igaz, csak legfeljebb én nem tudom őket táncba vinni. A láthatóan szomorú emberek, akiket száz közül is, a hátsó sorban is, sötétben is észre szoktam venni, ugyanúgy „jók”. Ők arra ingerelnek, hogy még lázasabb legyek. Persze a lázas küzdelem, a veríték általában rosszat tesz az előadásnak. Úgyhogy ezt is csak mértékkel! Aztán a felnőttes estre betévedt, futkosó, hangoskodó gyermekek! Hát tán ők se véletlen sodródtak be.  Valami jót ebből is ki lehet hozni, picit bevonni, olykor kérdésekkel felcsigázni, színpadra felcsalogatni őket. Becsapós fogalmak: jó és rossz közönség. Tán legnehezebb a befolyásos embereknek mesélni. Ez persze durva általánosítás. Van egy ilyen réteg, aki parancsoláshoz szokott, hatalma van, és ezt különféle jelvényekkel ki is kell mutassa. A parancs sikeréért átalakul a személyisége. Az ilyen atyafiaknak rangon aluli, hogy mások előtt figyeljenek valakire. Háttal ülnek, hangosan telefonálnak. Ilyen helyzetekben erény, ha az ember uralkodni tud magán. Legjobb, ha a közönség maga oldja meg ezt a kérdést. Olykor sikerül olyat énekelni, vagy mondani, hogy a fejüket hátra csavarják ők is, s mire befejezem a műsorocskámat, már-már figyelni kezdenek. A népdalokban, mesékben annyi, de annyi lelemény van, érdemes hinni az erejükben. Ezért szoktam kiheverni a csámpás rendezvényeket is, mikor lármás társaság közepébe pottyanok s már nincs hátra arc. Ilyenkor mutatkozik meg az az erő, amit az antik görögök, rómaiak annyit kutattak s annyira becsültek: a figyelem-fölkeltés. Ez a szónoklat első fejezete, ez a fundámentum. Ez, ha erős, lehet rá építeni.

 

Azért erre sem lenne képes bárki, aki mesét mond.

 Én sem lettem volna képes azelőtt tíz évvel, de mivel már olyan rég és olyan sokszor gyakorlom, (most a járvány miatt persze semmit) kialakult a stratégiám. Megéreztem, hogy a mese jóval erősebb, mint én vagyok: mikor elgyengülök, előre kell küldjem őt, hogy lekaszabolja a figyelmetlenséget, érintse meg az emberek szívét. Olyankor egyszerre kezdenek érezni. És ez erőt ad nekem is.

 

A „semmi nem akarok lenni” mondat után következő énekesi, mesemondói pálya legnagyobb hozadéka a mélyebb emberismeret lett: éppen azokhoz vezette közelebb a mese, akiknek a legnagyobb szükségük van erre. Mi a szerepe a mesének a mai világban?

Magának a mesemondásnak egyik tulajdonsága, hogy az emberi kapcsolatokat megszépítse. Kimondani olyan igazakat, amelyeket az ember csak homályosan érez, arra ráütni a pecsétet szép, igaz szavakkal, az egyszerűen az ember közérzetét javítja, barátságokat szül, közösségeket hoz létre. Az én életemben pont ezek a találkozások voltak az ének és a mese ajándékai. Például olyan időben énekeltem férfi énekesként, amikor a táncházban inkább női énekesek voltak. Ezek a dalok és mesék az én életem kalauzai, fölém nőttek: olyan helyekre vittek el… olyan emberekkel találkozom, akikkel ezek nélkül esélyem se lett volna. Egy-egy másfél órás műsorom után sokan oda szoktak jönni hozzám és mesélnek az életükről. Na, ilyenkor a fáradtságomon érdemes úrrá lenni. Mert itt jön mesterségem legszebb része. Olyanokat szoktak elmesélni, amit tán még egymásnak se. Volt olyan öltözőm, amelyikben a kis vacsorámat szó szerint könnyeivel sózta meg egy idős tanító bácsi. Annyi emléket téptek fel a dalok, mesék benne, hogy ezeket nekem rögtön át is akarta adni. Ma is barátok vagyunk. Sokszor úgy érzem, hogy a mesék egy kulcskarikát is a kezembe nyomtak. Sokak szekrénykéjét nyitogatom, akaratlanul is. Fülemben van harmincöt év ilyen s hasonló vallomása, kifakadása. A mese mai szerepéről tán elemzőbb embert kéne kérdezni. Én leginkább nagyon szeretem és mondom, ahol kérik, ahol lehet.

 

A történetmesélés a közösségi emlékezet alapja, sokkal több puszta szórakozásnál. A mesélés hagyománya az igaztörténetekben él tovább: ez az élményfeldolgozás legelemibb formája. Hogyan lehet ezt fenntartani?

Éppen ezért szeretnék összerakni egy huszadik századi eposzt, s belőle CD-t készíteni. Benne volnának az első világháborús mesék, legendák, tréfák, az orosz hadifogság, a lágerek és a kollektivizálás. Nagy kérdés, hogy milyen szövegek kerüljenek bele ebbe a válogatásba. Sinka István azt mondja, hogy az igazi alkotás az, ami az embert „a lét partjain megtartja”. Ha nem ütötted fel az orrát annak, aki lógatja és nem koppintottál azéra, aki igen fennhordja, akkor nem csináltál semmit. Az anyag már együtt van. Ludas Matyik, Háry Jánosok, Naszreddin Hodzsák támadnak fel benne, pórul járt kolhozelnökök, milicisták fújtatnak, mint a sárkányok.

A mese- és történetmesélés fennmaradása a közösségek létén múlik. Egymáson kell ezt próbálni. Aki találkozások alkalmával, társaságban „gyakorolja”, máris mértéket, dramaturgiát tanul. Az arcokból sóhajokból, kacagásból tudni lehet, hogy jól végzed-e.

 

A népdal esetében is megvan ez a feltétel? Az éneklés a hagyományban inkább közösségi vagy magányos műfaj?

Erre egy példával próbálok válaszolni. Gyimesben idős énekesekkel beszélgettem a világ legszebb műfajáról, a keservesről, ami még ma is szabad műfaj – kötött a szótagszáma s nagyjából a dallamok is, de megvan hozzá az az emberi alkat, aki ezt szabadon kezeli és saját bánatát belé tudja fogalmazni. Kurbuly Demeterné, Anna néni tizennégy-tizenöt évesen árván, éhesen kiment az oldalba, leült egy csutakra, összerakott magának egy keservest. Azt mondta: „Én akkor azt magamnak elfúttam, letettem azt a bánatot a csutak mellé, s én már jöttem bé, megkönnyűlve. De ahogy eregeltem bé, mindenki a kapuba állt, s azt mondták, Anna, Kicsi Anna, te úgy tudtál énekelni, s mi egyet olyant sírtunk!”. Tehát a magányos éneklés sem csak saját magának szólt, hanem a közösségnek is. Olyan távolságot tartott ő, hogy azért a többiek is hallják meg. Mindenkinek volt füle a nótához, sőt, azt is tudták, hogy mi a baj. Mindenkinek lelkébe nyúlt „az elevenig” (ahogy Hamlet mondaná), a leányka pedig a közösségtől vigasztalást, szeretet kapott. Ez a jelenség, hogy meg tudtam nevezni a bánatomat és szabadulok tőle, a magyar műveltségben mélyen benne gyökerezik.

 

Előadói bravúrja a variánsokban való történetmesélés, ami azért nagy dolog, mert bár a mese eredeti környezetében egy-egy mesélő előadásában egyedi ugyan, mégis az illető elmondásában állandósult formában jelenik meg. A variánsokat maga a közösség termeli ki azáltal, hogy többen is mondják az adott szöveget, és mindenki másképpen adja tovább. Ahhoz viszont, hogy hivatásos mesemondóként mindezt egyedül oldja meg, nem csak hatalmas repertoárra van szükség, hanem arra is, hogy saját személyiségén átszűrve folyamatosan újraalkossa a történeteket. Hogyan képes ennyi variánst fejben tartani?

A variáns-képződést magamon is figyelem, a legközelebbi adat én magam vagyok. Minden mesémnek saját története van. Van, ami mindig változik. Olyan a szelleme. Itt elszalad, ott megtorpan. Sokszor megállítom a történetet, zsákutcákat építgetek, amiben az az izgalom, hogy visszatalálok-e. Ezt is szépen el lehet rontani. Olykor a közönséget is meg szoktam kérdezni, hogy hol tartottam, s ezt nem eljátszom, hanem valóban nem tudom. Olyan is előfordul, hogy teljesen más estét kerekítek végül, mint amit elterveztem. Tehát vannak ilyen örökmozgó mesék. A másik meg beáll, megérkezik és hiába veszek el belőle, hiányozni kezd, hiába toldom meg, lepereg róla. Meséje válogatja.

 

A megörökítéstől való félelem túl sok jót nem tud tenni a mesének. A gondolat, hogy amit elmondtam, az már úgy is marad, kihoz belőlem egy olyan furcsa teljesítménykényszert. Véglegessé akarom tenni, megkötözni azt a szegény ficánkoló mesét. Pedig legnagyobb erénye a szabadsága. Ezért, mielőtt a régen tudott meséimet bevinném a stúdióba, olyanná kell csiszolnom, amilyenek sosem voltak és később sosem lesznek, hogy lehetőleg saját magamat is meg tudjam lepni. Magam fölé kell, hogy nőjek. Igen, ezt a gép csinálja. A rögzítés… a röghöz kötés. Azelőtt mondtam ahogy mondtam, szerették és ez volt fontos. Persze idővel megszerettem ezt a stúdió műfajt is. Fegyelemre tanít.

 

Hogy szokott készülni az előadásokra?

Amikor CD-t készítek, akkor leírom és nagyon ritka, ihletett pillanat kell legyen, hogy eltérjek attól. Előadásoknál változó. Igyekszem tartani magam a kiírt címhez, de ha csak úgy meghívnak, akkor bizony már fent vagyok a színpadon, s eltelt öt másodperc, de még nem tudom, melyik mese illik éppen a kedvemhez és az alkalomhoz. Amit kihoz a pillanat, az következik. Ezért szoktam kérni, hogy az előadás előtti csöndtől ne fosszanak meg. Az olyan, mintha a távolugrótól azt kérnénk, hogy „ne fuss neki, ugorj innen a homokozó széléről”.

 

Mekkora repertoárból mesél?

Nem tudom. Sok mesém van, amit ha megébresztenek is elmondom, sok olyan, amit már nem tudok és egy csomó olyan, ami még gyúródik.

 

Vannak kedvencei is?

Egy-egy kedvenc négy-öt évig maga alá temet más meséket. Egy időben nagyon szerettem Az igazság és a hamisság meséjét és A furulya keletkezését. Az igazság és a hamisság azért tetszett, mert abban harccal győzhetsz, A furulya keletkezésében pedig a furulyaszó vet véget a pusztításnak. Ezt a két mesét – együtt, pontosabbnak, okosabbnak érzem, mint külön, önmagában. Ez volt talán az első szerkesztési örömöm, amelyben úgy éreztem, hogy egymás mellett a két mese önálló és magasabb minőség. Különben több mesét egymás mellé tenni, dalokkal összefűzni, tehát összeszerkeszteni egy jóívű műsort legalább olyan öröm, mint maga a mesemondás, dalolás.

 

Vágyott a nomád életre, sokáig ebben a szabadságban élt, majd csatlakozott a Nemzeti Színház társulatához. Igaz, nem színészként, hanem szigorúan Berecz Andrásként, aki itt is énekes és mesemondó. Hogy érzi magát ebben a közegben?

Ezt a csatlakozást megelőzte, hogy Vidnyánszky Attila meghívott egy darabba, a Csíksomlyói Passióba, mire én azt mondtam, hogy nem jó, házszámot tévesztettünk, mert bennem semmi alázat nincs, nekem bármit mond, úgyse tudom megvalósítani, nem vagyok színész. Erre azt mondta, hogy „nem baj, gyere!”. Akkor még volt egy érvem: hívő ember vagyok, és amellett örökké bolondozok. Minden sikeres szavam – bolondság. Az pedig elképzelhetetlen, hogy hülyéskedjek a vérző kereszt alatt.

 

Látszott, hogy kész van a válasszal, de azért türelmesen meghallgatott, s akkor kattant a csapda. Kitalálta, hogy Vándor szerepében vegyek részt a világ legnagyobb misztériumában, mert a dráma működésének egyik kulcsa az ellenpont. Nem lehet végletekig fokozni a közönségben a feszültséget, kell valami, amitől kizökken, elámul, hogy mit keres itt ez a vicces alak, egyáltalán, szabad-e itt nevetni? Amikor pedig kacagni kezd, akkor lehet hirtelen üdvözítő, katartikus fájdalommal megérinteni. A nevető ember eldobja minden pajzsát. Javára.

 

Tag lettem, de továbbra sem kell beugorjak szerepekre. Nem kell az legyek, ami nem vagyok. A színészmesterséghez se alkatom, se iskolám nincs. Talán azt érezte meg Vidnyánszky Attila, hogy az ének- és mesemondás a Nemzeti Színház ars poeticájához tartozik. Maga a mesemondás amúgy is egyszemélyes színház. Ráadásul a magyar színház gyökerei a betlehemes játékokból és a passióból erednek, ezért nyereség őket idekapcsolni. Örülök, ha ebben nekem is részem lehet. Csak egészség legyen.

Az eredeti ínterjút itt találják

Isten bolondjai/Demokrata

2020. 12. 20. 09:25
Cikkek

A névtelenség trónján

Beszélgetés Farkas Anitával 2020. december. Demokrata

 

– A mese nem szorul rá, hogy koronát tegyenek a fejére, mert a névtelenség fenséges trónján ül. Ezrek, tízezrek találták ki, és egymáson csiszolgatták. A mesék együtt maga az ember – mondja Berecz András. A messze világban híres ének- és mesemondóval az élő szóval elmondott történetek varázsáról, a pótolhatatlan anyanyelvről és a szamaras bolondok Isten előtti bölcsességéről beszélgettünk.

 

 Még el sem kezdtük az interjút, már túl vagyunk egy nagyon jóízű beszélgetésen, amiben a szőnyegszövéstől kezdve a görög mitológia istenein át a nyájat vezető vagy éppen utána kullogó pásztorokig sok minden előkerült. Előfordult valaha, hogy Berecz Andrásnak elakadt a szava?

– Van téma bőven, amiről nem jut eszembe semmi. A műszaki tudományok annyira elszaladtak, a kütyük, az azokról való gondolkozás, itt pl. nagyon lemaradtam. Mikor programozó atyafiak közé keveredek, egy árva szót nem értek a beszédjükből. Közgazdászok közt néhány pásztordal jut eszembe, amit őszi elszámoláskor szoktak volt énekelni. El-eldünnyögöm, közben még bólogatok is. Persze olykor mesével foglalkozók körében is csak bólogatni tudok. A meseterápia, a mesepszichológia médiaszereplése utóbb jól érzékelhetően megsűrűsödött. Ezek a szakágak lettek a mese első számú terjesztői, népszerűsítői. Ebben a témában sok nyilatkozat, cikk olykor olyanra sikeredik, mintha valami hamar beadandó pályázat szövege volna. Persze tisztelet a kivételnek. Visszakanyarodva a kérdésre, azért még hálaistennek sok mindenről sok minden eszembe jut. Legtöbbször el is mondom – még melegében. Iskolában is felelőtlenül mondtam hamar mindent, amiből inkább a folyosón lett előnyöm, mint órán. A folyosó volt az én igazi területem. Picit eddigi életem is ilyen folyosó élet volt. Iskolákat magamra erőltetve, ablakain kibámulva, szemétszedésen, sósavrakodáson, erdőművelésen keresztül vergődtem – öntudatlanul – egy sötét folyosón át mai mesterségem felé. Énekes mesemondó, néprajzos és műfordító is vagyok. Ezutóbbiért Gyurkovics Tibor terjesztett fel, és tüntetett ki Alternatív Kossuth díjjal. Sokan, akik énekesfelvételeimet ismerik, csodálkoznak mesemondásomon, és fordítva. Ez nekem persze tetszik nagyon. Hatvanhárom éves koromban vettem fel a munkát, mikor más nyugdíjba vonul. Munkakönyvemben 35 évvel ezelőtt az volt: időszaki erdőművelő sétaútkarbantartó. Most két hónapja: színész. Pedig nem vagyok az. Hát azt ugye nem lehet beírni, hogy a folyosók fantomja.

 

 Amennyi hátránya lehet ennek a folyosói életnek, annyi előnye is: mivel nem kell folytonosan másokhoz igazodni, az ember önálló és így tulajdonképpen szabad lehet.

 –Nemrég a Nemzeti Színház tagja lettem. Ízlelgetem, milyen, amikor közösségben vagyok újra.  Persze csak a pálya szélén, mert többnyire saját előadásaimmal veszek részt a munkában. Korábban több évtizedig nem volt ilyen. Egyedül jártam országot-világot. És az is nagyon jó. Magam ura lenni. Ezt azért őrzöm most is. Mikor kiszabadultam az énekességből, a táncházi világból ezzel a mesemondással, új közönségem lett, a meghívóim általában könyvtárosok voltak, de óvodák, parókiák is, kocsmák, börtönök… Kinyílt a világ Amerikától Rómáig, fel Stockholmig, Moldva, Erdély, Felvidék… Zsebre dugott kézzel, egyedül is el tudtam menni akárhova, mert amit éntőlem vártak és várnak ma is, az a fejemben van. Nem kell hozzá semmi… csak közönség! Jaj, Istenem, de szép szó! A barangolásaim során öröm volt felfedezni, hogy a magyar népdal és a magyar népmese egyetemes szépségeket hordoz, és nem tűri el a skatulyákat, amiket korábban ráhúztak. Aztán, érdekes, utóbb egyre többet gondoltam a zenekari életre. És szinte a sírás kerülgetett, hogy milyen jó is volt együtt lenni, muzsikálni, próbálni, gyűjteni, együtt Erdélybe járni. Milyen serkentő volt hangfelvételeket együtt hallgatni, lelassítani, közös erővel kihámozni az esetlegest és a törvényt. A versengés szárnyakat ad. Szikrához, tűzhöz is két kova kell. A zenekaraimmal is alig vártuk, hogy próbáljunk, találkozzunk. Visszahallgattuk magunkat, nem nyugodtunk, míg nem hasonlított az eredetire. Boldogan igazodtunk. Amíg tudtunk.

 

 Például olyan skatulyára is gondolt, hogy a mese csak a gyerekeknek való?

– Arra is. A mese az orrom előtt jött elő a sarokból, mert ott térdepelt, büntetésben volt: felnőtt felnőttnek nemigen mesélt. Ezelőtt húsz évvel elhívtak egy kedves kisvárosba mesét mondani. Előtte vagy ötször telefonáltak, hogy nem baj, ha egy régi asztalt kikölcsönöznek az antikváriumból? És ha még egy muzeális pipa is lenne az asztalon, az sem volna baj? Ebből kezdtem összerakni, hogy a meghívók pipálgató, köpködő bácsikát várnak. A bennük élő meseszellemet, könyvillusztrációt. Találkozásunkkor aztán ámulhattunk! Ők azon, hogy nem bottal járok, szakállam nincs, én meg azon, hogy a tornateremben, a kosárlabdapalánk hálójába friss, illatos cipók vannak, a kemencéből egyenesen a kosárlabda hálójába illesztették. Még a létra is ott maradt. Kézimunkákat terítettek a bordásfalra, gondosan eltakarták, nehogy megijedjek tőle. Ez például egyik kedves skatulyám volt. Egyébként nem volt nehéz a szabadulás belőle.

 

 Azóta változott azért a helyzet valamicskét?

– Mostanában új életet kezd élni, egyre többen mesélnek, és szinte nincs olyan alkalom, ahova meg ne hívnák a mesét. A mese bárhol megállja a helyét, mert egyetemes, és úgy okos, hogy érthető. Ez a mai világban különleges, mert mostanában az okos emberek egyik büszkesége, hogy érthetetlenek. Idegen szavak használata nyakló nélkül, különféle orrhangok… széles a paletta. A mese ellenben még azt is szereti, ha első látásra-hallásra egyszerűnek tűnik. És nem szorul rá, hogy koronát tegyenek a fejére, nem szomjazza az elismerést, mert a névtelenség fenséges trónján ül. A meséket ezrek, tízezrek találták ki, és egymáson csiszolgatták. A mesék együtt – maga az ember.

 

 Talán az elgépiesedő világ ellentéteként lett újra belső igényünk, szükségünk az élő szóban elmondott, az elejétől a végéig ívet húzó történetekre.

– Valamikor a hetvenes évek táján a kis közösség lett az új varázsszó. Arra vágyott minden értelmiségi. Egy picit tán rendszerváltó illata is volt neki. Összejáró emberek, kisközösségek – ezek már a mesemondás előszobái. Ma egész Európa és Amerika újra tele van mesemondó kis közösségekkel, mesetáborokkal, Németország, Ausztria, Csehország, Anglia, Írország, Olaszország… Utóbbiban ott van például a nagyszerű Racconta mi una storia, Storytelling Company nevű társaság, amit egy Paola Balbi nevű Shakespeare-színésznő vezet. Ő Angliában tanulta a Shakespeare-színházat, a pályája csúcsán megkívánta a mesemondást, és Rómában létrehozott egy nagy, boldog mesemondó-közösséget: este mesélnek egymásnak, utána reggelig sütnek-főznek, mulatnak, ahogyan arrafelé illik. Amerikában is tengertől tengerig érnek a mesemondók. Torontóban a Trinity templomban megismertem egy mesemondó-közösséget, az a nevük, hogy Talking stick – beszélő bot. Egy közeli indián törzstől vették a nevet, ahol az a szokás, hogy mikor az emberek összejönnek a hosszúházban ünnepelni, akkor egy régi faragott botot hoz valaki. És mellé egy szép mesét is. És akinek a botot átadja, az egy újabbat kell mondjon. Aki befut a Trinitybe, akár koreai, akár japán, akár magyar, és tud valami szép mesét, történetet, azt a Talking stick tagjai elkapják, elmondatják vele, rögzítik, és egy évben egyszer könyvet adnak ki ezekből. A város támogatatja őket.

 

 Sok énekes-mesés Cd-n és Gyulai Líviusz által illusztrált mesekönyvön kívül készített egy dokumentumfilmet is: az Ez úgy igaz, ahogy hiszitek című alkotásban nagyotmondó mesélők, Háry János ükunokái nyomába eredt szerte a Kárpát-medencében. Nem lenne jó ezt kitágítva folytatni, bemutatva akár ezeket az olasz vagy torontói csuda közösségeket is? 

– Amikor ez a film készült, az ezredforduló környékén elkezdtem ábrándozni egy új filmről, ahol hét mesemondó életét követtük volna nyomon. Az egyik egy algériai postás, aki a sivatagi falucskákba nem csak levelet visz. Az egész falu felsorakozik, úgy várják, vacak kis motoron érkezik, a leveleket kiosztja, de nem engedik tovább, mert mesét kell mondjon. Érdekelt az a török mesemondó is, aki odahaza, a szülőfalujában végig hallgatja az öregeket, és utána a BMW-gyárban, a munkásszálláson elmeséli a többieknek. Azt szerettem volna ezzel az egésszel lekövetni, hogy a médiák tündöklése idején miféle rejtett utakon kering a mese. Hogyan közlekedik, milyen helyzeteket talált magának, ahol élni tud. Hogyan újul meg. Aztán, ahogyan sok más tervem, ez is elpárolgott. Színpadon lenni, kutatómunkát is végezni nekem nehezen megy. Nagy adósságom a Bú hozza, kedv hordozza könyv második része. Abban a félkész kötetben körülbelül száz szó szerepel arra, hogy énekelni, és mind magyarul. Na de, hátha egyszer pontra teszem.

 

 Ha ilyen kevés az életben az időnk, mi a fontosabb, a magunk meséit mondani elsősorban, és csak utána más népekét, vagy mindegy, csak mese legyen?

– A magyar mese nyelvünk karbantartásához, azt hiszem, elengedhetetlenül szükséges és helyettesíthetetlen. Kéthetenként egy nyelv tűnik el a földről, a szürkülés felgyorsult, és a mandarin, az angol, a spanyol és az orosz nyelv szinte minden nyelvet – tehát kultúrát – beolvaszt. Veszélyesnek tartom, hogy a mesének erről a küldetéséről lemondjuk. Nyelvünkben bujdosó régi megfigyeléseket, gondolkodást, tapasztalatot, észjárást, ha másként nem esik jól, akár a mások kedvéért is ápolgassuk! Jó asztal körül a szlovák, az ukrán ember hálás lesz, hogy meglepőt tudok neki mondani. Tudok mondani valami eredetit, amit ő nem tud. Én meg hálás leszek, hogy végre nem az amerikai filmekből untig ismert szemrángásokkal, nekem fölösleges karlengetésekkel beszél, hanem ahogy ő szokott. Nem érdekel, hány csontot sikerült összeszednie, amit a hollywoodi kastélyból kihajigáltak. Ne az legyen szellemi termék, hogy ott jártam a fényes, nagy ablak alatt.

 

 Hogy áll most a magyar nyelv ebben a semmibe tartó rohanásban?

– Jó hír, hogy sok helyütt lubickol, rossz, hogy a forgalmasabb helyeken kevésbé. A főváros, a kultúraosztogató központ – a fakulás fellegvára. Na de nézzük a szebbet. Amikor azt meséli László Géza Kicsibükkben, melynek mára ő az egyetlen lakosa, hogy a házát kerülgette egy huligán medve, de ő készített neki egy hurkot. Mikor abba a hurokba a medve belé talált lépni, az olyan táncot kezdett a vackorfa körül vaj háromméteres sugarú körzetben, hogy ha ő onnót elszabadult volna, nincs az a művelt nép, államelnök vaj kórházigazgató, aki megmondja: melyik hurka melyikünké volt. Milyen eredeti, milyen ügyesen szerkesztett mondat egy magányos remetétől! Káosz felől halad a rend felé. Szinte az utolsó szónál áll helyre a kép. Ilyet az tud mondani, akiben már kész a mondanivaló, és csak aztán mondja. Aki csak akkor szól, ha már tudja mit. A pillanat tört része alatt még ráér játékosan átrendezni a szavakat. Figyelemfenntartó feszültséget okoz az ilyen. A mondat vége pattan, mint az ostor. Még egy példa. Azt mondja a magyar zenei műnyelv a hullámtermészetű hangra, hogy vibrato, tremolo. A türei határpásztor meg így szól: Andriska, maga mikor mezei nótát fú, az utolsó hangot íppen úgy billegtesse meg, mint Duna háta a lámpafényt, hogy aki messzünnet hallja, azt emelje fel, integessen az a hang, mint a nyárfalevél, ha azt akarja, hogy az ablakok megnyíljanak utána! A hangbillegtetés szónak persze nyoma sincs az értelmező szótárban. Nem volt, aki behurcolja ezt a szót hallótávolságra, köztudatba. A szó még él, de a gazdának már nincs rá szüksége.

 

 Ahogyan említette, a történetmesélés, vagy ahogyan angolul elterjedt, „storytelling” egyre népszerűbb szerte a világban. Ha például magyar mesét mond külföldön, annak hogyan tudja átadni az eredeti muzsikáját? 

Úgy, hogy tolmács segítségével, magyarul mondom. Persze három mondatonként elakad a műsor, de hát ez az ára. Ha sikerül olyan közönséget becsalogatni, akit valóban érdekel a magyar mese, sikerre van ítélve. Persze a legjobb tolmáccsal is érdemes előtte való nap találkozni, a mesén átrágni magunkat. A tolmácsnak természetesen nagyon nehéz a dolga. Nemcsak a különös nyelvi fordulatok miatt, hanem hogy helyzetét megértse. Én a visszafogottabb tolmácsokra esküszöm. Volt olyan, aki a mese figuráit igen szenvedélyesen és nekem idegen stílusban utánozta, túlzott arcmozdulatokkal jelenítette meg, rajzfilmekből ismert hangtorzításokkal. Ez a hallgatót megterheli. Szerintem elég, ha egyikőjük, és tán inkább a mesélő jelenítse meg a figurákat, a tolmácstól „elég”, ha a szöveget átülteti. Két karmester nem karmester. Ha összehangolódnak, szárnyai lesznek egymásnak. Aranyhíd két pillére. Életem nagy örömei közé tartozik az a köszönet, hála, amit ezért a világban sokfelé kaptunk, tolmácsbarátaimmal. Illetve nem is mi kaptuk azt a hálát, hanem rajtunk keresztül a magyar észjárás, a magyar lélek… a mese műfaj.

.

 Vagyis inkább a szívre kell hatni, és kevésbé az észre?

Mind a kettőre. A tudomány megteheti, hogy nem szívhez szól – tán kötelessége is – de a művészet nem. Amelyik ezzel próbálkozik, rövid életű lesz. Az ilyet legfeljebb reklám, vagy valami ködös ideológia tarthatja fenn egy darabig. Az ember „fizikai értelemben” nem szereti, ha meghódítják. De a szívünk örökké arra vágyik. Van-e boldogítóbb érzés színpadon, mint mikor érzed, hogy a szíveket meghódítod? Kétszáz fő felett hallani a sóhajt is, mikor egyszerre sóhajtanak. Finom kis cuppanás hallik. A tapsnál is nagyobb ereje van. Ez mindig szívből jön. Shakespeare Prospero-ja, a színpad örök szelleme is számontartja ezt a sóhajt. Vitorlájába ez kapaszkodik belé, hajóját ez hajtja haza felé… Hát még mikor idegen népeket sikerül magyar énekkel, mesével, történettel meghódítanod, és hallhatod az ő sóhajukat! Ez a hódítás, gondolom, Isten előtt is kedves. Nekem a magyar nyelv, műveltség a legfontosabb, de hagyom, hogy megragadjon a másé is. A kirgizeknek van egy közmondásuk: Szíved, ha szűk, a föld tágasságának mi haszna? – Buda Ferenc fordította, nagyon szeretem. Mondok én szívesen kazak, tatár, csuvas, görög mesét, szívesen bújok eszkimó bőrbe is, magyar észjárásomat -ízlésemet nem kezdi ki.

 

 A bolondos bölcs, Naszreddin hodzsa alakjába is szívesen bújt: a KEDD Stúdió legújabb animációs sorozatában az ön hangján szólalnak meg az egyszerre bolond és bölcs, szamaras-szekeres török mester kitekert életigazságai. Hogyan kezdődött a kettejük közös története? 

– A figura már a felkérés előtt ismerős volt, mert már régebben Gyergyóban találkoztam Hazug Pista bácsival vagy az „okosbolond” Szamár Jóskával, másképp Barát Jóskával. Utóbbi ugyanúgy szamaras bolond volt, mint Naszreddin hodzsa: bocskoros, lyukas kabátos ember, sziporkázó elmével, aki minden gúnyolódót félmondattal helyre tett. Nevettető és emberjavító igazságokat tudott. Amikor a hodzsával ismeretséget kötöttünk, még jobban kinyílt előttem ezeknek a szamaras bolondoknak a világa. Tyll Eulenspiegelhez például ő vezetett el. Na és nem akarok megijeszteni senkit, de Jézushoz is alig taposott, új utat találtam általuk. Maurice Lever, az Isten bolodjainak nagy kutatója, a világjavító bolondok legmegrendítőbb alakját az Ecce homo figurában találja meg. Mikor Krisztus Pontius Pilatus előtt magát a zsidók királyának mondja, onnantól kezdve az utca népe előtt ő bolond. Mikor szamár háton Jeruzsálembe vonul, még a nép valódi királyként fogadja, ruháit teríti vonuló szamara lába alá. Kevés idő múlva tüskekoronát nyomnak a fejébe, vörös palástot borítanak rá, a nádpálcát a kezébe teszik, így lesz a római császárnak, a „világ urának” bolondos mása. Antikirály. Mert Ő az igazi. És ez a szent „szomorú bolond”, akit az Úr küldött, világot megváltani. Nem alaptalan, hogy Szent Pál a korinthusiakhoz írt első levelében így fogalmaz: „Senki se csapja be magát. Ha közületek valaki bölcsnek gondolja magát ezen a világon, legyen bolonddá, hogy bölccsé lehessen. Mert e világ bölcsessége bolondság Isten előtt. Mert meg van írva: Megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban.” És azt is írja, hogy „…köztetek a legbolondabb én vagyok”.

 

 Hogyan ünneplik e szent szomorú bolondnak, a Megváltónak születését a Berecz családban, ahol már három unoka szíve is nyílogat a mesére?

– Közös énekléssel, imával, sok mesével, történettel. A furulya is előkerül, olyankor aztán jön a tánc, Misi fiunk zongorázik. Kicsik kúsznak, szaladgálnak. Hatvanhárom éve tévétlen ember vagyok. Gyerek koromban egyetlenegy adásunk volt, édesanyám. Ő, amit mókázott, mesélt, azon csüngtünk-mulattunk édesapámmal. Ez volt az iskolám, ezt szívtam magamba, és ezt adom tovább akaratlanul is. Hétköznapokban is, mindenhol és mindenkinek.

 

Az eredeti cikket itt találják.

 

Isten bolondja/Magyar nemzet

2020. 12. 20. 09:21
Cikkek

Palackposta, ádventi asztal

 

beszélgetés Tóth Idával

Lugas, Magyar Nemzet 2020. december

 

 

– Befelé jövet színes bábfigura nézett velem szembe a teraszon. Kicsit talán Berecz Andrásra is emlékeztet. Ki ő?

– Abban a hasonlóságban van egy kis szándékosság is, a török Bekri Musztafa, vagy másképpen Deli Bekir bábfigurája. Kő Boldizsár készítette. Nagyon jó ülés esik alatta, a legkisebb szellőtől is falhoz verődik, és boros üvegében fityegő csengőjével muzsikál. A meghökkentés, szókimondás bajnoka volt ő. Nyers egyenességével, természetességével oroszlánt tudott szelídíteni, mint afféle istenbolondja. Egyik mintaképem.

 

-Mi a története, meséje?

A XVII. században élt, mikor a szultán, IV. Murad törvényt tett: Törökország földjén alkoholt inni, kávézni és dohányozni fejvesztés terhe mellett tilos! Nem egészen vallási alapon, hanem mert az ezek használatára berendezett lebujok a lázadás – főleg a janicsárlázadások – fészkei voltak. Na! Hát tiltsd meg kecskének a sziklát! A rend és a fegyelem fenntartásáért nagy fejetlenséget csinált a szultán. Álruhában járta hajdúival az országot, s akit boriváson kapott, ő maga lefejezte. Ebben a nagy fejetlenségben Bekri révésznek állt. Abba volt, hogy ha tilos a borivás nagy Törökország földjén, iszik a nyílt vízen. Vízen részegedett, szárazon józanodott. Ivott akkor is, mikor épp az álruhás szultánt és nagyvezírét szállította hajóján. „Mi van a palackban?” – kérdezte a szultán. „Erőital” – felelte Bekri Musztafa. Így! A szultán kért egy kortyot, ugyanígy a nagyvezír is. A szultán felhördült: „Ez bor!” „Az hát” – mondta egykedvűen Bekri. „Hát nem megtiltottam a borivást?” – háborodott fel a szultán. „Na és ki vagy te, hogy bárkinek bármit megtiltsál?” – jött ki a sodrából Bekri is. „Én Murad szultán vagyok, ez itt pedig Bajram, a nagyvezír!” „Na gyerekek, nektek kellett volna megtiltani a borivást! Egy kortyot ittatok csak, és máris a szultánnak, meg nagyvezírnek képzelitek magatokat. Még egy kortyot adnék, te azt hinnéd úristen vagy, te meg, hogy az ő prófétája.” A szultánnak tetszett az egyenes beszéd! Ahelyett, hogy fejét vette volna a nagyivónak, meghívta palotájába, ahol Bekri bevezette őt a borivás élvezetének tudományába! És megtanította nevetni is. Bekri halála után a szultán jókedve is odalett.

 

– Miért foglalkoztatják ezek az „isten bolondjai” figurák?

-Mert nem pontosan tudtam, hogy miért is van rám szükség a Csíksomlyói Passióban. Miért hív meg a darabba Vidnyászky Attila? Miért várja el tőlem, hogy a Golgotán a magam bolondos meséit szinte úgy adjam elő, mint máskor… mint akárhol? Ezt kellett valahogy tisztáznom. Hazug Pista, Okosbolond Jóska tréfáival a fülemben körülnéztem a világirodalomban, Shakespeare drámáit olvastam végig, angol, olasz, francia udvari bolondok után kutatgattam. A vándorút végén a feketelábú indiánok „szent bohócai”, majd Pál apostol jött szembe: „Ha valaki láttatik magának bölcsnek lenni tiköztetek e világon, bolond legyen, hogy bölcs legyen. Mert e világ bölcsesége Isten előtt bolondság…” Shakespeare drámáiban is kulcsfigura a bolond, kíméletlen igazságokat játékosan mondat vele ki. Jó vegyület!

 

– Mit tud a bolond, amit nem tud a bölcs?

– A bölcs ember az életben is, de főleg a színpadon sokszor az unalmas ember fogalmát meríti ki. Gőg jár a bölcseség nyomában, ez pedig elviselhetetlenné, magányossá, sértődötté teszi. Az udvari bolond nem hiú. Anti-udvaronc, nem tud hízelegni. A bolond figurája – nem törődik senki véleményével. Pontos ítéletei, váratlan szúrásai olykor előbb nevettetnek, később ejtenek csak gondolkodóba. Ez is milyen jó sorrend! Úgy, mint az „okosbolond” Barát Jóska sziporkái nehéz időkben, Gyergyóalfalun. Egyszer az 50-es években, a milicista ráförmedt, hogy ha őt az úton még egyszer meglátja, a szamarát elveszi. De jó nekem! – így Jóska bá, legalább lesz egy ilyen milicista vejem, mint maga. Ezért a nem veszélytelen bolondozásáért olyan hálás a gyergyai nép még ma is! Mesélik, színezik, csiszolgatják a történetet. De érdemli is, mert kutyaidőben, mikor ilyenért nem kis árat fizettek, a közösség becsületét szerezte vissza. Szegénysége és bolondossága mentette meg. Egy kicsit – na, megint a törökök – olyan, mint Naszreddin hodzsa. Neki is a fedezéklova a kopott szamara és a bolondossága volt. Ammögül nyilazta élceivel e világ bűneit, gonoszságait. Isten bolondja volt ő is.

 

-Naszreddin is valami új korszak?

-Új is régi is. Az egyik első mesében rögtön kedves régi témámmal, a feje tetejire állított világgal találkoztam. Ebben a mesében azt mondja Naszreddin az ácsnak, hogy a padlódeszkát a mennyezetre, a mennyezetit a földre szegezze, mert nősülni fog. Ezt persze meg is kellett magyarázza a csodálkozó ácsnak. „Ha asszony jön ide, úgy is fenekestül felforgatja a házat, hát akkor nem olcsóbb így?!”   Érdekes az is, ahogy hodzsa az ölembe hullott. Görög mitológiából és népdalokból állítgattam össze egy műsort. Eközben ismertem meg egy kitűnő török zongorista-karmestert, Alpaslant, akinek édesanyja isztambuli bizánci görög, édesapja pedig török. Ő javasolta, hogy egy rajzfilmsorozatban a hodzsa hangja én legyek. Így, a Kedd stúdió felkérésére ötvenhárom Naszreddin mesét rögzítettem. A filmek már láthatók. Ezt megint nyereségnek érzem: jól meg kellett merítkeznem ebben a különleges világban. Persze magyar idegekkel, magyar szemmel-füllel.

 

– Járványos időkben jobb is ebben merítkezni. Hogyan teltek a bezártság hetei?

– A rokonságban volt betegség, a legidősebb ugyan nem kapta el, de ott maradt a kérdés, hogy mi legyen vele: a testére vagy a lelkére vigyázzunk a dédi mamának?  Ha elszigeteltük, a lelke gyengült, ha felkerestük, akkor meg izgulhattunk: csak el ne kapja! Legszebben a dédunokák vizsgáztak. A lakótelepi, földszinti rácsos ablak elé virágokat rajzoltak a betonra, dédimamának. Én sokat kirándultam, bicikliztem.

 

– Mi lett az előadásaival?

– Meg lehet nézni a naptáramat: minden áthúzva, átnyilazva. Na, de hát ilyen a másé is. Amiben nekem újat hozott a karantén, hogy a legkisebb fiam okos telefont adott a kezembe – tessék, mesélj, ne lógasd az orrod! Kezdtem mondani, mint máskor, de még levegőt se vettem, Marci fiam már intett, hogy elég, hagyjam abba. Túl hosszú. Iskolapadba nyomott. Meg kell tanuljam a rövid, csattanós műfajt. Az új világ hamar tovább görget.  Nincs idő pitemonyázni – ahogy Beteszi Gyuszi bá mondta volna a kunhegyesi kocsmalépcsőn felkapaszkodva, záróra körül. Derűs, vidám, biztató meséket vártak tőlem. Hamar világos lett előttem, hogy főleg a magukra maradtaknak, a szorongóknak postázom én akaratlanul is a mondanivalómat. Gyámolításnak szántam mindet. Ekkoriban ragadt meg bennem Rosaline intése gróf Bironhoz (Shakespeare: Felsült szerelmesek): „…Tizenkét hónapig minden napon csak néma betegek közt forgolódj, csak hörgő nyomorultakhoz beszélj, és azon légy, hogy sziporkázó eszed mosolyra bírja az aléltat is…” Biron erre: „Egy év! De bárhogy lesz is, meg nem árt, tréfával öntöm el az ispotályt!” Palackpostá-nak neveztem ezt a kis filmsorozatot. Az elmúlt hónapokban ez lett az egyik legkedvesebb foglalkozásom, van már állványom is, magammal hurcolom mindenhova. Egy-két tréfát az ispotályablakba tenni, ezt szeretném most.

 

– Kirándulni is jár vele?

– Fölmegyek a Pilisbe, egy-egy gondolatot kiviszek magammal. A kedves történetek persze ilyenkor is gyűlnek. Egyszer pl. a fejemet kerestem egy kalotaszegi mesében, stúdióm az erdő volt akkor is, madarak szóltak, mikrofon egy kidőlt fán…

 

– Ilyenkor hangosan beszél?

– Ennél a résznél muszáj volt: „Hun vagy ídes fejem, merre csáforogtál, huva kámforogtál?! Ídes nyelvem, drága szemeim, huvá lettetek, hóóó?!” Na, épp akkor jöttek a futók! Azok annyira meglepődtek, hogy megfordultak, elszaladtak. Meghallgatnám őket, milyen volt egy erdei alakkal összefutni, aki már hajnalban a fejét keresgéli.

 

– Ezt ilyen elszántan lehet csak csinálni?

– A mese elkezdésére kell néha elszánni magam, utána már mozdul az magától. Én bezárt szobában is szinte ugyanúgy elmondom a mesét, mint a közönség előtt. Persze nagyon jól esik, amikor figyelnek rám, nevetnek. De hát most ebbe nem akarom beleélni magam. Most még a kamerával kell barátkozzak.

 

– Ilyenkor kinek az életét éli?

– A magamét a mesehősök bőrébe bújva. A magam lelkét fúvom beléjük, és az ő életüket élem. 

 

-Alkalmas bármilyen helyzet mesemondásra?

-Az igazi ének- és mesemondóra, akire rámaradt egy nép mesekincse, énekei, legendái, az onnantól, amerre járt, tartozott azzal, hogy elmondja eldalolja, továbbadja. A tuvaiak egy meséjükben azt állítják, hogy amelyik mesemondó, bármilyen helyzetben, kérésre nem mond mesét, arra a mesemondás szellemei fát döntenek, sziklát gurítanak, megáradt patakkal vitetik el. Mikor videóra vettem ezt a mesét, olyan fát sikerült filmeznem, ami, ha kidőlt is, újra hajtott… sziklát is olyat, hogy az szinte bármelyik pillanatban ledőlhetne, még is áll… és a filmecske végén a patak is – szépen folydogál medrében.

 

– Szóval így menti a bőrét. Harminc év után először munkahelye is lett: ősz óta a Nemzeti Színház társulatának a tagja.

– Vidnyánszky Attila meghívott a Csíksomlyói passióba, ahol tulajdonképpen a magam figuráját hozom. De arra is szerződtünk, hogy tartsak önálló énekes-mesés műsorokat. Havonként legalább egyet. Csak azért, mert a mesevilág a legutóbbi időkig falun maradt fenn, és becsülete a szellemi elit szemében csekély volt, nem azt jelenti, hogy ne hordozna fényes igazságokat, és ne lehetne költői erővel és sikerrel megszólalni. Ebben az énekes mesemondó műfajban Vidnyánszky meglátta az egyszemélyes színházat – ezen a hídon át érkeztem a Nemzetibe.

 

– Akkor mostantól szöveget fog biflázni?

– Nem leszek színész, nincs hozzá érzékem, se iskolám. Én csak azt tudom elmondani, ami az enyém lett – hosszú idő alatt. A mesének menet közben szerzője is vagyok, sőt a bizonytalanságot szoktam fölvinni a színpadra. Az nekem kedves kollégám, olykor rendezőm.

 

-A Nemzeti Színház felkérte, hogy legyen házigazdája az online ádventi adásnak.

-Egy ádventi népszokást gondoltam a mi helyzetünkre alkalmazni. A hagyományban a karácsonyi asztalra (ez volt a neve) föltettek mindent, ami fontos volt, s azzal a gazdák jót kívántak maguknak és környezetüknek. Diót, hogy ropogós jó egészség legyen, búzát a termésért, sót a tartós családi békéért. Ostorral kerítették az asztalt, hogy a vagyon egybemaradjon, a jószág. Az asztal alá szalmát hintettek, úgy várták a szent családot. A szent idő ezeket a tárgyakat szentelménnyé emelte. Ennek a karácsonyi asztalnak mintájára készül a mi adventi asztalunk hétről hétre: a társulat tagjai egy-egy asztal mellett elmondott emlékkel, odatett kedves tárggyal megmutatják, ilyenek vagyunk, így gondolkozunk ma, 2020 Ádventjén. Azt remélem, amikor meggyullad a negyedik gyertya, és végignézünk adventi asztalunkon, az nekünk a békességet, a rendet jelenti majd, a sokféle tárgy pedig egymásra emlékeztet minket.

Az eredeti cikket ovashatják: itt

Talán a bölcs bolondok

2020. 04. 13. 09:21
Cikkek

Telefonbeszélgetés karantén idején.

A Józsefvárosi önkormányzat újságában tévedések és pontatlanságok találhatók. Itt olvashatják a helyes változatot:

 

TALÁN A BÖLCS BOLONDOKRA VAN MOST LEGINKÁBB SZÜKSÉG…

interjú Berecz Andrással

Szerb-Horváth György, Józsefvárosi újság 2020. április 13.

 

A népdalénekes, mesemondó előadóművészt, ahogy mondani szokás, nem kell bemutatni. A Kossuth-díjas ének- és mesemondóval többek közt arról beszélgettünk, miről és hogyan beszélhetünk mostanság, avagy min nevessünk most a kis családi körökben, vagy épp a világhálón, amikor leginkább a bölcs bolondokra lenne szükség. Miután bejárta a fél világot, énekes mesemondóként, kutatóként, tanárként is, most ő is lekényszerült a színpadról, de így újabb kihívásokra válaszolhat, éppen ezért tanulmányozza Shakespeare udvari bolondjait, akik kimondják az igazságot.

 

Budapesti születésű, itt nevelkedett. Aztán sokat járta Erdélyt, a vidéket és a világot. Mi nem volt elég a városban, illetve mit talált és tanult a falvakban?

Nem vagyok tősgyökeres budapesti, mondhatnám, kétnyelvűnek születtem. Édesapám egy elzárt, erdőkkel körülölelt felvidéki faluból, Sőregről való, aki a trágyásszekéren tanulta meg a latint, 15-16 nyelven beszélt, vagy 7-8 nyelven fordított, Prágában közgazdaságtant, Debrecenben bölcsészetet, Pesten pedig jogot végzett. De legnagyobb szenvedélye a szabatos magyar nyelv volt. De ha egy „menőbb”, idegen hangzású szót, vagy hangsúlyt hoztam haza, egy perc alatt lecsavarta a számról. Így megtanultam a belvárosi nyelvet, amit az iskolában hallottam, és azt is, amit otthon. Kunhegyesi édesanyám talán csak négy osztályt végzett, így az ő eredetiségét az iskola sem tudta kikezdeni. Mindig nagy figurás, nagy mókamester volt, minden szót élére tudott állítani. Halálig kunhegyesi maradt. Példaképem, mesterem.

Szeretem Budapestet, szülővárosom – de a fülembe egy másik, régiesebb nyelv muzsikált. Édesanyám 43 évesen szült, az ő révén a nagyapám I. világháborús történeteit is ismertem. Egyszer, talán másodikba jártam, órán jelentkeztem, hogy édesanyám még látta az utolsó ősembert. Azt hitték, megint bolondozok! Otthon meg is kérdeztem tőle, mit látott ő? Kiderült, az édesapja fölhozta Budapestre, és elvitte a vurstliba, ahol húsz fillérért mutogatták „az utolsó ősember”-t, akinek „szőrös melle, nagy agyara volt…” Akkor még picit szégyelltem, ma már tetszik, hogy ő ilyen volt. Álom és játék, ez volt a mindene! Bolondos, költő alkat! Autóbusszal mentünk egyszer, rászóltam, édesanyám, ne nézd már azt az embert annyira, mindenki azt nézi, hogy mit nézel. De hát szegénynek tojás van a torkában, se lenyelni, se kiköpni nem tudja, hallgasd csak, hogy kínlódik a beszéddel, fújtat, szegény, hogy sajnálja őt! Mondtam neki, hogy de hát angolul beszél, azok pedig többen vannak, mint mi, magyarok! Ne sajnálja őket, nem annyira rossz azoknak! Így nevetgéltünk.

Sokat kutatott Csíkban, így a csángókat, de olyan elzárt közösségeket is, mint a csuvas. Most, hogy bezártságban élünk (vagy legalábbis kellene), amitől sokan szoronganak, milyen tanulsággal szolgálnak a tapasztalatai?

Azokból a kis, eldugott falvakból, ahonnan akár egész életükben ki sem léptek az emberek, a kerttől a kaszálóig terjedt a világegyetem, nem is vágyódtak el, az nekik nem elzártság. Van, akinek az egész föld is kevés, hogy lásson, mert csak nézni tud. A teljesség érdekes mód kis helyen is elfér. Persze forogtam mozgékonyabb kis közösségekben is, akik különben a fél világot bejárták. Én is világjártas ember vagyok, akkor érzem jól magam, ha mozog alattam a vonat, nézek ki az ablakon, s már dalolok is. Ez most hiányzik, de itt a sok olvasatlan könyv, főleg az emberiséget megvidámító okos bolondokról. A dolog közepében Shakespeare bolondjai vannak, akik emberjavító igazságokat is könnyedén, bolondosan tudtak elmondani, hogy legyen, aki meg is hallgassa. 63 éves vagyok, kezd érdekelni, hogy mi a fenét is csinálok, ki vagyok.

Mennyire lehet humorizálni egy katasztrófa közepén? Vagy ez a megoldás a gőz kieresztésére?

Biztosan régi technika ez, de akkor maradjunk Shakespeare-nél, erről ő tudott legtöbbet. A Felsült szerelmesek-ben Rosaline, mint múzsa mondja a neki udvarló gróf Bironnak, hogy figyelj, ha a kezemet meg akarod kérni, akkor „Tizenkét hónapon át minden napon csak néma betegek közt forgolódj, csak hörgő nyomorultakhoz beszélj, s azon légy, hogy sziporkázó eszed mosolyra bírja az aléltat is… Így kell letörni a gúnyos szellemet, ha elkapatta sok silány kacaj, mely bambáktól bolondoknak kijár. Egy tréfa sikere a hallgató fülében rejlik, nem az élcelő nyelvén fakad. Azért, ha nagybeteg, ki már saját hörgésétől süket, meghallja léha tréfád, rajta, folytasd! Szeretni foglak e hibáddal együtt! De hogyha másképp üt ki, hagyd a mókát!” S akkor a gróf erre azt mondja: „Egy év? De bárhogy lesz is, meg nem árt, tréfával öntöm el az ispotályt.” Húsbavágó, időszerű, szép feladat!

Gál Sanyi bácsi volt ilyen szeretni való, sziporkázó okos bolond, Egyszer a kórházban tovább benn is tartották, vitték az orvosok magukkal vizitre, ő volt az injekció. Az egyik nagy mutatványa az volt, mikor pizsamában megmutatta, hogy vágta zsebre a két kezét, mikor még legény volt, aztán nős emberként, majd pedig öregen. Utána is beszéltek róla, kacagták betegek, orvosok, látogatók, takarítók, szakácsok… Ő mosolyra bírta az aléltat is, tréfával öntötte el az ispotályt.

A családi körökben, annak ellenére, hogy mindenki a neten lóg, a történetmesélés hagyománya újjáéledhet?

Ez az alapkérdés, amit én is felteszek naponta, hogy most mi jön? Egyik fiam Londonból jött vissza, még jó, hogy megálmodtam a határok lezárását, és szóltam neki, azonnal jöjjön haza. A királyi akadémián végezné a negyedik évet, ott sokáig káosz volt, semmit se lehetett tudni, mi lesz, az iskolák még vizsgarendről beszéltek, másnap már lezárták a határt. De most itt együtt ülünk le öt órakor teázni. Csipkelődünk is vele, hogy a mylord Misi teát főz, de hát okos dolog ez is, eggyel több alkalom asztalhoz ülni… az pedig arra hajlamosokat összehozza, összefűzi.

A fiatalok figyelme mennyire köthető le? Az archetipikus mesék mennyire élnek még meg, mit értenek belőle?

Ez is nagy kérdés, nem tudom, hogy hogyan lesz. A világháló hasznos dolog, mi is szerte-széjjel vagyunk, nagy segítségünk. De úgy látom, a fiatalok nagy része ebbe a bűvös hálóba egészen belegabalyodott. Úgy beszélgetni egy egész estén át, hogy egyik történet a másikba kapaszkodjék, s mint egy nagy malom fogaskerekei valami szépet, közös igazat leőröljenek – hát ez egyre ritkább. Akadozva mesélek, ha közben félreszaladnak, üzizgetnek. Ahhoz, hogy lássam magam előtt, amit mondani akarok, ahhoz csendes, nyugodt víztükör kell. Egymásra kíváncsi, nyugodt emberek közt, se szomjas, se éhes nem voltam, úgy éreztem, életem végéig el tudnék lenni így. Na de most egyelőre örüljünk, hogy van, magányos, elzárt emberek sok helyen csak így kapcsolódnak a külső világhoz. A színpadon átlag másfél óra az én műsoridőm, de most, hogy a Facebook lett a színpadom – pár perces. (lásd: https://www.facebook.com/bereczandraseloadomuvesz/) Ennyit tűr meg a műfaj. De hát voltak mindig is ilyen rövid mesék, Esopus, Heltai Gáspár, Fáy András meséi, vagy Naszreddin Hodzsa történetei. Igyekszem megtanulni ezt is.

Nagyobb városokban, civilizált helyeken a gyerekek püfölik egymást, az anyukák beszélgetnek, és én se igen tudok figyelni, ahogy ők sem figyelnek rám. Emlékszem, még a délszláv háborús időkben a vajdasági Temerinben kétszer kétszáz gyereknek meséltem jó hosszan a tornateremben, fűtés se volt, látszott a leheletem. Sokuk körmén láttam, hogy otthon földmunkát is végeznek. Nem kellett figyelemért esdekelni. A mese végén – csönd! Csak egy gyerek tette fel a kezét, és azt mondta: még! Legnagyobb „tapsvihar” tán ez volt életemben.

 

Szerbhorváth György

 

A cikket digitálisan itt olvashatja

Derű – megszentelve

2019. 11. 03. 09:18
Cikkek

Derű – megszentelve?

 

Beszélgetés Lukácsy Györggyel

2019. Szív folyóirat

 

 

Ferenc pápa csíksomlyói látogatása egy – II. János Pál pápa által tett – ígéret örömteli beváltása volt. És alkalom Berecz András számára az elmúlt négy évtized csíki zarándoklatainak áttekintésére. Az ének- és mesemondó a pápai szentmise hétvégéjén három előadóesten is elmesélte, miért érdemes Isten bolondjának lenni és szabad-e nevetni a templomban.

 

 

Miközben a szakadó esőben fölfelé kaptatott a pápai szentmisére, úton-útfélen megállították, és mindenkihez volt egy-két jó szava. Hogyan élte meg a pünkösd előtti szombatot?

Amikor 1981-82-ben először jártam Csíksomlyón, még szinte több volt a megfigyelő, mint a hívő. „Csengtek-lengtek minden fűszálon” – ahogy Köllő Pista mondta. Azért attól mi jól kiénekeltük magunkat. A búcsú végén a szállásadás, a magyarországiak megvendégelése úgy zajlott, mint a bűnügyi filmekben, körültekintően. A székely, csángó atyafiak nem kis kockázatot vállaltak, mert, ha észrevették, büntették. Elzárást is kaphatott a gazda. Mégis a búcsú legszebb része ez az össze-összemosolygó, fejforgatva súgdolózó barátkozás, és szállásadás volt. A szegényebb emberek is az ünnep részének tartották, hogy a messziről érkezőt, a hátizsákost megszólítsák, mozdulatlan szájjal meghívják, pompásan elszállásolják. A búcsúnak kevésbé látható, de talán legszebb része ez volt. Ketten-hárman szinte minden környező csíki házban összegyűltünk az Ő nevében. Szövetségünket erősítettük. Szerettem, s most is nagyon szeretem a hegynek fölfelé egyre lassuló beszélgetéseket hallgatni, amelyekbe ilyenkor jobbról-balról belehallgatok. Vas megyétől Moldváig, mindenféle tájszók, magánhangzók, nyelvi gazdagságunk ritkuló jelei mind összegyúrva. Sárban csúszkáló felvidéki, délvidéki, csíki emberek egymást fogják, emelik, karolják, összekacagnak. Ázni itt legjobb. Így kapaszkodtunk most is föl együtt, a világ tetejére. Nem tudom, ki lehetett az első, aki rámutatott a somlyói nyeregre, hogy „Ez lesz az, itt lesz a mi ünnepünk!” Igaza volt. Ez a kikapaszkodás a városból okos ötlet, és mélyen lelki gondolat. Sokaságot kiemelni a nyüzsgésből! Szükségünk van ilyesmi helyre, isteni, sugallatos szóra, ami a test nyomorát feledteti, fejünket, lelkünket megemeli. Alattunk a világ, a csíki medence.

 

Látott-e már hasonlót valahol?

Hát láttam egyszer egy görög ikont: világ felett, égbenyúló hegy tetején szerzetes áll, és még a tetejibe lábujjhegyen! Még egy annyicskával megtoldotta! Világ tetején – lábujjhegyen! Fülét az ég felé hajlítja. Úgy figyel fölfelé! Mintha még az a lábujjnyi, csepp emelkedés, az a kis fülgörbítés is hasznára volna. Így fürkészi, csillapíthatatlan vágyban az égi hangot. Annak minden morzsáját. Ez megint olyan „bolondos”, szinte humoros, de igaz, tiszta, beszédes kép. Erre az emelkedésre minden porcikánknak, még a lábujjunknak is szüksége van. A sugallatot lármában nehezen hallani meg. A sokaság hallása pedig nem könnyen, és csak igen körültekintően megnyitható.

 

A csendről tud valami mesét? Egyáltalán a népi műveltség számon tartja ezt?

Kerül ilyesmi. Egyik kedvencem a magyarszováti karácsonyi kántálás. Ez arról énekel, hogy Szűz Mária szülni akar, elmegy a városba, de nagy a lárma, ott nem lehet. Elmegy a nyárfák árnyékába, de a levelek zörögnek, tovább is áll. A mai napig reszketnek a nyárfalevelek. Elmegy a lovak istállójába, de azok sok és finom zabot ettek, hát összevissza rúgkapálnak-dörömbölnek. Onnan is tovább menekül. Ma is örökké rúgkapálnak. Elmegy végül a barmok jászlába, azok szénát esznek, szépen lecsendesednek. Na ott végre megszüli fiát. Az ének vége így szól: „Ökrök, boldogok legyetek, földbe barozdát vessetek, tiszta búzát termeljetek!” Az ökör, a barom csendet tudott tartani, ezt emeli magasba az ének. Kicsit kócos, kicsi apokrif, de jó. A magára hagyott ember, aki hegyek között él, akinek hittan órán nem fésülik a hitét megejtő tiszta képekben gondolkozik. Hát nem szép?! Ember, légy ökör! Végy példát az ökörről! Ne szégyelld! Sok mindenben előbbre van az nálad! Ó, te írástudó, ó te könyvtár, most kapd össze magad. Aki arra való, tanul még az ökörtől is. Igaz?

 

Önt mi vitte eredetileg Csíksomlyóra?

Többek közt a hazánkban ideiglenesen állomásozó szovjet hadsereg fúvószenekara. Amikor a Mátyás-templomban voltunk misén, ők úgy igazították a menetet, hogy épp úrfelmutatáskor zendítettek rá. Honnan tudták, hogy bent mi zajlik? Mikor mi csöndet tartottunk, ők akkor lármáztak. Amúgy abban az időben a csöndtartásba, suttogásba túlságosan is kezdtünk belejönni. Ezért hiányzott, hogy sokadmagammal, a magyarországinál még nagyobb tiltások terhe alatt, szabad ég alatt, szabadon énekelhessek. Tiszta torokból. Szép régies énekeket, gazdag magyar nyelven. Olyanokkal, akikről sokan – fele szókinccsel rendelkezők – azt mondták: román. Így, szájbiggyesztve. A szabadságot ismerő és szerető embert akkoriban kezdtem felismerni. Eleinte három szótagocska volt az ismertető jegy: i, a, i. Ha valaki azt mondta rájuk „román”, egyet mindig nyelnem kellett s kell ma is. Éreztem, sok minden másban is csak nagy kínnal-keservvel értenénk meg egymást. De ha kitudta mondani „romániai”, és ezzel a szóval partiumi, erdélyi magyart, székelyt, moldvai csángót fogott egybe, már tudtam, szabadabb és nagyobb emlékezetű emberrel van dolgom. Hát Somlyón aztán mi egyszer-egyszer olyant énekeltünk, hogy ammellett a fúvószenekar is becsomagolhatott, s hazamasírozhatott volna.

 

A pápai mise hétvégéjén Csíkszeredában a Segítő Mária katolikus gimnázium dísztermében adott elő Isten bolondjairól. Ahol máskor misét tartanak a középiskolásoknak, most tréfás meséket mondott. Egy pulpitus mögül nevettette az embereket. Nem esett zavarba ettől a helyzettől?

Voltam már hasonló helyzetben. Először Szegeden próbáltam ki, a „Ferences esték”-en. Ez valamikor a nyolcvanas években volt. Akkor még izgultam is kicsit. Nem pontosan tudtam, miben vagyok, de éreztem – s tán a meghívók, a ferences barátok is – hogy ez itt most valami különös kísérlet. Nem is tudom, hol láthattak, s mi alapján döntötték el, hogy beeresztenek a templomba. Énekeltem s meséltem én Szegeden egyetemi klubban, könyvtárban, kocsmában is. Talán valamelyiken bent ült valamelyikük, s úgy eldőlt a sorsom, irány a szószék?

 

A saját bőrén tapasztalhatta meg, szabad-e a templomban nevettetni…

Mindig érdemes felmérni, kik hallgatják az előadást. Vannak, akik már az elején nevetnek, mások még az est végén is félve mosolyognak, vajon szabad-e. És persze akad olyan is, aki a megbotránkozik, mérgesen méreget. Ha ilyet látok, lejjebb veszem én is. Valami igaza neki is van, biztos. A nagy leckét nekem is sokat kellet s tán kell is még tanulnom: meddig mehet el a tréfa, hol a móka határa? Vagy másképpen: megérezni, Weöres Sándor iskolájába kucorodva, hogy hol van a „rajtunk”, és hol van a „bennünk”. Ő írta: „Isten rajtad: végtelen könny; Isten benned: végtelen mosoly.” Könny és mosoly! Isten egyik szeme sír, másik nevet? Melyiket látjuk meg a ködön át…? Főleg ifjú koromban sokszor kellett szégyelljem magam. A mókamester, mikor belejön, olykor eszét (ízlését) veszti. Megszokja, hogy a tisztelet neki nem igazi hangneme. Tisztelet és humor nem is könnyen férnek meg egymás mellett. Ezért a tiszteletlenség, szentségtelenség nagy kísértése. Shakespeare idősebb hercege az Ahogy tetszik-ben miután az okos bolondot a bölcs ellenében egekig magasztalja, meg is bírálja: „…Ami dagadt fekélyt, ért nyavalyát fölszedett veled a szabadosság, mind ráokádnád a világra.” A teljes igazság talán a levegőben van. Változik az emberiség, minden változik, az állandó is mozgásban van. A megszólalás, a hangnem új fajtáit keresi az örök igazság is. Hiszem s látom, hogy a mosoly, a derűs hangvétel sokak megszólításában eredményes és pótolhatatlan.

 

Mi oldotta fel?

A bizalom. Ha meghívtak, s láttak már, tudják ki vagyok, hát én féljek felmenni az oltárhoz? Egy dolog tartozik rám: kimérni a parcellát, hogy a templomban a humor mettől meddig terjedhet. Különben nem új jelenség ez. Ismert fogalom a középkori risus paschalis, vagyis a „húsvéti nevetés”. Mesemondókat hívtak a templomba, báboztak is, hogy a sok böjt és vezeklés után megvidámodjon a gyülekezet, úgy találták, hogy ez illik a húsvéti ünnephez! A spanyol szerzetestemplomokban ez sokáig szokás volt. Újabban a Nemzeti Színház látta meg bennem húsvéti mesemondót. Három alkalommal léptetett fel Csíkban „Isten bolondja”-ként. A műsor címe is ez volt. Ez a „bolond” különben a Csíksomlyói passió című előadás vándor szerepének rokona, annak utórezgése. Vidnyánszky Attila rendező a szenvedéstörténet különös tanújaként szerepeltet ebben a nekem olyan kedves előadásban. Énekelek, mesélek a darabban. A meséken legtöbbször mosolyogni, olykor nevetni szoktak. A rendezőnek ez is volt a szándéka. A derűs ember fegyvertelen. Annál könnyebb aztán őt ilyen állapotában elevenén találni. Ez pedig minden művészeti alkotásnak célja. Elevenen találni. Aminek nem, az olyan is. Egyébként az eredeti csíksomlyói passiókban is ott a humor bőven.

 

Ki az Isten bolondja?

Ismertem nem egy ilyet. Legkedvesebb tán egy nagymágocsi kapucinus szerzetes volt – Felícián atya. Belőle a történelem „bolond”-ot csinált, de a hite „Isten bolondjá”-vá emelte, azzá avatta. Az ötvenes években az ávósok eltiltották a misézéstől, ezért nekiállt bábokat varrni, megtanult bábozni. Piacon bábozta el az evangéliumot. „Ne tegyétek Atyám házát kereskedés házává!” – a templomból kufárokat kikergető Jézus szavait ismerjük. De hogy Nagymágocson, a kereskedés házát valaki atyánk házává tette, paravánból piac szélén templomot épített, és hogy a róka, farkas és a bárányka igét hirdetett, ezt vajon tudjuk-e elegen? Különben a Lenin utca 13-ban lakott. Fürdőruhás könyvtáros lányok közt készült róla ez a fénykép. Felícián atyát a fiatalokkal rendszeresen elverette a karhatalom, de azért ő rendületlenül, vidáman elcincogta, elbrummogta, -nyávogta példázatait. Prófétált, ahogy lehetett. Nevettetve.

 

Ön már kevésbé viharos időkben kezdte a nevettetést. Hogyan viseli a bolond, ha nemcsak azon kacagnak, amit mond, hanem – talán éppen mert igaza van – rajta is nevetnek?

Jó érzés, ha az ember, ahová lép, ott mosolyognak. Csíkban volt egy közös estünk István fiammal, ott ketten jártunk – apa és fia – az Isten bolondjainak lába nyomán. Ádventban léptünk fel. Mi a Megváltó születéséhez színpadon csak énekkel, furulyaszóval, mesével, tánccal tudunk közeledni. Ennek a műsornak a központi alakja a betlehemes játékok Csintalan nevű pásztora volt. Ez a pásztor üres kézzel megy oda, ahová mindenki ajándékokkal érkezik. Minden pásztor hoz valami ajándékot az istállóban fagyoskodó kicsi Jézusnak. Sajtot, bárányt… kivéve ezt a Csintalant. Meg is szólják a többiek, lökdösik: „Mit képzelsz te magadról, há’ ki vagy te, hogy a Megváltóhoz üres kézzel jössz?” Amikor a Megváltó elé járul, kiderül, hozott ő ajándékot, igaz, egy kicsit bolondost. S széles világ, láss csudát, az éppen megszoptatott, és alváshoz készülő kisdednek eljár egy jó ropogós, kopogós táncot. Tudja, hogy az épp elszenderedő kis csecsemőnek nincs, és nem is lehet nagyobb öröme, mint ha kicsit hujjogatunk, fittyegtetünk, csapásolunk a feje fölött, jászol porát magasba rúgva. Érdekes alak ez a csintalan természet, a betlehemes játék mellé áll, igazat ad neki. Alakjával azt hirdeti: magad vagy az ajándék. Csintalannak egy vagyonkája volt, az a bolondos jó kedve, azt tudta csak elvinni ajándékba.

 

És olyan akad, hogy a bolond saját magán nevet?

A csíkszeredai Makovecz-templomban énekeltem egy betlehemes éneket, s ahogy a fiam, István tánc közben forgatta a rézkampós pásztorbotot, láttam, ahogy mérlegel. Balra az oltárasztal, csipkézett szélű vörös márvány, előttünk karnyújtásnyira a hallgatóság, jobbra közel templomzászlók… És én látom a fiam arcán, ahogy mérlegelni kezd: vagy egyiket, vagy másikat fogja megütni a botjával, melyik a jobb? Annyira belelendült, most már abba nem hagyhatja. Tánc félbe nem maradhat. Aztán ahogy tovább keverte a levegőt, látta, hogy a következő figuránál vagy engem csap hókon, vagy esetleg a zászlót szaggatja meg, vagy az oltárasztal szélét csipkézi tovább. Szorult helyzetében az utóbbi mellett döntött. Akkorát ütött a kampós bottal arra a szép márványasztalra, hogy szikrázott. Éneklés közben kibújt belőlem az apa – az én énekemre táncolt, én se hagyhattam abba – figyelmeztettem, így, az ujjammal: „Hé, fiam, ezt még egyszer meg ne csináld!” Ezen ő aztán annyira elkezdett nevetni, hogy tánc közben szépen muszáj volt kivonuljon a templomból, én meg a nyomába. Ragyogtunk persze.

 

A bolondság boldogságrecept?

Minden esetre a derű, a nevettetés a nehézségeket elviselhetőbbé teszi. Gál Sanyi bácsit, a salomvári mesemondót a zalaegerszegi kórházban körbehurcolták az orvosok.  Azt mondták neki: „Magánál jobb inekció itt nincsen!” Csak bolondozzon a betegeknek! Isten egyik legnagyobb és legcsillogóbb ajándéka ez. Dávid zsoltárában a cethalat is jó kedvében játszadozni teremtette az Úr: „…A nagy czethalak úsznak alattok, Miket arra szerzettél a tengerben, Hogy ők ott játszódjanak jó kedvökben.” (104. zsoltár, Szenczi Molnár Albert)

Boldog és lelkében egészséges közösség, amely a játékos jókedvet megkapja, őrizni, csiszolgatni, tovább adni tudja.

Beszélgetés Szilvay Gergely-jel

2019. 08. 22. 09:16
Cikkek

MANDINER 2019. augusztus 21.

 

Beszélgetés Szilvay Gergely-jel

 

Látom, agyonjegyzetelte és összefirkálta Shakespeare-t. Egy népmesemondó miért foglalkozik ennyit Shakespeare-rel?

Amiért népdalénekesként mesemondással is foglalkozom. Szembejött, izgalomban tart. A Nemzeti Színház meghívott, vegyek részt a Csíksomlyói passióban, és így életemben először színházi előadás része lettem. Először húzódoztam, mert nem tudtam magam elképzelni színészként, és komoly emberként sem. Vidnyánszky Attila, rendező, mindkét teher alól felmentett. Ezzel persze meg is lepett. Azt mondta, nem kell szerepet játszak, nem kell szöveget tanuljak, magamat vihetem a színpadra. Mászkálhatok is – „vándor” leszek. Hozzak szép, régi egyházi énekeket a csíki, gyimesi, moldvai területről, és meséljek, ahogy ízlik, a derűmet meg ne nyirbáljam. Mert én leszek az ellenpont. Ellenpont! Hopp, ez persze nagyon tetszett! Se akasztott ember, se ellenpont eddig nem voltam még. Új szaga volt az ügynek. Azt mondta, a közönséget folyamatosan nem lehet nyomás alatt tartani, jó ritmusban oldani kell, hadd lélegezzen fel, hadd mosolyogjon. Ilyenkor védtelen, s ilyenkor lehet elevenen találni. Szerinte rendes királygyilkosság a színpadon szószátyár, részeg kapuőr nélkül tiszta lehetetlenség. Shakespeare tudta, hogy mikor a színpadon okos ember okoskodik, az emberek elalusznak, esetleg dühbe gurulnak. Az alvó közönség igazi ellensége minden színpadi műnek, és minden művészet, amely altat, ellensége a közönségnek. Föl kell izgatni azt az áldott publikumot, hát arra vágyik! Ha elzsibbad, csukva a füle, oda a sok szép gondolat! A nehezen szerzett, és árván maradt igazságnak is vére hull! Felissza a deszka. Az okosság legcélravezetőbb hangneme a bolondosság. Erre Shakespeare – de tán minden valamire való színpadi ember – legalább kínjában rá kellett jöjjön. A londoni közönség például híres nagy alvó, nagy fecsegő, és dióropogtató volt. Ez utóbbiak általában a földszinten álló, kispénzűek voltak. A dióropogtatást mindig a tréfás, bolondos részeknél hagyták abba. Falstaff antihős monológjai például nevezetesen ilyen pillanatok voltak. Az se véletlen, hogy a játékra, tréfára különben is hajlamos Haydn az egyik lassú tételébe üstdobot illesztett be igen jól időzítve. Ébresztésnek szánta, siker koronázta. Shakespeare udvari bolondjainak, illetve magának az írónak a vidámsága, bolondossága is üstdob… és persze még sok minden más. Azt a sokszor átlátszó, andalító emberjavító gondolatot, amit különben nehézkesen az emberek fejére olvasnál, játékosan emészthetővé, sőt kívánatossá alakíthatod.

 

Akkor tehát az énekes mesemondót és gyűjtőt a színház sodorta Shakespeare karjaiba?

Igen, a színház, a Csíksomlyói passió sodort a Vihar, Hamlet, Lear király… Shakespeare tanár úr karjaiba. Shakespeare sziporkázó bolondjai az életből, gyűjtéseimből már ismerősek voltak. Hazug Pista bácsi, Barát Jóska, Gál Sanyi bácsi… Amit pl. Kosztolányi csodafordításában Rómeó mond Mercutionak, érvényes volt az ő művészetükre is. Itt van: „Az én élcem csak az álcám, mellyel takaródzom, vagy a pálcám, mellyel megfenyítelek, vagy – ha úgy teszik – a tálcám, melyen átnyújtom neked az igazságot.” Olyan, sokszor bolondnak bélyegzett emberektől tanultam legkedvesebb meséimet, tréfáimat, akik a közösség igazát nehéz időkben tréfásan tudták kimondani. A nehezen viselhető, elhallgatott valóságot tették elviselhetőbbé.  Tréfáikkal a közösség becsületét is mentették. A nagy romlásban, az ötvenes évek Romániájában… rabságban ezek a gúnyos kis beszédek a szabadság szentjánosbogárkái voltak. Hatalmat kigúnyoló, egyáltalán nem vicces meséiken olyan volt a könnyed hangvétel, mint korsón a szép színes, csillogó máz. Hát, ugye, ha nem fest rá semmi virágot, madarat az a fazekas, a vásárból – fordulhat vissza. Hiába kitűnő az anyaga, nem törik el, falhoz vághatod, akkor is megmarad, valami még kell, mert különben rá se néznek a piacon.

 

A színészet mégis más műfaj, mint a mesemondás. Szokták mondani, hogy nem jó, ha egy színész kezd el népmesét mondani, mert úgy hangsúlyoz és olyan gesztikulációt visz bele, amit nem szabad.

Az, hogy mit szabad, mit nem szabad, nehéz kérdés. A mesemondás gyakoribb helyszínei a legföljebb százfős termek, a színészeké innen följebb. Erősítés nélkül légy bensőséges, úgy, hogy messze hátul is hallják, ez más iskola. Az általam kedvelt mesemondás öntörvényű, vagy soktörvényű… Ha az egyszer megindul, már szolgája vagyok. Valami szellem vezeti. Olykor én is meglepődök, merre. Aztán mikor már a megszokás kezd szellem lenni, félre teszem a mesét. A szereplők tulajdonságai állandók, a fontos állomások is szilárdan helyükön maradnak, de ahol „kívánja”, megcifrázom, eljátszom a történettel, a szereplők megjelenítésével. A játék behúzza a közönséget, sőt a mesemondót is a mesébe. Önkívületi állapot. Hazagondoló, mászkáló emberek „lefegyverezéséhez” ez szinte elengedhetetlen. A színházban ez a rögtönzött játék a szöveggel ritkább. A szójátékot a színpadi játék pótolja. A színpadi játék egyébként a mesemondók körébe is kezdett begyűrűzni. „Interaktivizálódott”. Ez nem az én műfajom. Én azt szeretem, ha pusztán a szavakban jelenik meg minden játék.  Hazug Pista bácsi mondta: „Ha egy szót a lábad elé gurittok, te a lábadot kapd fel, me’ ha nem, üti el!” Ez a lábra veszélyes szó az én ideám. A szó ereje jobban megmutatkozik, ha semmivel nem segítem meg. Menjen hadba ő. Villogjon, mint a kard, kaszabolja le a közömbösséget, a lelki fáradtságot, tespedtséget, kételkedést. Kaszálja le a nagy bozótot, ami a lelkeket takarja. Ami a színpad és a publikum közt újra-újra nő. Hogy eljusson oda, amit odavaló szépnek, jónak, igaznak tartok. A színészeket is megkísérti, úgy tudom, a rögtönzés. De még mielőtt ők is mesemondókká „vedlenének”, jön a rendező, s rendet vág. Gágyor Péter, Komáromban élő, felvidéki író-rendező (a Mandiner állandó publicistájától – a szerk.) mesélte: hogy az igazán jó rendező sűrűn megnézi darabját, ha lehet, minden előadást, mert a darab hamar önálló életet kezd élni. Ahol jobban tapsolnak, azt a részt ösztönösen hizlalni kezdi a színész, s azt se bánja, ha ez az egésznek a rovására megy. Ő mindig lecsapott az ilyenekre. A kertész is tudja, hogy a nyesés jót tesz a fának. Ő ott volt mindig, nyeste-vágta, hogy soha ne sérüljön az egész darab. Ezt a jelenséget a szerző éppen Hamlet szájára adta. A szöveg olyan szenvedélyes, hogy itt Hamlet alakjából maga az író, a darabot féltő színházi rendező ugrik ki. „No, meg aki köztetek a bohócot játssza, ne mondjon többet, mint írva van neki, mert vannak azok közt is, kik magok nevetnek, hogy egy csapat bárgyú néző utánok nevessen, ha szinte a darabnak éppen valamely fontos mozzanata is forog fenn.”

 

Ez puritanizmus? Miért ez az „igénytelenség”?

Talán a nyelv, a szép magyar szó tisztelete. Ha képen kiemelsz valakit, semleges háttér elé helyezed. Akkor vonja egészen magára a figyelmet. Két hetente kihal egy nyelv a világból. A miénk is már jó ideje más nyelvekből merítve frissül. Alkalmazkodása egyben összehúzódás, folyamatos zsugorodás. Az eredetiség, az alkalmas oltóanyag félreesőbb, kevésbé civilizált vidékeken virágzik még ma is, de tekintélye meg van tépázva. Az iránta érdeklődőt jobb esetben megfurcsálják. A „Sinka-ének” cd-albumomhoz bihariasan beszélő gyermekeket kerestem. Arany János szülővárosában, a tanítónénik azt mondták: „Itt mi úgy beszílünk, mint a pesti rádiaó, és ha valamék puja falusiassan beszíl, azt mán tesszük is ki szípen a folyosaóra! Hadd fázzík, hadd gondolkozzík!” Ha e vacogó, folyósaóbeli nyelvünk szépségeihez már a helyieknek sincs antennájuk, a médiákban uralkodó kultúraosztogató nyelvnek hogy legyen? A gazda még birtokolja, de már szégyelli. Ennek az én puritanizmusnak talán ez a jelenség a felhajtó ereje. „Mit tehet arról a drága hegy, ha kincseit belőle nem szedik, mit tehet róla a magyar nyelv is, ha fiai őtet sem ékesíteni, sem nagyítani, sem felemelni nem akarják?” – ezt a Bécsben vitézkedő Bessenyei György már a XVIII. században megírta. Ez a nehézség ma is nehézségünk. Csak még jobban. A népmese, a mese műfaj ezen segít valamicskét, abba ringatom magam.

 

Arisztotelészről sem a mesemondás jut eszünkbe, mégis egy egész műsort csinált az ő nevével. Hogy talált rá Arisztotelészre?

A zenén keresztül. Két festőművész, Giorgione és Tiziano volt a nyomravezető. Egyik az ösztönös és a művelt zene (kollektív- és magasművészet) találkozását, és kapcsolatát, másik ezek küzdelmét festette meg. Egyiken bársonyruhás lantos – rongyos furulyást tanít. A másikon fényes Apollón lantja győz a satyros sípja felett. És ahogyan a győztes Apollón megnyúzza a vesztest, a vesztes satyros üdvözül. Szenvedése az önfeláldozó művészet dicsérete. A sokjelentésű képek mögött Arisztotelész Poétikája sejlik föl.

 

Ebből a sejtésből, felfedezésből hogy lesz műsor?

Úgy éreztem, mindez elmesélhető, kedvemre való. De hogy néz ki a zenéről szóló ógörög mese görög népzene nélkül?! Kezdtem görög népdalok után kutatni, s találtam is bőven nekem valót. A legrégebbi 1905-ös felvétel, Isztambulban vették fel, kisázsiai görögök énekelnek rajta. Természetesen hangszeres muzyikákat is beiktattunk a műsorba, Borbély Mihály, Szabó Dániel, Smuk Tomi segítségével. Appelshoffer János és István fiam pedig szép férfitáncokat tanultak meg. Így a dalok, mesék azóta tánccal is kiegészültek. Ebből született a „Síp és lant” című műsor.

Tehát az európai műveltség egyik gyökerét, a görög műveltséget vittük színpadra, amit az iskolában untam, felnőtt fejjel megszerettem. Az talán még érdekes, hogy a kiejtésben, fordításban milyen különös segítséget kaptam. Barátaim kérték, hogy egy moldvai csángó fiúnak szerezzek valami munkát, s hát mondom, a kerítésem igazán lefesthetné. Kérdezem, miközben festeget, honnan jöttél, hát Külsőrekecsinből. Mondom, én ott jártam, dalokat gyűjtögettem. S most honnan jössz? Leszbosz szigetéről! – azt mondja. Ott voltam tizenöt évet. Hát az ügyes csángó legény utolért egy leszboszi marathonfutó leánykát, és gyönyörű családot alapított! Úgy tud görögül, mint magyarul.

 

Időszerűnek érezte?

Igen, menetközben azt is észrevettem, hogy ez nem csak érdekes, hanem időszerű is. Európa átalakul, értékei fakulóban. Az én ösztönös kétségeim, meg sem fogalmazott kérdéseim is biztos ott vannak a témaválasztásban, hogy lássuk, ér-e még valamit európainak lenni, mi az, hogy Európa, s mit tudott adni a görögség Európának, ami most is hasznos, erőt és derűt ad. Mit sikerült összehozni ezeknek a sétálgató, gyümölcsevő, halpusztító, okos-tréfás, csillagvizsgáló embereknek. Ez volt a dolog mögött.

 

És ér-e még valamit, európainak lenni?

Igen. Különös műveltség a miénk, sok szép helyezést kapott már ezen a szép földrészen. Majd minden sikeresebb gondolatunk, rajongásunk ehhez a földhöz, a Kárpát medencéhez kötődik. Amíg európaiságomat nem éreztem veszélyben, inkább kazakokkal, kirgizekkel, vagy idébb, tatárokkal, csuvasokkal foglalkoztam. Most viszont, hogy érzem az európaiság gyengülését, próbálok rendet vágni a fejemben, a szívemben. Ki vagyok, mi közöm ehhez. A kereszténység, magyarság, görög és latin műveltség vajon elég-e bennem. Nem szalasztottam-e el, amire apáink olyan büszkék voltak, az európai magyar öntudatot. Édesapám tizenvalahány nyelvet tudott s fordított, de az alapot, a latint trágyás szekéren is tanulta. És ifjan. Elődeink a mi életünket mérlegelve döntöttek, hogy ez a legjobb hely. Hát valahogy ebbe belé kéne helyezkedjünk.

 

Ha a csillagos égen látható görög mitológia az összeurópai műveltséget jelképezi, ugyanazon csillagos ég magyar történetei pedig a partikulárisat – Nagy Medve és Göncöl-szekér –, milyen viszonyban vannak egymással?

Úgy tűnik, hogy azért Eurázsia mesekincse nagyrésze egyforma. Szinte ugyanaz, ugyanazok az alaptörténetek hullámzanak oda és vissza. Afrikában, Dél-Amerikában más minden, más az ábécéje. A görög mitológia alaptörténeteit úgy tudom elmondani, mint magyar mesét: Hermész leleményessége a mi népmeséink legkedvesebb figuráit idézi. Hermész viselt dolgaira a székely ember is felkapja a fejét, hogy né, ez ha nem egyeb, ez csíki gyermek! S ha Hazug Pista meséit mondanám egy ógörögnek, az is azt mondaná, hogy állj meg ember, nó, ez a Pista nem peloponésszoszi-e? A minden helyzetben derűs és okos ember – Lúdas Matyi, Háry János – népszerű figura mindenhol. Az volt, az lesz mindig.

 

Mintha lenne egy feszültség a fogalmi gondolkodás – filozófia – és a képi-mítikus-történeti gondolkodás között. Jézus is példabeszédeket mondott, ha tetszik, sztorizott. Mintha ez hatásosabb és népszerűbb lenne a Kant-féle Tiszta ész kritikájánál.

Ha az ember fogalmi gondolkodásba sodródik, a kocka el van vetve, minden szavadat tisztáznod kell. Azt azonban tudnod érdemes, hogy amíg szépen szőrözöl, elmegy a hallgatóság.  Míg a fogalmi gondolkozás kerülgeti a témát – mint macska a forró tejet – a példázat már elevenig hatol. A precíz ember sokszor kimeríti a színtelen ember fogalmát. A történetbe ágyazott megfigyelés, jótanács barátságosabb és megjegyezhetőbb. De ne bántsuk a filozófiát, se a jogtudományt, ez is mind elemi szükség. Aki borzasztó komolyan veszi önmagát, könnyen unalmassá válik. Viszont aki a végső igazságról lemondva hasonlatokba tudja tömöríteni mondandóját, az igen! Ő a felfedezés, a felismerés örömét meghagyja a közönségnek. Ketten találkozunk, a közönség és én, elindulunk egymás felé, az előttem járók megfigyeléseit, indulatait képekbe csomagolom, mint a karácsonyi ajándékot, örüljön már a szép dobozkának is, szalagnak is, bontsa ki magának. Mért bontsam ki neki? Helyezkedjen belé a történetbe, önfeledten! Kopogtasson be ő, érezze a történetben kedves vendégnek magát!  A jó mese magához szelídíti a közönséget.

 

Gyűjt még a Kárpát-medencében is, máshol is?

Magyart folyamatosan, mindig találok valamit, ami érdekes. Volt egy másfél-két évem, amikor foglalkoztam a Kárpátok pásztorságával, s tanultam, ruszin, szlovák, román, szerb népdalokat is. Román kolindákat is ültettem át magyar nyelvre. Most egyelőre álmomban is régi görög felvételek sercegnek. Még észak-amerikai indiánokkal is foglalkoztam, szép pentaton dallamokkal. Kinti fellépéseim során több rezervátumba is elsodródtam. Érdekelt a sorsuk. A washingtoni Kongresszusi Könyvtárban találkoztam egy Molnár Basa Enikő nevű hölggyel, aki az indián archívumot kezelte, s fonográfhengerekről másolt át kazettára jó néhány, 1896-ban gyűjtött gyönyörű dallamot. A puszta rokonszenv, a sorsközösség is vonzerő. Erdélyi szászokra pl. egy fénykép láttán kezdtem sokat gondolni. A képen egy román nénike áll a tyúkól előtt, köznapos ruhában, használt köténykében, arcán a neheztelés és az értetlenség: miért is készül ez a kép. A tyúkól két szárnyú ajtaja a már gazdátlan öreg szász templomtorony óralapja. Számai szép római számok, az óra mutatója helyén a rigli, a vaspöcök. Az „mutatja” az időt. Azt, mikor elforgatják az óra járásával egyezőleg, az ajtó kinyílik, jöhetnek a tyúkocskák. Az alapító közösség elmenekült, kihalt, jöttek mások, s hogy mi szent, mi nem, nem ismerik fel. Mert nem az övék.

 

Vannak-e kedvenc mesemondói?

Abból nincs annyi, mint meséből… Aki tán legnagyobb hatással volt rám, Hazug Pista bácsi, és még gyergyóalfali Barát Jóska. Jártam Kárpátalján, Forgolányba, Kádár Endréhez, ő is kitűnő volt. Aztán ott volt a salomvári Gál Sanyi bácsi, az erdész, akit a zalaegerszegi kórházban az orvosok minden kórtermen végighurcoltak, azt mondták ő a legjobb inekció. Nagykunságban, édesanyám vidékén, Tomajmonostorán jártam egy idős csürhéskanász emberhez, aki a torkát kínzó daganat miatt már csak suttogva mesélt, majd mikor már ez se ment, kis, kockás füzetbe írta le nekem a meséit. Jól beszélő emberből, hál’ isten sokat tudok.

 

Miben más ma mesét mondani, mint anno nekik?

Az én mesemondásom többnyire változó közönség előtt zajlik, ők állandó közönségnek meséltek. Az enyém könnyebbség, mert annyira megfrissülni nem tudok, hogy mindig ugyanazoknak jókedvűen, szorongás nélkül mondjam. Régen a „tsalókák”, tréfacsináló mesemondók, akik általában diákok, katonák vagy mesteremberek voltak, udvarról udvarra jártak, s a mókával kenyeret is kerestek. Házaltak a tudományukkal. Kicsit én is így vagyok. De Hazug Pista bácsiék egy helybe ültek, és nagyjából ugyanannak a közönségnek mondták. Mondjuk, az ő közönségük ugyanazt a mesét többször is szívesen meghallgatta, bele is szóltak olykor.

 

Van olyan, hogy magyar mese?

A magyar mesében sok a humor, incselkedik a sorssal, józan marad örökké, ragaszkodik az épeszűséghez. A magyar mesékre sejtésem szerint ez például jellemző. A mesemondó finom iróniája: nem ragadtatja el magát sohasem, nem ömleng. Ki tud kacsintani, játékos. Olyan, mint a tánca, mértéktartó – amire a más népek nagyobb időt szánnak, azt a magyar néhány szóval elintézi. Felsorolásokat nem viszi túlzásba, főhősét nem magasztalja egekig, hálálkodásokat kurtán intézi el… Hú azért ezek elég durva általánosságok! Ha több nép meséjét ismerném, s alaposabban, könnyebben szólnék.

 

Értik a magyar mesét külföldön, nem veszik el az íze a fordítás miatt?

Hát valamit mindenesetre nagyon szeretnek. Egyszer svéd család látott vendégül. Minden bolondságomat megkacagták, meg is barátkoztunk, negyed nap mondom nekik tréfásan, na holnap hazamegyek, lássuk, megismer-e a feleségem. Megállt a levegő, néztek egymásra, hogy ki segítsen a kedves magyar vendég szívszorító gondján. Na mondom, itt baj van. A családfő erőt vett magán, és megkérdezte, mikor is jöttem én el otthonról. Mondom: már lassan négy teljes napja. Hát András – válaszol –, az én unokám Peruban él, fél éves korában látott engem utoljára, másfél éves lesz, mikor megint látni fog. Ő engem nem fog megismerni, de a maga felesége meg fogja ismerni magát, mikor hazamegy! Semmit se búsuljon! Hát négy nap alatt ő engem nem fog elfelejteni! Na, akkor mérlegre tettem minden korábbi tréfámat. Vajon mit értettek belőlem? Az Elbától keletre egy-egy szónak két értelme is van, a Királyhágótól keletre három-négy. A világban nem azonos a szavak foghatósága, a szavak jelentése adott helyzetben talányos, és vannak népek, akik ezt szeretik, fejlesztik, s vannak népek, akiket ez zavar, bosszant, vagy csak nem tudnak vele mit kezdeni. Nekik a szójátékra már nem maradt idejük, fantáziájuk, nyelvi leleményük beszűkült. Ilyen tájakon pl. ha „szőr ellenében simogatsz”, piszkálódva, csipkelődve kedveskedsz, még meg is haragszanak rád. Erdélyi ember örök problémája Pesten. Játékos kedves szókra durva, mogorva válasz érkezik. Az ilyen játékos észjárás szemében tiszta nyomorúság, mikor valaki még a szót ki sem ejti, már csuklóból hadonász, macskakörmöket rajzol a levegőbe, hogy ő azt most csak tréfásan fogja mondani, ő azt nem úgy fogja érteni. Szemöldökével is segít neked, egész testével jelzi, hogy nehogy komolyan vedd. Az amerikai filmek egyébként a világ elszürkítésében sokat segítettek. Tévénk sose volt, de édesanyám, a piacról hazajövet mindig le tudta utánozni az új filmek ragadós arcrángásait, tőlünk idegen mozdulatait. A százértelmű szavak közt kiválóan virágzik a művészet, a költészet, a mese; az egy-értelműekben a gazdaság, a tudomány. Csuda, mikor a kettő találkozik. Az is ritka, hogy svájci bankban jó mesemondók teremjenek.

 

Kiből lesz a jó mesemondó?

Egy görög mese szerint abból, akinek semmije nem volt, aztán lett neki, s aztán azt is apránkint elveszíti. Abból lesz jó mesemondó, aki anyanyelvét birtokolja, szakadatlanul tanulni tud, s másokat meghallgatni. Abból, aki alig várja, hogy mesélhessen. Legnagyobb elismerése pedig az, ha egy közösség, egy nép magára ismer főhőseiben, meséiben.

 

Van, aki idejét múltnak, fölöslegesnek tartja a paraszti kultúrával való bíbelődést. Erről hogyan gondolkozik?

Nem lehetsz prófétája mindenkinek. Hiába mondod, hogy a falu műveltségében egyetemes műveltséget találtál, költői és az egész világ előtt érvényes gondolatokat. És nem csak te, hanem olyanok, mint Kodály, Bartók, Muszorgszkij, Sztravinszkij, Tamási Áron, Sütő András, Ajtmatov… A magyar nyelv sok szép különlegessége, eredetisége idegeneknek is feltűnik, s aki nem tántorodik el nehézségeitől – általában rajongani szokott érte. A posztinternacionalizmus haragudni szokott már az „eredeti” szóra is. Hamar homlokodra süti: „műparaszt”, régebben: „narodnyik”… Engem, mikor más népek fiaival találkozom – főleg népzenei eseményeken – nem az izgat, hogy az egész világra rázuhanó amerikai popkultúrából milyen kunkori forgácsot, elszáradt gallyacskát kapott el, hanem hogy nagyapja dunnyogásából mit értett meg. Az ostobaság, értéktelenség egyetlen esélye a nagy hangerő. Meggyőződtem róla: más népeknek is örömöt tudok szerezni azzal, ami jellemzően a miénk. Szabad lelkünk nem szereti, ha meghódítják, de a szívünk igen! A szív alig várja, hogy végre valaki meghódítsa. Így van berendezve. A magyar dal, a magyar mese sok szívet meghódított már.

 

A magyarországi „népi demokrácia” is kidolgozott néhány stratégiát az „eredetiség” megszégyenítésére, lebontására.

Igen, ne felejtsük el, hogy Gábor Andor miként hozta létre a Lúdas Matyit! Hazajött Moszkvából, s feladata az volt, hogy a kisgazdákat minden eszközzel alázzák meg, s mielőbb töröljék el a föld színéről. Ezért a Lúdas Matyiban tulajdonképpen a magyar falusi emberre jellemző tulajdonságokat pókhasú gonoszfejű démonokra, mint valami máglyára hajítandó kiszebábukra húzták rá – rajzokon és szövegekben. A későbbi rádiókabarék erre rétegződtek rá. Itt már nem is a nagygazda, hanem a falusi ember volt a célpont. A tájnyelv, a viselet, az eredetiség minden jele gúny tárgya lett, melyen idővel már a falu maga is kacagni kezdett. Itt a falusi ember a bunkóság, a hülyeség, az elmaradottság jelképe lett. Holott például az ő dalai emelték világ színpadára a magyar zenét.

 

Régen a mesét felnőtteknek mondták, ma gyerekeknek olvassák fel – hacsaknem a tévében nézik. Fel lehet éleszteni a mesemondást?

Igen, fel lehet. Mostanában éppen ez történik. A mese sokáig volt büntetésben. Olykor ma is a hazugsággal cserélik fel. Úgy látszik, újra eljött az ideje. Kezdi méltó helyét elfoglalni.

 

Mennyi idő alatt mond el legrövidebben és leghosszabban egy népmesét?

Mesét mondani olyan nagyon röviden nem lehet, mert kézen kell fogni a közönséget és elvezetni valahova, hogy felejtse el tán még önmagát is, aztán rá lehet térni a lényegre. Vannak persze kurta mesék, rövid példabeszédszerűek. Leghosszabban? Nagyjából másfél – két óra. Kádár Endre, a kárpátaljai mesemondó árokba mesélte a közönségét, azt volt neki a legnagyobb trófeája. Jöttek más faluból az aratók, és addig mondta nekik, hogy mind mellé ültek, ledőltek, belealudtak. Hajnalban a harmatverte társaságot ő ébresztette boldogan, büszkén. Na, ha ezt én megcsinálnám, baj volna, engem többet nem hívnának el. Maros megyében működött a vén Kurcsi Minya, őt azért tartottak el saját keserves kis keresetükből a favágók, hogy mikor a munka után hazamentek, meséljen, ringassa őket álomba. Ahogy illik, meseszóval. A test elfárad, de a lélek még nyújtózna egyet. S hát legyen hova.

 

Mit szól, amikor arról hall híreket, hogy új meséket gyártanak két királyfival vagy két királylánnyal?

Szeretném, ha a gyerekek nem találkoznának ilyesmivel.

 

Mond egy mesezáró formulát?

Piros alma hullt az én jobb kezembe, háromfele vágtam. Egy legyen azé, aki a mesémet meghallgatta, egy azé, aki meghallotta, egy pedig legyen mindahányunké.

 

Az eredeti cikk: itt

Erdőmesék

2019. 07. 03. 09:19
Cikkek

 

Ismerik Berecz Andrást, hallották már mesélni? Tudják, az a mosolygó bajuszú, ember, pajzán villámokkal a szemében, aki keresztül-kasul bejárta az országot, határon innen és túl, hogy bölcs falusi öregektől összeszedje a legjobb történeteket. Mély és mulattató meséiket eltanulva az ő hangjukon, ám a saját eszejárásával is megcsavarintva adja tovább.

A hagyományok legméltóbb tisztelete, ha beépítjük őket az életünkbe. Így tett a Berecz-házaspár is, mikor a feleség, Lilla nagyszüleitől megörökölt zuglói kertes házba költözött. Megőrizve mindent, ami fontos, fejlesztették, gyarapították a régi családi otthont, ahol idővel fölnevelték négy gyermeküket. Mi is ide érkeztünk, hogy – eredeti szándékom szerint – a mesék jelképes erdeiről kérdezzük a házigazdát. András azonban úgy döntött, inkább a saját erdeiről beszélne. Mit tehet ilyenkor az ember? Hátradől, és élvezettel hallgatja…

– Édesapám nagyon szerette a természetet, és velem is korán megkedveltette. Belvárosban laktunk, és szomjaztuk az erdőt. Ahogy tehettük, kimentünk, a hétvégék kirándulással teltek. Édesanyám ennivalót csomagolt, én vittem a fűzős focilabdát, édesapám a gerelyt, olykor bumerángot, hogy a tisztásokon aztán szép óvatosan hajigáljuk. Tüzet raktunk, szalonnát sütöttünk. Felnőtt fejjel, mikor elmegyek azokra a helyekre, szinte látom-hallom őket. Vannak kedves útjaim a budai erdőkben. Budakeszi fölött szoktam járkálni, mert oda hamar ki lehet érni, aztán a Kis-Hárs-hegy körút, a Kaán Károly kilátó és környéke. Otthonos vidék, mert egykor pár évig a Pilisi Parkerdő dolgozója voltam és ezen a részen sok szemetet szedtem a pesti kirándulóközönség után, és sok nótát is elfújtam reggelenként!                                                                                                                        – Milyen szél sodorta oda tanult emberként?                                                                                Fiatal családapaként kellett a kereset és jó hely volt az erdő. Kitűnő főnököm volt Körmendi Gyula bácsi, erdész felmenőkkel. Emlékszem az öreg erdészházára, a Fenyőgyöngyénél. Konyhájában volt egy hatalmas rézüst, amiben valamikor szilvalekvár főtt. A színészbarátok, Sinkovits, Bessenyei, a teraszon boroztak vele. Én kapáltam a kertjét, és mikor kicsit megbódultak, Gyula bácsi odaszólt nekem, hogy Berecz, most „valami mongolt” énekeljen. Énekeltem párat, és Gyula bácsi büszke volt, hogy na, látjátok, nem akárkik túrják itt a kertet. Nekem élmény volt az az idő, csudálom ma is azt az erdőrészt, amit akkor én ültettem. Előttem van, ahogy a Kecske-hegy oldalában leszúrom a facsemetéket. Eszembe jut a 80 éves János bácsi, aki csontsovány volt, hatalmas állkapoccsal, és a fatuskókról kinőtt susnyókat kaszával vagdosta. Mint a jóságos, segítő halál, úgy dolgozott. Szépen, tapintatosan. Mellette serénykedett Ágnes néni, aki Háromszékről jött. „Halál bácsi” mindig ugratta, pompás tréfáik voltak. A társadalom pereméről a legkülönbözőbb emberek verődtek ott össze. Nagyon szórakoztatott. Nagy esőben egy rozoga Csepel-utánfutóban gyűltünk össze, amibe a sarat a lábunkon behordtuk, és a zsákból kidőlt fűmagból pázsit nőtt.                                                                                                                                                    – Akár egy Kusturica-film: képtelen helyszínek, valószínűtlen szereplőkkel az élet sűrűjéből! Igazi kordokumentum.                                                                                                                             – Nekem ezt is jelenti az erdő. Édesapám történeteiben is az erdő fel-felbukkant, járta ő is sűrűn. És nem csak szórakozásból. Sőregen, az ő szülőfalujában Trianon után szinte mindenki „csempész” lett. Pedig csak odajártak vásárba, ahová azelőtt. A vonalat átlépve, erdőben. Visszafelé is úgy tudták a borjat beverni az erdőbe, hogy Sőregen lukadtak ki, s finánccal nem találkoztak. Édesapám ebbe nőtt bele, ő is sokat szökött át a szlovák-magyar határon. Az erdő ismerete hozzátartozott az életükhöz. Az éjszakai tájékozódás, bátorság, virtus. Ez mentette meg a háborúban. Amerikai hadifogságból München alól elszökött és egyedül hazajött. Bécs alatt volt az orosz zár, azon is át tudott jönni, télen.                       

– Ez is szinte mesei motívum: az oltalmazó, elrejtő erdő. Derűs, színes erdő-kalandok?                          – Bolondja vagyok az erdei gyümölcsöknek. Van, aki lenézi ezeket, mert kicsit „vad” az ízük. A csipkebogyót könnyű szeretni, finom, illatos ivólét szoktam áztatni belőle, húsa pompás, közismert. De nagy kedvencem, a som már kevésbé népszerű itthon. Várom, hogy termőre forduljon ott a kertben az a sombokor, erdőről hoztam. A kökényt is szeretem, ezzel is egyedül vagyok a környezetemben. A galagonyához már egy kis lélek kell. Amit viszont nem hiszem, hogy Pesten sokan fogyasztanának, az a berkenye. A Budakeszi Vadasparkban ismerek egy részt, ahol a tölgyek közt elegyesen barkóca berkenyék teremnek. Kétfélét is tudok ott. Az egyik kicsit megszottyadva jó, a másik, meg feszesen. Hát azt én úgy szoktam két pofára falni, hogy aznap mást nem eszem! Tehát az erdő táplál, és tetszik, hogy magamnak szedem, nem kell boltba menjek. És az a gyümölcs genetikailag rendben van! Nem szóltak bele a tudós urak, nem láttamozta Brüsszel, csak úgy szépen ott hintázik a szélben, kelleti magát csendesen. Szórakoztat, ahogy kis családom megmosolyog, hogy papa milyen ősember.

– Sokat van úton, emberek közt, reflektorfényben, zajban. Keresi az erdő csendjét?                                                                                                                                                    – Még az erdő akusztikáját is! Akkor fedeztem föl, mikor Dsupin Pali barátommal egyszer a Bükkben kimentünk, hogy a furulyáját összepróbáljuk az énekkel. Hát, az erdőnek olyan különleges hangja van, amit nem lehet összecserélni mással. Nem úgy szól, mint folyóparton, mint sziklák mellett, vagy zárt völgyben. Az, hogy a fák egyenként verik vissza a hangot, és még gömbölydeden el is osztják, az külön gyönyörűség. Erdőben nézelődni, megfigyelni is nagyon szeretek. Nagyszénáson egyszer hanyatt vetettem magam, és azt láttam, hogy két ragadozó madár – kánya? ölyv? nem tudtam megállapítani – játékosan kergette egymást egyre magasabbra. Majd összekapaszkodtak, és mind a kettő csak az egyik szárnyát nyitotta ki, úgy hullottak, pörögtek lefelé, szerelmesen keringőztek. Utóbb tudtam meg, milyen szerencsém volt, násztáncuk tanúja lehettem.                                                                                                          – Hivatása távoli vidékekre, ismeretlen tájakra is elviszi.                                                                                – Kaliforniában, a Sierra Nevada nyugati lejtőjén táborozva 1200 éves óriás mamutfenyők, Sequoiák csodálatos „erdő-katedrálisában” mezőségi, gyimesi, moldvai magyar népdalokat tanítottam. De éppúgy felejthetetlen az a Dél-afrikai akácos, ahol mellettem tízóraizott a leopárd. A gazellák körülötte legelésztek, tudták, a leopárd egy darabig most elvesződik elejtett társukkal. Megcsodálhattam ott közelről a takácsmadarak műalkotás-fészkeit is, amit a hím épít a válogatós kis tojóknak. Elvarázsolt világ, az ember egyszer látja, és álmaiban visszajön.                                                                    

Búcsúzóul megosztanék egy népdalt, amit csuvas nyelvből fordítottam. Arról szól, hogy minden mindennel összefügg a természetben. Sőt, jó világban természet és ember minden rezzenése összefügg egymással.

Éjfekete, sűrű erdő mélyén,

fehér, egyenes nyírfának, ejhaj, teteje hegyén

aranykakukk szerteszét fújja énekét.

 

Aranytarka, kis kakukknak szólásától

zúgni kezd a fekete, sűrű, sötét, mély erdő,

zúgni kezd a fekete, sűrű, sötét, mély erdő.

 

Éjfekete erdők zúgásától

hullámokban leng az árpa és a rozsmező,

hullámokban leng az árpa és a rozsmező.

 

Árpának és rozsnak lengésétől

utcák-falvak örege-vénje erőst örvendő,

utcák-falvak örege-vénje erőst örvendő.

 

Örvendező sok öregnek fényes örömétől

rétek-falvak szép fiatalja vígasságszerző,

rétek-falvak szép fiatalja vígasságszerző.

 

 

Sándor Mária

Megjelent: A mi erdőnk magazin 2019/6. számában

Az angyal éneke csak a postát kürtje

2019. 07. 03. 09:09
Cikkek

Humor és áhítat, üdvös neveletlenség és megmunkált hit Berecz András műsorában

Az Isten előtt kedves faragatlanság végigvonul az üdvtörténeten – üzeni Berecz András legújabb, Karácsonyi pásztortánc című műsora a Művészetek Palotájában, december 9.-én. A Kossuth-díjas énekes, mesemondó azt a kérdést is feszegeti: milyen ajándékkal járuljunk a betlehemi jászolhoz a megváltó születése ünnepén, ha már semmink sincsen? A műsor tisztelgés Ugrin Gábor karnagy emléke előtt.

Miért pont a pásztorok kerültek a műsor középpontjába?

Ebben a műsorban a Krisztus-találó pásztorokat keressük. Dallal, Kodály kórusműveivel, mesékkel, tánccal, gyermekjátékkal. Szeretnénk így a lelkükbe nézni: miért voltak ők királyok előtt járó kiváltságosok? A Megváltót elsőként miért ők találták meg? Mit akar ezzel mondani a Szentírás? Valamiért kiemeli. Talán példának teszi elénk ezt a jászol felé utat törő, csillagismerő, állásszagú társaságot. Több lelki pásztort hallottam nyáját inteni: Ne csak kérjünk, hálákat is adjunk olykor az Istennek! Rángatjuk a ruháját örökké, mindig csak kérni tudunk Tőle. Felnőttek legyünk immár a hitben! Biztos igaz. Csak az a gyermeki hangnem egészen el ne maradjon. Az az első odafordulás! Abban képmutatás, biztos, hogy nincs. A pásztorok – betlehemes játékainkban, énekeinkben – az alvó kisded Jézust ébresztgetik „modortalanul”! Táncolnak, verik a port az alvó kisded felett. Mintha ők is gyermekek volnának! És az angyalok nem pisszegik le őket, Mária, József nem intik meg őket. Persze, a Pásztorok Pásztorában könnyen királyukra leltek. A jászol az ő birodalmuk, hogyne mozognának benne otthonosan! A rongyos istállóban, pásztoroktól körbevéve a Teremtő különben felfedte egyik nagy titkát. Azt, hogy hiába teremtette meg a világot, otthontalan. Emberszív az igazi jászla. Azon kopogtat. Sok kegyes, megindító fricska maradt fenn betlehemes játékainkban, népénekeinkben. Ebbe a műsorba is azért emeltem be őket, hogy ha valaki borzongana, mosolyogva tegye.

 

Mi adta az apropót? Kodály sugallta?

A témát különben az est egyik fénypontja Angyalok és pásztorok c. Kodály kórusmű sugallta. Teológia ez, zenében, magyarul! Épp Ádventhez, Szabó Déneshez, a Cantemus kórushoz való. Tokióban is tudják. Aranyfényt énekelnek. Hallani az angyalok megbízóját, akiből a fény árad! Az angyal éneke csak a postás kürtje, de ott áll mögötte a Feladó. Az égi hang alatt pedig a pásztorok tamáskodó szólama. Párhuzamos gondolatok egymásba csúszva, lélek és test, ég és föld beszél egymás szavába vágva. Kiváltságos pillanat, mikor egymást fölfedezik! A többszólamúság egyik diadala ez.

Mi közünk nekünk, mai városi embereknek a pásztorokhoz, vagy éppen a betlehemi pásztorokhoz?

Tóth Béla „cselédembör”, író, régi regulákra emlékezett, amelyekben előírták, milyen kell legyen a bojtár. Ki-ki eldöntheti, van-e köze hozzá? Lakik-e benne bár egy pici bojtárka? Azt írták például, hogy meg kell vizsgálni, zsírosszájú-e, mikor hallgatni kellene? Próbára kell tenni, kibírós-e, ha az idő csattan fölötte, s ólmos esők verik napokon át a pusztában. Legyen egyenes, mint a kampónyélnek való orgonafasumér, fürgejárású, akár az ürge! Hordja fönt a fejét, hogy a jószágot mindenféle bajoktól, lopóktól, betyároktól eszivel, erejivel védelmezni, egyéb bajban oltalmazni tudja! Meg kell vizsgálni, hogy „fényös-é a szöme?” Tehát hogy meglátja-e, amit a pásztornak a mezőn, a legelő füvei között, a pusztai távolságban látnia kell. S a csillagos egek mit mondanak neki mindig is a nyáj dajkálásának segedelmében?

Lakótelepi ember is lehet pásztor: felel nap mint nap valamiért, valakikért. Valakire vagy valamire vigyáznia érdemes. Lépcsőházi kaktuszra, betegre, öregre, koldusra… A betlehemi pásztorság a szív okossága.

 

A pásztorok nem állnak társasági emberek hírében. Megjelenik ez a gondolkozásukban is?

A pásztorok igen jó mesemondók is. Legjobb mesemondóim is sokat voltak egyedül, falutól odább. Volt idejük megérlelni a mondandójukat, megrágni a szavukat, taposatlan utakat járni. Eredeti észjárásukat nem kellett másokhoz igazítani. A zenében is nagy újítók. Egy furulyába, vagy dudába zárva kiviszik a legelőre a falu minden dallamát, és tavasztól őszig kint, a magányban kicifrázzák, kedvükhöz, ízlésükhöz igazítják. Új életet lehelnek beléjük, azzal tartósítják is. Új versszakokat is tesznek belé. A messziről kötöttnek, szabályosnak tűnő népművészetben a pásztor mindig a megújulást jelentette. Ezt az est furulyás, dudás nagy mestere, Dsupin Pál igen jól tudja! Úgyhogy a Bükk túristái szerencsések, mert ott szokott furulyálgatni. Most is éppen Erdélyben gyűjt idős pásztoremberektől. A száz leányt is furulyán ő fogja kísérni, amikor a pásztor táncát éneklik. Sokszor a faluközösség és a pásztor találkozásakor törvény és szabadság találkozott. Ez olykor házon belül, pásztor és felesége közt is megesett. Magam is sokat hallgattam a dal szavaihoz, dallamához ragaszkodó feleségek szidalmait, bírálatait: „Uszongatom én eleget, mint ű a kutyát, hogy ne tekerd mán el a naótát! Oszt itt vagyunk, elcsavarja mindenfele! Hát vele nem is lehet együtt danolgálni, az biztos!” Műhelymunka a javából! Kodály a magyar hangszeres zeneoktatás megváltását épp a furulyában látta meg. Zsebben elfér, a szegény ember is meg tudja venni. Zongora elé helyezte.

 

A bölcsek nevét megőrizte, ám a betlehemi pásztorokét nem jegyzi a történelem – miért?

Talán hogy érzékeltesse: akárkik lehettek. Azt a sok csetlést-botlást, amit a betlehemes játékok évszázadok óta számon tartanak, mintha bölcs ember írta volna. Mintha szándékosan az emberi ügyetlenségek tárházát mutatná föl, hogy figyelj: ha ezek az ügyetlen emberek rátaláltak a kicsi Jézusra, remélem, te valamivel jobb vagy, gyerünk, kapd magad, te is megtalálod! – biztatás ez. Az aggastyánt ébresztik, rángatják a bolhás bundáját, keresztet úgy vet, hogy a kolbászt a szentlélek helyire akasztja… Azért nem baj, ha bölcsesség, okosság kézen fogva járnak. Nincs az tiltva. A betlehemi pásztorok nyomában bölcsek járnak. Messzebbről jöttek, korábban indultak. Látogatásuk jelképes. Az akkor ismert három földrész hódol a Pásztorok Pásztora, Királyok Királya előtt, Ázsia, Európa, Afrika. Ajándékuk is beszédes. Arany – a Királynak, tömjén – az isteni személynek, mirha – a halandó testbe költözöttnek… Azért a bölcsek tánca című műsort nehezebb volna összeállítani.

 

Habár az adventben tiltott, tánc is lesz a színpadon?

Az advent a hagyományban böjtre, csendre int, a táncot is tiltja. A Karácsonyi pásztortáncban mégis tánc lesz a mesék, énekek mellett az egyik főszereplő. A már említett üreskezű pásztor miatt. Aki nem sajtot, túrót, bárányt, hanem táncot vitt hálája, szeretete jeléül. A csíkszentdomonkosi Kádár Ignác lesz a betlehemi pásztor, aki a magyarság legszebb, legdíszesebb táncait hozza ajándékba. Szatmár, Csík, Gyimes, Szék… Szép örökség az övé. Nagytatája táncából fedezte fel magának a táncház a felcsíki táncokat. Szabó Dénes és száz leány az egyik serpenyőben, egy furulyás, egy énekes mesemondó és egy táncos a másik oldalon. Egy kislány pedig arról kántál majd, hogy miért végy példát a baromról.

 

A baromról? Itt a következő fricska!

Helyesebben az ökörről! Tréfás példakép az ökör is mert csendbe tud maradni. Jutalma, hogy ő veti a barozdát, búzát termelhet! Ez az ökröt emlegető gyermeki kántálás a nép fantáziája. Akad itt humor és önirónia is bőven.

 

Min dolgozik?

Egy cd-t, könyvet készítek. Picit köze is van ehhez az ajándékozási témához. Mit adjak hálám, örömöm jeléül? Hogy adjam át az ünnepeltnek? Emberrel egyidős kérdés. Káinnál és Ábelnél is fölmerült ez. Egyik búzát, másik bárányt adott az Istennek. Egyik a javát, másik a hitványát. Féltékenység és testvérgyilkosság lett belőle. A cd témája a testvérviszály és a rokoni összetartás. Ezt az albumot részint azért készítettem el, hogy magyar ember és magyar ember közt derüljön ki: testvér a testvérével mit kezdjen? Hogyan becsülje meg, és miért erősebb azzal? Mit hagytak ránk mesében, dalban? Mik az idevonatkozó törvények, amelyek népköltészetünkben itt-ott megbújnak. Hát érdekes dolog történt. A cd elejére Káin és Ábel magyar mese változatát illesztettem és egyszer csak a testvér szónak ember értelme lett. Ember ül emberrel szemben, gyülekező fekete felhők alatt, hogy mit is kezdjen egyik a mással? Angol, japán és kínai fordítás lesz hozzá.

 

A „Karácsonyi pásztortánc” is a sötétségtől a világosság felé halad – hogyan?

Adventben a leghosszabbak az éjszakák, legrövidebbek a nappalok – Krisztus születésével ez elmozdul, kezd hosszabbodni a nap. A kórusműveket is úgy igyekeztem megválogatni, hogy a legsötétebb, leghidegebb időszakból jussunk el a napfényig. Angyalok glóriás hívószava a napfény, amit a végére szánunk: az eleje pedig a Hegyi éjszakák. Női démonok szólalnak meg benne. Lelkük jéghideg, csábító, sötétségben és a havasokban vannak otthon, előttük a medve is kiskutya. Vízi népek szirénnek mondják. A Hegyi éjszakák egyben a pásztor környezetét is megjeleníti. Innen, ebből a didergésből jut el a műsor a megváltó szeretet hevéig.

A színpad nekem a műhely is

2019. 07. 03. 09:05
Cikkek

Interjú Berecz Andrással

Magával sodort, barátságokat, jövő adott.” – meséli Berecz András első meghatározó zenei élményeit. 

Hogyan indult a zenével való kapcsolata?

Úgy, hogy édesapám sokat fütyörészett. Azóta se láttam-hallottam embert így fütyülni. A szája szegletiből. Ragyogó szemmel, figurásan, cifrán, lágyan, és közben mindig járt a keze. Körömnyírás közben például érdemes volt figyelni. Tíz bicskamozdulat volt az egész. Tátott szájjal figyeltem mindig. Édesanyám sokat és szépeket énekelt, általában új stílusú, kunhegyesi népdalokat, mert ott született. Apjától kapta örökbe, aki híres nagy kocsmás, dalos, tárogatós, citerás, táncos ember volt. Ha a kocsmából hazajött, lehetett éjfél, lehetett hajnal, azonnal ébresztőt rendelt el a gyerekeknek, és azonnal énekórát tartott. Édesanyám mindig az ölébe kunkorodott. Meg is fogta hamar. Dallam is, szöveg is. Táncolni is tanította őket. Két bottal. Azt forgatták, csapkodták „kottára”. Gyerekmulatságban krepp papírból szoknyát készítettek maguknak, úgy mulattak. Náluk egyik nóta összeért a másikkal. Százával. Egyik hozta a másikat. Jöttek is mindig a vendégek. Vak Bálint bácsi, ő koldus volt, dudálni, hegedülni tudott. Édesanyámon keresztül ez lett tulajdonképpen az én énekiskolám is. Ezeket hallgattam mindig, ezekre dobolgatott az asztalon, a szekrényen, lavóron, az ablakon. Szép sánta ritmusokat, szabadon. Együtt nem tudtak dalolni. Más volt a fülükben. Mondjuk másfélék is voltak. Édesapám hegyvidéki katolikus, édesanyám alföldi református. Édesapám, ha meglátott, „Ne ragyogj fiam, belőled semmi nem lesz”. Kimentem a konyhába, édesanyám: „Csillagom, ne lógasd, az orrod! Hát te vagy a világ legszebb, legokosabb legénykéje, no!” Na így. Visszatérve a zenére, ezekkel a kunhegyesi dalokkal a fülemben mentem Erdélybe is népdalokat gyűjteni. Ezekből daloltam a Szegen csengő című cd-re is néhányat. Aztán jöttek a moldvai csángó, Gyimesi, mezőségi felvételek, a táncház. Magával sodort, barátságokat, jövő adott. Mentem gyűjteni a dalokat, történeteket, meséket, legendákat. Csak úgy, mert érdekelt. Nem volt célom velük. Éheztem, szomjaztam, lázba hozott. A táncház dobott fel a színpadra, hátára kapott, mindenhová elszólított. Így indult.

És mikor volt az első fellépése?

Óvodában. Darázs voltam. Leszedték rólam a nadrágot és rám adtak egy csíkos harisnyát, amit nagyon zokon vettem, mert az inget bele kellett tűrnöm a harisnyába. Nem tudom kinek volt a harisnyája, nagyon megalázónak éreztem, de amikor eljött az én időm, a duzzogást boldog zümmögésre cseréltem, hogy ott csípek meg bárkit, ahol akarok. Ez már az én időm volt, mert lehetett szerepelni. Ahol bolondozni lehetett, otthon voltam. Nem bántam a maskarát se. Utána az iskolában is akadtak fellépéseim, az órákon is sokat mókáztam a hátsó padban, nekem az is színpad volt. Engem az Úristen színpadra tett. A katonáságnál is előfordult is ilyesmi. Egy kalocsai tánctanár Tóth Feri bácsi, arra kért, hogy amíg a táncosok átöltöznek, én addig menjek ki a színpadra és énekeljek. Első ilyen fellépésem talán Bugacon volt, ahol katonaként Petőfis ruhában nagy kihajtott fehér gallérral énekeltem az őgyelgő embereknek gyimesi csángó dalokat, meg, hogy Ködellik a Mátra.

Hogyan élte meg ezt az élményt?

Szerettem nagyon! Azért bírtam ki könnyen a katonaságot is, mert az unalmas órákat, napokat tanulni-, ábrándoznivalóval bőven megtöltöttem. Mindig volt a zubbonyzsebemben egy új énekszöveg, 3-4 versszak, amit kívülről is megtanultam, és aztán egész nap dúdoltam. Ezért alig vártam, hogy valami sorba beállítsanak, vagy valami nyugalmas sarokba félre lökjenek már, hogy frissítsem, gyarapítsam a tudományomat.

Eljártam táncházakba, de ott nem táncoltam soha, a zene, az ének jobban érdekelt. Így esett meg, hogy a Muzsikás együttes után már elfáradtak a táncosok, és észrevették, hogy én sok versszakot tudok, odajöttek és kezdték nekem húzni. Így aztán hírem szaladt, míg egyszer az Ökrös együttes (akkor még Újstílus volt a formáció neve) azt mondta, hogy lépjek fel velük. Ők egyébként a Kodály táncegyüttes kísérőzenekara voltak. Sikereim lettek ezekkel a dalokkal és a zenekarral, egy csapásra énekes lettem. Így történt, hogy három hónapra kihívtak Amerikába. Énekelni, éneket tanítani. Emellett voltak rádió- és tévéfelvételek.

Hogy viselte ezt a felgyorsult életmódot, a hirtelen nagy hajtást?

Csupa öröm volt, és ma is az. Annyi csak, hogy a torkomra kellett jobban vigyázzak, a mulatságokon, tanításokon beosztani, figyelni a hangomat, bírja-e a másnapi színpadot. Tapintatosan és időben megszökni, teázni, mézet nyelni. Ezzel a zenekarral sok különleges helyre elkeveredtünk híres koncerttermekbe, templomokba, kocsmákba, őserdőkbe. Portlandben egy hajóvárosban hippiknek tanítottam énekeket, Torontóban egy grúz énekkarnak udvarhelyszéki dalokat…, Bostonban a jazz szakos diákoknak. Így kezdődött. Később, a csernobili robbanás napján megalakítottuk az Egyszólam zenekart. Itt a furulya és a duda volt a hangszer. Önálló és kíséret is. Fábián Évával énekeltünk, Juhász Zoltán és Sáringer Kálmán fújtak. Mint a neve is mutatja, az alapvetően egyszólamú régi magyar népzenét akartuk legősibb, legtisztább állapotaiban megtanulni, előadni. Sokat gyűjtöttünk együtt, előadni inkább Magyarországon Erdélyben és Felvidéken szoktunk volt. Gyűjtéskor nagy zenész és énekes egyéniségeket ismertünk meg. Néha úgy éreztük magunkat, mintha egy dal vagy egy zenedarab kialakulásánál, születésénél volnánk jelen. Ismert dallamokat oly szabadon tudtak kezelni és olyan ösztönösen, hogy ez szinte elbizonytalanított minket. Új tanulás fajtára serkentett minket. A dallamkezelés, a zenei észjárás érdekelt minket. Az az anyanyelvi állapot, amiben a dallamok örök mozgásban vannak, de romlás nélkül. Saját végtelen gazdag szabályaik szerint változnak, születnek újjá. Szabadon! Hajtás volt? Nem vettük észre. Illetve észrevettük olykor, olykor… mikor a kocsival – nem is egyszer – fejre álltunk, löszfalra fölkenődtünk, szántóföldön gurultunk.

Akkor sokat tanult tőlük ezektől a nagy öregektől.

Az éneket nem kottából, hanem szájról tanultam. Legjobb mestereim egyben jó barátaim, szinte rokonaim lettek. Ezt az iskolát még ma sem végeztem el. Kiegészítettem utána a fonográf hengerekkel, mások és saját felvételeimmel is. Először orsósmagnóról hallgattam, utána kazettásokról, bakelitlemezekről, később már az mp3-at is használtam zenehallhatásra. Most is főleg azt használom. Az orsós-, kazettás gyűjtéseimet eszi a romlás. Ugyanúgy, mint ahogy a fotótáramat.

Fotózott is?

Igen, sokat és szenvedéllyel. Idővel már a lényegtelent is kezdtem a képekről leszorítani. Úgy helyezkedni, hogy a lényeg lássék. Így kerültem a fotóművészet közelébe, előszobájába. Valamikor sok előadást tartottam utazásaim után. Volt rá igény. Főleg könyvtárakban, iskolákban, templomokban. Egy pár szekrényre való. Főleg diaképek ezek. Elszorul a szívem, mikor öt évenként előveszem őket. Erdély, Moldva, Felvidék, indián rezervátumok a 70-es évek végétől, Törökország, a kurd vidékek el Szíriáig, Csuvasföld! Az üvegkeret alá tolakodik a pára, az aztán mindent átrajzol. Foltos, homályos.

Csuvas dalokból készített egy énekes cd-t, amelynek szövegét is maga fordította.

Kodály 140 csuvas dalt tömörít egy füzetbe. Gyermekeknek. Ezt a magyar zenei ízlés kialakításához tartotta szükségesnek. A vele való foglalkozás tehát nem a levegőből pottyant. Sok kérdésre tőlük kaptam választ. Ettől a kis másfélmilliós néptől, akivel különben háromszáz közös szavunk van, és sok közös dallamunk. Nem a különcködés csábított. A műfordítás sok mindenre megtanított, egy nem is olyan távoli nép verstechnikáját ismertem meg, költői hasonlatok ezreit. Tündérek erdejébe tévedtem! 4 boldog év volt. A közös éneklés örömeit itt kóstoltam meg igazán. Új zenészbarátságokat hozott. Ezt a Sördal című Cd-t készítettem legtovább, de minden perce öröm volt.

És a mesemondás miként kapcsolódott be az előadásaiba?

Ma már több mesét mondok, és csak közte éneklek valamit. Ennek több oka is van, az egyik az, hogy kezdett kivonulni a kultúrából a pénz, és ezért a meghívók észrevették, hogy könnyebb meghívni hat ember helyett egyet, aki az egész estét így is megtölteni. Egy zenekart nehezebb kifizetni, mint egy fickót, aki még hangszerszámot sem hoz. Én egy kis hátizsákkal a világ másik végére is el tudtam menni. Magyarországot zsebre tett kézzel jártam be. Amire kíváncsiak, az a fejemben van.

Improvizált?

Ezen edződtem. Azt mondtam, ami épp ott volt a szívemen. Legfeljebb egy papírra felírtam a valami vázlatot, aztán sokszor nem is tartottam magamat hozzá. Mindig szerettem felvinni a bizonytalanságot a színpadra, ez tréningben tart engem.

Ezek szerint minden fellépést egy újabb kihívásnak tekint.

Nem a kész fazekat viszem a vásárba, hanem az embereket hívom a kemencéhez. Nézzétek, a sarat így formázom meg a korongon, így égetem ki. A színpad nekem műhely is, azt szeretném, lássák meg, hogy készül a mese. Engem is izgasson, hogy lesz vége. A mesemondásnak is fontos törvénye, lehetősége a szabadság, vidd fel magaddal őt is a színpadra. Ketten erősek vagytok. A legtöbb nagy próza évezredeken keresztül így élt. Aztán van egy másik állapot is, amikor már megcsontosodnak és különféle strófákba, dalokba szorulnak. Annak is megvan a maga előnye, mert így könnyebben át lehet örökíteni a szövegeket. A rögtönzésnek mindig van egy „hibaszázaléka”, amikor a mesemondó egy kicsit hozzátesz, vagy elvesz belőle. A finn Kalevala, a kirgiz Manasz, egykor az Odüsszeusz… versformába öntötték a mesét, dallamot adtak neki, így sokáig megmaradt, szent szövegként dalolták ünnepeken. Teljes odaadással is hallgatták. Az is fenntartó erő.

Most éppen min dolgozik?

Az egyik a december 9-i nagykoncert, a Karácsonyi pásztortánc, ami a Művészetek Palotájában lesz, a másik pedig egy CD. 10 éve hurcolom magamban Káin és Ábel történetét, a testvéri összetartás, testvérgyűlölet régóta érdekel. Mit mond erről a hagyomány? A mesék, a dalok. Szeretném, hogy a magyar ember tisztázza a másik magyarral, van-e szüksége a testvéreire, jó-e ez neki vagy nem? Tud-e ezzel kezdeni valamit, vagy nem? Érdemli-e? Öröm és büszkeség, vagy szégyellnivaló gyengeség? Amikor Káin és Ábel történetét, annak magyar változatát beemeltem a többi közé – kiderült, hogy a testvér szónak ember értelme is lett. Ezért akarom japánra, angolra és kínaira is lefordíttatni. Ezt az egész világnak szánom. Nem csak magyar a magyarral, hanem ember az emberrel ül itt szembe, méricskélik egymást, hogy mit kezdjen egyik a másikkal. Mi a jó, ha a másik nélkül próbál megélni, vagy ha vele együtt? Belügyből külügy, helyesebben egyetemes ügy lett. Amikor feldobtam kicsi volt, mire ölembe hullt nagy lett. Különben magát írta, én csak szerkesztettem, dalokkal megtoldottam. Miközben egy olyan mese is fölkerült a CD-re, amit én nagyon szeretnék a világörökség részének fölterjeszteni, vagy akár a Nobel-díjra. Hogy hogy kell csinálni, azt nem tudom, de megpróbálom. Mert ez olyan súlyú mese (Székely Jula gyűjtötte Csíkszentdomokoson). Ebben a történetben a testvérek medvének nézik egymást ijedtükben egy szénégető kalibában, fenn a havasokban, déli sötétség idején – amikor olyan fekete felhő ereszkedik le, hogy az orrodig se látsz. Kint vihar van, ők bemenekülnek, és a villámfényben medvének nézik egymást. Tiszta egyszerre szöknének ki az ajtón, ezért az ajtóba bedagadnak. A két testvér beszorul, se ki, se be! Ritka ajtó, hogy két szárnya, két testvére legyen. Csontját törik egymásnak, mire rájönnek, hogy ők egymás testvérei. Egy ajtónak két szárnya, két testvér! Ikon ez. És ahogy Gyulai Líviusz Kossuth-díjas grafikus illusztrálja, olyan szűk a kunyhó ajtaja, és úgy van beszorulva a testvérpár, mintha az az ajtó Éva méhe volna. Mintha Éva éppen Káint és Ábelt szülné. Oda a Csíki-havasokba, ide a mai világba.

A Művészetek Palotájában is készül karácsonyi műsorral.

Igen, ami azonban most közelebb is van és ugyanolyan kedves témám, az a Karácsonyi pásztortánc. Már rég éreztem Szabó Dénesnek és a nyíregyházi Cantemus kórusnak a munkájából, hogy szellemi- lelki rokonok vagyunk. A huszadik század magyar kórusműveit és a népzenét egyformán szeretjük. Egymással ki merjük egészíteni. Egy műsorba valónak tartjuk. Párosításukban lehetőséget látunk. Új gondolatok megfogalmazására nyílik lehetőség. Kodály több helyütt írja, hogy a magyar énekstílus még nem forrta ki magát. Erről nekünk, népzenével foglalkozóknak sok mondanivalónk van. Egy fának is akkor van egészsége, ha a gyökerétől az ágáig folyamatos a nedvkeringés. Egy nemzet, egy kultúra akkor otthonos, ha a hagyomány a magas műveltségben is magára ismer. Ezért jó Szabó Dénessel, Kodállyal a népdalt, mesét egy műsorba fűzni.

Mire számíthatunk az előadás alkalmával? Miért pont a Karácsonyi pásztortánc címet választották?

Az angyalok és pásztorok kórusmű – ahol az ég és a föld beszélget egymással – egy kicsit olyan, mintha az ember teste és lelke beszélgetne egymással, ami ritka pillanat. Amint egy picit tudomást szereznek egymásról, kiderül, hogy a kettejük közti híd járhatatlanul hosszú, de mintha néha át lehetne látni a túloldalra. A lélek néha látja a testet, a test a lelket. Az angyalok és pásztorok kórusműben ezek sejlenek fel. Ha fényt hangban ábrázolni lehet, hát így érdemes. Ilyen hangra, ilyen fényben királyok szoktak masírozni. Itt egy fagyoskodó kisgyerek van pólyában, juhok, szamarak palotájában, és oda jönnek el a pásztorok. Az egyiknek nincs semmi ajándéka és ezért egy táncot jár el. Egy alvó kisbabának erre van szüksége? Üdvös faragatlanság ez, megindító. Emmiatt a táncát ajándékba hozó pásztor miatt Karácsonyi pásztortánc a műsor címe. Ő a főhős. Abban bízok, hogy együtt érdekes lesz a humor és az áhítat. Egymást kizáró fogalmaknak tűnnek, de úgy néz ki, mégis megfér. Ha valaki szereti az emberhangot, itt a legjavát kapja. Szabó Dénes, a hangvarázsló már sokszor elbűvölte a világot. A táncos pásztor Kádár Ignác lesz. Ausztráliától Amerikáig híres táncos, tudományát Csíkszentdomokosról hozta, nagytatája első táncos, első énekes volt. Dsupin Pál fog játszani furulyákon, dudákon, vele több lemezt készítettem már, most is éppen Gyergyóban gyűjt furulyatudományt. Lesz egy szép gyermekjáték is. Én mesét mondok, énekelek.

Végh Nóra

Szúnyog a dézsában

2019. 04. 29. 09:15
Cikkek

Nemzeti Színház Magazin 2019. április

 

A szép ének a nyelvben, a tánc a lábban lakik-e?

 

Az ógörög mítoszokból és az újgörög népművészetből merítve a mese, a muzsika és a tánc nyelvén beszél isteni harmóniáról és emberi ösztönökről legújabb, Síp és lant című estjén Berecz András. Kiderül az is, hogy napjaink értékvesztett világában miért érdemes az európai kultúra bölcsőjéhez visszanyúlni.

 

Honnan jöttek elő éppen most a görögök?

A magyar táncházban sajnos többnyire csak ültem, mert a páros táncot – legalább a lányért – megtanulni illett volna. Az volt az én időm, mikor nótára fordult a dolog. A görög táncház volt az, ahol a székről még én is felkeltem, a sor utolsó, gyengébb láncszemébe belécsimpaszkodtam, és megmozdultam. Igen, talán ez a pontos szó. Mi hátsók, frissen leszerelt katonák, csak úgy lobogtunk! Mint zászló végén a foszlás! Talán itt kezdődött… Vagy tán Thesszalonikiben, a török negyedben. Sétélok, ifjan, kócosan, egyemberes szűk utcák, idős emberek, kérdik, ki vagyok, mondom: magyar. „Magyar?!… Puszkász, Puszkász!” És akkor, ott, holdtöltében, a futballisten glóriájából valami kis sugárka rajtam is megcsillant. Egy-két görög szó után már én magam is érdekes lehettem, mert körbe fogott az egész utca. Az idős pár aztán bevitt az udvarra, elszállásoltak.  Lefekvés előtt az öreg fényes piros pizsamájába, fekete papucsába kellett bújjak, a fejem bevizezték szépen, éles választékot csináltak, megfésültek, azt mondták, eddig voltam, aki voltam, „mint valam hippi” de most már görög vagyok, és az ő gyermekük vagyok. Forgattak, nézegettek, ragyogtak. Örültünk egymásnak. Úgy rendezték, hogy ők az udvaron, én bent, az ágyukon aludjak. Azt hiszem itt kezdődött.

 

Azóta nem is érte görög élmény?

De igen. Tíz éve a műszaki egyetem melletti templomban rendeztek egy nemzetközi mesemondó találkozót, és volt ott három görög leány, akik egymás szavába vágva meséltek. Lázas, kifogástalan színház volt. Persze közönség sehol. Ilyenkor bánom, hogy buborékfúvóknak, hasbeszélőknek nagy szócső, óriás plakát jut, az ilyennek – csak susogás, kertek alatt. Az is a görögök felé sodort, mikor hajós barátaim kivittek a tengerre, és Babus Tóni a hulló csillagok alatt elmondott egy verset Aszklépiádész mestertől: „Szomjuhozónak a hó szép nyáron, a téli hajósnak szép, ha a csillagokon látja, hogy itt a tavasz…” Ekkor már tudtam, hogy nagy a baj. Félkész munkáimnak kezdtem hátat fordítani. Még soroljam?

 

Igen, még valamit.

Megfogadtam egy moldvai csángó fiatal embert, hogy fesse le a kerítésemet. Beszélgetünk, hová való, ez, az. Kiderült, hogy a falujában jártam vagy húsz éve dalokat gyűjteni. Kérdem, hol élt, merre járt mostanában? Hát Lesbos szigetén élt tizenöt évig. Utolért egy marathoni futó leánykát, aztán családot alapított. Ott, a szigeten. Úgy beszél görögül, mint magyarul. Így került lektorom! Nahát aztán belehulltam a témába. Mint szúnyog a dézsába. Ebből kimászni komoly munka lesz.

 

Hogy lesz ebből zenés-mesélős est?

A műsor akkor állt bennem össze, amikor az egymásra torlódó görög mesék, zenék összetalálkoztak. Ezt a találkát egyébként még Arisztotelész hozta össze. Ő írja a Poétiká-ban, hogy az isteni harmónia hangszere a lant, illetve általában a húros hangszerek zenéje, amely az embert az ég felé, a jobb, a nemesebb felé tudja emelni; az elemi ösztönöké pedig a síp és különféle fúvós testvérei. Mindkét vágy és hajlam ott lakik az emberben. Hol ez, hol az a hangosabb. Ez az állítás nem csak meghatározta az est meséit, de meg is hangszerelte. Szabó Dániel a lantok, lírák egyik elbűvölő utódján – cimbalmon játszik, Borbély Mihály pedig az embert velejéig megrázó, izgató bakhoszi síp képviselőjén, klarinéton játszik. A mesék többnyire a zene isteneiről, a zene csodatételeiről szólnak majd. A görög hitvilág legendáit pedig úgy mondom el, mint ahogy egyéb, magyar meséimet, és persze saját szűrőmön át. Az esten ókori ivócsészék rajzait, Giorgione, Tiziano, Rembrandt képeit is kivetítem. Az elhangzott meséket ők fogják kiegészíteni, magasba emelni.

 

És az énekek? Hol találta, hogy tanulta őket?

Régebben is ragadt rám néhány szép görög dal, New Yorkban, a Mikrokosmos nevű görög kocsmában, ahol magyar népzenei koncertet adtunk. Főleg erdélyi népdalokat énekeltem, meg néhány omaha indián nótát. Utóbbiakat egy ottani magyar hölgy, Molnár Basa Enikő másolta át nekem. Ő akkor Washingtonban, a kongresszusi könyvtár népzene-gyűjteményében dolgozott. Ez is milyen szép „véletlen”! Mostani görög dalaimat is régi felvételekről tanultam. Sebestyén Márta indított el néhány szép felvétellel, aztán a világhálón utána jártam, és olyan csemegékre bukkantam, mint pl. egy 1905-ös isztanbuli görög gyűjtés. Jó recsegős fonográffelvétel, de az ének jól kihámozható! A dalok leírt szövegeit Alszászy Judit fordította le.

 

Akkor a görög mitológia mellett a százéves kútból is merít.

Igen, egy évszázada rögzített dalokat. Olyanokat pl. mint Davelisz betyár éneke. Davelisz a pajtásaival elfoglalt egy barlangot, a katonaság se tudta őt bevenni. Francia grófnő volt a szeretője, titkos járatokon, alagutakon át ösvenyelte, őkegyelme pedig finom vacsorával, jó borral, puha ággyal várta. Kastélyból a barlang felé, jókedvében aztán levágott egy-egy törököt. A nép szívébe fogadta, sok szép dalt költött róla. Ezek alapvetően ötfokú, tehát magyar fülnek sem idegen dallamok! Egy vurlai (ma Törökország) kikötőmunkástól való egyik kedvenc dalom:

 

A tenger partjáról való fekete követ, Lulám, én szőkeségem,

teszek a fejem alá párnának, én Lulám, áldozati báránykám.

 

Mert a test minden baja, Lulám, én szőkeségem,

a fejtől ered, én Lulám, áldozati báránykám.

 

Európa sok szempontból gyengül – érdemes visszanyúlnunk a kultúra bölcsőjéhez?

A magyar műveltségen túl eddig főleg ázsiai népekkel foglalkoztam – miért éppen most sodor valami örvény az európai kezdethez? Akartam? Nem akartam. Benne van a levegőben. Miért pont most jött elő az a szaloniki éjszaka? A világ rohamosan szürkül, két hetenként eltűnik egy nyelv. Európa arcát és akaratát veszti. A búcsúzónak, aki szedelődzködik, valamiért menni akar, még előbb szemébe néz az ember. Marasztalná. Főleg, ha ismeri és szereti. Európát Zeusz rabolta el. De nászukon Európé mellett ott voltak a hórák: Diké, a törvényesség, Eunomia, az igazságosság és Eiréné, a béke istennője. Rablás és törvényesség… micsoda életszag! Egyébként május 26-ra, az európai parlamenti választások napjára jött ki a bemutató időpont, és ez is akaratlan!

 

Az esten a dalokat, meséket virtuóz görög férfitáncok egészítik ki. Hogy illeszkedik ez a műsorba?

Appelshoffer János és István fiam fognak táncolni. Illeszkednie muszáj, mert a tánc csupa harmónia és szépség. Talán Kleanthész nevű filozófus tollából való az alábbi történet: egy hadvezért, mielőtt kivégezték volna, kitettek a főtérre közszemlére. A nép szerette, köré gyűlt. Egyszer az elítélt énekelni kezdett. Csodálkozni kezdtek az athéniak, mert ilyen szép éneket addig nem hallottak még. Az őr látta, nincs jól, odalépett, és kivágta a fogoly nyelvét. Ekkor a hadvezér táncolni kezdett. Erre egész Athén odajött, mert ilyen szépen táncolni, mint ez a kivágott nyelvű, csupa vér ember, még nem láttak senkit. Észrevette az őr, hogy baj van, odaugrott, karddal a lábába vágott, a hadvezér földre hullt. A tömegből akkor valaki bedobott egy mankót. A hadvezér arra támaszkodva feltápászkodott, és addig táncolt, amíg bele nem halt. A végén azon tűnődik a szerző, hogy vajon a szép ének a nyelvben, a szép tánc a lábban lakik-e? Azon, hogy emberben hol lakik a másokat is éltető, szívet gyönyörködtető szépség, a harmónia?

 

Sümegi Noémi

Kavicsból lett szegletkő

2019. 01. 22. 22:00
Cikkek

Beszélgetés Borzák Tiborral

Szabad föld újság 2017.

 

Néha meg kell állni a rohanásban és hallgatni a természet hangjait. Neki ez is megadatik. Erdélyi gyűjtőútjai során olyan élményekkel gazdagodott, melyek kijelölték számára az utat. Most hatvanéves születésnapi koncertjére készül. A Kossuth-díjas Berecz András ének- és mesemondóval találkoztunk.

 

– Közeledik a hatvanadik születésnapja. Műsorának címe: „Ha vagyunk – legyünk!” Honnan származik ez a bölcselet?

– Madarász Gyuri bácsitól. Gyergyóremetén kerestem fel pár éve. Hallgattam, közben ittuk a pálinkát. Amikor a fél pohár pálinkát is már csak „legeltem”, megharagudott és így próbált az élethez kedvet csinálni, vagyis ahhoz, hogy a szíverősítőt hörpintsem fel fenékig: „Fiam, ha vagyunk – legyünk!” Ennél rövidebben (két létigével!) kifejezni vajon lehet-e azt, hogy fél életet ne élj, ahová a Jóisten odatesz, ott légy ember, olyanba bele se fogj, amit nem tudsz befejezni vagy nincs kedved hozzá. Pici kavics ez, de műsoromnak szegletköve lesz.

– Saját élete mottója lett?

– Túl nagyszájú volna, ha erre vonatkozna. De nagyszerű, emberhez és műsorcímhez méltó álom, tömör beszéd.

– Mi vezérli az úton, ahol halad?

– A belső hang. Vagy hogy mondjam, prücsökinduló. Arra menetelek most is. Gimnazista koromban egyszer lementem a Duna partra. Álltam a Lánchíd alatt, fölöttem rohantak az emberek, tülköltek az autók, én meg szívtam magamba azt a jó hűvös vízillatot. Az járt a fejemben, bár csak élhetnék ilyen életet. Ne kelljen mindig futnom, legyen időm megállni az erdőben vagy a hegytetőn és kiereszthessem a hangom, tűnődhessek céltalan, zavartalanul. Ezt az életet megkaptam ajándékba, de ehhez el kellett kerülnöm az iskolákat. Így tudtam annak a hangnak engedelmeskedni, amelyik énekelni és tréfálkozni hívott. Olyan emberekkel találkozhattam, akik sokrétű, gazdag nyelve még most is furcsa a legtöbb művelt ember szemében. Ez a belső hang nyomott fel Moldvába, dobott oda a Szekuritáte ölébe, vitt el Domokos Pál Péterhez és másokhoz, végül pedig fellökött a deszkára, a színpadra.

– Meggyűlt a baja a szekuval?

– Az érdekelte őket, mit keresek a csángóknál. Példát akartak statuálni, ezért képesek voltak nyolc órán át faggatni, kikkel beszélgettem, hol szálltam meg. Mindig kitértem a válasz alól, nem hozhattam bajt jótevőimre. Verést nem kaptam, azt viszont a fejemhez vágták, hiába hazudozok, messziről lerí rólam, hogy Amerikának dolgozom. Nyilván ezért fényképeztem rongyos sárkunyhókat a szocialista építőipar vívmányai helyett.

– Voltak emlékezetes találkozásai?

– Sok. Akadt olyan is, akivel szinte testvérek lettünk. Amikor Moldvában letartóztattak és tovább kellett állnom, Gyimesben Bilibók Gusztávnál kötöttem ki. Naplementekor kigöngyölítettem a hálózsákomat a Tatros patak mellett, s egyszer csak kirajzolódott az ég elé egy hatalmas ember alakja. Mondta, szedjem csak a sátram, és kövessem őt. Na, megint egy szekus, gondoltam – de nem az volt. Guszti bácsit ugyanis nem érhette az a szégyen, hogy a háza előtt valaki a szabadban hál. Dacolva a törvényekkel befogadott a hajlékába, vacsorával kínált, marasztalt. Így jutottam el hipp-hopp a pataktól a konyháig, konyhától a tisztaszobáig. Sok otthonom volt arrafelé. Sokat kaptam olyanoktól, akiknek vagyona alig, nyomorúsága annál több. Mesterségem egyik nemvárt jutalma, hogy mikor kitettem magam esőnek, hónak, ezt a falusi ember nem viselte el. Szégyent hoztam volna fejükre, ha nem fogadom el a segítségüket. Működött a vendéglátás tiltás ellenére is. A gyimesfelsőloki Tankó Imréhez úgy jártam vendégségbe, hogy a kaszáló aljában énekeltem a dalait, ő meg fentről visszaénekelt. Egy sort én, egy sort ő. Pár versszak alatt összeértünk és megöleltük egymást.

– Példaképet is talált?

– Igen, Gergely Andrást. A kalotaszegi Türén kerestem fel. Nem volt otthon, elszaladtak érte a gyerekek. „Fehér László lovat lopott…” – ezt énekelte, úgy lépett be a kapun. Azonnal megszerettem. Sok mindenben mintám lett. Egyformán gondolkoztunk. Amit csak sejtettem, sokszor ő mondta ki. Hozzá hasonlóan nekem is erős volt az énekhangom, nem minden szobába való. Ezt mezei hangnak nevezte. Egyszer itt, a pesti Duna parton mondta: „Fiam, a mezei nótában az utolsó hangot billegtesd meg úgy, mint Duna háta a lámpafényt, hogy aki messzünnet hallja, azt emelje fel.”

– Erdélyi gyűjtőútjai felértek egy mesterképzéssel. Ha nem jut el oda, másként alakult volna a művészi pályája?

– Az embert az élményei formálják. De azért az élményeknek elébe is tud menni az ember. Én főleg Erdélyben kaptam meg, amit kerestem. Meg azt is, amiről sejtelmem se volt. Meghatározták az irányomat és a sebességemet. A magyar énekesműveltségnek és mesekultúrának többféle megközelítése lehet. Nem mindenki jut el a sáros utak végére, kaszálók tetejébe. Ettől még tanulhatnak az archívumokban és az interneten nyüzsgő felvételekről. Nekem szerencsém volt. Járhattam olyan közösségekben, ahol maguk készítették a ruháikat, magukat élelmezték. A családok együtt ünnepeltek, a földet, a mesét és a dalokat felmenőiktől örökölték. Egy kitárulkozó énekes az életét meséli el. Ha sokat hallgatom, szinte behatolok a bordái közé. A lelke látszik. Gergely András mondta: „Ha meghalok, és te ezt a nótát elfúvod, azzal engem megébresztesz. Addig élek, amíg a nótámat fúvod.”

– Ez nagy teher? Vagy felelősség?

– Inkább öröm. Azért muszáj foglalkoznom vele, mert jólesik. Hatalmas erdőben tévedtem, hál’ isten, nem találok ki belőle. Mindig találok újat. A mesékhez is így jutottam el. A mesemondók kaszáláskor hátul kullogtak, többet nézték az eget, gyakrabban sodortak cigarettát, inkább télen lehetett hasznukat venni, mikor a jó meleg szobában szórakoztatták a többieket. Nekik mindenki meséjét tudniuk kellett, s még azonfelül. Ezért nála volt a nép lelke, világlátása, ízlése… lelkiismerete. Most, hatvanévesen azt hiszem: egy énekes-mesemondó akkor éri el a pályája csúcsát, mikor egy közösség magára ismer benne.

– Mindenki tudja, mit nyújt Berecz András mesemondóként?

– Néha előfordul melléfogás. Olykor furcsa feltételezéseik vannak az embereknek a mesékkel kapcsolatban. Sokszor meghatározzák, hogy „pajzán” mesét mondjak. Jól esik kitörni az ilyen kedves kis kelepcékből. Az sem mindegy, kiből áll a közönség. Egyszer újságírók előtt léptem fel. Egész délelőtt előadásokat hallgattak, közelgett az ebédidő, hát a szervezők az ebéd mellé engem szolgáltak fel. Világos, hogy a pokolba kívántak. Hátat fordítottam nekik, úgy mondtam el a mesét. Erre a váratlan fordulatra aztán felkapták a fejüket. Avantgárdnak gyanították, pedig a helyzet szülte.

– Pillanatnyi hangulata is befolyásolja, hogy mit visz a színpadra?

– Nézem vonatból a rohanó tájat és felkavarodnak bennem az emlékek. Dalok jutnak eszembe, felviszem őket a színpadra. A magam rendezője vagyok, szabadon változtathatok. Ismertem olyan mesemondókat, akik úgy mondták a mesét, mint az evangéliumot, egy betűt nem változtattak rajta. Engem inspirál a bizonytalanság. Alakuló, örökké félkész meséimet szeretem legjobban. Messzire el lehet kalandozni, néha nehéz visszatalálni, de mikor sikerül, együtt örülünk a hallgatókkal.

– Azért iszik egy pohár bort előadás előtt, hogy feloldódjon?

– Egy deci bor függönyt húz a szemem elé, elhomályosul a nézőtéren ülő egy-egy bánatos ember arca. Ha csak egy valaki nem jön a mesével, zokon veszem, így hát célravezetőbb csupán sejteni, mint tisztán látni őt.

– Milyen kincseket őriz?

– Kevés hangfelvételem van, a hallottakat inkább fejben rögzítettem. Egy időben sokat fényképeztem. Székelyvarságon, egy elhagyott telken mutattak nekem egy gémeskutat. Ahogy kihaltak a gazdák, békén hagyták, s a kútágas lombot eresztett. Feltámadt. Ezt például lefényképeztem, kedves kincsem ma is.

– Elégedett az eddigi életével?

– Boldog vagyok vele. Hálás vagyok érte. Mondjuk sok örömtelen barátom, ismerősöm van, ez visszatart a harsonafúvástól. Na de azt csinálhatom, amit szeretek. Sok küzdelemre, örömre igazító dal, és mese közt élek, ezért adós vagyok. Az életerő, az öröm benne van a magyar ember zsigereiben, csak olykor fel kell benne szabadítani. Kodálynak például sikerült. Milyen szépen írta a régies székely dalok felfedezésekor: „Az utcán állítanám meg vele az embereket, mikor dúlt arccal loholnak a haszon vagy a falat kenyér után, hogy vigasztalást merítsenek a csodakútból.” Mikor ezt olvasom, valahogy mindig odaképzelem őt is a dübörgő híd alá, ahogy magába szippantja azt a jó finom, hűvös Dunaillatot.

 

Borzák Tibor

Látni a szavakat magunk előtt

2019. 01. 22. 21:50
Cikkek

Kontha Dóra
Magyar Hírlap
2011.március

A mese, amikor hazudik, akkor mond igazat, és amikor igazat mond, akkor éppen játszadozik az igazsággal – véli Berecz András. Az énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklórkutató és előadóművész szerint ez a műfaj a képtelenségekre keres válaszokat, az egyszerű jelenségeket pedig képtelenségeknek fogja fel, ha éppen úgy hozza a kedve.

Miért szeretjük ennyire a meséket?

A mese az emberiség közös nagy kincse. Amióta az ember a nyelvét fel tudja emelni, azóta mesél, szavakkal rak rendet a világban, keresi a helyét a világban. Az ember szereti a mesét, mert szereti saját magát. E nélkül nehezen él. A mesemondókat is valószínűleg azért szereti, mert a saját nehézségeit hallja viszont a legemberségesebb formában, eltávolítva önmagától, „laboratóriumi környezetben”. A mese medvébe, macskába, királyba, szegény legénybe helyezi hallgatóját, legtöbbször öntudatlanul, ezért egérutat kap a hallgató. Nem kiáltja, hogy te bűnös, lusta, gyenge akaratú vagy – olykor nem is tudhatja hallgatójáról – hanem mindezeket távoli történetbe helyezi. Szépen becsomagolja, átköti. Hogy vihesd messzire. Úgyis otthon bontod ki, mikor magad vagy. A mese sokszor a valóságot képtelennek mutatja, az egyszerű, magától értetődő jelenségeket pedig képtelenségeknek fogja fel, ha éppen úgy hozza a kedve. Mikor hazudik, akkor mond igazat, és amikor igazat mond, akkor füllent. Tanít, kacagtat.

Gyerekkorában volt kedvenc története?

Voltak, azok mind a családról szóltak. Nagyon tetszett, amikor az édesanyám, arról mesélt, hogy hogy volt Kunhegyesen, és az is, amiket az édesapám mesélt, hogy hogy volt Sőregen. A kunhegyesi történetek általában Tanka Gábor köré épültek, aki a nagyapám volt. Ő mértéken felül szeretett mulatni, tehát egy nap legkevesebb öt kocsmát is megtaposott, onnan pedig új dalokkal tért haza. Általában hajnalban, azon az útvonalon, ahol az özvegyek halottaiknak ételt tettek ki az ablakba. A kunhegyesi pásztorok, kupecek, kocsmások, kártyások és a nagyapám az én nyiladozó szememben félistenek voltak, egy-két méterrel a föld fölött közlekedtek. Ők, amire ráemelték a szemüket, annak kevés volt hátra. Hű, ez kedvemre való volt. Édesanyám királyfis történeteket nem nagyon mondott, viszont sokat figurázott, emberek beszédét, nevetését kitűnően tudta utánozni. Televíziónk sohasem volt, ez volt a fő műsorom.

Hol és hogyan gyűjti össze a meséket, amiket előad?

A legszebb gyűjtés, amikor személyesen találkozok egy jól beszélő, jól mesélő emberrel. De nem is mindig mesélőktől gyűjtök. Egyszerűen csak szeretem hallgatni az embereket. Gyűjteni nem csak híres mesélő embertől lehet, elég egyszerűen utazni és hallgatni a sok embert. Felkeresni a magyar nyelvterület peremét, ahol még hallani valami érdekeset. Sokszor persze a romlás jeleit is. Múltkor Resicabányán, szórványban hallottam, hogy „az nem feliskalázott magos doktor, hanem csak egy egykezi munkás ember” Építkezéseken, buszon, itt-ott a fővárosban is olyan vidám és gyökeres beszédek röppennek fel, hogy lehetetlen nem oda hallgatni. A másik gyűjtési terület a könyvtár. A papírra odanyomva, szép fekete betűkkel hallgatnak csendesen a nagyszerű mesék. Jó lehetőségnek tartom ezeket levenni, megtanulni, esetleg, ahol tűri, vagy érte kiált, élőbeszéddel megoltani, életet lehelni beléjük.

A mese-trend hogyan változott az elmúlt években? Milyen mesére van ma igény? Ebben a sok szempontból számítógép uralta korban létezik még olyan, hogy hagyományos mesemondás?

Nincs televízióm, nem tudom. Azt sejtem, hogy a mese műfajt nem érnek rá kihasználni. Az esemény hasra esik a nagy sietségben.

Mit tarthatunk a magyar mesék jellegzetességeinek?

A mesékben egy-egy nép jellegzetes tulajdonságai sorakoznak. Emmellett az is igaz, hogy a világ népei és meséi nagyon hasonlítanak egymásra. Akárhová születik valaki, nagyjából hasonlóképpen látja és láttatja a világot. A kis különbségeket pedig érdemes félteni és szeretni. A biológusok tudják, hogy a különböző egyedekre nagyon kell vigyázni. A mesék olyanok, mint különleges egyedek a fajok és fajták között. Ezért szoktam néha magamban természetvédelmi területnek nyilvánítani a meséket, a mesevilágot. Abban a megszürkült, csökevényes nyelvben, amit a világvárosok használnak, jó, ha egy-egy jelenséget valaki szokatlan szemszögből ragad meg. Az ember szemit nyitja fel. Alig van olyan mese, ami más népnél ne lenne meg, és természetesen minden népnek van olyan meséje, ami csak az övé, helyesebben, amit nemzetéből valaki egyszer mesegyűjtő előtt mondott el.

Életkori sajátosság szerint hogyan oszlanak fel a mesék? Vannak univerzális mesék?

A gyermekmese, mint fogalom, későn alakult ki. A mese régen valamikor felnőtt műfaj volt. A felnőttek meséltek esténként egymásnak, amelyik gyerek pedig fennmaradt az hallotta, amelyik nem, az nem. Az én legkedvesebb meséimen pl. a gyerekek igen jókat rohangálnak.

Milyen mese való ma egy gyereknek?

Ezt nehéz megmondani, de olyan mesét, amelynek az egyik mondatából nem következik a másik, kár a gyereknek mondani. Bonyolultabb, összetettebb, esetleg homályos meséket, amiket még maga a mesemondó sem tisztázott magában, nem érdemes. A gyerekek, főleg a nagyvárosi gyermekek ezt nem viselik el. Egyébként a városiak türelmetlenebbek. Valószínű, hogy ezt is megtanulták a felnőtt világtól. Meg lehet azt tanulni igen korán. Falun kétszáz gyereknek tudtam úgy mesét mondani, hogy egyszer sem kellett rájuk szólni, ne verekedjenek, ne beszéljenek, és hogy üljenek le a fenekükre. Van egy új anyuka-típus, szintén inkább nagy városokban, akinek eszébe sem jut csitítani a hangos gyermekét. Nem számít, hogy senki nem hallja a mesét. Sérülékeny műfaj ez, ha egy mondat elugrik, szinte ugrik az egész. De ugyanakkor meg nincs fontosabb közönség, mint a gyermek. Ha elhív egy szervező, akkor fel szoktam neki sorolni tíz pontban, hogy miért nem vagyok jó gyermekek elé. Ha ezek után még azt mondja, hogy mégis menjek, akkor elmegyek és tízből egyszer sikerülni szokott valamilyen isteni csoda folytán. Kilencszer pedig csodálatos pofára esés az egész. Olyankor a szervezők haja égnek áll, hogy mit rontottak el, a gyerekek jót szaladgálnak, én pedig egyre halkabban beszélek. Azt szeretem, ha kizárólag a szavaimat küldhetem csatába. Ahhoz, hogy teátrális gesztusokkal erőmön felül hadonásszak, bukfencet hányjak, nem sok kedvet érzek. Bár a szent cél érdekében lehet, hogy egyszer ezt is megtanulom.

Milyen érzés friss Kossuth-díjasnak lenni?

Jó. És az is nagyon jó, hogy a népdal és a mese ekkora figyelemnek örvend.

Hisz abban, hogy úgy ahogy a legtöbb mesében, az életünkben is a végén minden jóra fordul?

Ami a Teremtőnek jó, az lesz.

Színpad a világ felett

2019. 01. 22. 21:45
Cikkek

Beszélgetés Kornya Istvánnal
ÚJ EMBER 2019.

Mekkorát lépett a világ, s milyen tréfákat űz velem az idő. Én Csíksomlyóba azért jöttem egykor, hogy kérdezzek, hallgassak, gyűjtsek, és most én üzenjek azoknak, akiktől tanultam a szavakat, a dalokat? Ez volt a legfelkavaróbb érzés!” – mondja Berecz András a Nemzeti Színház Csíksomlyói passiójának csíksomlyói bemutatójáról, amelyről gazdagon illusztrált album jelent meg a közelmúltban. Az előadásban a Vándort alakító művésszel nemcsak kötetben megörökített augusztusi előadás élményéről, hanem az ünnepről, egy ferences kollégáról és az Úristen lelkébe tett pillantásról is beszélgettünk.

 

Hogyan élte meg ezt az egyszeri eseményt: a Passió előadását a Kissomlyó és Nagysomlyó közötti nyeregben. Azon a helyen, amely a magyarság egyik legnagyobb találkozóhelye a pünkösdi csíksomlyói búcsú alkalmával.

– Nemcsak az esemény volt megindító, már maga a hely is az. A régi világban az volt nagyon fontos a csíksomlyói búcsúban, hogy ez a hely Magyarország határán volt, és még innen kifelé is éltek magyar ajkúak, a moldvai csángók. Otthon az ő lelkükkel nem volt pap, aki anyanyelven foglalkozzon, itt Somlyón igen. Otthon, több évszázada tartó megaláztatásukban azt tanulták, hogy anyanyelvük az ördög nyelve. Sokan nem tudják. Ezt egyébként elhallgatni, drámáinkban, filmeinken, történelemkönyveinkben átsiklani efelett felelőtlenség… bűn, a magyar szellem csonkasága. Képzelhetjük, hogy esett és hogy esik nekik ide eljönni, ahol szép énekeik miatt utat nyitnak nekik, gyönyörű, díszes énekeiket méltósággal és olykor büszkén is – énekelhetik. Ha nem lett volna vonzereje a csíksomlyói ferences szellemnek, akkor talán a csángók már felszívódtak volna. A somlyói búcsú tehát nyelv-, kultúra-, nemzet-, tehát emberi méltóságot megtartó erő, és találkozási alkalom is. Egykor is az volt, ma is az. Somlyóra megy valaki, ezt megfontolnia érdemes. Ez tán még a „levegőben is benne van”. Tökéletes templom a természetben. A somlyói előadás színpadi életem egyik legnagyobb élménye volt. Nem is előadás közben fogtam én ezt fel, hanem inkább nekikészüléskor és a darab után, abban a kirobbanó boldogságban, amiben elvegyültünk: előadók és közönség! Pezsegtünk, lubickoltunk.

 

Azt mondja: életem legnagyobb élménye volt. Az emberben bujkál a kisördög, hogy nem túl nagy szavak ezek.

– Ehhez hasonló nem volt az életemben. Az volt az eszembe, mekkorát lépett a világ, milyen tréfákat űz velem az idő. Azért jöttem valamikor – s még most is – hogy kérdezzek, hallgassak, gyűjtsek, merítsek, és most tessék, gyűjtsetek a gyűjtőtől, pohár vizecskémet töltsem a kútba, forrásba…! Jó harminc évvel ezelőtt kezdtem Erdélybe járni. A moldvai csángók közé, Gyimesbe, a háromszéki havasok csángó telepeire, aztán a somlyói búcsúra, mikor még több volt a megfigyelő, mint a búcsús. Akkoriban figyeltek, bujkálnom is kellett, s tessék, most egyszer csak ott állok nyeregben, a színpaddá lett hármasoltár előtt, hogy kedves, boldogító hánykódásaim értelméről számot adjak.

 

Egyszeri alkalomnak szánt előadás mottója ez volt: a Csíksomlyói passió hazatalál. Belülről hogyan érezte: sikerült ünnepet szerezni?

– Mélyen átéltük ezt – azt hiszem – egytől egyig a közreműködőkkel. Mindennap ilyet nem lát a monitoron, függönylikon át leselkedő színpadi ember! Ahogy a völgyből, a város felől, meredek lejtőn kapaszkodik fel a közönség, idősek is, hogy Jézust a Koponyák hegyére felkísérjék, lelküket emeljék. Nincs ruhatár, fotel, függöny, gong, van pázsit, felhők, csillagos mennyezet, körbe villámlik minden felől. Színpad a világ felett! Utolsó sorokban, fenyők nyújtózkodnak, az éneket a hegy veri vissza! A finn templomépítészet álmodott hasonlót majd száz éve – pap mögött üvegfalon át nyíresek, oltár mögötti sziklából forrás fakad, s hasonlók. De hát ez itt minden képzeletet felül múl. Sok erőt adott ez nekünk is.

 

Nevezhetjük ezt ünnepnek?

– Igen. Több volt, mint előadás. Egyébként pusztán a téma is azzá tette. Ünnep volt – a nézőknek és nekünk is. A ferences rend példaképe assisi Szent Ferenc, aki az isteni jelenlétet Krisztus fájdalmán keresztül tudta igazán megragadni, ezért volt, hogy a passiót, Jézus szenvedéstörténetét kiemelten fontosnak tartották. Ha a másik embert szenvedni látom, az nekem is fáj. Ha az Úristen fia szenvedett, abból miért kéne kimaradnom? Báránykáim, gondolhatták a régi ferencesek, egész nap a földet túrjátok, megmaradáson, gyarapodáson töritek magatokat, hát mivel tudnánk titeket ebből valahogy kiragadni. Próbáljuk meg a passiót! Ennél húsbavágóbb történet nem nagyon létezik. Hamlet szájára adta Shakespeare mester: „Hallottam én, hogy nagy gonosztevőt / Szinházban a csupán költött darab / Úgy meghatott lelkéig, hogy legottan / Önként feladta bűnös tetteit; / Mert, nyelve nincs bár, a gyilkos merény / A legcsodásabb szerven tud beszélni. / Most, e színészek által, az atyám / Megöléséhez hasonlót játszatok / Bátyám előtt: lesem minden vonását; / Lelkébe nyúlok az elevenig.” Valami rettenetes – a gyilkos merény – megmutatása indítja meg a nézőt, és a ferencesek kérdése is ez, hogy tudnak lenyúlni a lélekbe az elevenig – hát a passióval tán legjobban, színház ez bizonyos értelemben. A passió volt az ünnepek ünnepe errefelé. És ezért hiszem, hogy Somlyón a mi előadásunk is ünnep volt. Mert hazatalált a ferences alapgondolathoz.

 

A Vándor szerepét alakította, aki meséket mond, régi énekeket énekel, ezzel oldja Krisztus szenvedéstörténetének fájdalmát az előadás során. Vannak az ön által alakított figurának előképei?

– Nyüzsögnek bennem az előképek, jó beszédű, érdekes sorsú énekesek, mesemondók, de emlékeim közt rábukkantam még egy igazi szent emberre is. Arcképe asztalüvegem alatt van legalább harminc éve. Rajta könyvek, elfekvő papírok. Rendrakáskor nemrég újra felfedeztem. Ferences szerzetes volt ő is. Nagymágocson, Békés megyében. Felícián volt a becsületes szerzetesneve, a többi nevét nem tudom. A 80-as évek elején szegediek vittek el hozzá. A Lenin utca 13-ban egy kacagós, szakállas és vastag szemüveges figura fogadott bennünket. Kis háza udvarában mellig ért a gaz, de akárhová léptem, csak bajt csináltam. Fejit fogta, kiabált, hogy nézzem már mit taposok! Kiderült, csupa gyógynövény volt mindenfelé. Életemben ritkán láttam akkora szarkafészket, mint az övé volt, pedig effélében magam is mester vagyok. A házban, a könyvtornyok közt csak libasorban lehetett közlekedni szűk kicsi folyosókon. Az ágyon esőköpeny a takaró. Az 50-es években eltiltották a prédikálástól, az ávósok helybeli suhancokkal is megverették jó párszor. Nahát, ha nem hirdethette az Igét a szószékről, kitalált mást! Bábokat varrt magának szépen! Farkast, bárányt, rókát, medvét! És elmesélte-bábozta az evangéliumot – a piacon! Krisztus urunk kikergette a kereskedőket a templomból mondván, „ne tegyétek az én atyám házát, kereskedés házává.” De arról tud-e Magyarország, tud-e a keresztény világ, hogy valaki a kereskedés házát Atyánk házává tette? Na, így aztán Felicián atya lett az én példaképem. Ahogy a könyvek alól kitekintett, abban a szent pillanatban! És nem is olyan rég!

Ahogy előhívom emlékeimből az alakját, hát történt ott még valami. Már a ház előtt búcsúzkodtunk, amikor a szemközti kocsmából kibotorkált egy ember. Az atya elmondta, hogy ő is tagja volt a verőbrigádnak, aztán évek múlva, mikor nősülni készült, és Felícián már amnesztiát kapott, éppen őt kérte meg, hogy adja össze a menyasszonyával. Mért ne tettem volna meg, mondta Felicián atya, hát nem tudta ő szegény, hogy mit cselekszik. Közben láttuk, hogy a férfi elbotlik, valami virágágyás szegélyébe a fejét is beveri, ömlik a vére, feláll, tántorog tovább, megint elesik, újra feláll… Hát nem szenvedéstörténet zajlott előttünk? Különös, furcsa passió. Valaki bukdácsolt, az útját kereste, esett-kelt, vérét hullatta – vitte a maga keresztjét.

 

Az előadásra készülve a passió-történeteket tartalmazó 18. századi csíksomlyói ferences iskoladrámákat is tanulmányozta. Maga elé tudta képzelni, miként zajlottak ezek az előadások kétszáz éve a gimnáziumban?

–A ferencesek pedagógiai érzékét dicséri, hogy a csíki ifjakat színházi játékkal is tanították. Iskolapadban ülve meg nem érthető, fel nem fogható, amit a maguk szervezte színházzal elértek. Jézus titokzatos alakja érthetőbb, fájdalma is átélhetőbb. Micsoda szép, s olykor tán még vidám munka is lehetett, mikor ezek a fiúk díszleteket építettek, szerepet tanultak. Idővel nemcsak tanárokat, hanem a diákokat is bevonták az éppen esedékes passió megírásába. Milyen egészséges tanári gondolat, hogy a diák az írásból is kivegye a részét. Az eredeti szövegek egyik nagy erénye az eleven, tréfás nyelvi teremtő erő. Főleg, ahol az ördög húzza a rövidebbet. Itt egy-egy jókocsmás, jóverekedő diák is nagyot villanhatott. Olyan is megesett, hogy a közönség cselekvő része lett az előadásnak – ez minden rendezők álma – a Krisztuskínzókat jól meghajigálták göröngyökkel!

 

Az előadásban a Vándor, ha nem mond mesét, ha nem énekel, szemléli az eseményeket. Van kedvenc jelenete?

– Igen, magamban úgy hívom, az Úr evangéliuma. A Biblia röviden intézi el a dolgokat, nem pszichologizál. Minden történetben ott lappang a lényeg. Az embert mégis sokszor hajtja a kíváncsiság, egész pontosan mi is zajlott egy-egy szereplő lelkében? Az előadásban erre adnak példát Szőcs Géza szövegei. A ferences passiók szerzői is elidőztek a szikár mondatokon, kibontották azokat. Sokszor elképzeltem, ahogy az egykori ferences szerző az Úristen lelkébe is belenéz, fürkészi a fürkészhetetlent. Azt gondolhatta, miként fedhetné fel az Úr tragédiáját, az Úr drámai tusakodását, az Ítélőt, a Teremtőt viaskodva láttatni! Az ilyesmi általában együttérzést, szeretetet vált ki az emberből. Istenről nehéz bármit is tudni és mondani, de mi a magunk kis emberi sorsából ítélve úgy képzeljük, neki se lehetett egyszerű a fiát halálra adni. A szerző ezt a sejtést felnagyította, eljátszott ezzel a gondolattal, és mi ezáltal az Úristen vívódásának a részesei lehetünk. Az Atyaisten, a Deus Pater pört tart az égben, kéri az Irgalmasság, az Igazság, a Bizonyság, Okosság, az Ártatlanság és Ádám, Noé, Ábrahám, Dávid voksát, hátha volna valakinek egy-egy érve ellene. Az, hogy Krisztus keresztre kerül, először a töprengés égi hangján dől el. A mi előadásunkban kicsit szigorúbb hangvételű ez a jelenet – ítéletként hangzik – mint ahogy én hallom magamban. Számomra ez egy apa vívódásának szívszorító pillanata, ami minden előadás alkalmával meghat és magával ragad.

 

A passió Krisztus kínszenvedésének és kereszthalálának története az utolsó vacsorától a temetésig. Hagyományosan húsvétkor és pünkösdkor adják elő, és mi karácsonykor beszélgetünk róla. Az előadás a Nemzeti Színházban összeköti Jézus születését és halálát.

– Erdélyi ismerősök, mikor már tudták, hogy augusztusban fogjuk előadni a Passiót Csíksomlyón, kérdezték: Passiót, ilyenkor?! Ennek nem most van az ideje! Nagyon meg kell becsülni azt a közösséget, ahol ezt a kérdést egyáltalán felteszik. A csíki ember is még tudja, mikor minek van az ideje, a vetésnek és aratásnak, ugyanígy az ünnepeknek… A mi előadásunk azonban nem liturgikus esemény, hanem színház, amely Jézus születését és a halálát is megmutatja, és egy pontban a kettő összeér. Az előbb említett égi pör végén, mikor az Atyaisten halálra adja fiát, felállítják az égi keresztet, én Vándorként – miként a bibliában a pásztorok – fennhangon hirdetem: Megváltó született néktek, emberek! És ekkor mondja a tanácstalan főpap, Annás: „Imé a szűz fogan méhében és szül fiat. És nevezi azt Immanuelnek!” Utána pedig széttárja a kezét hitetlenkedve, és felkiált: De hát jászolban? Ez a mi karácsonyunk botránya, hogy az emberiségnek nincstelen – hatalom nélkül hatalmas és mindenható – királya születik, hogy az embert a legeslegmélyebb sötétségből és szegénységből váltsa meg. Az elesettet sem felülről, hajánál fogva emeljük meg. Mellé kell térdeljünk és szépen alákarolnunk, átölelnünk, s úgy. Akinek világ a trónusa, nem ülhet aranyszékbe. Igazhatalmának istálló és aranyszalma a címere.

A helyes orrtartás végett jó a mese

2019. 01. 22. 21:37
Cikkek

Bonczidai Éva cikke

Berecz Andrással 2012 telén Gyergyóalfaluban találkoztam először, amikor a helyi művelődési házban mutatta be a Hazakísérlek című lemezét, melyen Gyergyó régi népzenéjéből hozott haza egy szép válogatást. Már maga a gesztus is ünnep volt, olyan különleges ceremónia, melynek részese akar lenni az is, akit csak csodálkozni vetett arra a vidékre a sors. Nem volt kérdés, hogy a takarókba bugyolált kisbabámmal ott fogunk-e toporogni a terem végében, mert hallani akartam ezt a mosolygó bajuszú embert, akit különböző felvételeken már láthattam, hogyan csűri-csavarja a szót, hogyan villan a szeme egy-egy pontosan időzített csönd után, mikor valamely ravaszul megfogalmazott igazsággal ámítja a hallgatóit. Abban a februári didergésben azonban nem a mesemondó, hanem az énekes állt a színpadon. Olyan volt, mint az imádkozók, akik tiszta lélekkel állnak meg ünnepelni. Nem tudom felidézni, miről beszélt az énekek között, de azt a múltból visszalopott dallamot igen.

Pár nappal korábban egy portál szerkesztőjétől azt a feladatot kaptam, hogy készítsek egy ötperces videóinterjút a Kossuth-díjas művésszel a bemutató után. Nem tartottam jó ötletnek egy színpadról lejövő embert faggatni, hiszen amit mondani akart, azt biztosan elmondta épp az előbb, de nem volt sok választásom, hiszen tudtam, hogy hamarosan indul tovább a szomszéd faluba. Három kérdéssel készültem, és válaszolt is mindre valamit. Például arra, hogy ha majd egyszer valaki úgy áll színpadra, hogy elmondja Berecz András történetét, abban a mesében mi lesz a legnagyobb kaland, azt felelte, hogy ezt kérdezzem meg majd attól, aki ilyet merészel tenni. Az éppen bemutatott lemezről nem faggattam, de azért elmondta, hogyan és miért készítette. Ars poeticába illő szép és fontos gondolatokat mondott, amelyekről – mint hallottam – az előttem érkezett újságírónak is beszélt. (A videóinterjút végül nem küldtem el a szerkesztőnek, mert Berecz András mondataiból ugyan lehetett volna egy vagány kisfilmet vágni, de igazi választ egyik kérdésemre sem kaptam.) A pár hónapos fiam felsírt, őt meg már mások kezdték faggatni. Épp félkézzel próbáltam egy hátizsákba gyömöszölni az összes cókmókunkat, és közben magamban dohogtam, hogy lehetek ilyen félkegyelmű, hogy egy normális kérdést se tudok megfogalmazni, amelyre válaszolni lehetne, amikor valaki megérintette a vállamat. Berecz András volt: – Maga jókat kérdezett, de nekem pár hetet kellene gondolkodnom rajta, hogy jót válaszoljak, és igaz is legyen.

Azóta évek teltek el, felhívtam, hogy szeretnék vele beszélgetni. Nagyot sóhajtott, hogy esetleg két hónap múlva tud időt keríteni, de ő már annyiszor mondta el mindenfelé, hogyan indult a pályán, honnan ez az ízes beszéd, hogy már maga is unja. Mondtam, hogy láttam, hiszen sok interjút elolvastam, de nekem ne panaszkodjon, mert amikor olyat kérdeztem volt tőle, amit nem szoktak, akkor furfangosan kitért a válasz elől. Elnevette magát, megígérte, hogy megnézi a naptárát, és később visszahív.

Bevallom, nem hittem neki. Pedig aznap délután tényleg szólt a telefon, és három nap múlva a szerkesztőségünkben beszélgettünk Budapesten – pár utcányira onnan, ahol ő a gyermekkorát töltötte.

 

„az igazság ott van a szoba és a konyha közt elszotyogtatva”

 

– Soha – mosolyodott el, amikor arról kérdeztem, hogy volt-e valaha olyan „igazi” foglalkozása, amellyel oda lehetett állni szülők elé, hogy adják hozzám a lányukat. „A szüleim faluról kerültek a fővárosba, reménykedtek, hogy a gyermekük még „sokra” viszi. Édesapám azt gondolta, hogy belőlem orvos vagy jogász lesz. Elmentem a jogra, mert annak volt valami kevés köze az irodalomhoz és a történelemhez – ezeket szerettem, de még jobban a művészettörténetet. De édesapám – akinek sokat adtam a szavára – ettől a szótól, hogy művészet, mindig megrándult. Azt mondta, szélhámosság az mindenestül. Ilyen józan, eke mellől jött ember volt, értelmiségiként is az maradt, bár tíz-tizenkét nyelven tudott, fordított is hét-nyolcon, s elvégzett három egyetemet. Trágyás szekéren megtanulta a latint, s rárakta a többit” – mesélte. Mint mondta, igen különböző intéssel és másfajta buzdítással tarisznyálta fel az édesapja és az édesanyja: „Bementem a szobába, ahol édesapám fordított. Épp kereste a legjobb spanyol szót egy kémiai szövegben, rám nézett az írógép mellől: Fiam, te miért ragyogsz? Belőled semmi nem lesz – és visszafordult a munkájához. Kimentem a konyhába. Édesanyám két centis zsírban bundáskenyeret sütött. Kisfiam, te miért lógatod az orrod? – kérdezte. – Nálad szebb és okosabb ezen a Földön nincs. Persze éreztem, hogy az igazság ott van a szoba és a konyha közt elszotyogtatva, de hálás vagyok mindkettőjüknek. Édesanyám azt sugallta, kapd össze magad, mert valami terád vár, amit csak te tudsz elvégezni, és abban kell neked a legjobbnak lenni. Édesapám meg azt mondta, fiam, ha nem úgy fogsz neki, hogy reggel már lásd a napodat, nem vagy ember – dolgozni mindenért meg kell, tanuld a nyelveket, tájékozódj, mert az okos ember könnyen magába gabalyodhat, kimerül, dögunalmassá és gőgössé válik. Légy alázatos, lásd be, hogy senki vagy. Ez nem jó tanítás? Dehogynem! A másik tanítás is az. Hogy ne nagyon törd magad, mert benned lakik a lehetőség. Nem kell mindig a más tudományába feledkezni, azt találd meg, aki ott kucorog benned. Teljes igazsága volt mindkettőnek.”

„az én lehetetlenségeim semmiségek”

Arról is faggattam, mindig magától értetődő volt-e, hogy ő járja a világot, szertehordozza az énekeket, történeteket, amelyekre rátalál, és közben nőnek a gyermekek, vagy időnként nem ártott asszonybékítő dalokkal, mesékkel hazatérnie. Mint mesélte, a családi nyugalom lélektana abban is gyökerezik, hogy a felesége táncolt, és pontosan ismerte ezt a zilált életet, hogy milyen folyamatosan úton lenni. István fiuk születése előtt Berecz András három hónapra Amerikába utazott, addig a felesége itthon egyedül építtette az otthonukat, és „olyan gazfickókat adott az Úristen”, hogy a nagyapja műhelyéből mind ellopkodták a szerszámokat. „Más már ettől elbujdosott volna, ő viszont megedződött. Ott volt a nagy hasával, én a Föld túloldalán, segítség sehol. Az élet küszöbén voltunk, meg kellett élezni a kést. Volt amin. Adott az élet fenkőt. Olyan érdes embereket vetett elé a sors, hogy ahhoz képest az én lehetetlenségeim semmiségek” – sóhajtott.

„a felhőnézés sosem haszontalan”

A mesefák, nótafák életében különös kettősség az, hogy ők a társaság közepe, de amúgy a hétköznapjaikban sokat vannak egyedül. Raszul Gamzatov példáját hozta fel: az avar írónak az volt a szokása, hogy hátrament a kertbe, és a földön feküdve nézte a felhőket. Amikor a felesége már harmadjára szólt, hogy kész az ebéd, ráripakodott: nem látod, hogy dolgozom?! Berecz András is azt tartja, hogy a felhőnézés sosem haszontalan, mert a legpontosabb képek és szavak általában a társtalan csöndben kerülnek a helyükre. Egyik példaképe, Hazug Pista is szóba került. Töredelmesen bevallottam, hogy sokáig azt hittem, igen rövid út vezette őt el azokhoz a fontos feladatokhoz, amelyeket felvállalt. Sokáig azt gondoltam, Domokos Pál Péter barátsága okán irányult a figyelme Gyergyóalfalura, hiszen a Széchenyi-díjas történész, néprajzkutató három évig volt ott kántor és máig él kultusza a faluban, ahol egész legendárium fűződik a híres baktai remetéhez, a néhai nagyotmondó vadőrhöz, azaz Hazug Pistához is. De az igazság az, hogy sokkal kacskaringósabb út vezetett a Baktára. Domokos Pál Péter a moldvai gyűjtésre vértezte fel Berecz Andrást hasznos tudással, majd jóval később egy kalotaszentkirályi táborban hallott először Hazug Pistáról Balázs József festőművésztől, de csak évtizedek múlva, az Ez úgy igaz, ahogy hiszitek című, a Kárpát-medence nagyotmondó mesélőiről szóló dokumentumfilm forgatásán ismerkedett meg a baktai vadőrrel, aki barátja és példaképe lett. „Kérdeztem, hogy jár-e erre medve, farkas, veszedelmes-e errefelé? Há’ fijam csak a kétlábujak, azok a veszedelmesek” – idézte fel. Állítólag, a vadőr megutálta az emberiséget, de az embert azért mégsem. Például az egyik vadásszal télen felmentek a vadlesre, és a vadász belealudt a várakozásba. Egyszer arra ébredt, hogy valaki rázza a hátát. Megfordult, s hát Pista bácsi didergett ott. Mert amikor látta, hogy a vadász elaludt, fogta a kabátját és ráterítette, aztán a hátukat egymásnak vetették, s Hazug Pista a zord gyergyói télben ott vacogott. „Na, ha így utálja valaki az emberiséget, avval nincs nagy baj” – magyarázta.

„az esti magányába egy koppintásra beengedett ötünket”

Kicsibükk is tanulságos találkozás volt a magánnyal. A Gyergyóremete szomszédságában lévő faluban ötven évvel ezelőtt több mint százan éltek, ma viszont egyetlen lakója van.

A Hazakísérlek című lemez kapcsán ismerhette meg Berecz András a gyergyóremetei polgármestert, akinek példás tevékenykedése nyomán a székelyföldi falu kultúrája is virul. „Annyi szeretet, tapintat és lehetőség van benne, hogy jó volt odamenni – emlékezett e kötődés kezdeteire az ének- és mesemondó. – A koncert után azt mondták, üljünk le, beszéljünk a folytatásról. Szervezzünk tábort, ahol a régi gyergyói éneket, táncot, hangszeres zenét visszatanítjuk. Így indult a tábor, és évről évre egyre nőtt. Gyergyóremete volt, aki a legjobban megértett.” Egyszer, amikor a családjával látogatott oda, a remeteiek tanácsára elmentek Kicsibükk irányába „szépet látni”. Valahol füst szállt fel, arra vették az irányt, és bekopogtak a kis faházba, ahova bebocsátást is nyertek. „Egy ember élt ott egyedül, de ő az esti magányába egy koppintásra beengedett ötünket. Olyan kicsi szobája volt, hogy csak az ágyára tudtunk leülni. Ott lényegtelen nem hangzott el! – emlékezett. – Egy ember, a városok felé hömpölygő nagy áradatban, aki otthon maradt. Mondtam a gyerekeknek, látjátok, itt régen laktak, aztán a rendszerváltáskor gerendára szedték a házakat és továbbálltak. De egy embernek hiába mondták a szülei, hogy fiam, megyünk, gyere. Ő nem ment, mert itt született. A lába lefagyott, le kellett vágni. És én addig nem nyugszom, amíg járást nem szerzek neki. Kicsibükk nekem ezt jelenti. Hogy találtam egy embert, aki mint utolsó mohikán egyedül él egy olyan helyen, ahol áll a templom, áll az iskola, ő viszont nem áll a lábán. Őt, László Gézát kéne most talpra állítani. Biztosan vannak segítségre szoruló jó emberek még sanyarúbb helyzetben, de én az ő szemébe néztem bele. És addig nem érzem jól magam, míg járni nem tud.”

„aki vesztes háborúból is nagy mellénnyel jön haza”

Berecz András kitüntetett figyelemmel fordul a nagyotmondó mesék felé. Mint mondta, a háryjánoskodás kapcsán leginkább az érdekli, aki vesztes háborúból is nagy mellénnyel jön haza: „Amikor hazajön a fogságból ezekkel a történetekkel az ember, pont azt mutatja meg, hogy még maradt annyi lelkierőm, hogy elszórakoztatlak, hogy bolondozni tudok. A nagyotmondó meséket ezért szeretem. Mert a hajánál fogva húzza ki magát bajból, bánatból. Nem vettem részt háborúban. Nekem egy nagy, megrázó élményem volt: 2004. december 5. Ettől kutyán voltam. Fájt. Az egész életemet áthúzta. Mindent elölről kellett kezdeni. Bármilyen lemezt csinálok vagy mesét mondok, mindig azt keresem, hogy a feledékeny, idébb-odább tehető tömeget, a változó ár cselédjét, hogyan lehet saját sorsa iránt fogékonnyá tenni. Összeszőni széjjel kuszálódott szálainkat. Hogy tudjunk leülni egy asztalhoz – ezért igyekszem olyan meséket, dalokat előszedni a magyar és a rokon népek hagyományaiból, amelyek efelé terelnek. A Szabó Ervin könyvtárban erről beszélgethettem az idős Csingiz Ajtmatovval is, akinél magasabb hőfokon tán senkit nem gyötört ez a kérdés. Egyik elindítóm, mesterem és példaképem volt ő.”

„a mesék ebben az életben marasztalják a hallgatót”

A Magyar népmese napját Benedek Elek születésnapján ünnepeljük. Ritkán esik szó a haláláról, pedig egy gyönyörű és fölöttébb nyugtalanító történet. Az Ellenzék 1929. augusztus 20-i számában terjedelmes cikket közölt a hetvenéves Elek apó eltávozásáról és életművéről. Majd az alábbi kiegészítés következik: „BRASSÓ. (Az Ellenzék munkatársának telefonjelentése.) Pénteken délben Benedek Elek eszméletlenül feküdt ágyán. Szerető felesége, aki megérezte, tudta, hogy ez már a halált jelenti, csöndesen kiment a kisbaconi kuria kertjébe, amelyen keresztül tiszta vizü, kis patak csörgedezik. És ott, a patak partján kilenc darab veronál pasztillát vett be. Ezt a mérget Benedek Elekné régen rejtegette, mert a házastársak, akik forrón szerették egymást, megfogadták, hogy egyik sem fogja tulélni a másikat. Amikor a veronált bevette, bement a betegszobába, hogy utolsó, könnyes pillantásaival elbucsuzzon az urától, a kivel szinte egy lélekké forrasztotta a hosszu évek harmonikus együttélése. Megcsókolta a szép, ezüsthaju, férfi fejet, amely behunyt szemmel pihent a párnán. Azután a maga szobájába ment. Lefeküdt és amikor a hatalmas méreg-adag hatni kezdett, mélyen elaludt. A család kétségbeesve állotta körül az ágyat, mert a gyermekek tudtak arról, hogy szüleik milyen határtalan szeretetről tanuskodó, de végzetes fogadalmat tettek egymásnak. Mindent elkövettek, hogy édesanyjukat eszméletre téritsék. De a kilenc veronál pasztilla hatása hatalmasabb volt az orvosok kétségbeesett erőfeszitésénél. Ebből a halálos álomból Benedek Elekné nem tért többet magához, és ma, hétfőn reggel, fél kilenc órakor örökre lehunyta szemét, hogy egy nappal később kövesse a nagy adatra imádott férjét, aki az ő veronálos kábulata alatt adta vissza lelkét a mindenhatónak.”

Olyan ennek a két ősz hajú embernek ez a konokul megtartott fogadalma, mint egy szépséges mítosz. Mégis beleborzong az ember, ha arra gondol, hogy valaki, aki mint Elek apó, annyi mesét ismert, ilyen szövetséget köthetett – hiszen hány mese indul úgy, hogy a királynak meghal a felesége, vagy hogy az özvegyasszony egyedül neveli a fiát. Erről is kérdeztem Berecz Andrást, aki szintén jól ismeri a mesék természetét: „Evilági magyarázatot erre nem tudok. Ha valami, hát a mesék ebben az életben marasztalják a hallgatót. Tíz körömmel kapaszkodik az életbe. A mese arra való, hogy ha valaki igen fenn hordja az orrát, rákoppint, és ha valaki igen lógatja az orrát, kicsit felcsapja – a helyes orrtartás végett jó a mese. De hogy valaki miért vet véget az életének, az a magyar mesevilág felől nézve megmagyarázhatatlan. Szép irodalmi példák persze vannak bőven. A mesék nagy része odáig kíséri a hősöket, amíg egymáséi lesznek és boldogok lesznek. Ritkán megy velük a sírig. Egy kazah mesét tudok, amely mégis. Balázs Béla fordította, A fakó lovacskában jelent meg. Itt is számos kaland árán lehetnek egymáséi a szerelmesek, de aztán folytatódik a mese, és a szemünk előtt megöregszenek. Az öregember nincs otthon, és meghal az asszony. A hírt hárman viszik meg. Az öreg épp hattyúkat lőtt nyilakkal, a három hattyú ott a nyeregkápában, amikor jönnek szembe a hírhozók. Mondják neki, hogy szállj le a lóról, mert hírt hoztunk. Az öreg leszáll, a botjára támaszkodik. Azt mondja az első:

  • Tudtuk mindig, hogy jóeszű vagy, s a szavaid is pontosak. Mondd meg nekünk, mit veszít az az ember, aki az apját veszíti el!
  • A kővár omlik össze, amely megvédett – feleli az öreg.
  • Nem hiába gondoltuk, hogy te eszes vagy, mert valóban az vagy – mondják.

– Ha egy ember az anyját veszíti, mit veszít el? – kérdi a második.

– Soha ki nem apadó hűs forrást, amelyből mindig jó inni.

  • De jól forog az eszed, isszuk a szavaid – álmélkodnak.
  • Ha valaki a testvérét veszíti el, mit veszít avval? – kérdik.

Az öreg gondolkodik:

– Az egyik szárnyát – feleli végül.

Megint kérdez az első:

– S ha a feleségét veszíti valaki, mit veszít?

  • Ezen már hosszabb időt gondolkodik, majd azt mondja:A botja törik el, amelyre támaszkodott egész életében.

Csak ennyit tudott mondani, mert a bot, amelyre támaszkodott, eltört, s ő úgy esett le, hogy meghalt. Ez az egyik legmegrendítőbb mese, amit ismerek.”

Zsigereiben hordozza a mesélés tudományát

2019. 01. 22. 21:29
Cikkek

A minap Berecz András, Kossuth-díjas ének-és mesemondó a Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat meghívására, A mese gyógyító ereje-Mese a meséről címmel felnőtteknek tartott előadást a művelődési központban. Színpadra lépése előtt, a művésszel a hivatásáról, a mese üzenetéről beszélgettem.

A népdalénekes, mesemondó Berecz András izgalmas személyiség, kinek közelében tartózkodni igazi feltöltődést jelent. A sokoldalú előadót fiatalkorában a festőművészet is megérintette és jogi egyetemi tanulmányokba is belekezdett.

– A képzőművészethez mindig vonzódtam, gyermekkoromban sokat rajzoltam és dicsértek érte a tanáraim. Egy-egy jó kép előtt sokáig elidőztem. Amíg az a kép nekem nem „beszélt” nem nagyon tudtam onnan eljönni. Mindebből annyi maradt rám, ha mesét mondok képeket látok magam előtt, nem a szöveget jegyzem meg, hanem az eseményeket képek formájában. Ez ad nekem biztonságot, a kép vezeti a szavaimat. A jogi egyetem néhány barátságot adott, azt is inkább a laktanyában, mint az egyetemen, mert oda ritkán tettem be a lábam, s hamar ott is hagytam. Édesapám azt mondta: „Fiam legyél ember. Édesapám, hát, hogy kell embernek lenni? Hát úgy édes fiam, hogy elmégy a jogi egyetemre” A kedvéért megtettem, de hamar rájöttem az a pálya nem nekem való- mondta. Majd a népdalok és mellette a mesegyűjtés, -kutatás felé orientálódott. Pályája elején, az Ökrös és az Egyszólam együttessel szerepelt sokfelé az országban, és sokat Amerikában. Énekesként hamar ismertté vált. Gyűjtött dalokat, meséket többek között a Felvidékről, Erdélyből, Moldvából. Munkássága alatt, számos elismerést kapott, a teljesség igénye nélkül, birtokosa A Népművészet Ifjú Mestere-díjnak, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztnek, a Magyar Örökség díjnak, Kossuth-díjnak. Ezen elismerések mellett mit jelent számára a közönség szeretete? – A közönség szeretete bátorít, átsegít a nehézségeken. A sikerből volt több az életemben, az segített át nehéz helyzeteken, mikor eszegető, sétálgató, féljózan emberekből kellett figyelmes közönséget faragjak. A népdalnak, népmesének viszont van esélye ilyen emberekkel szembe menni. Nagy a felelősség, mivel az úgymond egyszerű embert,- aki látástól vakulásig dolgozik a mindennapi betevőért – meg lehet, sőt meg is kell szólítani. Az ember, ha felviszi a büszkeségét a színpadra, pórul jár, ám ha leparancsolja a színpadról, megnyerheti a csatát. Voltak ilyen nyertes és emlékezetes csatáim. Az előadás végén ilyenkor a korábbi ellenálókból, rajongók lettek, mert olyat kaptak, amire nem számítottak, megérintette őket a mese. A közönség hálája nagyon nagy támasz. A mesemondónak azt hiszem legnagyobb kitüntetés, ha egy nép, egy nyelvi közösség magára ismer benne. Megérzik az emberek, sokszor vesztes nép becsületét- jegyezte meg a mesemondó kinek munkásságára az évtizedek alatt országhatáron túl is kíváncsiak voltak. Rengeteget utazott és utazik ma is a világban. Hamarosan Dél-Afrikába repül, hogy egy meghívásnak eleget téve elvigye a mese és a magyar népdal gyógyító erejét. Utazásai mennyiségére reflektálva humorosan megjegyezte, amennyi ágyban ő az útjai során aludt, ha azt mind alá gyúrnák, már rég a Holdon lenne. A világban kivívott sikere, hogy a magyar mese és népdal miként hódított meg olasz, svéd, francia, holland, kanadai litván, észt, arab hallgatókat, egy külön beszélgetést is megérne. – A nagyotmondó mesélőkről készült dokumentumfilmemet az észtek lefordították és moziban vetítették. Mesét mondtam tolmácsok segítségével kanadai, észt, francia, holland, olasz, egyiptomi közönségnek is. Észak Svédországtól, le Kairóig, Sierra Nevadatól, Üzbegisztánig, sok helyen megfordultam- mondta. Vajon mi az ízes beszédű, szeretetre méltó, érdeklődő természetű Berecz András titka? Miként bűvöli el történeteivel közönségét? – A mese képes az emberek lelkét megnyitni. A mesterségem egyik legszebb velejárója, hogy előadásaim után odajönnek hozzám az emberek és ők mesélnek. A történetüket hallgatom 35 éve, a kisebbségi, az erdélyi, felvidéki, délvidéki magyarokét, a nyugati emigrációjét, melyek utazásimnak legízletesebb gyümölcsei. A fülemben van, mi a magyar ember öröme és bánata, hogy mit jelent számukra, hogy ezt a nyelvet tudják. Vajon honnan ered a mérhetetlen meseszeretete a művésznek? Hogy lesz valakiből ízig-vérig mesemondó? – Édesanyám, a híres kunhegyesi táncos Tanka Gábor lányaként, olyan szellemi közegben nőtt fel, ahol ajándékba kapta az elbeszélés és a tréfa tudományát. Nagy mókamester, figurás, aki gyermekkoromban minden nap mesélt nekem. De egy óvodai történetet is említhetnék. Volt egy darab, amit előadtunk, emlékszem én voltam a darázs. Meg kellett csípnem a szülőket, a gyerekeket. Olyan csillapíthatatlanul belelendültem a játékba, hogy az előadásunknak már rég vége volt, én még mindig boldogságban úszkálva csipkedtem mindenkit, aki elém került. Ott akkor úgy éreztem, valami nagyon jó történt velem. Az, hogy a színpad, a szereplés, a játék a véremben van, elég korán nyilvánvalóvá vált– mondta a művész, aki külön történetként megosztotta, hogy az eddig megélt 61 éve alatt ő televízióval egy fedél alatt még sosem élt. Úgy véli a tévé, este 19-22 óra között tartogatja a legnagyobb attrakcióit, így, ha az ember naponta ez idő alatt a képernyő előtt ül, a legszebb dolgokból marad ki. – Ugyanis amikor a test elfárad, a lélek még nyújtózna egyet. Szülő és gyermek kapcsolatánál ez különösen így van. Este lefekvés előtt, annak a gyermeknek a félhomályban még jár a simogatás, a beszélgetés, amikor ő elmondja mi történt vele aznap. A gyermeki lélekre még vár egy mese, néhány történet, a nap lezárásaként. Ez szinte fiziológiai kérdés. Egy olyan szövetség, szülő és gyermek között, mely láthatatlan de elszakíthatatlan lánccal fűzi őket egybe – fejtette ki gondolatait Berecz András, kinek életébe pár éve új műfajként a színház is megjelent. –Amikor a Nemzeti Színházból Vidnyánszky Attila, a Csíksomlyói passió rendezője felkeresett, hogy vegyek részt a darabban, úgy gondoltam, bennem nincs alázat, nem vagyok színész, én a magam írója és rendezője vagyok. A színészek hajlékonyak, én pedig olyan vagyok, mint a porcelán, török. Attila mégis meggyőzött. Magamat játszom az előadásban, a darabban szereplő dalokat, meséket magamnak állítgattam össze, magam csiszolgattam, alakítottam. Van benne saját szerzemény is. Azóta elővettem Shakespeare mestert, eddig vagy kétezer oldalt olvastam, jegyzeteltem belőle, járom az „iskoláját”, ez utóbbi időben legnagyobb örömöm. Drámáiban sok színház-allegóriával találkoztam, melyekben elbújtatva a színház műfaj legbenső lényegéről, világgal való viszonyáról, titokzatos nyelvéről és lehetőségeiről ír, azon tűnődik. A vihar című művében a sziget a színpad, a színház szinonimája, ahová csak hajótöröttek jönnek. Ezutóbbi maga a tisztelt publikum volna. Ezen a csodálatos elvarázsolt szigeten, tehát a színházban, a hajótöröttek mind magukra találnak. Ez a katarzis, amit a jó színház ígérhet kedves, fotelban ülő hajótöröttjeinek. A sziget csodatévő, mindenkibe belelátó varázslója, maga Shakespeare, így búcsúzik a színpadi, „vad” léttől, a színháztól:

„Tapsoló kegyes kezek

Oldozzák meg bilincsemet,

S a szívből szálló sóhajon

Repüljön célba jó hajóm…”

 

A közönségnek ez a bizonyos szívből szakadó sóhaja valóban vitorlát tud dagasztani, tapsnál is beszédesebb, édesebb

Isten bolondja

2019. 01. 22. 21:18
Cikkek

Beszélgetés Kornya Istvánnal

részlet a „Csíksomlyói passió” c. könyvből

MMA kiadó 2018.

Mikor volt először a csíksomlyói búcsúban, ezen a vidéken?

A nyolcvanas évek elején. Több volt itt akkoriban a megfigyelő, szinte, mint a búcsús. „Csengnek-lengnek minden fűszálon” – ahogy egy öreg mondta. Sokszor kapaszkodtam fel csángókkal a Jézus hágóján. Jó volt köztük lenni, szép, régies énekeket tanulni. Egy részük a Cantus Catholici énekgyűjteményből ismerős volt már. Ez a gyűjtemény 17. század közepén született első, kottával ellátott, magyar katolikus énekeskönyv. Amikor a magam fülével végre meg is hallhattam ezeket a dallamokat, volt miért örüljek! Egészen új éneklésmóddal találkoztam. Más kottából ismerni, felvételről hallgatni, és megint más a Somlyóra érkezőktől megérezni ugyanazt az éneket, telve erővel, élettel.

 

Jó volt bekapcsolódni ebbe a közös éneklésbe?

Többet hallgattam őket, mint énekeltem velük. Gyűjtés volt ez, vagy talán mégsem. A gyűjtés célszerű tevékenység. Nekem ezekkel az énekekkel nem voltak céljaim. Jól esett hallgatni, olykor csöndesen belékapcsolódni. Vonzott az, ami ott van. És nem csak az énekek. Hanem az emberek, a magatartás. Az az emberség, amelyik az utcai találkozástól a vendéglátásig két-három szóval elrendez mindent. „Isten hozta hezzánk! Abba nagy zsákba mit hozott? A határkövet hozta-e magával? Kinél száll meg?” „Még nem tudom kinél”. „Na, akkor nálam. Ne vesse meg a házamot! Ha a párnám kemény, én a fejit így né’, a markomba fogom reggelig! Meg ne köszönje, a szállás Istené!” Hát én ahány ágyban így aludtam, azt valaki mind alám gyúrná, én már a Holdban lennék. Az biztos!

 

Merrefelé gyűjtött éneket, mesét itt a környéken?

Moldvai csángók közt kezdtem, kb. 79-80-ban. Először ott tartóztattak le. A kihallgatás szinte szóról szóra ugyanúgy zajlott, mint Bulgáriában, mikor kisebbségi törököktől gyűjtöttem: „Miért ezek a régi házak érdekelnek, miért nem a szocializmus vívmányait fényképezem, Amerikának dolgozok-e? Azonnal adjam oda a kazettáimat, filmjeimet! Kinél aludtam, kivel beszéltem?” Hát sok szép népdal és mese jött át a határon büdös zokniban, sáros törülközőben, olajos rongyban! Aztán Gyimesbe, és ide, Csíkba is jártam sokat, meg Háromszékre, kivált Esztelnekre, egy Csavar Jenő nevezetű emberhez, akinek az esze is, pont, mint a neve, olyan volt. Amúgy csavargyárban dolgozott Kézdivásárhelyen. Aztán jártam fel a háromszéki havasi csángó telepekre, egymástól két-három kilométerre fekvő tanyákra. Egyszer megyek egy ilyen telepen, hát egy nyolc-kilencéves gyermek messziről meglátott, odatette a tűzre a pityókát, asztalra a pálinkát, forrásvizet, hogy ha bejövök, ne valljon szégyent. Betessékelt. A szülei oda voltak rókagombászni, a fiú 3-4 napig egyedül volt otthon, rendezte az állatokat. Mondtam neki, üljön már le. Nem ül, azt mondja, üljön a vendég. Ez a gyermek érett volt-e, vagy koravén?! Ha a buszon, Pesten, megnézem az utasokat, sokszor harmincéves éretleneket látok, ez a kis legényke ilyen zsengén kész ember volt. Nyakába esett a teljes élet. Abban az időben mindent dokumentáltam, fényképeztem. Ezt mára kezdtem elhagyni. Az élmények, itt gyűltek össze, szívtájon. Ami itt megmaradt, őrzöm. Őrzöm, forgatom… használom.

 

Akkor szíven találta Vidnyánszky Attila felkérése, hogy vegyen részt a Csíksomlyói passióban.

Igen, ilyesmiben nem volt részem addig. Mégis azt mondtam neki, hogy ez nem fog menni. Nem vagyok színész. A színész át tud változni viszonylag rövid idő alatt, és tán nem is mindig a maga akaratából. Én erre képtelen vagyok. Erre azt mondta, ő engem hív meg a darabba, legyek, aki vagyok. Megegyeztünk. De volt még kétségem más is. Hogy fér bele a világ legmegrázóbb történetébe az én bolondságom?

 

Tartott tőle, hogy a passió műfaja és a móka nem fér össze?

Igen. A rendező erre azt mondta, nem lehet két órán át szakadatlan feszíteni egyetlen színházi darabot sem. A folyamatos fájdalomkeltésbe belealszik a közönség. Rám vár a feladat, hogy a misztériumot derűs józansággal támogassam meg, megcsiklandozzam a nézőket, egy kicsit oldjam a feszültséget. Aki nevet, az védtelen. Na ekkor lehet pontos szavakkal markolatig döfni. A bűneinkbe persze, a bennünk bújdosó kis és nagyördögbe. Ellenpontok, ütközések nélkül a dráma elernyed, más műfaj után nyögdécsel. Királygyilkossághoz is kell egy részeg kapuőr, aki fonákul beszél.

 

Vagy egy bolond!

Shakespeare a bolondban bölcset lát, és sokszor éppen a bölccsel állítja szembe. Alig van drámája, amelyikben ne magasztalná fel az udvari bolondot, bohócot. Sok ember meghökkentő, kíméletlen igazságát a bolond szájára adja. Ő az, aki nem tud másképp, csak szőr ellenében simogatni. Nem a vidámsága kacagtat. Pontos ítéletei, váratlan szúrásai nevettetnek előbb, később, mikor a színpadon már csak a hűlt helye van, és ő már rég az öltözőben vetkezik, szavai akkor ejtenek gondolkozóba. Úgy, mint az „okosbolond” Barát Jóska sziporkái nehéz időkben, Gyergyóalfalun. Egyszer a milicista ráförmedt, hogy ha nem adja bé a szamarát a kollektivbe, akkor ő azt elveszi. De jó nekem! – így Jóska bá. Há az métt jó magának? Met lesz egy ilyen csinos milicista vejem, mint maga. A milicista se rögtön nevetett. Talán később se. Még az is lehet, hogy elgondolkozott, de ez már az utókornak nem érdekes. Ellenben Jóska bának nagyon hálás ezért a vakmerő tréfáért. A Passió vándor alakja sokban hasonlít a klasszikus bolond figurához és ehhez az okosbolond Jóska bácsihoz. Előbb, látszólag nem tudja hová keveredett, aztán próféták közé emelkedik, vándorbotjából pásztorbot lesz. Hűsége a Lear király udvari bolondjáéhoz és Jóska bácsiéhoz hasonló, csak ő az Úr bolondja.

 

Van az effélére egyházi példa is?

A középkori risus paschalis, vagyis a „húsvéti nevetés”. Mesemondókat hívtak a templomba, báboztak is, hogy a sok böjt és vezeklés után megvidámodjon a gyülekezet, úgy találták, hogy ez illik a húsvéti ünnepkörhöz! A spanyol szerzetestemplomokban ez sokáig szokás volt. Megjegyzem Békés megyében, Nagymágocson is volt egy ferences szerzetes, akit az ávósok eltiltottak a misézéstől, ezért a piacon bábozta el az evangéliumot. „Ne tegyétek Atyám házát kereskedés házává!” – a templomból kufárokat kikergető Jézus szavai, ismerjük. De hogy Nagymágocson, a kereskedés házában templom épült, paravánból, és hogy a róka, farkas és a bárányka igét hirdetett, ezt vajon tudjuk-e elegen? Felícián volt a szerzetesneve, Lenin utca 13-ban lakott. Fürdőruhás könyvtáros lányok közt fényképeztem le őt. Nekem még bábozott.

 

Ezek valami bíztatást, igazolást is jelentettek önnek?

A próbák idején sokszor bátorítottam magam, hogy ha ilyen megeshetett, talán én se vétek a passió ellen. Menet közben aztán úgy kinőtt az agyaram, meg a körmöm! Rám kellett szóljon Attila, hogy nyessek belőle, jobb lesz úgy. A darab rovására nem lehet semmi se, még ha magában jó is. „Aki köztetek a bohócot játssza, ne mondjon többet, mint írva van neki, mert vannak azok közt, is kik magok nevetnek, hogy egy csapat bárgyú néző utánok nevessen, ha szinte a darabnak éppen valamely fontos mozzanata forog is fent.” – Ez is Shakespeare mester!

 

A bolond alakjáról beszélgettünk eddig, de ne felejtsük el, hogy a szerep neve: vándor.

Közösen találtuk ki a figurát, de a végső formát és a nevet Attila adta neki. Én egy csángó embert gondoltam el, aki Csíksomlyón kapaszkodik fel a Nyeregbe, közben énekel, mesél. Teste-lelke emelkedik. Párhuzamos időbe képzeltem el magamat, amikor a tanítványok pl. elalszanak, én is elpilledek. Ők Jeruzsálemben, én itt Csíkban. Attila viszont úgy gondolta el, hogy ez a vándor mai csángó emberként valóságasan Jézus sarkában van, lába nyomát követi, fel egészen a Koponyák hegyére, a kereszt alá. Figyelje az egykori eseményeket, de azért szóljon is bele az eseményekbe, legyen jelen. Tehát legyek néző is és cselekvő is, mában és a múltban, ott és itt. Nahát így kezdtem én a vándorlást.

 

Hogyan választotta ki és hogyan dolgozta fel az énekeket?

Átnéztem a témához illő énekeket kottákból és hangzó gyűjtésekből, aztán kiválogattam, a rendező pedig a darabban elhelyezte őket. Jópár ének saját szerzemény. A 17-18. századi szövegeket régi stílusú gyimesi, moldvai csángó dallamokba raktam. A háromszáz éves szövegek dallamait lecseréltem párezer évesekre. Megoltottam őket. Ezek a pentatonizáló dallamok a magyar műveltség legmélyebb emlékezetéből bukkantak fel, a magyar ember lelke közepéből valók. Van köztük Bartók-, Kodály-, Kallós- és saját gyűjtésű is.

 

Olyan ez, mintha egy időkapu nyílna meg a dallamokon keresztül.

Igen. Jól esett velük foglalkozni, aztán meg nehéz volt abbahagyni. Aztán most már újabb kiskapuk is kezdtek nyiladozni, mert hallom, hogy mások is kezdik énekelni, dúdolgatni.

 

És a mesék?

A passióba illő, odaigazítható meséket nagyjából a szenvedéstörténet időrendjében összegyűjtögettem egy füzetbe és a rendezőnek adtam, válassza ki melyikre van szüksége. Így indult. Úgy hajlítgattam, formáztam őket, ahogy a darab, szerintem, megkívánta. Egyik kedves mesémet aztán Attila beépítette a játékba. Mikor Lucifer egy nagy kalapáccsal szeget ver a kenyérbe, ezt a mesét idézi meg. Ebben a mesében egy kapura szegezett kenyér állítja meg a pokolbéli kígyót. Azt mondja neki, akkor mehetsz tovább, ha rajtad is megesik, ami rajtam megesett: vessenek fekete földbe, mikor feltámadsz onnan s felmagosodsz, éles vasakkal vágjanak el, dorongokkal csépeljenek, kövek közt porrá őröljenek, fojtsanak vízbe, dagasszanak-gyúrjanak, vessenek tűzbe, hétszer sülj meg! A kígyó tudván-tudta, hogy erre nem képes, így aztán haragjába megpukkadt.

 

Van kedvenc meséje?

Van, mindig az, amit éppen mondok.

 

A Csíksomlyói passiók valójában egy gyűjtőfogalom. Az oktatási céllal készült színdarabokat, szakszóval iskoladrámákat nevezik így, amelyek a 18. században a csíksomlyói ferences iskolában születtek.

 

A csíksomlyói gimnázium ferences tanárai, azért írták a passiókat, mert azt akarták, hogy a diákok hinni tanuljanak – és közben játszanak is! Nekem legérdekesebb a mi passió változatunkban az „égi pör”-nek nevezett rész. Ebben a pörben az Úr – égi tanácsosainak segítségét kéri, küldje-e Szent Fiát fájdalmas kereszthalálra? Az ember bűneinek megváltására vajon nincs-e valami más mód? Az égiek, a próféták mind a kereszthalál mellett szólnak. Az Úristen szívébe látunk itt. Magányát, fájdalmát érzékeljük. Ennek a résznek az „Úr evangéliuma” címet is adhatnánk. A darabban háromféle hang küldi keresztre Jézust. Az Atya és az égiek fájdalmas, Pilátus viaskodó, és az utca őrjöngő hangja. Ez a három hangnem egyben tagolja is a darabot. Óriási ötlet! Több ez, mint iskoladráma! A csíksomlyói passiók némelyikébe diákok is bele-bele írhattak, ezekben aztán a csíki humor is meg-megcsillan. Főleg az ördög elporolása adott esélyt a sohasem avítt székely kocsmaköltészetnek. Mennyi réteg! És ne feledjük: ez a magyar színház, a drámairodalom kezdete. Meg kell becsülni. Jó, hogy a Csíksomlyói passió újra színpadra került.

 

Nemcsak a színpadra, hanem az iskoladrámák születési helyére, vagyis Csíksomlyóba.

Másfél éve játsszuk a darabot a Nemzeti Színházban, de ekkora súly alá nem keveredtünk még, mint most itt a Nyeregben. Csíkiaknak a Csíksomlyóit?! Vajon úgy mutatjuk-e meg, ahogy nekik legüdvösebb? Szeretik-e majd úgy, mint mi?! Egykor a somlyói diákok olyan tökéletesen játszották a Jézuskínzókat, hogy a nézők megdobálták őket. Mi ezt vajon megérdemeljük-e? Ilyesmiket gondoltam előre én is. Viszont mikor odakerültem, én már első perctől csak örömöt, segítő kezeket és akaratot éreztem. Elszállott minden nehézség! A játék pedig játék volt, hál’ Isten!

Elviselhetetlen remete

2017. 02. 23. 09:13
Cikkek

beszélgetés Sashegyi Zsófiával

Nemzeti Színház újság

 

– Bár a narrátor az előadott történetek klasszikus szereplője, ma mégis szokatlan jelenség a színpadon. Hogyan csöppen egy mesélő a Csíksomlyói passió előadásába?

– Volt ennek előzménye, hiszen Vidnyánszky Attila már rég meghívott a Nemzeti Színházba, sőt, a társulatba is. Úgy gondolta: itt a helye a mesének-népdalnak, így már harmadik éve megy a sorozatom a Nemzetiben. Amikor kért, hogy vegyek részt az előadásban, mondtam, vigyázzon, mert bennem semmi alázat nincs. Régóta vagyok a magam rendezője, én szerzem, amit elmondok, sőt, a színpadon újra formázom, igazodni én már nem tudok: elviselhetetlen remete vagyok, még végszavaim sincsenek. De hozzátettem: ha véletlenül Berecz Andrásként gondolt rám, akkor ammen. Kattant a csapda, mert azt mondta: nem is másként.

– Pontosan hogy?

– Ezzel a párbeszéddel nagyjából meg is rajzoltam a helyemet a darabban. Krisztus lába nyomát kereső vándor vagyok, az az ember, aki az eseményekre hol énekkel, hol mesével reagál. Kicsit úgy, mint a görög drámákban a kórus, amely valamelyik szereplő nevében beszél, vagy kívülállóként a véleményét mondja el az eseményekről, máskor a cselekményt énekeli meg, ami a kihagyott szakaszokat összefoltozza. Így tehát a szabadságom is megvan, miközben az a felület sem kicsi, amihez igazodnom kell. Előfordulhat, hogy mögöttem Jézust éppen a didergető magány kínozza, a tanítványok elaludtak – én pedig vágom a kenyeret lerúgott bakanccsal. Vagy esetleg éppen engem is elnyom a fáradtság. Érdekes párhuzamokra ad lehetőséget, lássuk, mit követel majd a dráma. Ez most még alakul. Énekeimnél, meséimnél fogva ugyan mai ember vagyok, de egy kicsit csíki búcsús ember is vagyok, aki bűneit viszi fel a Jézus hágóján. Fel a hegytetőre, ahol énekelve, imádkozva, Jézus keresztútján elmélkedve szabadulni akar tőlük. Ezt bárki átélheti, aki Csíksomlyóra megy, akár pünkösdkor, akár más ünnepen.

– Hogyan találkozott először ezekkel a szövegekkel?

– Annak idején Kerényi Imre rendezésében láttam-hallottam csodáltam meg először. A barokk kori verselés mögött a csíki tájnyelv, s az ördögök ürügyén a csillogó humor, figurás jókedv nyűgözött le főleg, amellett, hogy a megrendítő történet nem csorbult semmit. Ez a Nemzeti színházbéli előadás másmilyennek ígérkezik, más szövegeket használ, pl. Szőcs Gézát is, habár persze a Csíksomlyói passió drámákból indul ki, és oda is jut vissza. Közben még a világ is nagyon megváltozott, más, korábban nem ismert jelentések tapadnak majd minden szóhoz.

– Gondolom, a mostani előadásra készülve alaposabban is megismerkedett a szövegekkel…

– Több passió-drámát is elolvastam, de szerettem volna elmenni a csíksomlyói ferences könyvtárba is, saját szememmel látni ezeket az írásokat. Ez sajnos nem sikerült, mert egy hegyi séta után, hirtelen jött felindulásból, sáros cipővel kopogtattam be. A perjel úr nem értette, hogy lehet az utcáról ilyesmivel bekopogtatni. Azt hittem látszik rajtam, hogy igazán érdekel a dolog… Ő azonban azt mondta, ez azért nem így megy ám, írjak kérvényt. Nem írtam kérvényt de ha egyszer még erőm lesz, biztosan megteszem, mert érdekel a friss találkozás egy-egy művel, amikor szinte látom az alkotó arcát, hallom a szuszogását, és nem áll a szöveg és énközém se kiadó, se tudós, se irodalmár.

– Látott már passiót a csíksomlyói hegyen?

– Nem láttam, de tudom, hogy helyi szereplőkkel elő szokták adni Krisztus szenvedéstörténetét. Ellenben a 80-as évek elejétől sok pünkösdi búcsún jártam ott. Akkoriban szinte annyi megfigyelő volt, mint ahány búcsújáró. A nehézsége, a hősiessége is megvolt ezeknek az utaknak, de nekem ezek máig is szép emlékek.

– Milyen karaktereket szült a magyar fantázia a bibliai figurák nyomán?

– A magyar ember mondanivalója nem egyenletes a Bibliáról, vannak olyan részei, amikről nincsenek meséink, és vannak olyanok, amikből feltűnően sok dal, legenda született. Ilyen például Szent Péter árulása. Az, hogy ő háromszor megtagadta mesterét, jó ürügy volt arra, hogy ami mesemondóinknak az árulásról eszébe jutott, azt mind az ő nyakába varrja. Ezen a ponton szinte kivirágzik a mesemondók fantáziája. A menekülő szent Család is nagy lombú mesefává nőtt.

– Hogy tud működni a színházban az a kötetlenség, amellyel ön jön a darabba?

– A biztos kézben tartott bizonytalanság, a medreiben fickándozó rögtönzés jót tehet egy előadásnak, feszültséget teremt, és feszültséget old. Sokihasznú adomány és vívmány. Nincs miért aggódnom: jó kollégákkal van dolgom. Láttam már az első próbán. A magam szövegeivel, énekeivel szinte kész vagyok már, legnagyobb részét régóta hurcolom magamban. Van olyan ének és mese is, amit vagy 25-30 éve hurcolok magamban, és most jött el az ideje. A passió szövegkörnyezete adja meg az igazi értelmét.

– Nem tudja és nem is akarja megjátszani magát. Búcsújáró vándorként a személyes hitét viszi fel a színpadra?

– Igen, a hitemet. Nekem egyik legmegrázóbb jelenet, amit eddig láttam, az volt, amikor Mária Magdolna elszaladt Lázárhoz, hogy siessen, igazolja Jézust, mielőtt megfeszítik. Lázár viszont kifogásokat keres: ő még beteg, nem mehet sehová, gyógyulnia kell… azt mondták az orvosok. És valóban: a kereszt alatt ki veszi észre a tátongó űrt? Hát hol vannak azok, akikkel Jézus jót tett? Hol vannak a meggyógyult bélpoklosok, hol vannak, akiket feltámasztott, és a többiek? Nehéz lesz megilletődöttség nélkül a színpadon is! Nem tudom, hogy kell ilyenkor józannak maradni… Hopp! Háhá! Hát mégsem lehetek tiszta egészen Berecz András!

„Karácsonyi pásztortánc” Berecz András adventi műsora

2014. 11. 26. 09:11
Cikkek

Jó estét szerezni, beszélgetés Német Dániellel, Demokrata 2014. nov. 26.

Meséljen kicsit a decemberi karácsonyi koncertjéről!

Ez a műsor tisztelgés Ugrin Gábor karnagy emléke előtt. 20 évvel ezelőtt készítettünk el vele közösen egy Kodály műsort, amelyben a kórusművek és a népzene szerepelt. Az est előadói az Ifjú zenebarátok Kórusa és az Egyszólam együttes voltak. Ezen a mostani esten a kórusműveket, népdalokat a tánc egészíti ki. A betlehemes játékoknak van egy kedves pásztoralakja, aki az alvó kisded Jézusnak táncot visz ajándékba! Olyan magas kedve szökik, hogy a többiek már csitítani próbálják, de hiába. Tisztelete jeléül egekig rúgja a port. Nem biztos, hogy az alvó kis Jézusnak éppen a tánc hiányzott, hogy míg „szénán bágyadoz”, valaki csizmát püföljön fölötte! De ebben az üdvös faragatlanságban gyermeki tisztaság lakik. Azzal, hogy ez az üres kezű pásztor elindult – és hogy főképpen magát hozta el – az üdvtörténet egyik főhősévé lépett elő. Isten előtt kedves, ember előtt példa lett. Ennek az „álhatatlan” pásztornak „csintalan” örömtánca az est egyik főalkotó eleme. A csíkszentdomokosi Kádár Ignác fogja eljárni. Mesét is mondok, de helyet kap a furulyás, dudás pásztormuzsika is, amely a magyar népzene egyik legrégebbi rétege. A pásztorok hangszereit Dsupin Pál szólaltatja meg. Épp Gyergyóban gyűjt pásztoroktól furulya tudományt. A pásztordalokban megrendítőek a nyájért felelős, magára utalt ember vívódásai. A nyáját óvó pásztor dalaiban emberjavító példák, lélektisztító vívódások maradtak fenn. Az Isten is adventi műsorra teremtette őket.

Mi a szerepe a kórusnak? Meséljen a Cantemus kórusról!

Kodály kórusműveit, melyekben a hegyi éjszakák hideg sötétjétől, az angyalok aranyos glóriájáig jutunk el, a világ egyik legjobb, legünnepeltebb kórusa, a Nyíregyházi Cantemus Kórus adja elő. Szabó Dénes vezényel. A perspektivikus ábrázolást a reneszánsz fejlesztette tökélyre, Kodály a hangperspektívát. Nem visszhangos természetábrázolás az övé, nem tájképzsáner, hanem teológia. Zenében. Az angyalok és pásztorok c. kórusműben pl. a pásztorok suta földi párbeszéde, az angyalok égi hívószava találkozik a végtelenben. A zeneszerző úgy igazítja művét, hogy égi tökéletesség és földi ügyetlenkedés harmóniába olvadjanak! Szabó Dénes a térben sokszor szétszórja a kórust. Nagy élmény!

Az ünnepi műsor is mutatja, hogy nyilvánvalóan fontos szerepet tölt be az életében a karácsony, milyen személyes emlékeket őriz gyerekkorából az adventi időszakról?

Karácsony körül több ideje volt a családnak együtt lenni, édesanyám meséit, mókáit, édesapám hadifogoly történeteit, Szabad Európát hallgatni, rokonokat vendégelni. A konyhában, ahol hárman alig fértünk el, összegyűltünk. Jól esett összeszorulni, ilyenkor édesanyám sziporkázott. Eszembe jut a jól megsózott fokhagymás, zsíros pirítós és hogy cserépkályhához dugtuk a lábunkat, az evőkanállal megcukrozott, ünnepi tea és a belemártott kex. Amikor a füstöt kiszellőztettük, mindig lenéztem a Vadász utcára a második emeletről és alig vártam, hogy a szenes legények jöjjenek. Akkor még lovas szekerek hordták a szenet. Felülről nagyon érdekes volt látni ezeket a nagy hátú, hóban gőzölgő „pacikat”, hallgatni nagyszájú, örökké szomjas gazdáikat. Mindez az ötödik kerületben volt a vásárcsarnokkal szemben. Ha szél fújt, táncolt minden árnyék a havon, mert a lámpák a házak közé voltak kifeszítve. Dróton, szép lazán, hagy hintázzon! A Bazilikába jártunk templomba, hittanra is odajártam. Füleseimet is ott kaptam, mert hittanon is mókamester voltam. Legnagyobb hócsatáim is a templomlépcsőn estek meg.

Mi egy mesemondó feladata a huszonegyedik században?

Ez a hivatás is belülről szokott fakadni. A mesemondó nem „vállal” fel és „be” feladatokat. Unalmas az a mese, amely valamilyen feladatot teljesít, amiből kilóg a lóláb. De mégis, észrevehető, hogy a mese a műveltség fontos része, milliók munkája, érthető okosság, megfejtendő titok, nyelvi lelemény, egy nép világlátása. Együtt a sok mese – maga az ember. A régi ének- és mesemondók tudták népük hőstetteit, törvényeit, szokásait, álmait. Amikor fejni, nyírni, kaszálni kellett, ezek az emberek hátrébb húzódtak. Többet néztek az égre, kevesebbet aludtak. A cigarettát is hosszabban sodorták, de a munka végeztével eljött az ő idejük. Ünnepkor. Vagy este, amikor a test elfárad, de a lélek még nyújtózna egyet a sötétben. Olyankor jó barát a mese. A test ágyba rogy, de a lélek talpra áll. Emlékeket ébreszt, reményt ad, vigasztal. Nem feladata ez, hanem természete. Félálomban még meg is toldjuk a képzeletünkkel, álomba zuhanva magunkkal visszük. A mese kétlaki, odaát is otthon van. Ezt a régi kaszárnyákban is tudták. Aki huszár nem tudott esti mesét, négykézláb, nyerítve, ágaskodva járta körbe a szakaszt, aztán a jancsiba, a tűzbe kellett kiáltsa: „Édesanyám, kűggyön annak a nagy marha fiának mesét, de nagyon hamar!” A napnak még itt, a huszonegyedik században is konok szokása lemenni. Jó estét szerezni most is kerül tehát lehetőség. A mesemondónak szép lehetősége, hogy kallódó szavakra bukkanjon, helyükre igazítsa őket, életet leheljen beléjük. Karaktergyilkos korban élünk, amikor értékes, pótolhatatlan szavak vesznek el tömegével. Nem azért mert értéktelenek, hanem mert a gazdájuk szeme, füle homályosul, vagy szégyelli őket. A mesemondó lehetősége – örömöt, vidámságot vinni oda, ahol a bánat az úr.

A mesék esetében a forma vagy a tartalom a fontosabb?

Egyformán fontos mindkettő, ahogyan más művészeti ágakban is. Akinek sikerül kihagyni a lényegtelent, az már a művészet kapuján dörömböl. A mese formája az eleven nyelv, ami a mese tartalmát a hátán viszi, megpörgeti, elringatja, repíti, ha kell megakasztja. A mese többnyire mértéktartó és arányos. Hangvétele rugalmas, tapintatos. A hallgatóság szakadatlan figyelme – egyik legfontosabb gyújtóanyaga.

És hogyan zajlik a mesegyűjtés?

A mesegyűjtés a mesemondó legnagyobb öröme. A legfontosabb, hogy igazán kíváncsi légy : sokszor az idős emberek szava nehezen érthető, nehezen nyílnak meg. Ezt csak szeretettel és őszinte érdeklődéssel lehet orvosolni. Mára kevés a kitűnő és magával ragadó mesemondó, sokkal többen vannak, akik csendesek és gyakran előfordul, hogy egy másfél órás beszélgetésből csupán tíz perc „értékes”, azt viszont elő kell bányászni. Nem elég mindehhez a kütyü, a füleddel és a teljes lényeddel ott kell lenned. Sokfelé fityegtem már, negyven éve úton vagyok, ilyen az iskolám, nagy az ismeretségem, és a tanári karom.

Mik a különbség a régi és az újabb mesék között?

A nagy tündérmesék eltűnőben vannak, a novellaszerű mesék és a sokszor egyszerű, de humoros darabok kerültek helyükbe. A hatalmas és gyönyörű világmagyarázó művek, amelyekben a főhős sok állomással és kitérővel bejár eget-földet, földalatti birodalmakat, mára megritkultak, a viccmesélés, a mesemondásnak ükunokája – virágkorát éli.

Érdekes módon azonban az elmúlt évtizedek technikai vívmányai ritkán szerepelnek mesékben. A modernkornak talán nincs meg a romantikája?

Cigánymesékben felbukkan néha az angyaloknak telefonálgató Úristen. Tovább élt, és él ma is köztük a mesemondás, talán azért. Hallgatói előtt a mesélő így teszi hitelesebbé a varázslatot. A filmekkel így tart lépést. A karatéjjos (karatés), szamurájkardos, autóban telefonálgató király is talán elbűvölőbb. Biztos meg van a modern kornak is a romantikája, de a legkedvesebb gépünk se ébreszt bennünk szeretet. Saint- Exupery rókája és a nyomó gomb közti különbségről beszélek.

Jó estét szerezni

2014. 11. 26. 09:11
Cikkek

Jó estét szerezni

beszélgetés Német Dániellel

Demokrata 2014. nov. 26.

Meséljen kicsit a decemberi karácsonyi koncertjéről!

Ez a műsor tisztelgés Ugrin Gábor karnagy emléke előtt. 20 évvel ezelőtt készítettünk el vele közösen egy Kodály műsort, amelyben a kórusművek és a népzene szerepelt. Az est előadói az Ifjú zenebarátok Kórusa és az Egyszólam együttes voltak. Ezen a mostani esten a kórusműveket, népdalokat a tánc egészíti ki. A betlehemes játékoknak van egy kedves pásztoralakja, aki az alvó kisded Jézusnak táncot visz ajándékba! Olyan magas kedve szökik, hogy a többiek már csitítani próbálják, de hiába. Tisztelete jeléül egekig rúgja a port. Nem biztos, hogy az alvó kis Jézusnak éppen a tánc hiányzott, hogy míg „szénán bágyadoz”, valaki csizmát püföljön fölötte! De ebben az üdvös faragatlanságban gyermeki tisztaság lakik. Azzal, hogy ez az üres kezű pásztor elindult – és hogy főképpen magát hozta el – az üdvtörténet egyik főhősévé lépett elő. Isten előtt kedves, ember előtt példa lett. Ennek az „álhatatlan” pásztornak „csintalan” örömtánca az est egyik főalkotó eleme. A csíkszentdomokosi Kádár Ignác fogja eljárni. Mesét is mondok, de helyet kap a furulyás, dudás pásztormuzsika is, amely a magyar népzene egyik legrégebbi rétege. A pásztorok hangszereit Dsupin Pál szólaltatja meg. Épp Gyergyóban gyűjt pásztoroktól furulya tudományt. A pásztordalokban megrendítőek a nyájért felelős, magára utalt ember vívódásai. A nyáját óvó pásztor dalaiban emberjavító példák, lélektisztító vívódások maradtak fenn. Az Isten is adventi műsorra teremtette őket.

Mi a szerepe a kórusnak? Meséljen a Cantemus kórusról!

Kodály kórusműveit, melyekben a hegyi éjszakák hideg sötétjétől, az angyalok aranyos glóriájáig jutunk el, a világ egyik legjobb, legünnepeltebb kórusa, a Nyíregyházi Cantemus Kórus adja elő. Szabó Dénes vezényel. A perspektivikus ábrázolást a reneszánsz fejlesztette tökélyre, Kodály a hangperspektívát. Nem visszhangos természetábrázolás az övé, nem tájképzsáner, hanem teológia. Zenében. Az angyalok és pásztorok c. kórusműben pl. a pásztorok suta földi párbeszéde, az angyalok égi hívószava találkozik a végtelenben. A zeneszerző úgy igazítja művét, hogy égi tökéletesség és földi ügyetlenkedés harmóniába olvadjanak! Szabó Dénes a térben sokszor szétszórja a kórust. Nagy élmény!

Az ünnepi műsor is mutatja, hogy nyilvánvalóan fontos szerepet tölt be az életében a karácsony, milyen személyes emlékeket őriz gyerekkorából az adventi időszakról?

Karácsony körül több ideje volt a családnak együtt lenni, édesanyám meséit, mókáit, édesapám hadifogoly történeteit, Szabad Európát hallgatni, rokonokat vendégelni. A konyhában, ahol hárman alig fértünk el, összegyűltünk. Jól esett összeszorulni, ilyenkor édesanyám sziporkázott. Eszembe jut a jól megsózott fokhagymás, zsíros pirítós és hogy cserépkályhához dugtuk a lábunkat, az evőkanállal megcukrozott, ünnepi tea és a belemártott kex. Amikor a füstöt kiszellőztettük, mindig lenéztem a Vadász utcára a második emeletről és alig vártam, hogy a szenes legények jöjjenek. Akkor még lovas szekerek hordták a szenet. Felülről nagyon érdekes volt látni ezeket a nagy hátú, hóban gőzölgő „pacikat”, hallgatni nagyszájú, örökké szomjas gazdáikat. Mindez az ötödik kerületben volt a vásárcsarnokkal szemben. Ha szél fújt, táncolt minden árnyék a havon, mert a lámpák a házak közé voltak kifeszítve. Dróton, szép lazán, hagy hintázzon! A Bazilikába jártunk templomba, hittanra is odajártam. Füleseimet is ott kaptam, mert hittanon is mókamester voltam. Legnagyobb hócsatáim is a templomlépcsőn estek meg.

Mi egy mesemondó feladata a huszonegyedik században?

Ez a hivatás is belülről szokott fakadni. A mesemondó nem „vállal” fel és „be” feladatokat. Unalmas az a mese, amely valamilyen feladatot teljesít, amiből kilóg a lóláb. De mégis, észrevehető, hogy a mese a műveltség fontos része, milliók munkája, érthető okosság, megfejtendő titok, nyelvi lelemény, egy nép világlátása. Együtt a sok mese – maga az ember. A régi ének- és mesemondók tudták népük hőstetteit, törvényeit, szokásait, álmait. Amikor fejni, nyírni, kaszálni kellett, ezek az emberek hátrébb húzódtak. Többet néztek az égre, kevesebbet aludtak. A cigarettát is hosszabban sodorták, de a munka végeztével eljött az ő idejük. Ünnepkor. Vagy este, amikor a test elfárad, de a lélek még nyújtózna egyet a sötétben. Olyankor jó barát a mese. A test ágyba rogy, de a lélek talpra áll. Emlékeket ébreszt, reményt ad, vigasztal. Nem feladata ez, hanem természete. Félálomban még meg is toldjuk a képzeletünkkel, álomba zuhanva magunkkal visszük. A mese kétlaki, odaát is otthon van. Ezt a régi kaszárnyákban is tudták. Aki huszár nem tudott esti mesét, négykézláb, nyerítve, ágaskodva járta körbe a szakaszt, aztán a jancsiba, a tűzbe kellett kiáltsa: „Édesanyám, kűggyön annak a nagy marha fiának mesét, de nagyon hamar!” A napnak még itt, a huszonegyedik században is konok szokása lemenni. Jó estét szerezni most is kerül tehát lehetőség. A mesemondónak szép lehetősége, hogy kallódó szavakra bukkanjon, helyükre igazítsa őket, életet leheljen beléjük. Karaktergyilkos korban élünk, amikor értékes, pótolhatatlan szavak vesznek el tömegével. Nem azért mert értéktelenek, hanem mert a gazdájuk szeme, füle homályosul, vagy szégyelli őket. A mesemondó lehetősége – örömöt, vidámságot vinni oda, ahol a bánat az úr.

A mesék esetében a forma vagy a tartalom a fontosabb?

Egyformán fontos mindkettő, ahogyan más művészeti ágakban is. Akinek sikerül kihagyni a lényegtelent, az már a művészet kapuján dörömböl. A mese formája az eleven nyelv, ami a mese tartalmát a hátán viszi, megpörgeti, elringatja, repíti, ha kell megakasztja. A mese többnyire mértéktartó és arányos. Hangvétele rugalmas, tapintatos. A hallgatóság szakadatlan figyelme – egyik legfontosabb gyújtóanyaga.

És hogyan zajlik a mesegyűjtés?

A mesegyűjtés a mesemondó legnagyobb öröme. A legfontosabb, hogy igazán kíváncsi légy : sokszor az idős emberek szava nehezen érthető, nehezen nyílnak meg. Ezt csak szeretettel és őszinte érdeklődéssel lehet orvosolni. Mára kevés a kitűnő és magával ragadó mesemondó, sokkal többen vannak, akik csendesek és gyakran előfordul, hogy egy másfél órás beszélgetésből csupán tíz perc „értékes”, azt viszont elő kell bányászni. Nem elég mindehhez a kütyü, a füleddel és a teljes lényeddel ott kell lenned. Sokfelé fityegtem már, negyven éve úton vagyok, ilyen az iskolám, nagy az ismeretségem, és a tanári karom.

Mik a különbség a régi és az újabb mesék között?

A nagy tündérmesék eltűnőben vannak, a novellaszerű mesék és a sokszor egyszerű, de humoros darabok kerültek helyükbe. A hatalmas és gyönyörű világmagyarázó művek, amelyekben a főhős sok állomással és kitérővel bejár eget-földet, földalatti birodalmakat, mára megritkultak, a viccmesélés, a mesemondásnak ükunokája – virágkorát éli.

Érdekes módon azonban az elmúlt évtizedek technikai vívmányai ritkán szerepelnek mesékben. A modernkornak talán nincs meg a romantikája?

Cigánymesékben felbukkan néha az angyaloknak telefonálgató Úristen. Tovább élt, és él ma is köztük a mesemondás, talán azért. Hallgatói előtt a mesélő így teszi hitelesebbé a varázslatot. A filmekkel így tart lépést. A karatéjjos (karatés), szamurájkardos, autóban telefonálgató király is talán elbűvölőbb. Biztos meg van a modern kornak is a romantikája, de a legkedvesebb gépünk se ébreszt bennünk szeretet. Saint- Exupery rókája és a nyomó gomb közti különbségről beszélek.